Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Tuesday, July 7, 2009

Trần Quốc kháng-Hai Lá Cờ, Hai Bên Chiến Tuyến:II-Trần Quốc Kháng


(CCRÐ)

Trong chiến dịch CCRÐ, cán bộ VC đã triệt để thi hành đúng chỉ thị của “Bác vả Ðảng”: Trí Phú Địa Hào, đào tận gốc, trốc tận rễ”. Có nghĩa là tiêu diệt tận cội nguồn (nòi giống) của bốn thành phần ‘Trí Thức, Phú Nông, Ðịa Chủ, Cường Hào’ trong xã hội để thực hiện CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN.No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------