Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Wednesday, February 23, 2011

Tẩy chay hàng hoá của Tầu độc hại

Counterfeit Toothpaste
http://www.youtube.com/watch?v=MMPvHb68aNo&NR=1&feature=fvwp

Communist China makes food containing cardboard
http://www.youtube.com/watch?v=Lj9OGCcYTJM&feature=related

Counterfeit Eggs
http://www.youtube.com/watch?v=0US7JEfhsrA&feature=related

Investigation of fake eggs in China. by FujiTV
http://www.youtube.com/watch?v=T55tz4qwFMo&feature=related

Fake Gourmet Rice, China's Latest Fake Food Scandal
http://www.youtube.com/watch?v=AvaEiwGfoqc&feature=related

Watch out for plastic rice from china
http://www.youtube.com/watch?v=Uw65n3ajZu4&feature=related

Trung Cộng:
Bánh bao nhưn thịt thật sự là nhưn giấy (dumbling contains cardboard)
http://www.youtube.com/watch?v=Lj9OGCcYTJM&feature=related

Kem đánh zăng giả (counterfeit toothpaste)
http://www.youtube.com/watch?v=MMPvHb68aNo&NR=1&feature=fvwp


Tẩy chay hàng hoá của chệt
February 22, 2011 – 6:03 pm

Ðể nhận diện ra hàng tàu chúng ta chỉ cần nhìn vào 3 con số bên trái của cái bar code dáng trên món hàng. Nếu 3 số đó là 690, 691, hay 692 thì bạn biết đó là hàng TÀU !!!

Người Tàu ngày hôm nay họ biết chúng ta ghét những món hàng “Made in China” cho nên họ tìm đủ mọi cách để che dấu nguồn gốc của hàng hóa.

Sau đây là danh sách bar code và nguồn gốc của quốc gia sản xuất hàng hóa qua USA.

00~09 – USA & CANADA
30~37 – FRANCE
40~44 – GERMANY
49 – JAPAN
50 – UK
471 – Taiwan
690~692 – China


Counterfeit Toothpaste
http://www.youtube.com/watch?v=MMPvHb68aNo&NR=1&feature=fvwp

Communist China makes food containing cardboard
http://www.youtube.com/watch?v=Lj9OGCcYTJM&feature=related
Counterfeit Eggs
http://www.youtube.com/watch?v=0US7JEfhsrA&feature=relatedInvestigation of fake eggs in China. by FujiTV
http://www.youtube.com/watch?v=T55tz4qwFMo&feature=relatedFake Gourmet Rice, China's Latest Fake Food Scandal
http://www.youtube.com/watch?v=AvaEiwGfoqc&feature=related


Watch out for plastic rice from china
http://www.youtube.com/watch?v=Uw65n3ajZu4&feature=related

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------