Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Thursday, July 9, 2009

Vân anh-Việt Nam Vùng Địa Lý Chiến Lược.-Bài 4b và hết -Vân Anh


Bấm vào PLAY để nghe âm thanh

http://www.saigonbao.com/images/hoang-truong-sa-mat-di.jpg


Việt Nam Vùng Địa Lý Chiến Lược!


Vân Anh

Bài 4b và hếtban

Nguyễn Trọng Tạo- Dương Thu Hương

Trở về văn sĩ “thanh niên xung phong” Dương Thu Hương trong chiến tranh, điếm văn nghệ Dương Thu Hương vốn gốc “cách mạng vô sản” nên hưởng ứng rất nhiệt tình lời kêu gọi của bọn Việt Gian Cộng Sản xâm lược Miền Nam. Vì vậy nên thị đã tình nguyện gia nhập đội quân “thanh niên xung phong” trong lúc mọi người trốn quân dịch. Thời đó Cộng Sản Bắc Việt lập ra trại B-Quay tức là những nơi giam giữ người không chịu đi Nam để chết cho bọn chúng thì bị cho vào nhà tù B-Quay. Nhà tù này bắt giam rất nhiều người không chịu tình nguyện đi, thí dụ kịch tác gia nhà thơ Lưu Quang Vũ hay con trai nhạc sĩ Văn Cao ..v.v..

Sau này để tự đánh bóng nhằm lấy lòng người Việt hải ngoại. “Điếm văn nghệ Dương Thu Hương” bịa chuyện nói rằng: tôi được kết nạp vào đảng nhưng tôi từ chối không vào. Mãi sau này khi ra khỏi thanh niên xung phong mới vào đảng.” Đó là sự nói láo có chủ đích và chỉ có thể lừa dối được những người không hiểu về tổ chức Việt Gian Cộng Sản mà thôi. Bởi vì nguyên tắc của Việt Gian Cộng Sản là chúng không bao giờ mời ai vào đảng của chúng hết. Việc vào đảng đó được quảng cáo bằng cách là “đảng viên” thì có những ưu tiên về quyền lợi vật chất và về danh vọng. Thí dụ nếu không là đảng viên thì không bao giờ leo lên các cấp “cầm quyền”, như vậy thì có danh. Nếu không vào cấp “cầm quyền” thì không được hưởng tiêu chuẩn vật chất như chế độ tem phiếu, quy định không chỉ cho bản thân mà cho cả gia đình con cái “đảng viên” nửa, như vậy là lợi về vật chất. Cho nên khi Dương Thu Hương nói rằng mời vào đảng là hoàn toàn nói Láo để che mắt người khác.


Thể thức vào đảng Việt Gian Cộng Sản gồm có: Một người muốn vào “đảng” thì không thể tự nhiên làm đơn xin vào đảng được, mà phải tự mình phấn đấu để làm thế nào lọt vào mắt những tên đảng viên ở trong đơn vị của mình. Những tên đảng viên đó họp trong chi bộ căn cứ vào tinh thần phục vụ cho đảng Việt Gian của nhân vật đó, và bàn thảo xem có nên kết nạp hay không. Sau đó chúng còn cho người về tận địa phương để điều tra lý lịch, nơi cư trú, nơi sinh thành của đương sự. Thậm chí điều tra đến cả nơi học hành, điều tra đến cả gia đình ông bà, có khi còn xa hơn nữa. Sau những việc đó, chúng mới quyết định cử một đảng viên làm nhiệm vụ huấn luyện. Nghĩa là tiếp xúc với người sẽ được kết nạp vào “đảng” để giải thích và nói hẳn cho họ biết rằng, mình được chi (bộ) ủy phân công theo dõi sự tiến bộ của người đó, đã thực hiện như thế nào đối với “sự nghiệp của đảng” Việt Gian Cộng Sản. Và chúng cũng hướng dẫn cho cá nhân đó được học tập điều lệ và cương lĩnh chính trị đảng Việt Gian. Học tập được bao nhiêu thì phải ứng dụng vào trong công tác bấy nhiêu. Cho đến khi chúng nhận xét và thấy rằng đã khá. Có nghĩa là nhân vật đó tận tâm phục vụ cho quyền lợi của đảng Việt Gian của chúng, thì lúc đó chúng mới có thể tuyên bố ở trong một cuộc họp, gồm tất cả những người chưa phải là đảng viên để đề nghị rằng: nhân vật này đã được đảng coi là “cảm tình viên”. Đấy là bước thứ nhất để thoát lên ở cấp trên so với những người không phải là đảng viên.

Khi đã vào “cảm tình đảng” rồi còn phải học tập phấn đấu, còn phải đặt kế hoạch phấn đấu như thế nào, thậm chí còn phải đưa cả lịch trình hàng ngày hàng tuần, những công việc mình sẽ làm. Trong số những công việc sẽ làm đó, cần lưu ý là có một việc cực kỳ quan trọng đó là báo cáo tình hình diễn biến tư tưởng của bản thân mình cũng như của tất cả những người chung quanh mà mình biết là họ có tư tưởng “vô sản” hay là tư tưởng “phi vô sản” (có nghĩa là phục vụ đảng việt gian hay là chống lại đảng việt gian dù là tự nguyện hay là vô ý thức). Sau một thời gian như vậy chúng cử một đảng viên thứ hai.

Như vậy là để kết nạp một đảng viên thì phải có hai đảng viên theo dõi bổ xung với nhau để nhận xét người sẽ được kết nạp đã nằm trong viện “cảm tình viên” rồi. Bây giờ chúng mới quyết định đứng ra làm người giới thiệu và người “cảm tình viên” này phải làm đơn tự nguyện xin gia nhập đảng. Trong đó đặc biệt là phải kê khai bản thân lý lịch, trạng thái biến diễn tư tưởng vì lý do muốn gia nhập đảng và phải đặc biệt nhấn mạnh đến việc hoàn toàn chấp hành tất cả mọi điều lệ của đảng giống như cương lĩnh chính trị của đảng và chỉ phục vụ đảng mà thôi, bằng cách sẳn sàng hy sinh toàn bộ gia đình hạnh phúc kể cả cuộc sống của bản thân mình. Và một nguyên tắc về tổ chức là hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh chỉ thị của cấp ủy mà mình sinh hoạt không được bàn cãi đúng sai. Bấy giờ mới được nhận vào làm đảng viên chính thức và sẽ đọc bản tự nguyện cũng giống như vạch rõ nhiệm vụ của mình trong phục vụ đảng như thế nào trong tương lai trong ngày lễ kết nạp.


Sự gia nhập đảng việt gian Cộng Sản nó phức tạp như vậy, chứ không phải như mọi người tưởng giống như là các đảng phái ở hải ngoại. Thí dụ kiểu như “phong trào Quốc Dân Hành Động” của Hoàng Duy Hùng chỉ gởi sách đến cho mọi người đọc. Ai bằng lòng gia nhập thì cứ việc ký tên vào đó thì đã trở thành thành viên của “phong trào Quốc Dân Hành Động” rồi. Hay như đảng “Dân Chủ 21” (cuội) vừa qua, trong phiên họp đã đưa ra là chỉ cần Email xin gia nhập đảng thì đã thành đảng viên “Dân Chủ 21”. Mọi người không hiểu sự khác biệt của tổ chức đảng Việt Gian Cộng Sản nó khó khăn như vậy, cho nên những điều Dương Thu Hương nói trên chỉ là nói láo, nói bịp để lừa người Việt hải ngoại mà thôi .

Nhưng suốt cả cuộc đời Dương Thu Hương phấn đấu phục vụ cho việc xâm lược Việt Nam Cộng Hòa của việt gian Cộng Sản trong vai trò thanh niên xung phong, cho nên từ đó Dương Thu Hương mới được thu nhận sau khi giải ngũ và làm việc cục tại điện ảnh và được đào tạo để trở thành một nhà văn. Và cũng từ đó Dương Thu Hương mới bắt đầu được kết nạp vào đảng đúng theo những thủ tục như người viết đã trình bày như trên.

Trong lĩnh vực văn học vào thời kỳ đó đã bước vào giai đoạn mà Nguyễn Văn Linh kêu gọi đổi mới, cho nên mỗi một “nhà văn” có tên tuổi ở đảng viên thì cũng có trách nhiệm trình ra những mầm non văn nghệ để đào tạo bổ xung cho lực lượng bút nô để phục vụ cho Việt Gian Cộng Sản. Nếu Nguyễn Huy Thiệp có Nguyên Ngọc đỡ đầu thì Dương Thu Hương có Nguyễn Đình Thi đỡ đầu. Đỡ đầu có nghĩa là giúp cho việc viết lách, sửa bài và cho in sách. Tức là đào tạo trở thành một người có tên tuổi trong lãnh vực “văn học Cộng Sản” để rồi cho gia nhập cái tổ chức gọi là “Hội Nhà Văn”. Trở thành một tên lính của Việt Gian Cộng Sản trên mặt trận văn hóa văn nghệ. Tất nhiên mặt trận đó là nhằm u mê hóa nhân dân bị trị, làm cho họ cũng sẽ noi theo những tấm gương là một lòng một dạ hy sinh cho sự nghiệp của đảng Việt Gian Cộng Sản.

Trong mỗi giai đoạn lịch sử thì nhiệm vụ của bút nô lại có một hướng mới. Vì thế để mở cửa đối với bên ngoài cho người ta chấp nhận những cái màn tự do tư tưởng, dân chủ nhưng tất cả đều là cuội. Ví dụ những bài viết của Nguyễn Huy Thiệp cũng như Dương Thu Hương có vẻ cởi mở và một số khác nữa cũng viết sách gần như có vẻ ngược lại với những gì trước đây trong lãnh vực văn học nghệ thuật. Thí dụ: như Trần Mạnh Hảo, Bình Thị Hoài đều nằm trong nhóm đó, và một số khác nữa. Tuy nhiên cần phải nhận thức rằng: một mặt chúng đào tạo lớp bút nô mới, đồng thời lớp bút nô mới đó cũng sẽ là con mồi để nhử những người thật sự chống đối lại áp bức tư tưởng của Việt Gian Cộng Sản, để họ thò đầu ra viết những bài không có lợi cho Việt Gian Cộng Sản, nhờ đó chúng biết họ là ai và khi cần thì chúng sẽ dẹp họ ngay tức khắc. Những ngòi bút như: Phùng Gia Lộc đó là những người chống cộng thực sự trên lãnh vực văn hóa văn nghệ. Còn những sách vở của Dương Thu Hương và Nguyễn Huy Thiệp chỉ là những bước đầu để chuẩn bị cho hai lá bài đó làm công tác ngoại vận với quốc tế là chính. Sau này thêm phần những người Việt tị nạn Việt Gian Cộng Sản trên khắp thế giới. Và tất cả chúng ta cho tới ngày nay, nếu điểm lại sẽ thấy rằng con đường chúng đi đã phát huy tác dụng.

Ngay từ mở đầu Dương Thu Hương trong những bài viết về mình như câu chuyện kể rằng: khi vào tới Miền Nam đã ngồi sụp xuống vĩa hè mà khóc vì thất vọng.” Đấy là lời nói láo của Dương Thu Hương!. Bởi ngày đầu tiên khi Dương Thu Hương vào Sài gòn với Nguyễn Đình Thi thì có rất nhiều người biết, và Dương Thu Hương có cái thú nhất, dù sao cũng là một phụ nữ đã từng bị sống trong vỏ như một người đàn ông ở ngoài Bắc suốt một đời từ bé đến lớn. Lần đầu tiên Dương Thu Hương đã tìm thấy bóng dáng người phụ nữ của mình qua sinh hoạt của đời sống người dân Việt Nam Cộng Hòa. Nên những điều mà Dương Thu Hương tâm đắt, là được dán mũi vào những quần áo, mỹ phẩm ở Sài gòn trước đã, rồi sau đó mới đến sách vở. Bởi vì sách vở đó là do Nguyễn Đình Thi đi thâu nhặt, chứ không phải là Dương Thu Hương với trình độ còn hạn hẹp tự mình viết ra. Nên nhớ rằng lúc đó Dương Thu Hương còn chưa có tác phẩm gì và cũng không hề biết một tiếng ngoại ngữ bẻ làm đôi, thì làm sao Dương Thu Hương có thể hiểu được những sách bày bán ở Miền Nam? Cũng làm gì có điều kiện để nhìn thấy những gì ở Miền Nam về lãnh vực văn hóa nghệ thuật!. Đó chỉ là cách nói của Dương Thu Hương cách tìm để tiếp xúc với những độc giả là những nạn nhân của Việt Gian Cộng Sản, nhưng lại không hề biết gì về Cộng Sản, dù rằng trước đó đã có cuộc chiến đấu chống lại Việt Gian Cộng Sản hàng hai mươi (20) năm hơn.

Sau khi Dương Thu Hương đã có chổ đứng không phải chỉ ở trong lòng của bút nô và đọc giả Việt Nam, mà đã bắt đầu được ở hải ngoại do lũ nằm vùng cũng có, và những người ngây thơ chính trị, thiếu thông tin cũng có đã đánh bóng tên tuổi khiến cho Dương Thu Hương đã được quốc tế bảo chứng, đóng nhãn hiệu là “thành phần tiến bộ, chống đối”, thì vai trò bút nô “thanh niên xung phong” Dương Thu Hương đã trở thành một lá bài không phải chỉ là trên mặt trận văn hóa, văn nghệ, mà còn là một thành viên trong an ninh văn hóa văn nghệ làm nhiệm vụ tuyên vận quốc tế. Có nghĩa là tuyên truyền đầu độc dư luận quốc tế là chính, thứ yếu là cộng đồng người Việt tỵ nạn Việt Gian Cộng Sản sau này, một khi cộng đồng đó ở giai đoạn phát triển đã trở thành một lực lượng đối lập quan trọng với Việt Gian Cộng Sản. Đó là lý do mà Việt Gian Cộng Sản đã nhờ vã vào những hoạt động của tụi thiên tả ở Pháp và làng Việt (cộng)…. để đưa Dương Thu Hương vào vị trí trong đó có phần đóng góp của những nhạc sĩ thổi kèn đu đủ của một số người Việt tỵ nạn Cộng Sản, giúp cho Dương Thu Hương trở thành người được vợ Tổng Thống Mitterand của Pháp, và (phòng Nhì) đỡ đầu.

Giai đoạn mở đầu đó thì nhiệm vụ của Dương Thu Hương là dùng uy tín đó để làm giảm đi những ngòi bút nào mà Việt Gian Cộng Sản sẽ xử dụng hoặc là muốn triệt tiêu. Thí dụ Dương Thu Hương đã được sử dụng vào việc để vạch mặt Nguyễn Thanh Giang, cũng như nhóm Hà Sỹ Phu, Tiêu Dao Bảo Cự. Nghĩa là tạo lập cách nào đó để cho nhóm “Dân Chủ Cuội” không là một nhóm thống nhất, vì như thế có thể lộng giả thành chân, nhất là khi được tiếp xúc với quốc tế thì nhóm đó có thể “đối lập thật sự” với Việt Gian Cộng Sản. Cho nên chúng cũng khóa tay Dương Thu Hương làm quả cân phụ để đứng về phía này, hay đứng về phía nọ mà giúp cho việc phân hóa trong nhóm “Dân Chủ Cuội”, cũng là những tên được Việt Gian Cộng Sản đào tạo để chuẩn bị cho vỡ kịch dân chủ đa nguyên, tự do tư tưởng. Nhưng tất cả đều là Cuội nhằm che mắt những người thiếu thông tin ở hải ngoại kể cả quốc tế, là giúp cho những phần tử cơ hội của quốc tế lẫn trong cộng đồng người Việt tỵ nạn quay trở lại hợp tác với chúng. Vì nghĩ rằng Việt Gian Cộng Sản đã không còn là Cộng Sản nữa và đã có xu hướng hòa bình dân chủ hóa.


Sau tất cả những vai trò đó thì Dương Thu Hương đã được xử dụng vào mục đích cuối cùng, nhất là phải cố gắng đánh bóng nhân vật Hồ Chí Minh mà thôi. Quyền hạn của Dương Thu Hương được phép chửi tất cả, nhưng cốt để tạo cho dư luận quốc tế cũng giống như tụi nằm vùng trong lòng của cộng đồng người Việt tỵ nạn Việt Gian Cộng Sản tưởng lầm rằng: “Dương Thu Hương là một ngòi bút trung thực mạnh bạo, chống cộng rất cương quyết”. Và khi đã đạt được danh hiệu đó rồi, thì người ta phải tin nốt phần chính là: nhiệm vụ của Dương Thu Hương đã đánh bóng Hồ Chí Minh.

Vào dịp chúng tổ chức học tập “tư tưởng” Hồ Chí Minh, chúng dùng hình thức đó vừa là để đoàn kết trong nội bộ. Nhưng chủ yếu là để khẳng định rằng tổ chức của chúng là một tổ chức yêu nước cách mạng. Sau khi chúng bị tấn công, bị vạch mặt là Việt Gian là tay sai của các thế lực Nga, Tàu và sau này là các tài phiệt của cả mọi nước trên thế giới. Bởi vì nếu Hồ Chí Minh được chứng minh là một người yêu nước, thì đương nhiên cái tổ chức Việt Gian Cộng Sản do Hồ Chí Minh dựng ra cũng phải thực hiện cái mục tiêu yêu nước, không thể là Việt Gian được.

Cho nên chúng ta đừng có lẫn lộn khi thấy Dương Thu Hương chửi những kẻ đứng đầu của đảng Việt Gian Cộng Sản. Nhưng chưa bao giờ Dương Thu Hương dám kết luận toàn bộ cái đảng đó là bọn Việt Gian. Một điều Dương Thu Hương và Bùi Tín rất giống nhau là chúng chỉ coi tập đoàn Việt Gian Cộng Sản là kẻ có tội tí ti thôi, và chúng cũng lờ đi phần chính, là kẻ thực hiện những tội ác của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản là những người mà chúng gọi là đảng viên bình thường. Nhưng dù sao, vì giả dối cho nên chúng vẫn bị để lòi ra một tí đuôi. Đó là Dương Thu Hương chửi tất cả các tổ chức khác, nhưng lại ca ngợi tên Hoàng Minh Chính với đảng Dân Chủ Cuội 21 (của Hoàng Minh Chính). Từ đó chúng ta tỉnh táo để thấy rằng: “tổ chức đảng Dân chủ Cuội 21 là những lũ được tập hợp để lèo lái cái đảng đó, thực sự là những tên trong vở kịch của Việt Gian Cộng Sản trong kế hoạch Cuội, hóa các lực lượng đấu tranh khác và đoàn ngũ hóa họ lại để đi vòng vèo, nhưng vẫn đi theo “định hướng xã hội chủ nghĩa”.


benh-vienphatqua-2.gif

VG GS-TS Bùi Duy Tâm 21-2-2009

Cty Quản lý Bệnh viện Nhân đạo Hải Thượng Y viện Bình Chánh Sài gòn


VG GS. Bùi Duy Tâm Trường Đại học Y Dược Huế. 04.06.2008,Nhiệm vụ khác của Dương Thu Hương là sau khi Dương Thu Hương đã được “cầu chứng quốc tế”, thì tìm cách móc nối với những kẻ “hoạt đầu” đang hoạt động hai hàng trong hàng ngũ người Việt tị nạn Cộng Sản. Cụ thể là Bùi Duy Tâm ở Hoa Kỳ . Người ta vốn biết Bùi Duy Tâm là kẻ luôn luôn đi hai hàng. Cho nên khi ở Việt Nam, Bùi Duy Tâm hoạt động trong cái gọi là trường Đại Học Minh Đức, thì Bùi Duy Tâm đã đưa ra cái trò “khăn đống áo the”. Không phải là sáng kiến của họ Bùi, mà đó là một lối tuyên vận của Việt Gian Cộng Sản chỉ đạo cho Bùi Duy Tâm đưa ra cái trò đó. Nhằm gây một sự tranh cãi trong trí thức tương lai của Việt Nam Cộng Hòa. Bởi yêu nước thực thụ bằng hành động chống cuộc xâm lăng đó bằng máu xương của mình, hoặc bằng lời ca, lời văn của mình, chứ không phải bằng “đội khăn đống, mặc áo the”, và như thế có nghĩa là yêu nước. Thưở xưa biết bao nhiêu tên Việt Gian, từ những Hoàng Cao Khải, Bùi Bằng Đoàn ..v.v.. chúng đều mặc áo the cả, đội khăn đóng cả. Chúng không có mặc âu phục. Nhưng chúng là bọn phản quốc, tên Việt Gian Bùi Bằng Đoàn là bố đẻ của Bùi Tín, từ đời cha đến đời con đều là Việt Cian bán nước cả .

Cái bẫy mà tụi Việt Gian Cộng Sản qua Dương Thu Hương để nhử được Bùi Duy Tâm về làm đầu cầu cho bọn Việt Gian Cộng Sản có thể giữ được lá bài Bùi Duy Tâm. Đó là chúng đã cài bẫy Bùi Duy Tâm, vì ham tiền đã bò về Việt Nam móc nối làm nhiệm vụ bán vũ khí của kho Long Bình, trong đó có bàn tay của tụi “ba tầu Chệt chợ lớn” và của Dương Thông nắm về công tác an ninh của Việt Gian Cộng Sản. Và chúng đã dùng con bài Dương Thu Hương để cho Bùi Duy Tâm vào bẫy. (Về Bùi Duy Tâm thì quí đọc giả có thể tham khảo lại lá thư của Dương Thu Hương tố cáo Bùi Duy Tâm đã từng được đăng trên tờ “Diễn Đàn Phụ Nữ”.)VG Phan Văn Khải trao Huân chương gian ác phục vụ giặc Hồ Chí Minh cho

VG bộ trưởng Bộ Nội vụ Bùi Thiện Ngộ vào ngày 9-4-2006


Sau khi Bùi Duy Tâm nghĩ rằng mình đã thành công lớn bởi vì đã móc nối được Dương Thông, được Dương Thông bảo vệ và cùng ăn chia trong vụ buôn vũ khí, thì Bùi Duy Tâm đã mang tập bản thảo (thiên đường mù) của Dương Thu Hương về Hoa Kỳ, rồi sẽ in và gởi tiền cho Dương Thu Hương. Khi Bùi Duy Tâm tới sân bay Tân Sơn Nhất đã bị chận lại và bị bắt. Vì bản thảo đó tạo ra cái cớ để cho phe muốn lật đổ Dương Thông là Hoàng Đức (?), Bùi Thiện Ngộ bắt Bùi Duy Tâm. Bùi Duy Tâm đã khai hết. Đấy là một lý do để cho nhóm Bùi Thiện Ngộ hạ luôn cả băng công an Quang Phòng và Dương Thông (Quang Phòng người quen thân của tên Nguyễn Chí Thiện) và những chân rết khác của Dương Thông. Sau khi hạ bệ hết những đệ tử của Dương Thông là vụ tướng Mười Vân ở Đồng Nai về vụ vượt biên và Bích em rễ của Dương Thông là Hai Hiệp (?). Trong phe của Dương Thông có một tên tách ra khỏi cuộc đấu đá này, đó là tên Thiếu tướng công an Trần Quyết.(*).

Con bài Dương Thu Hương đi tới đâu cũng đã hoạt động được hữu hiệu, cho nên được Việt Gian Cộng Sản rất cưng chìu và đủ tin cậy. Bởi vì chúng đã nắm được đằng chui của Dương Thu Hương về một số vấn đề khác. Đó là một mặt chính chúng vẫn tổ chức cho Dương Thu Hương thông qua Dương Thông, để móc nối với những phần tử gián điệp kinh tế, gián điệp chính trị văn hóa của chệt Tầu Chợ lớn. Nhưng sau đó thì chúng lại dùng những tài liệu này để khống chế lại Dương Thu Hương. Nghĩa là chúng có thể bắt Dương Thu Hương bất kể lúc nào với những chứng cớ đó, mà theo luật của chúng thì tội đó Dương Thu Hương có thể bị tử hình hoặc tù chung thân. Cũng như chúng đã biết rất nhiều chuyện của Dương Thu Hương, kể cả chuyện “tình ái” của Dương Thu Hương với Bùi Duy Tâm ra sao.


Vì thế Dương Thu Hương được thả dàn đi ra hải ngoại và đã làm đúng những điều như Việt Gian Cộng Sản muốn và cũng có mang lại một số kết quả lớn. Đồng thời chúng cũng cột chặt được Bùi Duy Tâm. Cho nên mặc dù sau khi được thả về từ “tù” Việt Gian Cộng Sản, thì Bùi Duy Tâm vẫn hoạt động ngầm cho chúng. Thí dụ: Bùi Duy Tâm là người đầu tiên đứng ra tổ chức cho Bùi Tín ra mắt ở California với cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản. Tổ chức cho Bùi Tín gặp gỡ các nhân vật cao cấp trong quân đội và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa cũ. Bùi Duy Tâm cũng là người nuôi dưỡng tên ăn cắp thơ Nguyễn Chí Thiện và sửa chửa những lầm lỗi của Nguyễn Chí Thiện. Thí dụ: Nguyễn Chí Thiện khai là sinh năm 1939 thì nó không phù hợp với những bài thơ ở trong tập thơ Vô Đề của tác giả Khuyết Danh. Thì tự ý Bùi Duy Tâm đã cãi chính lại cho Nguyễn Chí Thiện sinh năm 1937, tăng cho Thiện thêm hai tuổi để thích ứng với hoàn cảnh của bài thơ Đồng Lầy. Sau này những lần khi tên vẹm Nguyễn Tấn Dũng còn trong vai trò phó thủ tướng sang Hoa Kỳ.

Nếu như có những cuộc hội đàm bí mật với Đỗ Ngọc Yến, thì cũng có cuộc hội đàm công khai mà Bùi Duy Tâm được mời đích danh. Và tất cả những lần nào Việt Gian Cộng Sản có những phái đoàn sang Hoa Kỳ đều có sự hiện diện của Bùi Duy Tâm. Tất cả những “ngày lễ” nào của Tổng Lãnh sự Việt Gian Cộng Sản tổ chức ở San Francisco cũng đều có mặt Bùi Duy Tâm. Kể cả những ngày thường thì Tâm gặp những nhân viên của tòa lãnh sự. Thậm chí đích thân Tổng lãnh sự như tên Việt Gian Trần Anh Tuấn (con của Trần Đức Lương nguyên là chủ tịch nước Việt Gian Cộng Sản) đến nhà riêng của Bùi Duy Tâm và tên ăn cắp thơ Nguyễn Chí Thiện cũng tá túc ở nhà Bùi Duy Tâm dài dài, có khi cả 1 hay 2 tháng để Bùi Duy Tâm “bồi dưỡng” cho tên Thiện mọi mặt. Và cũng chính Bùi Duy Tâm đã móc nối để cho Bùi Tín làm một cuộc dàn hòa với Ls Đinh Thạch Bích của Vietnamexodus, nhằm thông qua Ls Đinh Thạch Bích để Bùi Tín dần dần tìm cách bịt miệng nhà báo Việt Thường.


LS Đinh Thạch Bích

Trở lại điểm chính của bài viết này là: “Việt Nam Vùng Địa Lý Chiến Lược” và như bài trước đã có nói rằng hiện nay chỉ có Hoa Kỳ là có nhiều lý do để chính phủ Hoa Kỳ có thể can thiệp vào chuyện Việt Nam để giúp nhân dân Việt Nam xoá tan mục đích diệt chủng người Việt Nam của Bắc Kinh. Hiện nay (tháng 7 năm 2009) các phe nhóm tài phiệt đã nhiều năm âm thầm đi đêm và ngầm “giúp đỡ” bọn Việt Gian Cộng Sản vì quyền lợi. Thì ngày nay họ phải hiểu rằng: “con bài Cộng Sản Hà Nội chỉ là bọn tay sai bán nước Việt Nam cho Trung Cộng, bọn này đã bị Bắc Kinh xích cổ và không có sức thần thánh hay quyền lợi nào có thể tách chúng ra khỏi bàn tay sắt của Bắc Kinh được nửa”. Đây là một sự thật hiển nhiên mà các giới tài phiệt Tây phương phải biết rõ hơn ai hết. Bắc kinh hiện nay đang ráo riết củng cố quyền lực trên toàn cõi 3 nước Đông Dương và Phi Luật Tân; kế tiếp chúng ta sẽ thấy sau đó là Đông và Nam Á Châu (xin đọc giả xem lại bài số 3 để biết con số lương thực mà Trung Cộng đã ra lệnh cho Philippines và Việt Nam tồn trữ là bao nhiêu để chuẩn bị cho quân đội Trung Cộng gây chiến tranh toàn vùng Á Châu), kế tiếp là đủ các thứ áp lực từ Bắc Kinh sẽ đè nặng lên vùng đất Úc Châu, Nam Hàn, Nhật Bản và cả những nước Hồi Giáo chống Mỹ và Âu Châu. Cho đến khi Trung Cộng khống chế tất cả và tuyên bố rằng: “Trung Hoa đã làm chủ Á và Úc Châu”. Lúc đó các quốc gia Âu Châu cho dù có ngồi lại với Hoa Kỳ thì có lẽ cũng không giải quyết được chuyện gì. Vì vậy ngay bây giờ chúng ta cần “cẩn tắc vô ưu” thì đó là cách tốt nhất. Các bài viết trước cũng đã “báo động” rằng: Thời gian sẽ đi qua rất nhanh không ai có thể “trông và chờ” đợi lâu hơn nửa. Hiện nay chỉ có hành động Do Or Die để quyết định thành công trước khi thời gian đi qua quá nhanh và quá muộn. Sáu mươi (60) năm qua đã là một thời gian quá dài so với đời người ngắn ngủi, thế giới này hình như họ đã “quên hẳn” nhân dân Việt Nam cũng như đất nước Việt Nam . Nhưng họ lại nhớ rất rõ: “chuyện kinh tế và thương mại” trên mảnh đất nghèo nàn Việt Nam . Mất Phi Luật Tân và nhất là Đông Dương thì rồi đây các nước tự do phương Tây sẽ đi về đâu!. Chúng ta nên chờ xem chuyện xảy ra thì sẽ phải xảy ra .

Từ thập niên 2000’s sau khi nắm vững tình hình Việt Nam, Lý Bằng tỏ ra thái độ rất ngọt ngào, hòa hoãn với bọn Việt Gian Cộng Sản ở Hà Nội và Lý Bằng đã công khai tuyên bố: quân lực hùng mạnh Trung Quốc dùng để phòng vệ, chứ không để xâm lăng bành trướng. Lý Bằng cũng bỏ qua, không bàn đến vấn đề chủ quyền các quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa, vì Trung Cộng biết chắc rằng họ đã làm chủ các vùng hải đảo của Việt Nam qua các tên đầy tớ Việt Gian Cộng sản của họ tại Hà Nội cho nên đó không phải là vấn đề chính để thảo luận trong cuộc “viếng thăm” của Lý Bằng. Ngày nay (giữa năm 2009) từ đầu năm 2009 Trung Cộng đã chính tức tuyên bố rõ ràng là Hoàng Sa và Trường sa (đất của Việt Nam) là vùng biển của Trung Cộng. Chúng ta thử nhìn lãnh hải (lưỡi bò) được đăng trên các website của “chính quyền” Trung Cộng thì sẽ rõ . (Xìn đọc giả xem hình lnh hải mới vẽ lại của Trung Cộng bên dưới thì sẽ rõ).

Ngày hôm nay, như chúng ta đã thấy Hoàng Sa - Trường Sa đã mất về tay Trung Cộng. Thái độ của Lý Bằng ngọt ngào đến độ lượng, quân tử làm cho các quốc gia Đông Nam Á và cả thế giới ngạc nhiên vì Trung Cộng tỏ vẻ hiền lành, không ai có thể biết chắc đường lối, cũng như ý đồ của Bắc Kinh đối với bọn Việt Gian Cộng Sản vào thời đó và tương lai của các quốc gia Đông Nam Á sau này sẽ ra sao!. Cuối năm 1993, Giang Trạch Dân đã ra lệnh cho quân đoàn dã chiến Hoa Nam tháo gỡ khoảng 3,200,000 (3 triệu 200 ngàn) trái mìn chôn dọc theo biên giới cả ngàn cây số trong thời gian chiến tranh Việt - Trung vào năm 1979. Như vậy biên giới Việt - Trung đã bỏ trống từ năm 2000 đến nay (2009) và có lẽ trong 9 năm này các cứ điểm cũng như các điểm phòng thủ quân sự trong nước Việt Nam, Lào và Cam Bốt hiện nay đều do Trung Cộng nắm giữ và điều động. Cũng như các phòng tuyến trên khắp nước Việt Nam đã được các nhà nghiên cứu địa hình của Trung Cộng thiết lập xong, điều này tương tự như những “ngôi làng phòng thủ” của người Tầu trong đất Việt (cũng như Phi Luật Tân?) và nhiều nơi khác khắp vùng Á Châu đã được lệnh của Bắc Kinh là “tồn trữ lương thực để chuẩn bị cho một cuộc chiến kiểu du kích dài lâu như Iraq hay Afghanistan hiện nay”. Như vậy chúng ta có thể đoan chắc 100% rằng quân Trung Cộng từ Hoa Lục có thể tràn qua Việt Nam bất cứ lúc nào để chiếm đóng Việt Nam vĩnh viễn.

Giới cầm quyền Bắc Kinh vào thời thập niên 90 đã bắt buộc bọn Việt Gian Cộng Sản Hà Nội phải chấp nhận đưa tên Lê khả Phiêu là một tên Việt Gian gốc Hoa lên nắm quyền. Với chức vụ phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị và là Phó quân uỷ trung ương hay là nắm quyền thật sự guồng máy cai trị của Việt Gian Cộng Sản tại Việt Nam. Từ địa vị này Phiêu đã “rèn cán chính quân” âm thầm thẳng tay loại bỏ, tiêu diệt hầu hết các tên Việt Gian Cộng Sản người Việt cũng như hàng chục ngàn người trí thức Việt Nam khác qua nhiều biện pháp “thanh lọc” nội bộ. Lê Khả Phiêu cũng đưa các tên cán bộ Việt Gian gốc Hoa hay là người Hoa lên nắm chức vụ như tên: Phạm Văn Trà (bộ trưởng bộ quốc phòng Việt Gian Cộng Sản, Phạm Văn Trà đứng hàng số 11 trong 15 nhân vật cao cấp của bộ Chính Trị đảng Cộng Sản Việt Gian), Lê Minh Hương, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang (uỷ viên bộ Chính Trị, thường trực ban Bí Thư) Trương Mỹ Hoa (phó Chủ tịch). Sau đó Lê Khả Phiêu giữ chức vụ tổng Bí Thư từ tháng 12 năm 1997 cho đến đầu năm 2001. Nguyễn Tấn Dũng và đồng bọn hiện nay (2009) coi như là nắm toàn quyền sinh sát, Dũng có thể bay thẳng đến Bắc Kinh gặp Hồ Cẩm Đào bất cứ lúc nào để “thảo luận” và nhận chỉ thị của Bắc Kinh.

Chúng ta nhớ lại là ngày 25/12/2000, Trần Đức Lương đã sang Tầu gặp Giang Trạch Dân và hai bên cùng ký “hiệp ước”. Theo đó, bọn Việt Gian Cộng Sản bán một phần biển cho Trung Cộng, và Trung Cộng đã trả công bán nước cho tập đoàn Việt Gian Cộng Sản dưới hình thức đầu tư với giá 2 tỷ mỹ kim. Ta hãy nghe Lý Bằng nói với tên Trần Đức Lương tại Quảng Trường Nhân Dân đại sảnh ngày 26/12/2000 như sau: Số tiền 2 tỷ mỹ kim để mua 16.000 cây số vuông trên biển là hợp lý” (Có tài liệu ghi là 11.362 cây số vuông).

Lý Bằng nói tiếp: “Trong thời gian chiến tranh, Trung Hoa đã giao cho Việt Nam vô số vũ khí để mua vùng đất Sapa, Ải Nam Quan, Bản Giốc và một số đất dọc theo biên giới của Việt Nam. Như vậy đã quá rõ ràng Việt Gian Cộng Sản đã ký giấy bán đất của dân tộc Việt Nam để mua súng đạn của người Tầu đem về giết và đồng hóa dân Việt Nam dùm cho Trung Cộng. Điều này trớ trêu thay lại do Lý Bằng một nhân vật quan trọng của Bắc Kinh tiết lộ cho chúng ta thấy rõ bọn Việt Gian Cộng Sản Hà Nội đã hết đường chối quanh.

Như vậy, phần biển với 16,000 (hay hơn nửa !?) cây số vuông bán với giá 2 tỷ mỹ kim, còn phần đất 789 cây số vuông dọc biên giới mà tập đoàn Việt Gian Cộng Sản đã bán cho Trung Cộng dưới hình thức trừ nợ mua vũ khí, đạn dược trong cuộc chiến xâm lăng miền Nam Việt Nam từ năm 1955-1975!. Vì vậy nên ngày 26/2/2001, Nguyễn Mạnh Cầm được cử sang Hải Nam gặp tên Qian Qichen để nói lời “cám ơn Trung Quốc đã mua vùng biển trên vịnh Bắc Việt” với giá 2 tỷ mỹ kim!.

Rõ ràng là khi vận nước Việt Nam trong chu kỳ suy thoái thì chỉ thấy có súc vật, ma quỷ Cộng Sản hiện hình, không có “chánh quyền” mà chỉ có bọn Tà Quyền, tà ma quỷ sứ Việt Gian Cộng Sản tàn phá đất nước như hiện nay. Hiện tại Việt Nam chỉ có ma chống quỷ hoặc là “quỷ” chống “ma”. Bọn Việt Gian Cộng Sản chúng chỉ là một lũ ma quỷ cầm quyền và đè đầu cởi cổ bóc lột dân Việt. Trước đây quân đội Mỹ đã mang hàng chục triệu tấn bom đạn để diệt lũ quỷ Việt Gian Cộng Sản mà cũng khó thắng. Đó là vì vận của bọn chúng còn “thịnh” trong chu kỳ hoạt động của chúng. Ngày nay thế cờ quốc tế đã thay đổi thì dĩ nhiên bọn ma quỷ sẽ bị tiêu diệt, rồi chúng sẽ trở về hoả ngục và địa ngục. Đám ma quỷ Việt Gian Cộng Sản tham lam, gian ác và đám quỷ con Việt Gian nằm vùng hải ngoại hiện nay dù cho chúng có muốn ngồi lâu, sống lâu cũng không được. Chúng phải đền tội phá nước, bán nước của chúng. Dân tộc Việt Nam sẽ có những người tài giỏi đứng ra giúp nước và phục hưng đất nước sau giai đoạn hậu Cộng sản. Lúc đó chúng ta sẽ thấy hàng triệu người Việt Nam tài giỏi lưu lạc khắp nơi sẽ có cơ hội trở về giúp nước, Hoa Kỳ và nhiều quốc gia bạn sẽ trở lại mang theo sự tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam.

Lịch sử là những chuyện đã qua, chuyện chính trị ngày hôm nay là lịch sử cho ngày mai. Chính Quyền và Chính Phủ của nước Việt Nam (hậu Cộng Sản) sẽ không bao giờ do “thiên triều” Bắc phương “ban” cho, mà là do toàn dân Việt chọn lựa. Một chính phủ cần được sự ủng hộ của toàn dân và mọi người dân cần phải góp một bàn tay để xây dựng lại đất nước sau khi tiêu diệt sạch sẽ bọn Việt Gian Cộng Sản bán nước. Những tên Việt Gian có tội với đất nước phải bị đền tội, những kẻ “đoái công chuộc tội” sẽ phải ngồi để suy tư, suy nghĩ tội lỗi của họ đã gây ra bao cảnh tang thương cho dân tộc và cho đất nước trong hơn 60 năm qua. Cho nên các cường quốc (đúng ra là các nhóm Tài Phiệt) hiện tại không thể vì một mối lợi nho nhỏ bây giờ mà đơn phương “ủng hộ” bọn Việt Gian bán nước Cộng Sản, mà bất chấp sự chống đối của toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước như hiện nay. Sau khi tiêu diệt xong bọn Việt Gian Cộng Sản thì dân tộc Việt Nam sẽ không sợ Trung Cộng về bất cứ phương diện nào. Tất cả các cấp lãnh đạo của Trung Hoa từ thời Tần Thủy Hoàng đến nay không bao giờ từ bỏ tham vọng diệt chủng dân tộc Việt Nam. Như vậy, dân tộc Việt Nam muốn được yên ổn, trường tồn thì phải có nhiều toan tính khác nửa không tiện nêu ra đây. Nhưng chắc chắn theo luật trời Trung Cộng phải tan rã ra nhiều mảnh như lời của ông cựu Tổng thống Lý Đăng Huy đã nói trước đây.

Vì vậy để giải quyết tận gốc rễ vấn đề Việt Nam, ngày nay không phải chỉ “hô hào” xoay quanh chuyện “dân chủ, nhân quyền hay tự do ... tôn giáo”; hoặc ngồi lì ở nhà (chùa) để biểu tình “bất bạo động” cho nước Việt Nam dưới bàn tay đẫm máu dân Việt của bọn sài lang Cộng sản Việt Gian bán nước, để mưu cầu kéo dài thời gian tồn tại của chúng. Nhưng nếu bất cứ chính quyền hay chính phủ nào trên thế giới muốn nói đến chuyện “tự do, dân chủ, nhân quyền” cho nhân dân Việt Nam!. Thì điều chính yếu phải tự mình bạch hóa sự thật mình đã biết về tội ác của bọn Việt Gian Cộng Sản mọi người trên thế giới thấy rõ. Cho nên người dân Việt Nam chúng tôi trong nước và hải ngoại khẳng định điểm chính yếu của dân tộc và của đất nước Việt Nam hiện nay là: “Phải tiêu diệt bọn Việt Gian Cộng sản bán nước, bọn tay sai của Tầu Cộng Bắc Kinh và tên chủ của chúng là Cộng Sản Bắc Kinh để đem lại độc lập tự chủ, chủ quyền cơm no áo ấm cho toàn dân Việt Nam.”


Vân Anh

Hết loạt bài “Việt Nam Vùng Địa Lý Chiến Lược”

Ghi Chú: Xin đọc giả trong và ngoài nước đón đọc loạt bài của tác giả Trung Nhân (đang đánh máy) nêu rõ tội ác của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản qua tên Thiếu Tướng công an Vẹm Trần Quyết tạo ra tên gián điệp văn hóa Nguyễn Chí Thiện và con bài Trần Nhu đã lừa bịp người Việt tị nạn Cộng sản ở hải ngoại như thế nào trong 13 năm qua (1995 - 2008). Đến nay tên gián điệp văn hóa Nguyễn Chí Thiện đã lộ mặt và đã cháy đen qua loạt bài của tác giả Triệu Lan được đăng trên Nhật Báo và Tuần Báo Sài Gòn Nhỏ. Sau đó cuộc “đối chất” hay nói đúng hơn là: bà chủ nhiệm, chủ bút Hoàng Dược Thảo đã lật mặt tên Đại Bịp Nguyễn Chí Thiện tại khách sạn Ramada miền Nam California Hoa Kỳ vào cuối năm 2008 sang đầu năm 2009. (Và cuối tháng 6/2009 vừa qua, nhà văn Đặng Văn Nhâm đã cho xuất bản quyển “Nguyễn Chí Thiện Kẻ Cắp Thơ ?. Bạn nào muốn mua để làm tài liệu xin viết thư về cho ông Đặng Văn Nhâm qua địa chỉ bên dưới). Nhưng một số con buôn chính trị tại Hoa Kỳ (cả Mỹ lẫn Việt) vẫn còn tiếp tục lừa bịp người Việt tị nạn Cộng Sản qua các tên “trí thức hèn” ở hải ngoại. Tại Sao ?!?!?!


(*)Trong một bài viết của tên Trần Nhu, Trần Nhu tự phong mình là giáo sư dân gốc Hải Phòng, Trần Nhu là bạn chí thân của tên cắp thơ Nguyễn Chí Thiện. Vậy xin hỏi nhỏ “giáo sư” Trần Nhu tốt nghiệp môn gì?!. Trần Nhu dạy trường “đại học” nào ở Hải Phòng ?! Bộ giáo dục nào “đề cử” Trần Nhu làm “giáo sư”?!. Kể cũng lạ “giáo sư” Trần Nhu và “vẹm sĩ kiêm giáo sư dạy học hộ” Nguyễn Chí Thiện đều là hai anh “giáo” cả. Và Trần Nhu đã từng tiết lộ (có ghi âm) rằng: “năm 1980 tôi là người có công đi tìm Nguyễn Chí Thiện dùm cho tổng cục phản gián Yết Kiêu, Hà Nội . Và trong 4 người tôi đi tìm thì Nguyễn Chí Thiện là người được chấm để đưa ra hải ngoại làm công tác Văn Hóa Vận cho đảng. Trước khi cho Nguyễn Chí Thiện học tập cũng như giả đi tù để tên Thiện trở thành một “thi sĩ”, thì Anh, Chị và một người Cậu ruột của Nguyễn Chí Thiện đã phải viết giấy “Cam Kết” với Tổng Cục phản gián Hà Nội. Một người Anh và một người Cậu ruột của Nguyễn Chí Thiện hiện nay đang sống ở Hoa Kỳ này”. Vân Anh đã có dịp được nghe cuộn băng ghi âm (của Trần Nhu) với lời “tâm sự” của Trần Nhu nói trên, sẽ đưa lên các website trong nay mai. Xin quý đọc giả đón nghe - lời người viết - không biết ông anh của “láo sĩ” Nguyễn Chí Thiện có phải là ông đã từng làm cho phòng 2 hay không? - hay Nguyễn Chí Thiện còn một ông “anh” nào nửa!. Vì mỗi lần hỏi đến tên cắp thơ Nguyễn Chí Thiện thì chúng lại lòi ra một nhân vật mới. Chúng ta chờ xem sao?).

(Đến đây đọc giả nên chú ý một điều là tên Trần Nhu, Nguyễn Chí Thiện, Dương Thu Hương và nhiều tên khác nửa hiện nay đang mặc áo người quốc gia nằm vùng tại hải ngoại. Vào thời điểm 1980 Trần Nhu đã quen biết rất rõ về tên thiếu tướng Công An Trần Quyết, Quyết cũng là phái viên bộ công an và cũng chính Trần Quyết đã ra lệnh cho tên vẹm Trần Nhu đi về Hải Phòng để móc nối Nguyễn Chí Thiện giả làm thi sĩ sau khi tập thơ vô đề được bí mật tung ra ở hải ngoại vào năm 1980 như trên đã nói. xin đọc giả đón đọc loạt bài của tác giả Trung Nhân tiết lộ về nhiều chi tiết động trời của nhóm Trần Quyết, Nguyễn Chí Thiện, Trần Nhu cũng như giám đốc công an Hà Nội là Quang Phòng tức thiếu tướng công an Quang Phòng và Phòng cũng là thông gia của người chị ruột của Nguyễn Chí Thiện tức bà Nguyễn Thị Hảo mà Nguyễn Chí Thiện nhiều lần có nhắc đi nhắc lại mấy nhân vật này trong các buổi “hội họp” cũng như các buổi “phỏng vấn” của Nguyễn Chí Thiện trước đây.)

- Địa chỉ email của ông Đặng Văn Nhâm có ghi trong quyển sách “Nguyễn Chí Thiện Kẻ Cắp Thơ?” là:

Email: dangvannham@yahoo.com

dangvannham@gmail.com


http://www.take2tango.com/MyFiles/image/News/06-2009/Tuan%2014/NguyenChiThien-01.jpg


Tác giả việt gian Trần Nhu "người đẻ ra Nguyễn Chí Thiện "
No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------