Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Thursday, February 3, 2011

Vùng lên Cách Mạng đốt Cờ Sao!

Vùng lên Cách Mạng đốt Cờ Sao!

DOWN WITH COMMUNIST!

Down with Communist! Down! Down!
Toàn dân đoàn kết diệt cường hào!
Độc tài tham nhũng mau đền tội!
Dân Chủ Tự Do phải thét gào!
Đòi lại Nhân Quyền cao tiếng hát!
Vùng lên Cách Mạng đốt Cờ Sao!

Không đòi ai trả ta Quyền Sống?
Bó gối tại gia chẳng được nào!


2011

HỒ CÔNG TÂMCHÚC DỮ BỘ CHÍNH TRỊ ĐẢNG VGCS
Chúc dữ đầu năm mấy chú mày
Ủy viên Chính Trị Bộ lăn quay
Bán thân bất toại chờ đền tội,
Á khẩu liệt giường đợi trả vay!
Chế độ phi nhân đành tận số,
Tập đoàn tham nhũng đoạn xuôi tay!
Dân oan cả nước đang gào thét,
Lịch sử sang trang vận hội này
Feb. 3, 2011
HỒ CÔNG TÂM


LS Le Duy San wrote:Khong ve VN neu con VC
"Con Troi, con Nuoc, con Non,
Viet Cong ma con, thi mat Que Huong".

Nhân dịp đầu năm mới, tôi xin cầu nguyện:

1/ Việt Cộng chết hết và chết một cách thảm khốc.

2/ Thân Cộng chết hết và chết một cách thảm thương.

3/ Những kẻ dựng chuyện lếu láo để mạ lỵ người khác làm bẩn diễn đàn cũng chết hết và chết một cách thảm hại.

Lê Duy San

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------