THƯ KÊU GỌI SỰ CẢNH GIÁC
V/v Kêu gọi sự cảnh giác của đồng bào Phật tử tại hải ngoại đối với Trục Làm Tiền Sàigòn-Paris-USA của nhóm ông Thích Quảng Độ
 ================

Orange County, CA, USA
Ngày 30 tháng 10 năm 2013
Kính gởi:                                          
-  Quý Đồng bào Phật tử tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại
Thưa quý vị,
Trong vòng 2 tuần nay, trục làm tiền Sàigòn-Paris-Hoa Kỳ liên tiếp cho phổ biến thư kêu gọi đồng bào Phật tử hải ngoại đóng góp tiền cho họ. Xin nhắc lại với đồng bào phải hết sức cẩn thận với trục làm tiền Thích Quảng Độ & Thích Viên Định-Võ Văn Ái-Thích Viên Lý & Thích Trí Lãng (gọi là trục Saigon-Paris-Hoa Kỳ) vì từ trước đến nay nhóm này đã rất nhiều lần nhân danh Phật giáo để quyên góp bạc triệu USD mà không có gì để chứng minh việc thu chi minh bạch. Mỗi lần quyên tiền, trục Saigon-Paris-Hoa Kỳ nhân danh ông Quảng Độ hoặc do đích thân ông Quảng Độ lên tiếng, Võ Văn Ái phổ biến thông báo, và các chùa tại hải ngoại kêu gọi đóng góp.
Không những họ bòn rút tiền bạc của đồng bào Phật tử tại hải ngoại cho bão lụt tại Việt Nam, mà vào ngày 13/10/2013 vừa qua Võ Văn Ái còn tuyên bố thiết lập quỹ đóng góp hàng tháng từ tất cả "các đơn vị" chùa để nuôi các Tăng Ni cao tuổi tại Việt Nam và nuôi phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế của Võ Văn Ái tại Paris. Xin hỏi tiền đóng góp hàng tháng này ở đâu ra, nếu không phải cũng lại là tiền bòn rút từ đồng bào Phật tử hải ngoại.
Thông Cáo Báo Chí (TCBC) ngày 13/10/2013 do Võ Văn Ái phổ biến có đoạn sau đây "3. Thiết lập Quỹ phụng dưỡng chư Tăng Ni cao tuổi hay bệnh hoạn trong nước với sự đóng góp tùy hỷ hàng tháng của tất cả các đơn vị, đồng thời hỗ trợ phương tiện hoạt động cho Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế."
Ngày 18/10/2013 Thích Viên Định viết và Võ Văn Ái phổ biến kêu gọi đóng góp bão lụt Việt Nam: Tiền gởi về cho bà Thích Nữ Nguyên Thanh, chùa An Lạc tại San Jose, CA và cho ông Thích Trí Lãng tại chùa Thích Ca Đa Bảo tại San Jose, CA.
Ngày 20/10/2013 Thích Trí Lãng viết và Võ Văn Ái phổ biến kêu gọi đóng góp cho bão lụt tại Việt Nam: Tiền gởi về cho hai chùa của ông Thích Trí Lãng tại Thích Ca Đa Bảo tại San Jose, CA, và Reseda, CA.
Ngày 30/10/2013 Võ Văn Ái phổ biến thư của Thích Viên Lý kêu gọi Phật tử quyên góp cho bão lụt tại Việt Nam: 
Tiền gởi về 
-chùa Pháp Hoa tại San Jose, CA, 
-chùa An Lạc tại San Jose, CA, 
-chùa Phổ Quang tại WA, Úc Châu, 
-Tu viện Trúc Lâmtại Canada, và 
-chùa Khuông Việt tại Kurland ở Na Uy. 
-chùa Pháp Vân tại Pomona, CA.
Điểm đáng chú ý là Thích Viên Lý cũng đang làm chủ đài truyền hình IBC 57.8 cũng đang phát lời kêu gọi Phật tử gởi tiền về chùa Pháp Vân tại Pomona, CA.
Xét thấy rằng bão lụt xảy ra tại Việt Nam thì trách nhiệm đầu tiên không phải của đồng bào tại hải ngoại mà là của cộng sản Việt Nam. Tốt hơn hết, nếu đồng bào có thân nhân lâm vào cảnh đó thì hãy gởi tiền thẳng cho thân nhân của mình. Ngoài ra, đồng bào có thể gởi thẳng cho Hồng Thập Tự thì danh chánh ngôn thuận hơn.
Xin đồng bào đừng tiếp tay với nhóm lợi dụng làm tiền bá tánh đứng đầu là bọn ác tăng chống VNCH Thích Quảng Độ, Thích Viên Định-Võ Văn Ái-Thích Viên Lý, Thích Trí Lãng bởi làm như vậy sẽ làm cho nhóm này dùng danh nghĩa Phật giáo và lòng từ bi của bá tánh để lợi dụng quyên góp.

Trân Trọng,
Liên Thành
P.O. Box 6147, Fullerton, CA 92834
Điện thoại: 626-257-1057
Email: ubtttadcsvn.vg@gmail.com

Đồng gởi Sở Thuế Liên Bang để biết.