Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Friday, March 4, 2011

NGUYỄN ĐAN QUẾ-Kêu Gọi Xoá Bỏ Hận Thù-Reuter ngày 25/8/1999

Nguyễn đan Quế - VIP KK Nguyễn văn Chức
Kêu Gọi Xoá Bỏ Hận Thù? Kêu Gọi Hoà Hợp Dân Tộc? Kêu Gọi Quên Đi Tội Ác Của CSVN? Kêu Gọi Hãy Để Cho CSVN Tiếp Tục Thống Trị Đất Nước - Dốt Nát Háo Danh Và Tay Sai Cuả Bạo Quyền Việt Cộng
  • TRƯỜNG HỢP NGUYỄN ĐAN QUẾ
Bản tin Reuter ngày 25/8/1999 vừa qua có phổ biến lời tuyên bố của bác sĩ Nguyễn Đan Quế (chủ tịch Cao Trào Nhân Bản, và hiện ở trong nước) liên quan đến vấn đề VN.
Ngoài những ngu dốt viển vông , lời tuyên bố ấy chưá đựng những sai lầm đáng tiếc.

  • Xoá Bỏ Hận Thù Quá Khứ

Ông Quế tuyên bố: «bên trong nuóc Việt Nam, chúng tôi muốn kết hợp lại toàn thể nhân dân và quên đi những bất đồng xưa kia giữa chủ nghiã quốc gia và chủ nghĩa cộng sản.» (insideVietnam, we want to reunite the whole population and forget old divisions based on nationalism and communism).


Người ta không khỏi ngỡ ngàng.
Nhu cầu đoàn kết trong một quốc gia, một cộng đồng, không đặt ra khi quốc gia ấy, cộng đồng ấy, an cư lạc nghiệp. Nhu cầu đoàn kết chỉ đặt ra khi quốc gia ấy, cộng đồng ấy, đứng trước một tai hoạ cần phải đối phó và loại trừ.Đó chính là trường hợp Việt Nam hiện nay.

Như chúng ta đã biết, tai hoạ đã và đang tàn phá đất nước VN, đã và đang vắt kiệt sinh lực dân tộc VN, đã và đang xô đẩy quê hương VN vào nghèo khổ và bít kín tương lai của con nguời VN, chính là bạo quyền chó đẻ Việt Cộng. Đó là sự thật, đó là chân lý, trên cả ba mặt: lịch sử, thực tiễn và lý luận.

Cho nên, nhu cầu đoàn kết đã nẩy sinh. Nhu cầu ấy được nuôi dưỡng bởi hai yếu tố: ý thức của nhân dân về tai hoạ CSVN và ý thức của nhân dân về sự tàn lụi tất yếu cuả CSVN.
Nói tóm lại, nhân dân Việt Nam có nhu cầu phải đoàn kết để sớm loại trừ tập đoàn chó đẻ CSVN, tai hoạ lớn nhất và cũng là kẻ thù lớn nhất của dân tộc VN từ trước tới nay.

Thế nhưng, ông Quế suy nghĩ khác. Ông muốn nhân dân VN đoàn kết lại thành một khối và quên đi những chia rẽ bất đồng trong quá khứ , những chia rẽ bất đồng mà ông gọi là giữa chủ nghĩa quốc gia và chủ nghiã Cộng Sản. Phải chăng ông muốn kêu gọi «hoà giải hoà hợp dân tộc», như bọn chó đẻ Việt Cộng từng kêu gọi .

Từ hơn mười năm nay, nhất là sau khi Liên Sô và Đông Âu sụp đổ. Việt cộng không ngớt kêu gọi hoà hợp dân tộc. Chúng nó muốn gì? Hiển nhiên, chúng nó muốn nhân dân VN quên đi tội ác cuả chúng nó và để cho chúng nó tiếp tục thống trị đất nước.
  • Phải chăng ông Quế cũng cùng tư duy?
Ông Quế có nói đến những bất đồng và hận thù giữa chủ nghĩa quốc gia và chủ nghĩa cộng sản. Thực ra đó chỉ là một lối nói, phát xuất từ tư duy của một người thiếu sử quan hoặc của một tay sai CS.

Trong lịch sử VN, cũng như trong lịch sử nhân loại, có thể có chia rẽ hoặc bất đồng giữa chủ nghĩa (doctrine) với chủ nghiã ,hoặc bất đồng giữa chủ nghĩa (doctrine) với lý thuyết (theory). Nhưng không hề có hận thù giữa các chủ nghĩa với nhau, hoặc giữa các lý thuyết với nhau. Chỉ có hận thù giữa nguời và nguời.

Từ hơn 50 năm nay, dân tộc VN có mối hận thù rất lớn. Đó là hận thù giữa một bên là Người Quốc Gia làm nghĩa vụ dân tộc và một bên là người CSVN làm nghĩa vụ quốc tế.
Nói cho rõ hơn --trên cả ba mặt: lịch sử, thực tiễn và lý luận--đó là hận thù giữa dân tộc VN và đảng CSVN. Hận thù ấy, chính bọn chó đẻ CSVN đã gây ra, bằng muôn vàn tội ác từ hơn 50 năm nay, trong đó có tội ác 'đã và đang cướp đoạt của nhân dân VN cái quyền được quyết định về vận mạng mình và vận mạng đất nước'.

Cái quyền căn bản nói trên, CSVN đã cướp đoạt từ hơn 50 năm nay, và hiện vẫn còn đang cướp đoạt. CSVN phải trả lại cái quyền ấy cho nhân dân VN , qua một cuộc tổng tuyển cử -tôi xin mượn lời của Gorbachev --hợp pháp, dân chủ và lương thiện, dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc. Đó là con đường duy nhất và cũng là điều kiện tiên quyết, để CSVN có cơ may bình thường hoá quan hệ đối với nhân dân trong nước, để được nhân dân quên đi cái quá khứ tội ác của chúng nó, và tiến tới hoà hợp dân tộc.

Hãy nhớ rằng: phải hoà giải,-- tức là tháo gỡ hận thù-- trước đã, sau đó mới có thể hoà hợp. (tức là ngồi lại với nhau)
Đây không phải chỉ là tư duy cá nhân, mà là lôgíc của lịch sử, và cũng là sinh mệnh của dân tộc VN.
Rất tiếc, ông Quế, vì ngu dốt, hoặc vì cúi đầu làm tay sai của Việt Cộng , đã không nhìn thấy vấn đề.

Quên Đi Tội Ác Của CSVN

Ông Quế tuyên bố:
«Chúng tôi cần gạt ra một bên chủ nghĩa CS của quá khứ để mở ra một con đường chính trị mới.»(We need to push aside the communism of the past to open a new political line).

Tưởng cũng nên khẳng định một lần nữa: không hề có hận thù giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa quốc gia,. Mà chỉ có hận thù giữa dân tộc VN và đảng CSVN. Hận thù đó vẫn còn, trải dài từ hơn nửa thế kỷ, và càng ngày càng sâu đậm.

Thật vậy.
Đảng CSVN từ tên chó đẻ Hồ Chí Minh đến nay, trước sau vẫn là một. Kẻ đã phạm tội ác đối với dân tộc VN, từ tên chó đẻ Hồ Chí Minh đến nay, trước sau vẫn là một. Kẻ đã xô đẩy nhân dân VN vào hai cuộc chiến tranh tàn bạo và đẫm máu, với bạo quyền VC hôm nay, truớc sau vẫn là một. Kẻ đã cướp đoạt ruộng đất của nhân dân, tàn sát hơn ba trăm ngàn nông dân vô tội,ø và gieo kinh hoàng cho quê hương VN trong hai cuộc cải cách ruộng đất (1953-1956) , vớiø bạo quyền VC hôm nay, trước sau vẫn là một. Kẻ đã sát hại và chôn sống cả ngàn đồng bào tại Huế năm 1968, với bạo quyền VC hôm nay, trước sau vẫn là một. Kẻ đã xé hiệp định Ba Lê, tước đoạt quyền dân tộc tự quyết của nhân dân miền Nam, với bạo quyền VC hôm nay, trước sau vẫn là một. Kẻ đã trả thù tàn bạo người quốc gia, nhất là các anh em cựu chiến sĩ QLVNCH trong các trại cải tạo cực kỳ man rợ, với bạo quyền VC hôm nay, trước sau vẫn là một. Kẻ đã và vẫn đang cướp đoạt cuả nhân dân cái quyền được quyết định về vận mạng mình và vận mạng đất nước, với bạo quyền VC hôm nay, trước sau vẫn là một. Cơ chế của tội ác, tức bạo quyền CSVN, từ tên giặc già Hồ Chí Minh đến nay, trước sau vẫn là một. Lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng của tội ác, của ngu dốt tàn bạo lưu manh đểu cáng, từ tên chó đẻ Hồ chí Minh đến nay, trước sau vẫn là một.
.
Cho nên, không có vấn đề CSVN của quá khứ và CSVN của hiện tại,, như ông Quế , vì ngu dốt, đã đặt ra.
Đặt ra với mục đích gì? Phải chăng với mục đích kêu gọi nhân dân VN trong và ngoài nước hãy quên đi tội ác của CSVN (quá khứ), và để cho bạo quyền CSVN (hiện tại) tiếp tục thống trị đất nước? Phải chăng đó là đường hướng chính trị mới mà ông Quế đang mưu tìm cho dân tộc VN?
  • Đáng Tiếc Và Đáng Buồn
Tại Việt Nam hiện nay, không những quyền của người dân bị chà đạp, mà ngay cả quyền của con người cũng bị chà đạp. Hàng triệu người dân vô tội bị bóc lột, bị cướp đoạt tài sản, bị khủng bố, bị cầm tù, bị sát hại. CSVN, tất cả từ trên xuống dưới, đã hiện nguyên hình một lũ cướp ngày, vô liêm sỉ và táng tận lương tâm. Đất nước bị khoá kín trong nghèo đói và lạc hậu. Tôn giáo bị bách hại. Các tăng ni, linh mục, bị hăm dọa, bị khủng bố, bị thoá mạ, bị cô lập. Cuộc đứng lên cuả Phật Giáo cách đây 5 năm, cuộc vùng dậy của đồng bào Thái Bình Xuân Lộc cách đây 2 năm, và gần đây cuộc chổi dậy của các tín đồ Hoà Hảo, v,v.đã nói lên hận thù chất ngất của dân tộc VN đối với bạo quyền cờ đỏ sao vàng?

Phải chăng ông Quế đã không nhìn thấy thực tiễn và khát vọng hôm nay của quê hương, cho nên mới đưa ra những lời tuyên bố ngu xuẩn ? Phải chăng những lời tuyên bố ấy phản ảnh tư duy của tên cán bộ VC Hoàng Trọng Quỳ (tức Thanh Nghị)-- người chồng cũ của phu nhân ông Quế hôm nay, và thứ trưởng trong cái gọi là Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam VN xưa kia của Việt Cộng ?.

Ấy là chưa nói đến cái «đáng tiếc» khác, khi ông Quế tuyên bố với hãng Reuter rằng ông đang tìm cách để tiến tới lãnh đạo dư luận người Việt tại hải ngoại. (I want [...] to take steps to lead the Vietnamese opinions abroad).
Ông Quế còn công khai ngỏ ý muốn được gặp bà Albright, bộ trưởng ngoại giao Mỹ, trong chuyến viếng thăm VN cuả bà.

Phẩm cách-chưa nói đến khí phách, chưa nói đến cái học , ông Quế để đâu ?

  • Thay Cho Lời Kết

Từ hơn mười năm nay, ông Quế vẫn đuợc dư luận kính trọng như là một chiến sĩ quả cảm của nhân quyền nhân bản. Một chiến sĩ bất khuất đấu tranh cho tự do dân chủ và cho hạnh phúc của quê hương VN.
Hôm nay, những lời tuyên bố của ông --.huênh hoang ngu dốt và bợ đỡ bạo quyền VC-- khiến người ta phải thất vọng.

Thật là đáng tiếc .
Chẳng những đáng tiếc, mà còn đáng buồn.
Từ hơn mười năm nay, chúng ta có dịp đọc tư duy của những «nguời CS giác ngộ» hiện đang ở trong nước. Những Hà sĩ Phu, Lữ Phương, v,v, và nhất là Dương Thu Hương với Tiếng Vỗ Cánh Của Bầy Quạ Đen mới đây v,v...
Chúng ta có quyền nghi ngờ xác tín chính trị của họ. Nhưng chúng ta phải nhìn nhận : họ có trình độ.
Không như Nguyễn Đan Quế.

Nguyễn văn Chức
Houston, 2 tháng 9/1999

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------

There was an error in this gadget