Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Wednesday, April 20, 2011

tuan phan -Đào Nương Little Saigon kêu gọi: …các bạn trẻ trong nước

Đào Nương Little Saigon kêu gọi: …các bạn trẻ trong n   Message List  
Reply Message #94241 of 94349 < Prev | Next >
Đào Nương Little Saigon kêu gọi: …các bạn trẻ trong nước yêu tự do và dân chủ hãy ghi tên ứng cử cuộc bầu cử Quốc Hội vào tháng 5 nầy càng nhiều người càng tốt …”
Trong mục Phiếm Dị, đọan cuối bài "Những điều ai cũng biết”, bà Đào Nương viết: “Kết quả của những chế độ độc tài lâu năm là chúng tạo ra một khỏang trống về lãnh đạo. Nhìn cuộc nổi dậy tại Lybia hiện nay thì rõ. Do đó, các bạn trẻ trong nước yêu tự do và dân chủ hãy ghi tên ứng cử cuộc bầu cử Quốc Hội vào tháng 5 nầy càng nhiều người càng tốt. Dĩ nhiên bọn Việt gian cộng sản có thể sẽ không cho các bạn vào danh sách ứng cử viên nhưng đó là một bước đầu cần thiết của cuộc cách mạng Việt Nam trong tương lai. ĐÀO NƯƠNG” (The Little Saigon News of SEATTLE, April 01, 2011, xem bản chụp đính kèm)
Bà Đào Nương hô hào BẠN TRẺ trong nước tham gia ỨNG CỬ Quốc Hội Việt Cộng càng nhiều càng tốt và cho dù không thành công (nói chữ là “bất khả thi” như đòi trả tên Saigon của “cha” , biểu tình tại gia của “thầy”….), việc Ứng Cử này là BƯỚC ĐẦU CẦN THIẾT của cuộc cách mạng Việt Nam trong tương lai. Như vậy, bà Đào Nương bảo rằng muốn có cuộc cách mạng ở Việt Nam dưới cái tên Hoa gì…đó, bước đầu cần thiết như “thủ tục đầu tiên” là… “tiền đâu” là bước xâm nhập Quốc Hội Việt Cộng, có phải thế không ạ?
Nhưng không thấy ai phản đối, "vạch...đít" bà Đào Nương cho thấy bà ló đuôi...cáo Cộng qua Lời Kêu Gọi rất ngắn gọn mà …cụ thể này của một người bằng xương bằng thịt …cụ thể, nổi tiếng chống Cộng qua hệ thống báo Saigon Nhỏ và Chiến Sĩ Cộng Hòa, trong khi “Nhóm Việt Thường” bị đánh te tua! Thế là không… phe (unfair) ! Tên BKDC Chu Tất Tiến là láng giềng sát sườn với bà Đào Nương ở Little Saigon, CA hiểu rõ bà hơn ai hết, phải chăng vì vậy mà hắn nín khe?! Năm nay CON MÈO, có lẽ bà Đào Nương cầm tinh con mèo có nanh sư tử nên không ai dám…đụng đến bà !?
Tuấn Aet Phan

--

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------