Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Wednesday, April 27, 2011

hon viet -Khi ô-sin phản biện (Hà văn Sơn -hồ công tâm- trương minh hòa)

TS: Hồn Việt UK online xin giới thiệu với quý độc giả Việt Nam, trong và ngoài nước, hai "bài văn" phản biện điển hình của nhóm tự nhận là "quốc gia chân chính" về ba bài viết của ông Việt Thường, một cộng tác của Hồn iệt UK(bài có đăng trên trang chính của Hồn Việt):
Bài thứ nhất của Trương minh Hòa, hiện cư ngụ tại Úc bị ruồng bỏ, làm ô-sin "bình luận gia chủ chốt" của TinParis.net mà chủ là Tàu Tiều Hứa Vạng Thọ.
Bài thứ hai của Hà văn Sơn, năm 1967, mới 17 tuổi, đã xin làm ô-sin cho sứ quán Mỹ tại Sài gòn, Việt Nam, đổi mạng lấy vài chục ngàn USD. Nổi tiếng trong vụ "chủ quên trả công", nhưng kiện lên thượng viện Mỹ (tức chủ) trả nợ tiền công còn thiếu khoảng trên bốn chục ngàn USD.
Từ đó  nhân danh biệt kích dổm, ô-sin Hà văn Sơn ra một tờ báo lấy tên là "Chính Nghĩa",  đã cùng Trương Minh Hòa lập ra "văn đàn ô-sin" và thành lập ra đám "người quốc gia chân chính", có lập trường loại bỏ tất cả những người Việ Nam có "một ngày sống trong xã hội chủ nghĩa"! Lập trường đó dựa trên kinh nghiệm của Trương Minh Hòa làm ô-sin cho Tàu Tiều Hứa Vạng Thọ cũng như Hà  văn Sơn làm ô-sin cho Mỹ của thời kỳ 1967.
Trình độ:
1. Ô-sin Trương Minh Hòa:
Chuyên viên nói lái. Trình độ chính trị: việt cộng là mã tấu răng đen và việt cộng là nói N thành L hay ngược lại.
2. Ô-sin Hà văn Sơn:
Về ngoại ngữ "dead him" là "đã giết nó". Trình độ chính trị: "chuyên chính là chính quyền".
Trân trọng.
----------------------------
Bài một

VIỆT THƯỜNG, VỚI NÍ NUẬN  " MÃ TẤU RĂNG ĐEN".
 
Ô-sin Trương Minh Hòa
 

     Việt Cộng có cái" ní nuận" rất là cơ bản và cũng rất ấu trĩ, theo đó cán ngố, cán dốt từ trung ương đến địa phương, luôn tự cao tự đại, thường tuyên truyền với dân chúng là: " chủ nghĩa Mác Lê Nin vô địch, bách chiến, muôn năm, không bao giờ sai lầm. Đảng Cộng Sản lấy chủ nghĩa Mác Lê Nin làm chủ đạo, cũng không sai lầm, Hồ chí Minh đi theo chủ nghĩa Mác Lê Nin là không sai lầm và đảng viên cộng sản thi hành, thực hiện theo đường lối của đảng, cũng không sai lầm". Như vậy, bất cứ súc vật Việt Cộng nào cũng tự cao tự đại, coi mình là ông thánh, nên tên Bùi Tín mới cho là:" mỗi một người Cộng Sản là một tinh hoa dân tộc", dù hại dân, bán nước, làm đầy tớ ngoại bang, căn bả nhất trong thành phần bất lương trong xã hội…cũng là:" tinh hoa" cả, có ai chấp nhận điều nầy không?.

     Tên Việt Thường cũng có niềm tự hào là:" tinh hoa dân tộc" cho dù hắn nói rõ ràng trên phần phỏng vần về việc" kêu gọi ứng cử vào quốc hội bù nhìn Việt Cộng, để từ từ, có dân chủ", hắn còn" ní nuận" có vẻ" duy vật" là đưa ra con số đại biểu" phe dân chủ" là 20 %..." ní nuận" của tên Việt Thường rõ ràng hơn cả" đêm giữa ban ngày" mà khi bị vạch mặt" tên đặc công đỏ trong phong trào phản tỉnh", giả vờ chống Cộng, chui vào" đáy quần treillis của quân lực VNCH" để núp và được che chở, đoạn dùng lối viết bới móc" sơ yếu ní nịch" một cách có" lô-gít" bài bản, là lối nói sảng y như đảng súc vật Việt Cộng, có nghiệp chuyên" lật lọng" để hành động theo tấm bản chỉ đường của đảng, là bản chất gian manh, không bao giờ thay đổi, dù sông có cạn, núi có mòn.

       Khi đọc qua một số bài viết" cơ bản" của Việt Thường, người ta đặt nghi vấn:

-Có trí nhớ rất tốt, nên mới nhớ vanh vách từ lý lịch, cuộc đời của những đối tượng mà Việt Thường đưa ra trên vài diễn đàn như Hồn Việt, Vietnamexodus

-Tài liệu do đảng súc vật Việt Cộng cung cấp để nhờ Việt Thường triệt hạ những" đồng chí thân thương", nhưng thuộc cánh khác trong đảng cướp; đó là những cuộc thanh trừng thường trực trong đảng.

Cho nên tên Việt Thường, có thể là thi hành lịnh đảng để" truy kích" phe cánh khác trong đảng như Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Minh Cần…nếu ở trong nước thì bắt bớ như vụ án Cù Huy Hà Vũ, còn ở nước ngoài, chúng không thể" thanh trừng" nhau như thế; đây là sách lược" đấu đá" theo tình hình hiện này là: chỉ có nhờ" truyền thông" để triệt hạ uy tín, đưa ra toàn bộ" sơ yếu ní nịch" rất kỷ như tên Việt Thường đã làm từ nhiều năm qua đối với những đối tượng bị đảng thanh trừng, được Việt Thường cho là:" những tên đặc công đỏ trong phong trào phản tỉnh". Hắn không có chống Cộng đâu, nhưng làm công tác thanh trừng những thành phần Việt Cộng khác cánh. Về cái" sơ yếu ní nịch" của Việt Thường, không cần phải" động viên, động não" để biết, vì sau khi hắn bị vạch mặt qua cái vụ" ứng cử vào quốc hội bù nhìn Việt Cộng" thì có một số người từng bị hắn" đấu tố" như Tô Hải, đã nói rất kỷ" con người và sự nghiệp làm cách mạng" của Việt Thường, nên không cần phải nói nhiều nói thêm, vì:" không ai biết rõ lý lịch của những người cùng trong tổ chức" như câu:" giòi từ trong xương", nên phần" ní nịch Việt Thường" đã có một số người đưa ra.

    Như cây kim dấu trong quần" treillis của lính VNCH" lâu ngày chắc lòi ra, nên cái vụ:" ứng cử vào quốc hội bù nhìn" được tên Việt Thường tung ra một cách" vội vả" trên truyền thông là do đảng súc vật của hắn" hốt hoảng" khi nhìn thấy hơi hám cuộc"cách mạng Hoa Lài" đang diễn ra ở Trung Đông và Bắc Phi; tức là đảng đã" nuôi quân ba năm, dùng một giờ" mà tên Việt Thường là thí dụ điển hình.

    Nói về sách lược: "cứu, giữ đảng súc vật Việt Cộng được thanh tâm trường cai trị", theo như" cách lật đổ VC" một cách ôn hòa, y như sách lược băng đảng Việt Tân, tay sai Việt Cộng:" đối đầu bất bạo động để tháo gỡ độc tài" bằng con đường" ứng cử vào quốc hội bù nhìn".  Ai cũng biết đây là cơ quan" cầm cặt chó đái" của Việt Cộng, nói đúng thì đây là" xưởng gật", một lối đánh lừa thế giới về cơ cấu tổ chức của đảng cướp. Tuy nhiên dù là xưởng gật, CÔNG CỤ như là bộ phận CU-CỘNG, nhưng cũng rất khó vào để GẬT theo chính sách, nên" ứng cử viên" phải được tuyển lựa khó hơn" tuyển lựa ca sĩ" qua cửa ngõ" Mặt Trận Tổ Quốc" hay được đảng đề cử, như câu" đảng cử dân bầu". Ngay cả" con đảng cháu bác" có" ní nịch" rất là" cách mạng" như Cù Huy Hà Vũ, vậy mà khi đâm đơn xin ứng cử, còn bị rớt, vì khác phe cánh. Như vậy nếu tên Việt Thường được đảng cướp súc vật Việt Cộng:" chọn làm ứng cử viên" vào " bầy súc vật trong" chuồng quốc hội Việt Cộng" cũng phải là:

 
" Nếu không phe cánh, cũng gốc to.
Ứng cử quốc hội, là trò mị dân".
 
    
Từ cái sách lược ứng cử vào" chuồng quốc hội Vẹm" để cùng nhau" sủa rống, hét, gáy, kêu"…thì Việt Thường quả xứng đáng và hội đủ tiêu chuẩn để:" nhập bầy súc vật" hầu làm" triển lãm" vở hài kịch LÓI" dân chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa".
  
 Qua lối " ní nuận" trong đợt" bắn tỉa lần thứ 3" mới đây, tên Việt Thường đã để lộ ra bản chất" ngoan cố, ngoan cố, đại ngoan cố-tự cao, tự cao, đại tự cao" của một tên Vẹm nòi " nâu năm". Nhưng lần nầy đúng là:" giặc điên cuồng bắn nhiều đợt A.K", là lối nói theo:" định hướng xã hội chủ nghĩa" được đào tạo kỷ từ lò" ní nuận" chủ nghĩa Mác Lê Nin, ưu tiên nói láo, báo cáo hay, nói nhây nói bậy, nói đậy, nói đưa, nói chưa có cơ sở, nói dài, nói dỡ mà không hề biết mắc cỡ, là bài học nhắc nhở của thượng tá Tám Hà:" đừng nghe những gì Việt Cộng nói, hảy nhìn kỷ những gì Việt Cộng làm". Cho nên lối nói" XÀM" của Việt Thường lại càng tỏ tường về" ní nuận" ngang bướng của đàn súc vật Việt Cộng, quá trình lật lọng, hành động gian manh, được ngụy trang bằng hình thức" đấu tranh dân chủ" được bao phủ bằng những từ ngữ chống cộng.
   
Từ cái" nối ní nuận" cơ bản ấy, ảnh hưởng cả" tư duy" của Việt Thường, nên hắn có lối viết" chất nượng cao" theo tiêu chuẩn của hầu hết bọn súc vật cán Cộng sử dụng trong tuyên truyền:" nói dài, nói dai, nói dỡ và nói quanh co" qua cái" ní nuận" co giản như" lò xo" lòi ra bản" mặt mo" với" mồm to mép giải", nói bậy mà hay cải", không phân biệt" trái-phải", lải nhải nên rất là" thừa thải", thế là dân Việt Nam quá nhàm chán cái " ní nuận" của đám súc vật Việt Cộng qua các bài tham luận từ ngày có đảng súc vật Việt Cộng đến ngày nay. Do lời nói của Việt Cộng toàn là gian ý, từ đó, tên nào cũng quanh co, vòng vo tam quốc, trật lất như câu ca dao dành cho súc vật Việt Cộng:

 
" Vai mang túi dết kè kè.
Nói quấy nói quá, chúng nghe rầm rầm".
 

(Đó là ca dao thời khủng bố miền nam trước 1975, nếu dân quê nói khác đi những gì cán ngố nói, là bị chụp mũ phản động, tay sai Mỹ ngụy, bị giết hại, nên Việt Cộng nói bậy, không ai dám cải, trái lại còn bị ép vỗ tay khi cò mồi vỗ tay trước)

    Bản chất gian manh, nói quanh, cộng thêm" tự cao tự đại", cho nên tên Việt Thường có lối" ní nuận" y chang như những cán ngố Việt Cộng. Bản Chất Việt Thường tự cao, dù nói hưu nói vượn:" lời nói của Việt Thường theo chủ nghĩa Mác Lê Nin là không bao giờ sai lầm", ngay cả nói sai như:" ứng cử và nhập vào đàn súc vật biết GẬT là quốc hội bù nhìn Việt Cộng" để giúp đảng cướp được" thanh tâm trường thống trị" mà cho là" đấu tranh cho dân chủ Việt Nam.

    Nói quấy nói quá như vậy mà lại được Hồn Việt và một số tay chân bộ hạ, ngây thơ, bá vơ trên diễn đàn ca tụng như là:" đỉnh cao trí tuệ phản tỉnh, đỉnh cao chói lọi chống Cộng", đó cũng là" cơ sở" đưa một" đặc công đỏ trong phong trào phản tỉnh" lừa phỉnh lâu năm lên hàng" chống Cộng cao cấp" ở hải ngoại.

    Tarzan Việt Thường, khi ở Việt Nam, học được ba mới chủ nghĩa Mác Lê, lý luận theo lối tham luận của đảng" giáo dục và đào tạo" nên tưởng đâu là" đệ nhất thiên hạ", cộng thêm bản chất tự cao tự đại, khi được đi Anh Quốc theo diện đoàn tụ gia đình, bèn tung ra cụm từ:" Việt Gian Cộng Sản" ( VGCS) để gọi là" thứ vũ khí hiện đại chống Cộng". Cho nên Việt Thường mang ra" đeo tò tò" vũ khí" Việt Gian Cộng Sản" bên mình qua hấu hết bài viết, như con dao găm của Tarzan, được người rừng tự hào là" vũ khí cực kỳ lợi hại" vậy. Nhất là trong Hồn Việt, có một số" cò mồi" hoặc là có khi cũng chính Việt Thường viết, tự ca tụng minh như hồ chí minh lấy bút hiệu Trần Dân Tiên trong quyển sách mang tựa đề là:" Những mẩu chuyện về đời hoạt động của hồ chủ tịch", do đó cái câu:" Việt Gian Cộng Sản" được cho là cao cấp nhất, hay nhất….để chống Cộng; thế là tên Việt Thường được gọi là nhà báo, được tâng bốc lên tận mây xanh, trở thành" đỉnh cao trí tệ phản tỉnh". Nhưng nào ngờ là" đặc công đỏ" khi bị ló đuôi qua việc" ứng cử vào quốc hội bù nhìn" nhập vào bầy súc vật Việt Cộng để cùng nhau" rống, hét, gáy, kêu…" trong chuồng súc vật quốc hội.

    Khi được lên tận mây xanh, nếu có bị vạch mặt là dỏm, phản tỉnh giả… thì lập tức có những" phản xạ có điều kiện" là:

-Một số kẻ tâng bốc Việt Thường làm" minh chủ chống Cộng" nhào ra để đỡ gạc, khi THẦN TƯỢNG Việt Thường bị sụp đổ từ THƯỢNG TẦNG" tư duy" hoàn toàn, bị sập mà cứu cũng không được, khi căn nhà sập, cố chống đỡ cũng vô ích.

-Chính Việt Thường phản ứng mạnh qua bài thứ 3 nầy, tức là hắn bị ví mà phản xạ có điều kiện như là" phản ứng của loài thú vật" khi bị trúng đạn, trúng tên, bị trúng đòn, côn trùng bị trúng thuốc Pest control…nên những bài viết lạng quạng, lung tung, viết như" gà mắc dây thung" được Nguyễn Đức Chung, tung lên Hồn Việt để cứu nguy cho" tư duy Việt Thường" như chữa cháy, nhưng càng chữa càng cháy, càng cháy càng" té đái" khi bị cháy thêm do từ chất liệu" ứng cử vào quốc hội bù nhìn để có dân chủ", đó là" bài học tủ" của đảng Việt Cộng lừa bịp bấy lâu nay, được Việt Thường" recycle" để giữ đảng khỏi sụp đổ, nên càng phổ biến, càng dẫy dụa, càng cháy và té đái thêm.

     Cái lối" ní nuận" của tên Việt Thường cũng không nằm ngoài" cơ bản" chụp mũ theo lối "tư duy" của hầu hết cán cộng từ hạ tầng cơ sở đến thượng tầng kiến trúc. Khi bị đuối lý, là hắn loạn cào cào trong" ní nuận" một cách" lựng khựng" nên: cứ cho Hứa Vạng Thọ là Chệt, một lối chụp mũ ngây ngô, thúi như "bô cứt" lại là" chiêu hạng nhất" của súc vật Việt Cộng, được Việt Thường ứng dụng một cách vụn về.

    Theo đó Việt Thường có" ý đồ" dùng lối" suy diễn chụp mũ" để ngầm ý cho là" Chệt Hứa Vạng Thọ là hậu duệ, dòng máu của Bắc Kinh" là xâm lược đấy", để từ đó kích động những: "nhà ái quốc mù, yêu nước gà mờ" không phân biệt trái, có đầu óc như" robot" bèn thù ghét Hứa Vạng Thọ và đi xa hơn còn có khả năng suy diễn một cách máy móc: "Hứa Vạng Thọ là là người của Bắc Kinh, vâng lịnh Trung Cộng để đánh phá người Việt chống xâm lược và Việt Thường bị đánh phá". Nhưng cái" ní nuận" xỏ lá, đá cá lăn dưa, nói mà không biết có lý chưa của tên Việt Thường, lòi ra cái" THƯỜNG" chụp mũ của đảng súc vật Việt Cộng đối với người dân Việt Nam, từ những tên cán ngố trong đàn súc vật Việt Cộng. 

     Tuy nhiên, không lẽ bất cứ ai mang những họ như" Hứa, Trương, Tô, Trang, Giang….đều là Trung Cộng cả?. Đây là lối" ní nuận" ngây ngô, thúi như bô cứt của Việt Thường, không thể thuyết phục ai, trái lại càng lòi mặt là một tên cán cộng hay có hành động chụp mũ theo lối cũ từ thời súc vật hồ chí minh, đến nay vẫn không thay đổi, được chúng áp dụng từng mỗi đối tượng, bằng cách mượn lối lý luận" suy diễn" để khai triển tới khi đạt được" mục đích yêu cầu" là triệt hạ đối tượng thù nghịch, thật là lố bịt. Như vậy, thiếu tá Ngụy Văn Thà, đề đốc Chung Tấn Cang, đề đốc Diệp Quang Thủy…và hàng triệu người mang những họ giống như trong chuyện kiếm hiệp Kim Dung đều là" bành trướng Bắc Kinh hay sao?".

    Chưa hết, tên Việt Thường điền cuồng, có" tư duy thúi như phân chuồng" nên hắn còn qui chụp Hà Văn Sơn là Mường Mán….đây là cách viết" kích động hận thù, gây phân hóa dân tộc" mà Việt Công thường dùng để làm rối loạn những dân tộc cùng sống hòa bình với nhau trên lãnh thổ Việt Nam, hầu phát động" đấu tố" để gây phân hóa, dễ cai trị, do các sắc tộc nghi kỵ nhau, và đảng súc vật thừa cơ triệt hạ những thành phần nổi bật trong các sắc tộc. Trong lịch sử chống xâm lược, người Việt Nam nhớ công lao của anh hùng Nùng Trí Cao trong việc giữ giang sơn….như vậy là tên Việt Thường đúng là" kỳ thị sắc tộc" y như Việt Cộng kỳ thị bắc-nam, khai thác mâu thuẫn giữa kinh-thượng, nhưng mồm vẫn lếu láo:" đoàn kết dân tộc".

     Lối" suy diễn chụp mũ" của tên Việt Thường, không khác gì mẫu chuyện của một cậu bé ở Saigon, sau năm 1975, cha là thiếu tá VNCH bị tù, em mê đá banh, nên lùa trái banh ra đường, bị công an khu vực bắt, kết tội danh: "phá rối trật tự trị an", giải lên huyện, được cán ngố suy diễn là: "vi phạm an ninh chính trị" và bị tống lên các trại tù thuộc dạng:" chính trị hiện hành" bị đưa đi từ khám Chí Hòa đến Bù Gia Mập, Xuyên Mộc…

     Việt Thường cũng" suy diễn" y chang như đám cán cộng, bầy súc vật nầy rất có" mặt mạnh chụp mũ dây chuyển" theo lối suy luận:" nghĩa Mác Lê Nin bách chiến, vô địch, muôn năm, không bao giờ sai..". Do đó tên Việt Thường chụp mũ chúng tôi là Trương Minh Hòa viết:"mã tấu răng đen", thế là chụp mũ là "đánh phá cả tổ tiên Việt Nam" có tục lệ nhuộm răng đen.

    Một qui luật không thay đổi, dù ở bất cứ thời kỳ nào:"hể là ăn cướp, là không bao giờ lương thiện" và:" không phải xã hội nào cũng đều tốt hay xấu cả". Nhuộm răng là phong tục của tiền nhân nước Việt, nhưng không phải ai nhuộm răng cũng đều là Việt Cộng cả. Tuy nhiên tên Việt Thường dùng lốI " suy diễn chụp mũ" y chang như cách" đấu tố" của Việt Cộng, chắc chắn là hắn học tập nhuần nhuyễn lối "đấu tranh giai cấp" từ thời cải cách ruộng đất đến nay…hắn mang ra nước ngoài để" áp dụng" một cách" sáng tạo lẫn tối tạo" một cách" không người lái".

     Nhuộm răng đen không phải là xấu, nhưng chính đảng súc vật Việt Cộng tạo ra ấn tượng không tốt cho những người nhuộm răng, đó là phản ứng tự nhiên của người dân Việt Nam, nhất là nạn nhân của Việt Cộng. Trong cuộc chiến chống Cộng tại Việt Nam trước 1975, nhiều" sư đoàn chánh qui bắc Việt" xâm nhập qua đường mòn hồ chí minh, đánh phá, gây tang tóc cho dân miền Nam, tạo oán hờn chồng chất. Nên trong đoàn quân viễn chinh" giặc từ miền bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào" có thành phần nhuộm răng, làm nạn nhân tức, cho nên mới có câu tục ngữ: "mã tấu răng đen", để ám chỉ riêng cho những tên sát nhân trong hàng ngũ súc vật Việt Cộng, có một số tên nhuộm răng.

    Khi nói đến tục nhuộm răng, người ta chỉ nói đến" răng đen" như khi nói đến:" mã tấu răng đen" là biết ngây đây là súc vật Việt Cộng. Việt Thường không thể" ní nuận" như thế để qui chụp bất cứ ai về tội dám phỉ báng phong tục nhuộm răng, từ đó, hắn cũng mang thâm ý là: Trương Minh Hòa đánh phá cả dân tộc, tiền nhân…quả là ngây ngô, lý luận" thúi như bô cứt" của hắn, không thể chấp nhận. Ở Vùng U Minh Hạ, trước 1975 có công trường chánh qui bắc Việt mang bí số 75 A, các đơn vị địa phương quân, sư đoàn 12, gọi là " công trường mã tấu răng đen", cũng không có gì là ngạc nhiên.

     Còn những từ từng địa phương, vần L, N…ở miền bắc, là đặc thù của từng nơi, người Việt hay có tính khôi hài nhưng không có ác ý. Cho nên khi những người miền bắc đến các nơi khác, nói chữ L, thành chữ N…được dân vùng khác nghe và đùa cợt cho vui, đồng thời cũng sống chung, hài hòa.

    Tuy nhiên, từ ngày súc vật Việt Cộng làm chủ miền bắc sau 1954 và sau 1975 ở miền nam, những ai phát âm thay đổi như vậy, bị chế nhạo, là do dân" căm thù bọn VC" trong đó có những cán ngố gốc từ các địa phương như " Hà Nam Ninh". Mức độ căm thù tràn lan trong các vùng khác, nên trong dân chúng, hể nghe ai nói những giọng như vậy là họ mất cảm tình, vì bọn cán cộng gây quá  nhiều tội ác.

     Cũng như câu tục ngữ: "tự nhiên như người Hà Nội", do bọn súc vật làm cho dân chúng mất cảm tình khi nghe, thấy, biết Hà Nội là nơi đặt bản doanh của tập đoàn "thái thú Việt Cộng" và cũng là nơi có lăng hồ chí minh, xuất phát đấu tố, cải cách ruộng đất, đánh tư sản, xâm lược miền nam….người Hà Nội nổi tiếng là thanh lịch, xuất phát từ thủ đô "ngàn năm văn vật", nhưng từ khi súc vật Việt Cộng chiếm, chúng lùa dân Hà Nội đi nơi khác, để đàn súc vật đảng viên Việt Cộng tràn ngập thủ đô, thế là vùng đất nầy trở thành nơi mang ý nghĩa: "đất Hà Nội, súc vật Việt Cộng chiếm hữu, dưới sự cai trị của đảng súc vật Việt Cộng". Đất nầy trở thành: " HàNội ta đánh Mỹ Giỏi", hay" Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng" của bầy súc vật Việt Cộng.

    Từ ngày súc vật Việt Cộng cướp Hà Nội, chúng làm cho Hà Nội thành HÀ LỘI ( mỗi khi có mưa lớn) và dân cư Hà Nội không còn giữ bản sắc" đất ngàn năm văn hóa" nữa, khi người Hà Nội bị tứ tán, lớp di cư vào nam, lớp bọ đuổi đi về vùng rừng núi… thay vào đó là thứ "văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Do đó, những tên súc vật Việt Cộng thường huênh hoang" ông từ Hà Lội đấy", tức là biết ngay chúng không phải là dân Hà Nội, nhưng là" Hà Lội".

      Người Hà Nội không những chỉ lịch sự từ lời nói, cư xử, khéo léo, chứ không phải là" Người Hà Lội ngày nay", có những tên cướp, luôn dòm ngó túi tiền, chúng trơ trẽn ăn cướp của dân, coi nhà dân, tài sản dân như là của mình, nên có câu:" tự nhiên như người Hà Lội". Đây là câu chuyện xuất phát từ vùng đất Cà Mau, nơi mà nước mưa rất quí vào mùa hè. Một hôm có một bộ đội miền bắc, hắn thấy bà già múc nước uống ở cái lu ngoài sân, bèn đến và nói:" bác cho tớ tí nước nhé!". Bà già dễ giải nói:" ừ, cậu cứ múc"…thế là tên cán ngố mang thùng đến múc, gánh nước mang về dùng, đoạn hắn tiếp tục tới múc nước nữa, múc đến khi cạn cả lu nước, khiến bà già miền nam bực mình:" cậu có hỏi tôi chưa?", tên cán ngố đáp:" bà cho tớ một phen, tới đến nần sau, chả cần phải xin phép"…câu chuyện nầy được đồn đãi, lan rộng nên mới có câu:" tự nhiên như người Hà Lội", song hành với những câu như" cà chớn đầy đường"…

    Như vậy tên Việt Thường áp dụng cái lối: " ní nuận " để chụp mũ theo lối suy diễn, là thứ " tư duy " cơ bản, nói sảng của bầy súc vật Việt Cộng trong hầu hết sinh hoạt từ nội bộ đến học đường, truyền thông…những "tư duy vĩ đại" của Việt Thường được Hồn Việt chụp lấy như là" báo vật" để phổ biến những thứ mà Việt Thường" nói, viết, suy tư theo gương chủ tặc hồ chí minh vĩ đại" được dùng qua lối" chụp mũ" một cách" tự biên tự diễn"…nhưng càng chụp mũ, dẫy dụa như loài dán, mối, rệp…bị trúng phải thuốc sát trùng từ các nhản hiệu: Hứa Vạng Thọ, Trương Minh Hòa, Hà Văn Sơn, Hồ Công Tậm, Tôn Nữ Hoàng Hoa…khiến càng dẫy càng đau, càng biết kết quả của những hiệu thuốc" diệt đặc công đỏ trong phong trào phản tỉnh hải ngoại".  

     Căn nhà Hồn Việt lâu nay có côn trùng núp bóng, nay chúng lòi ra:" ứng cử vào quốc hội" và lập tức, thuốc sát trùng ập tới, nên trước khi dẫy chết, phải có những phản ứng " vật lý" qua 3 bài viết của Việt Thường, nếu chúng dẫy dụa, thì xịt thuốc tiếp, xịt đến khi loài côn trùng không còn cựa quậy nữa, để hải ngoại được yên ổn.

    Hồn Việt tự nó không có xương sống, nên phải nhờ một đặc công đỏ trong phong trào phản tỉnh" đỡ đầu" như câu tục ngữ:" hồn Trương Ba, da hàng thịt" và nay thì: "Hồn Việt Thường, web Hồn Việt"../.
   
      
Trương  Minh Hòa
15.04.2014
 
Bài hai
From: chinhnghia@aol.com <chinhnghia@aol.com>
Subject: [PhoNang] Thoả hiệp hay đầu hàng đều là thừa nhận tính hợp hiến, hợp pháp của Việt Cộng (bản sửa)
To: ChinhNghiaViet@yahoogroups.com
Cc: chinhnghia@yahoogroups.com, ...
Received: Monday, 11 April, 2011, 3:20 PM
 
Ô-sin Hà văn Sơn
Thoả hiệp hay đầu hàng đều là thừa nhận
tính hợp hiến, hợp pháp của Việt Cộng
 
 
Nhìn những hành động cuống quýt, lấp liếm hết sức hạ lưu của nhóm “bị gậy” trong tuần qua, quý độc gỉa đã thấy chúng tôi không hề nói sai về họ. Chỉ vài chữ thôi, Việt Thường thấm thía, hắn sắp đứt hơi cũng phải bò dậy thều thào nhưng khốn khổ, hắn viết ba bài, chữ nghĩa không khác lời lẽ của anh nhà quê mất gà chửi càn, chửi tưới (đúng như chữ của Hà Tiến Nhất dùng) và tất nhiên chúng tôi “thương hại” kệ cho hắn viết để xả uất hận, ráng sống thêm ít lâu tự nhìn thấy sai lầm của hắn.
Việc chúng tôi đặt vấn đề về chuyện “bật đèn xanh cho việc tập thể đầu hàng cộng sản” hắn hoàn toàn không trả lời nổi bằng lý luận vì chính bài viết của hắn trước đây đã khóa họng hắn lại vì thế VT và các “đồng choé, đồng chí, đồng rận” trong tổ của hắn  “thi đua” đút đầu vào thòng lọng. Chúng tôi chẳng cần phải thêu dệt hay nặng lời về Việt Thường ngoài việc nói lên sự thật là: Nhóm đặc công đỏ Việt Thường, Trọng Tín, Van Tran, Đặng Phúc, hầu hết là “sản phẩm xã hội chủ nghĩa hạ đẳng”, kiến thức vào loại hạt đậu không có gì đáng để bàn luận nhiều.
Vy là bọn gian nhân hiệp đảng kéo thành bầy ra sức gỉai độc, đánh lạc hướng dư luận bằng cách dựng đứng lên những chuyện nhảm nhí, xử dụng những ngôn từ nhớp nhúa để chửi bới bừa bãi nhằm xóa đi nỗi đau bị vạch mặt.
Nhưng việc  phản ứng bằng những hành động lưu manh, hạ tiện của chúng đã trở thành tự thú, tự vạch mặt, “lạy ông con ở bụi này”..  
Kể ra thì cũng đau đớn thật, một gã ôn con tu xuất cố kiếm chút danh “chống gậy”, em Tuyết thì lăng xăng đến tuổi xế chiều “dung nhan đã vào hạ” mới dựng được tuồng cải lương “Kỷ Nguyên 2000” với giấc mơ thành “cỏ non” bỗng chốc thành công cốc, một tên không xương sống như Nguyễn Đức Chung ôm lấy anh thầy bói tử vi để xây dựng website nay đột nhiên( một sớm một chiều) trở thành bãi rác chứa đồ âm phủ. Người nào từng đọc Hồn Việt UK trước đây nay ghé vào đều dội ngược vì mùi xú uế bốc ra từ miệng Nam Nhân, Việt Thường, Van Trần Trọng Tín.v.v.
Thử hỏi Việt Thường không cay cú sao được khi từ ngày sang đến Anh quốc tới nay , bằng những trò láu cá của mấy tên đánh bạc bịp, bói toán nhảm nhí, VT bỗng nổi lên trở thành lãnh tụ của một nhóm “chống gậy” ở hải ngoại (không thể dùng chữ khác vì VT tuyên bố: Tôi không chống cộng). Hắn đã được nhiều người tự bịt mắt lại ca tụng thành tích đến nỗi hắn xổ toẹt vào mặt là: “Tôi không chống cộng” họ vẫn cho là chí lý, cứ quàng vai bá cổ hắn vào “phòng tuyến quốc ra” rồi đến nay bỗng mặt nạ rớt xuống để lộ nguyên hình một ổ đặc công đỏ dốt nát thậm tệ mới bắt đầu suy niệm.
Sở dĩ gọi chúng là “chống gậy” vì đây chỉ là một đám thuyển nhân tha phương cầu thực, tỵ nạn kinh tế (tay bị, tay gậy bốn phương tung hoành) khác với những người miền Nam buộc phải ra đi vì nạn nước, tỵ nạn chính trị.  
Trong một môi trường căm hận cộng sản những diễn viên đóng tuồng “chửi cộng” rất dễ chiếm được cảm tình của một số người (ngây thơ). Những người này thích nghe kẻ thù bị mạt sát nên hiện tượng “chửi một phát (ở hải ngoại rất chi an toàn) lập tức trở thành“nãnh tụ”, thành “anh thư”, thành “ngôn sứ” ngày nay nhan nhản. Do đó chuyện vội tôn những tên đặc công đỏ như Việt Thường, Nguyễn Chí Thiện, Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Nguyễn Chánh Kết, Lê Thị Công Nhân.v.v. lên “làm cha, làm thầy” và khi chết thì đưa lên bàn thờ như Nguyễn Hộ, Trần Độ, Hoàng Minh Chính đã làm nhiều người mất phương hướng.  
Ngay như Cù Huy Hà Vũ vừa mới ra tòa lập tức được phong : chí sĩ, anh hùng dân tộc!??? ngay từ bây giờ và những ngày sắp tới hải ngoại sp sửa chứng kiến những màn phỏng vấn “chí sĩ phu nhân liên miên”,  và phong trào gây quỹ yểm trợ sẽ bùng ra như trăm hoa đua nở để quyên góp và tiền của người nhẹ dạ tiếp tục đi vào túi của bọn lưu manh đại loại như Ngô Thị Hiền..v.v..
Những hành vi quá trớn, thiếu suy nghĩ và bất lương này nhiều lúc đã gây ra mâu thuẫn, tranh cãi, gay gắt trong hàng ngũ chống cộng. Chuyện này thêm một lần nữa cho thấy chống cộng theo cảm tính rất dễ dẫn tới sai lầm, dễ bị đối phương đưa vào mê hồn trận, dẫn vào mạt lộ.
Nhưng với những người hoạt động,  đấu tranh chân chính không ai tin vào hiệu qủa của việc ngồi trong bóng đêm để chửi mắng kẻ thù.Vì con đường trước mắt họ còn dài và có quá nhiều việc để làm. Bởi sự chuyển hóa từ “năng lực ý thức dẫn tới hành động lịch sử” đòi hỏi từng cá nhân phải được cảm hóa, chuyển đổi tư tưởng  từ vô ý thức đến có ý thức ; từ “có ý thức đến ý thức đúng”  để tự làm một cuộc “cách mạng bản thân” dẫn tới sự hợp tác với tha nhân trong cuộc “cách mạng tổ chức”, “cách mạng xã hội” và đi tới kết điểm là “cách mạng quốc gia, dân tộc”.
Đối với chúng tôi những Người Việt Quốc Gia Chân Chính,“Lằn Ranh Quốc Cộng” không thể xóa bỏ và chẳng có một người  nào xuất thân trong “chế độ xã hội chủ nghĩa” dù nằm trong thành phần “cung đình  hay hạ đẳng”,phản tỉnh (thật) hay phản đảng (vờ)” có thể trở thành người chỉ dạy những người quốc gia chân chính chống cộng (bọn xuất thân từ cung đình cộng sản tay chúng đã nhuốm máu đồng bào; thành phần thấp hơn thì thiếu khả năng, kiến thức). Nếu chúng ta mù quáng xem bọn chúng là người chỉ đường thì xin lỗi tất cả quý vị: Đó là hành động “giao trứng cho ác”, chẳng lẽ chúng ta không có nhân sự và như thế “Cuộc chiến chống cộng” của người quốc gia đã đi vào ngõ cụt.
Có thể trong thời kỳ này có vài người đấu tranh, chống đối vì quyền lợi cá nhân (đa phần là những trò của Việt Cộng dàn dựng, phần còn lại chưa rõ thực hư) chúng ta có thể khai dụng sự việc và con người nhưng những ngôn từ chí sĩ, anh hùng, anh thư, ngôn sứ, thánh nữ nghe thấy chối và chướng. Chứng kiến những vở kịch vụng về, một số người thơ ngây không hiểu rõ bản chất của Cộng Sản (dù đã cong đuôi chạy trốn) nên cho rằng vì thời thế đổi thay nên Việt Cộng cũng phải  cởi mở cho phù hợp với những biến chuyển của thế giới.
Nếu quý vị nào tin là VC cởi mở thì mời quý vị đó tự do trở về sống với cộng sản để chúng cởi quần và mở cúc áo cho sướng thân. Lý do gì cứ phải suốt đời ray rứt, vọng cố hương. Tấm “gương anh dũng” của Nguyễn Cao Kỳ vẫn còn “đang được thiên hạ phỉ nhổ”.  
Về phần những Người Việt Quốc Gia Chân Chính,  “Cuộc chiến chống Cộng” chưa bao giờ ngừng nghỉ và sẽ chỉ chấm dứt khi chế độ cộng sản ở Việt Nam tan rã. Bây giờ đã là Tháng Tư, Ngày Quốc Hận thứ 36 sắp tới. Đại khối Người Việt Quốc Gia ngày nay đều nhận rõ: Vì cục diện chiến lược của thế giới trong Chiến Tranh Lạnh, Người Việt Quốc Gia nhất thời thất bại.
Nhưng thoái trào đó sẽ qua đi, tinh thần quốc gia sẽ phục hồi trong lòng dân tộc. Di sản của chính nghĩa quốc gia là lịch sử với đầy đủ sự thật về nguyên nhân thành công, thất bại. Lịch sử sẽ soi sáng: tại sao những kẻ xấu đã thắng để đưa cả dân tộc vào thảm họa. Lịch sử sẽ chỉ rõ tại sao ngọn đuốc chính nghĩa đã vụt tắt để cả một dân tộc bị kéo ngược vào bóng đêm trung cổ. Lịch sử sẽ chỉ rõ bởi vì Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia non trẻ chưa kịp xây dựng để đủ sức tự đứng vững trước sức mạnh cuồng bạo của làn sóng đỏ.
Nếu chúng ta không giữ gìn được lý tưởng và biểu tượng tinh thần. Thế hệ mai sau sẽ không có ngọn hải đăng nào để hướng con thuyền Việt Nam đi tới.
Thời cơ xây dựng một quốc gia dân chủ, tự do của thế hệ cũ đã đi qua nhưng tương lai của một dân tộc có chiều dài lịch sử mấy nghìn năm vẫn ở trước mặt.
Người Việt Quốc Gia Chân Chính không thể rời bỏ chiến hào, không thể phủ nhận những gía trị của chính nghĩa dù những kẻ cơ hội mưu toan Hoà Giải Hoà Hợp, Thỏa Hiệp Đầu Hàng Cộng Sản đưa ra những lập luận cho rằng đã đến lúc Xoá Bỏ Hận Thù vì ngày nay không còn Cộng Sản mà chỉ có bọn Mafia, Tư Bản Đỏ .v.v.
Những lập luận hết sức ấu trĩ hay "gỉa vờ ấu trĩ" này, chúng ta thường thấy tràn lan trên những trang nhà của bọn cơ hội chủ nghĩa (dù đám này hiểu biết hơn nhóm Việt Thường triệu lần.
Đám người cơ hội này dù đã sống trong môi trường dân chủ Tây phương hàng mấy chục năm nhưng hiểu biết của họ về bản chất của cộng sản vẫn dậm chân tại chỗ. Họ vẫn chưa hiểu được “độc tài toàn trị” là đặc trưng của “chuyên chính vô sản”. Và đối với những người cộng sản thì chủ nghĩa tư bản chỉ là đêm trước của chủ nghĩa xã hội. Người ta khua môi múa mỏ trên vũ đài chính trị nhưng không chút mảy may hỉểu biết tiến trình hình thành “Nhà nước chuyên chính”.
Chúng ta hãy cùng nhau ngược dòng lịch sử để nhận thấy rằng: từ giữa tháng 12 nǎm 1924, điệp viên Bộ phương Đông của Quốc tế cộng sản, trực tiếp phụ trách Cục phương Nam, Nguyễn Ái Quốc đã từ Liên Xô đến Quảng Châu (Trung Quốc) để hoạt động, xây dựng phong trào và đào tạo cán bộ cách mạng cho một số nước ở Đông Nam Á. Hắn đã trực tiếp mở nhiều lớp huấn luyện, đào tạo được hơn 200 cán bộ cộng sản Việt Nam. Nhiều người được chọn đi học trường Đi học phương Đông ở Liên Xô (Trần Phú, Lê Hông Phong, Hà Huy Tập, v.v..), một số được cử vào học quân sự ở trường Hoàng Phố (Trung Quốc) như Trương Vân Lệnh, Phùng Chí Kiên. Còn phần lớn đưa về nước hoạt động.
Đầu nǎm 1927, cuốn “Đường kách mệnh” nêu ra ba loại tư tưởng về cách mạng và chia ra hai thứ cách mạng là "dân tộc cách mạng" và "thế giới cách mạng", rồi khẳng định tuy có khác nhau "nhưng 2 thứ kách mệnh ấy vẫn có quan hệ với nhau". "Tất cả dân cày, người thợ trong thế giới bất kỳ nước nào, nòi nào đều liên hợp nhau lại như anh em một nhà, để đạp đổ tất cả tư bản trong thế giới, làm cho nước nào, dân nào cũng được hạnh phúc, làm cho thiên hạ đại đồng - ấy là thế giới cách mệnh". Tác phẩm phân tích những hạn chế của cách mạng tư sản ở Mỹ (1776), ở Pháp (1789) và khẳng định chỉ có Cách mạng tháng Mười Nga là cuộc cách mạng triệt để. “Đường kách mệnh” chỉ rõ đối tượng đấu tranh của cách mạng Việt Nam là tư bản đế quốc chủ nghĩa, phong kiến địa chủ; đồng thời, chỉ rõ cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. Tác phẩm “Đường kách mệnh” đã trực tiếp chuẩn bị về tư tưởng, lý luận chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng vô sản kiểu mới ở Việt Nam qua việc khẳng định: Muốn đưa cách mạng đến thắng lợi, trước hết phải có đảng cách mạng. Đảng ấy phải lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm kim chỉ nam: "Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin".
Từ quan niệm cho rằng chuyên chính vô sản là một nhà nước mới, thật sự dân chủ trong trí tưởng tượng của Engels đã  gợi ý cho Lenin nêu ra, rồi khẳng định quan niệm về một nền dân chủ vô sản, một thứ nhà nước kiểu mới, dân chủ gấp triệu lần so với nhà nước dân chủ tư sản (từ Đệ Nhị Quốc Tế Cộng Sản chuyển sang Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản).
Nhưng thực tế đã xoay chuyển tình trạng nhà nước chuyên chính vô sản tự nguyện là tôi tớ của xã hội, biến thành chủ nhân duy nhất thống trị xã hội (độc tài toàn trị).
Tất cả những điều tóm lược của chúng tôi trên đây chỉ rõ, ngay từ buổi bình minh của cộng sản thế giới. Nguyễn Ái Quốc đã xem tổ quốc và dân tộc Việt Nam chỉ là một bộ phận của Đệ Tam Quốc Tế từ điện Kremlin. Thành lập đảng cộng sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã tạo nên một "tập đoàn buôn dân, bán nước" đầu tiên trong lịch sử dân tộc; gia nhập “đảng kách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc, những thanh niên Việt Nam yêu nước đã rơi vào guồng máy của tổ chức bán đứng tổ quốc và dân tộc. Điều đó cho thấy sự nghiệp chống cộng của dân tộc Việt Nam là chống lại một tập đoàn buôn dân bán nước Cộng Sản Việt Nam. Và hầu như con dân Việt Nam nào cũng hiểu buôn dân, bán nước là đại tội đối với dân tộc nên việc chống lại hành động buôn dân, bán nước mặc nhiên là trách nhiệm của toàn dân.
Nhóm Việt Thường thật sự ấu trĩ, dốt nát đến mức đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn:”….. không nhẽ nếu VGCS là CS (tức làm tay sai cho Nga Sô, Tàu Cộng) thì mới chống, còn không phải là CS (tức làm tay sai cho các nước khác ngoài Nga Sô, Tàu Cộng) thì không chống nó?......”
Và bản chất của băng đảng móc túi, cướp giật chợ Tó, chợ Đồng Xuân của tên vét đĩa Trần Hùng Văn càng lộ rõ khi chúng ra sức xuyên tạc, dựng đứng, chửi rủa để trả đũa nhóm Người Việt Quốc Gia (Kim Âu, Hồ Công Tâm, Tôn Nữ Hoàng Hoa, Trương Minh Hòa).
Chuyện này chúng tôi chẳng chút phiền hà vì lũ chó điên, chó dại đấy chỉ sủa chứ chẳng dám làm gì đụng đến lông chân của chúng tôi (vi hữu Kim Thành đã gián tiếp chửi vào mặt tên Van Tran là “chó sủa ma” đấy).
Vô phúc lông chân của chúng tôi mà nghiêng không đúng góc, chúng nó cũng sẽ phải dựng lên. Đọc ngôn ngữ láo toét “một tấc đến trời” của đám “vét đĩa” Việt Thường, Nam Nhân, chúng tôi thực sự tội nghiệp cho sự liều mạng của những kẻ ngu dốt. Chúng không hiểu nổi định nghĩa của ngôn từ chúng xử dụng, chúng ấu trĩ đến độ không phân biệt được vị trí của chúng trong xã hội (vì chúng thuộc thành phần hạ đẳng). Như vi hữu Hoàng Hoa Cương đã viết:” Trước khi Hà văn Sơn bước vào Quốc Hội, con người, chân tướng, hoạt động của Hà văn Sơn, hồ sơ từ tấm bé đã nằm trong phòng điều nghiên, phân tích của các cơ quan an ninh, tình báo của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và các cơ quan này đã có kết luận từ lâu.”
Chúng trắng trợn xuyên tạc những tài liệu chính thức từ các bộ phận hữu quan của cả ba ngành Tư Pháp, Lập pháp và Hành Pháp của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
Hành vi của chúng thật ra chỉ quảng cáo cho sự việc  lịch sử đấy được phổ biến thêm sâu rộng và công luận càng nhận rõ thêm bản chất bỉ ổi, trơ tráo của bọn đặc công khi đã lộ nguyên hình.
 
***
 
André Gide
 
Từ cuối những năm 30 của thế kỷ trước, sau khi đi thăm Liên Xô trở về, André Gide đã viết: “Chủ nghĩa cộng sản sinh ra trong máu, trưởng thành trong chiến tranh và chết trong dân chủ.”né dans le sang, nourri par la guerre et meurt dans la democratique”, 
Diễn trình của lịch sử trong thế kỷ thứ 20 đã chứng minh chân lý: ”Dân chủ là khắc tinh của cộng sản”. Vì đối với giai cấp vô sản, chế độ dân chủ sẽ trở nên hoàn toàn vô ích nếu nó không lập tức trở thành phương tiện để thi hành những biện pháp trực tiếp đánh vào chế độ tư hữu nhằm bảo đảm sự thống trị của giai cấp vô sản. VI Lenin đã viết: Chuyên chính là một chính quyền dựa trực tiếp vào bạo lực và không bị một luật pháp nào hạn chế cả.
Và xuất phát từ quan niệm sai lầm, ngu xuẩn này : Chuyên chính vô sản không thể đem lại một nền dân chủ thật sự  để rồi về sau “chuyên chính vô sản” trở thành lớp áo nguỵ trang, che đậy bản chất mỵ dân, độc tài, thối nát, tham nhũng, phản dân chủ của chế độ xã hội chủ nghĩa (cộng sản). 
Vì vậy chừng nào “Nhà nước” ở Việt Nam vẫn còn do đảng cộng sản độc chiếm, chừng nào “Nhà nước” chưa là quyền lực công cộng, thì chưa thể là Nhà nước của toàn dân.
Một khi quyền lực công cộng đã làm chủ chính quyền, quốc dân đã  làm chủ Nhà Nước tất nhiên không thể có chuyện toàn dân bán nước. 
Bởi khi con người đứng trong những chế độ độc tài toàn trị cộng sản thức tỉnh, đứng lên cùng với quốc dân vứt bỏ tư tưởng cộng sản phản động. Lương thức, nhân phẩm của họ phục hồi nguyên vẹn, bàng hoàng như tỉnh cơn ác mộng. Hiện tượng này nhân loại đã được chứng kiến khi hệ thống xã hội chủ nghĩa Đông Âu, Cộng Hoà Liên Bang Nam Tư, Cộng Hòa Liên Bang Xô Viết tan rã vào cuối thập kỷ 1980 sang đầu thập kỷ 1990.
Hàng loạt quốc gia trước đây bị sát nhập vào Liên Bang Xô Viết, Liên Bang Nam Tư đều gỉai tán các đảng kiểu Lenin, trở thành những quốc gia độc lập, xây dựng nền dân chủ xã hội phương Tây một cách hòa bình. Duy nhất chỉ có trường hợp nhà độc tài Romnia bị hành hình. Còn lại chỉ có những cuộc chiến tranh giành lãnh thổ, địa vực, không gian sinh tồn giữa các quốc gia mới độc lập.
Hiện nay tình hình ở Việt Nam vẫn còn nhiều phức tạp chưa có dấu hiêu chuyển biến nhanh khi thề chế độc đảng vẫn không thay đổi.Với bản chất mỵ dân cố hữu người ta có thể nhìn thấy nhiều vở tuồng được diễn rất khéo để lôi kéo dư luận. . Nhưng trong thực tế những công cụ bạo lực như cảnh sát, công an, mật vụ, tình báo, quân đội vẫn trong vòng kiểm soát của đảng cộng sản. Đảng viên cộng sản vẫn cấu kết chặt chẽ với nhau để bảo vệ đặc quyền, đặc lợi. Vì vậy những hiện tượng “chim cá” đua nhau chết tập thể hẳn nhiên do trúng độc.
Một trong những loại thuốc độc để tự sát trong đối sách chính trị hiện nay là việc “rủ nhau đầu hàng tập thể”.
Obama ở Hoa Kỳ chỉ cần một lá phiếu của Cao Quang Ánh để làm gì quý vị chắc chắn đã quá hiểu (chứng minh tính hợp tác và hoà đồng lưỡng đảng của một đạo luật). Lá phiếu đó là lá phiếu "thỏa hiệp và hợp tác" với đảng Dân Chủ, "phản bội"  đảng Cộng Hòa.
Đó chính là lá phiếu chôn vùi sự nghiệp chính trị của Joseph Cao.
Những người đấu tranh chống cộng vì một nền dân chủ tiến bộ cho Việt Nam nếu có hành động thỏa hiệp, hay đầu hàng, thừa nhận tính hợp hiến, hợp pháp của Việt Cộng chính là đang tiếp tay kéo dài tuổi thọ của nền độc tài toàn trị ở Việt Nam.
Tổ quốc và dân tộc đã mất hàng chục thế hệ vì sai lầm của những người lãnh đạo.
Những sai lầm như vậy không thể tái diễn khi thời cơ của lịch sử đã ở trước mắt.
 
 
Kim Âu
10 - 4 - 2011

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------