Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Friday, January 21, 2011

Đặng Phúc - Trương Như Phùng có trách nhiện gì về VG Hoàng Duy Hùng?


ÔNG TRẦN LINH ,BÀ KIM XUYẾN ,ÔNG BÀ TRƯƠNG NHƯ PHÙNG CÙNG ĐỒNG HƯƠNG ỦNG HỘ LS. HOÀNG - DUY - HÙNG ĐANG THEO GIỎI ĐẾM PHIẾU TRONG LÚC MỚI 49% SỐ PHIẾU ĐẢ ĐƯỢC ĐẾM ỨNG CỬ VIÊN AL-HÒANG ĐANG DẨN TRƯỚC 56% / 44%

.Đặng Phúc
Trong nhiều năm qua Hoàng duy Hùng bị nhiều người vạch mặt chỉ tên là VIỆT GIAN, NB Việt Thường và Nam nhân (QLVNCH) viết bài tố giác từ ngày 24-9-2009 . Nhưng bọn bút nô hải ngoại trù dập lời nói thật của NB Việt Thường , và ông Nam Nhân; chụp mũ họ là việt gian- việt cộng. Bọn việt gian nằm vùng hợp tác với bọn đầu hàng, chính trị xôi thịt ra công vận động giúp cho việt gian Hoàng Duy Hùng vào chức vụ của thành phố Houston khu F. Hoàng Duy Hùng dựa vào "quyền lực mới" không còn "đi đêm" , chính thức đi công khai với bọn "đại sứ" việt gian Cộng Sản, tặng bằng ban khen cho phái bộ Tàu cộng như cái tát tai cho những người tự gọi mình là Quốc gia nhưng bưng bô cho thằng con nít ranh học thói điếm đàng Hoàng Duy Hùng chạy cờ cho Tàu chệt. Tàu chệt tung tiền cho bọn chạy cờ như Trịnh Du, báo "Con Ong" và đài radio v..v... để tô vẽ là sứ mạng của "nghị viên" đứng trên mọi sắc tộc (sic). Hoàng Duy Hùng chỉ là "nghị viên" của khu F, gáy to như mình được vào giòng chính Hoa Kỳ . Tên "đầu gấu" Trịnh Du núp trong áo "con chiên ngoan hiền" của nhà thờ đút ống đu đủ thổi cho Nghị Gian Hoàng Duy Hùng và đem cái vỏ " đội bảo vệ, an ninh" ra hù dọa. Đến thời gian này vài hội đoàn "quốc gia" còn ngớ ngẩn gởi thư mời Nghị Gian Hoàng Duy Hùng tham dự họp hội chắc để "xin job" bọn Tàu chệt hay bọn việt gian Cộng Sản chăng?. Trương Như Phùng lấy cái lon " quan đại tá QLVNCH" để cứu bồ cho việt gian Hoàng Duy Hùng trong nhiều năm qua. Trương Như Phùng không hề lên tiếng phản đối khi việt gian Hoàng Duy Hùng thay mặt cộng đồng điếu tang việt gian Hoàng Minh Chính, việt gian Nguyễn Hộ. Chúng ta thấy xuất hiện trên internet bài viết, video là Trương Như Phùng ra công phùng mang, trợn má bảo vệ cho Nghị Gian Hoàng Duy Hùng, chửi tất cả mọi người vạch mặt tên việt gian Hùng, tay sai của bọn Tàu chệt. Vi chuyện việt gian của Hoàng Duy Hùng quá lộ liễu không che dấu được, Trương Nhu Phùng trơ trẽn đứng lên "xin tiền" chống Nghị Gian Hoàng Duy Hùng. Lại xin tiền!!! Muốn chống việt gian thì phải nộp tiền...dù biết sẽ không đi về đâu. Việc đấu tranh của quan đại tá Trương Nhu Phùng chỉ là giả dối, vì lợi, vì danh không thể vì chính nghĩa. Trương Như Phùng là "quan nhớn" của QLVNCH được huấn luyện mọi chiến lược của sĩ quan cao cấp để lãnh đạo, bảo vệ tiền đồn chống cộng. Nhưng hành động của Trương Như Phùng là bảo vệ, nuôi dưởng Hoàng Duy Hùng tiếp tục làm Việt gian. Nếu Trương Như Phùng còn chút lương tri thì chính thức xin lỗi mọi người việc ông đã dung dưởng cho tên việt gian Nghị Gian Hoàng Duy Hùng trong nhiều năm qua. Sau đó lui vào bóng tối. Hay làm việc tình nguyện giúp vui văn nghệ, hôn nhân tang tế cộng đồng, đừng cầm cờ quốc gia che cho bọn việt gian , đừng bước vào chính trị để làm xấu cộng đồng nữa.

Thấy tên "đầu gấu" Trịnh Du đi nhà thờ mà tin đó là "con chiên ngoan hiền" , thật ra đó là "ngoan hiền như con chiên, hiểm độc như con rắn". Cộng đồng giáo xứ hãy vạch mặt loại trừ rắn độc như Trịnh Du, Hoàng Duy Hùng trước khi nó phung nọc độc Tàu phù vào cả cộng đồng của giáo xứ.
Có một giai đoạn giáo xứ Houston rộ lên phong trào khuyến khích đi lấy chồng Tàu, đó là nọc đọc Tàu phóng vào giáo xứ giúp cho giáo dân mau thành việt gian, cấy mầm Tàu Gian trong giáo xứ nhưng không ai phát hiện ra.

Tom Delay: GUILTY


Những ai chưa biết chính trị nghị trường Hoa Kỳ , xin tìm xem tin tức của ông Tom Delay, cựu chủ tịch đảng Cộng Hòa, lãnh án bao nhiêu năm tù.
Đặng Phúc

Ô:HÒANG NAM HÙNG THÀNH BỘ TRƯỞNG (VNQĐD),
Ô:LS.HOÀNG DUY HÙNG ĐẮC CỬ NGHỊ VIÊN THÀNH PHỐ HOUSTON DIST.(F),(CITY COUNCIL)
VÀ Ô: PHẠM NGỌC TRUNG CHỦ TỊCH (PTQDHĐ) ĐANG CHÚC MỪNG CHIẾN THẮNG VẺ VANG.


ÔNG BS. TRẦN - VĂ - THUẦN ĐANG CÓ ĐÔI LỜI CẢM TƯỞNG ỦNG HỘ ỨNG CỬ VIÊN LS. AL-HOANG (HOÀNG DUY HÙNG) TRONG LÚC CHỜ ĐẾM PHIẾU AL-HÒANG ĐANG DẨN TRƯỚC 55% / 45%
ÔNG BÀ:NGUYỄN CÔNG BẰNG&ANH-TRINH C/H.TRUNG
(ĐẢNG VÌ DÂN) CÙNG ĐỒNG HƯƠNG ỦNG HỘ LS. HOÀNG - DUY - HÙNG ĐANG THEO GIỎI ĐẾM PHIẾU TRONG LÚC MỚI 49% SỐ PHIẾU ĐẢ ĐƯỢC ĐẾM ƯCV. AL-HÒANG ĐANG DẨN TRƯỚC 55% / 45% ) Nguyễn Công Bằng người của "chánh bịp"
ÔNG NGUYỄN THỰC,ÔNG PHẠM THÔNG,BÀ BÍCH NGỌC VÀ CÔ PHAN DỤY ĐỒNG HƯƠNG ỦNG HỘ LS. HOÀNG - DUY - HÙNG ĐANG THEO GIỎI ĐẾM PHIẾU TRONG LÚC MỚI 49% SỐ PHIẾU ĐẢ ĐƯỢC ĐẾM AL-HÒANG ĐANG DẨN TRƯỚC 55% / 45%
ÔNG PHẠM THÔNG CHỦ BÁO (CON ONG) CÓ ĐÔI LỜI CẢM TƯỞNG VÀ HỔ TRỢ ỨNG CỬ VIÊN AL-HOANG TRONG LÚC CHỜ ĐẾM PHIẾU
ĐỒNG HƯƠNG ĐANG CHUẨN BỊ MỪNG CHIẾN THẮNG SỐ PHIẾU ĐANG ĐIẾM 3,984 / 3,448 ỨNG CỬ VIÊN AL-HOANG (LS.HOÀNG DUY HÙNG) ĐANG DẨN TRỨƠC 53%/47% SỐ PHIẾU ĐẢ ĐẾM XONG 95% CHIẾN THẮNG NHỮNG GIÂY PHÚT THẬT HỒI HỘP CHUẨN BỊ MỞ RƯỢU ĂN MỪNG.
ĐỒNG HƯƠNG ĐANG MỪNG CHIẾN THẮNG SỐ PHIẾU ĐẢ ĐIẾM 4,681 / 4,180 ỨNG CỬ VIÊN AL-HOANG (LS.HOÀNG DUY HÙNG) ĐẢ CHIẾN THẮNG VẺ VANG ĐẮC CỬ 53%/47% SỐ PHIẾU ĐẢ ĐẾM XONG 100% NHỮNG GIÂY PHÚT VUI MỪNG ĐẢ MỞ RƯỢU CHO MỌI NGƯỜI ĂN MỪNG HOAN HÔ NGHỊ VIÊN ĐẮC CỬ THÀNH PHỐ HOUSTON DIST.(F)
NGUYỄN THỌ ĐANG ĐÀN VÀ CÙNG HÁT BẢN NHẠC MẸ VIỆT NAM ƠI CHÚNG CON VẨN CÒN ĐÂY
NHẠC NGUYỄN ÁNH CHÍNH,LỜI CỦA NHÀ THƠ HOÀNG-PHONG LINH (VỎ ĐẠI TÔN)
Ô:HÒANG NAM HÙNG THÀNH BỘ TRƯỞNG (VNQĐD),
Ô:LS.HOÀNG DUY HÙNG ĐẮC CỬ NGHỊ VIÊN THÀNH PHỐ HOUSTON DIST.(F),(CITY COUNCIL)
VÀ Ô: PHẠM NGỌC TRUNG CHỦ TỊCH (PTQDHĐ) ĐANG CHÚC MỪNG CHIẾN THẮNG VẺ VANG.
AL-HOANG NGHỊ VIÊN ĐẮC CỬ CITY OF HOUSTON,BÀ LÝ-THÁI GĐ.NGÂN HÀNG CENTRAL BANK,BÀ:TRINH-KIM DUYÊN HỘI TRƯỞNG HỘI PHỤ NỬ HOUSTON,BÊN CẠNH LÀ CHỊ RUỘT LS.HDH.CÔ LS.TERESA HOÀNG EM RUỘT
KẾT QUẢ ƯCV. AL-HOANG CHIẾN THẮNG VẺ VANG VÀO CITY COUNCIL HOUSTON VỚI SỐ PHIẾU CHUNG KẾT 4,681 = 53%/ 4,180 = 47%
Ô. LÊ VĂN SANH (KHTNCT.),BÀ BÍCH-NGỌC,CHỦ ĐÀI TV.55.2 Ô.NGUYỄN THỰC VÀ CÔ PHAN-DỤY(PHÓNG VIÊN)
Ô: VỎ ĐỨC QUANG (ĐẢNG THĂNG TIẾN NGƯỜI HỔ TRỢ ĐẮC LỰC) CHUẨN BỊ MỪNG CHIẾN THẮNG SỐ PHIẾU ĐANG ĐIẾM 3,984 / 3,448 ỨNG CỬ VIÊN AL-HOANG (LS.HOÀNG DUY HÙNG) ĐANG DẨN TRƯỚC 53%/47% SỐ PHIẾU ĐẢ ĐẾM XONG 95% NHỮNG GIÂY PHÚT THẬT HỒI HỘP CHUẨN BỊ MỞ RƯỢU ĂN MỪNG.ÔNG: HẠNH (ĐẢNG VIỆT TÂN) ĐANG CẦM MIC. CHÚC MỪNG HỔ TRỢ ƯCV. AL-HOÀNG
ÔNG BÀ: THÂN SINH VỢ CÙNG VỢ CỦA ỨNG CỬ VIÊN AL-HOANG (LS. HOÀNG DUY HÙNG) CÓ ĐÔI LỜI CẢM TƯỞNG TRONG LÚC CHỜ ĐẾM PHIẾU
ĐÔNG Y SỶ NGUYỄN-ĐÌNH NHẤT PHÓ CHỦ TỊCH NỘI VỤ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOUSTON VÀ VÙNG PHỤ CẬN ĐANG RÓT RƯỢU MỪNG CHIẾN THẮNG ƯCV.(LS. HOÀNG DUY HÙNG) AL-HOANG ĐẢ ĐẮC CỬ VÀO NGHỊ VIÊN THÀNH PHỐ HOUSTON (CITY COUNCIL DIST.- F)
ĐỒNG HƯƠNG ĐANG MỪNG CHIẾN THẮNG SỐ PHIẾU ĐẢ ĐIẾM 4,681 / 4,180 ỨNG CỬ VIÊN AL-HOANG (LS.HOÀNG DUY HÙNG) ĐẢ CHIẾN THẮNG VẺ VANG ĐẮC CỬ 53%/47% SỐ PHIẾU ĐẢ ĐẾM XONG 100% NHỮNG GIÂY PHÚT VUI MỪNG ĐẢ MỞ RƯỢU CHO MỌI NGƯỜI ĂN MỪNG HOAN HÔ NGHỊ VIÊN ĐẮC CỬ THÀNH PHỐ HOUSTON DIST.(F)

htNo comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------