Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Saturday, February 20, 2010

Nam Nhan-VGCS MỞ ĐƯỜNG CHO TÀU PHÙ BÀNH TRƯỚNG XÂM LƯỢC
download Audo Lưu trữ Âm Thanh

VIỆT GIAN CỘNG SẢN MỞ ĐƯỜNG CHO TÀU PHÙ BÀNH TRƯỚNG XÂM LƯỢC VIỆT NAM TRONG "HÒA BÌNH và ỔN ĐỊNH"

NAM NHÂN (Quân nhân QLVNCH)

Tp đoàn vit-gian-cng-sn đang cùng Tàu phù đi-hán-bành-trướng m chiến dch la đo nhân dân Vit Nam trong và ngoài nước. Trong đó, đánh la dư lun Cng đng người Vit t nn vit-gian-cng-sn là rt quan trng, bi đó là cái loa CHÍNH NGHĨA, có kh năng lay đng, làm thc tnh lòng yêu công lý ca nhân dân toàn thế gii, k c hơn 80 triu người Vit Nam trong nước, đang b bt mt, che tai.

Vy v kch la đo này là cái gì? Xin thưa, đó là nhng tin liên quan đến vic "Tàu phù bành-trướng-đi-hán đang chun b dùng vũ trang xâm lược VN". Mt s cơ quan truyn thông ca người Vit hi ngoi, cũng như mt s cái mm trong ban Vit ng ca vài đài phương Tây, cùng nhau rú lên như b ma bóp c, cái lun điu "Tàu cng sp vũ trang xâm lược VN ; có kế hoch ch 31 ngày là THÀNH CÔNG".

Xin lưu ý bn đc là, trong khi đó thì "cái vic to tày đình" này li không được truyn thông nước ngoài quan tâm lm. Vì sao vy? Vì h có lương tâm ngh nghip và không NGU. Đơn gin vy thôi!

Câu truyn Tàu phù đi-hán-bành-trướng vũ trang xâm lược Vit Nam đã có t ngày Vit Nam lp quc. Nhng tên tướng tài ba nht ca chúng, trong tt c các triu đi, khi đi xâm lược cũng huênh hoang, nhưng s phn ca bn chúng ra sao, thì ngay c người không phi Vit Nam cũng biết, cho nên chng cn nhc li.

Cuc vũ trang gn nht bt đu t cái gi là "chiến dch biên gii (Bc VN) vào năm 1950", vi s có mt ca Tàu cng là nhng tên như: đi tướng Trn Canh, thiếu tướng La quý Ba và bu đoàn gi là c vn c chính tr ln t chc và tác chiến. Trong đó, chính tr là "thng soái" (theo ngôn ng và quan đim ca chúng). Cuc xâm lược đó, cho đến nay rt nhiu người còn ng nhn, hoc không dám nhìn vào s tht, nên đa phn c quc tế ln người Vit trong và ngoài VN không lưu ý ti. Bi vì, các tài liu, s liu đu do nhng người chu nh hưởng trc tiếp hoc gián tiếp ca ch nghĩa "tô hng, bôi đen", mt kế sách CC KỲ THÂM ĐC ca lũ ma qu, có dã tâm kéo lch s nhân loi quay li thi chiếm hu nô l kiu mi trên phm vi toàn cu. Đó chính là s liên minh ma qu ca THC-DÂN-Đ NGA-XÔ vi TÀU PHÙ ĐI-HÁN và các chư hu, cũng như các đng chính tr qun mình trong lt thc thi ch nghĩa cng sn! T đó, nhân loi đã và đang b đu đc bi biết bao sách báo ca lũ trí thc, hc gi, s gia h "đà điu". Nghĩa là chúng rúc đu trong cát đ VIT LCH S, GHI CHÉP TƯ LIU!!!

Cuc chiến tranh năm 1950 thc s là cuc chiến gia mt bên là nhng người Vit Nam ly vic bo v QUC GIA và DÂN TC là mc tiêu trước mt ( thi đim đó) và lâu dài vĩnh cu, có đng minh giai đon trong hoàn cnh thc tế lúc đó, là quân Pháp; còn phía bên xâm lược là ngy quân vit-gian-cng-sn do tp đoàn vit-gian-cng-sn H chí Minh, hoan h đón mi tướng tá Tàu phù đi hán vào ch huy và chiếm lãnh thành qu ca cuc xâm lược VN, tt nhiên là cho Tàu phù đi hán. Nghĩa là tướng tá Tàu phù đi hán ch huy cuc chiến bành trướng đi hán vào VN như nhng cuc xâm lược khác ca chúng trong lch s. Còn lính tráng, đi đa s là nhng người VN yêu nước, gia nhp quân đi ca Chính ph Liên Hip (đa đng và các nhân sĩ, trí thc yêu nước, đã di dt "hòa gii, hòa hp vi H chí Minh), có tên là QUÂN ĐI QUC GIA, và tôn ch là "Trung vi nước, hiếu vi dân", b tên đi vit-gian H chí Minh, s dng tp đoàn vit-gian-cng-sn vi cái mi câu "bo v nhân dân và T quc VN; quyết t cho T quc quyết sinh" đ đoàn ngũ hóa h li và theo lnh ca tướng tá Tàu phù đi hán, làm cuc TY NÃO, có tên "Rèn cán, Chnh quân"(tc là công tác chính tr). T đó xây dng h thng t chc vit-gian-cng-sn mi cp, mi đơn v, và cui cùng thì H vit-gian và đng bn đã cướp được đc quyn qun lý và lãnh đo lc lượng vũ trang này. Chúng cho đi tên t "Quân đi Quc gia" thành "quân đi nhân dân" hoc tên thường gi là "b đi c h; lính c h". Tôn ch mi ca cái lc lượng vũ trang BIN CHT đó là: "Trung vi đng (vit-gian-cng-sn), Hiếu vi dân, Nhim v nào cũng hoàn thành, Khó khăn nào cũng vượt qua, K thù nào (tt nhiên là k thù ca đng vit-gian-công-sn) cũng đánh thng". Vì thế, lc lượng vũ trang đó đã thoái hóa thành nhng tên lính ngy, nhng tên binh nô cho tp đoàn vit-gian-cng-sn mà k đng đu là tên đi-vit-gian H chí Minh.

Tp đoàn vit-gian-cng-sn là lũ ph nhn T QUC và DÂN TC. Chúng là mt t chc vit-gian, khoác cái áo chính tr, do thc dân đ Nga xô tuyn m, đào to, cung cp tài chánh, ch đo kế hoch, k c b trí nhân s nhng chc v ch cht. Chúng cũng được s giúp đ này n ca Tàu phù, khoác áo cng sn đ thc thi l trình đi hán bành trướng.

Cho nên, nếu tnh táo, đng trên quan đim quyn li chính đáng ca T QUC và DÂN TC VN, đng theo li mòn ca nhng trí thc, hc gi, s gia xut thân t xã hi thc dân, đế quc, b nh hưởng ca ch nghĩa chauvin nước ln, ngi trong tháp ngà, đu óc dư tha đ th lý lun, nhưng li quá thiếu vn sng cũng như hi ht vi thế gii quan ca nhng người b tr, bao gi cũng chiếm tuyt đi đa s trong bt k quc gia nào, bt k thi đim lch s nào; thì mi nhn ra Tàu phù đi hán ĐÃ VŨ TRANG XÂM LƯỢC VN t cái gi là "Chiến Dch Biên Gii VN 1950"

Tại sao dám khẳng định như vậy?

Xin thưa rng: Chúng ta khó nhn ra điu đó, vì hoàn toàn khác vi chiến tranh xâm lược, k c chiến tranh chiếm thuc đa, đã din ra trong lch s trước khi xut hin vic CHIM HU THUC ĐA THEO KIU MI ca Nga-xô. Nghĩa là tuyn m người bn x, hun luyn, t chc thành mt đng chính tr, ph nhn yếu t Quc gia và Dân tc. Cái đng chính tr đó là mt tế bào trong cu trúc cơ s ca b máy chiếm hu thuc đa ca Nga-xô (Sau này Tàu phù đi hán, trong lt cng sn, cũng hc li võ này ca Nga-xô, hay rõ hơn là ca hai con Qu Đ: Lê-nin và Xtalin). Chính nó s làm cái vic Cướp Chính Quyn nước ca nó, đ ri T NGUYN biến thành thuc đa ca Nga-xô, hay bóng by hơn là Bolchevitch hóa toàn dân và xây dng CNXH vi thế gii đi đng, như tên H vit-gian đã ha làm như vy vi VN, trong thư gi cho B Thuc đa Nga-xô (tc quc tế 3) vào năm 1929!!!

Cuc chiến "Biên gii VN năm 1950" chính là cuc chiến mà Tàu phù đi hán cho tướng tá ca chúng thông qua tp đoàn vit-gian-cng-sn H chí Minh, s dng xương máu ngy quân vit-gian-cng-sn đ XÂM LƯỢC VN. Bên chng xâm lược ca VN chính là các chiến sĩ quc gia (tin thân ca Quân lc VNCH sau này), dưới thi Quc trưởng Bo Đi, trong hoàn cnh "rc ri, tréo cnh ngng đó" ca lch s, BT BUC CH CÓ MT LA CHN là đng minh vi "k thù hôm trước" đ chng S Xâm Lược ca mt k thù va mang tính "truyn kiếp", va Cc kỳ Tham lam Tàn bo, vi dã tâm BIN toàn b Đt Nước và Dân tc VN tr thành mt b phn lãnh th và dân tc Tàu. Nghĩa là s không còn DÂN VIT na, KHÔNG CÒN NƯỚC VN na. C DÂN, c ĐT s b Ty tr trên Trái Đt này.

TI ÁC, làm tay sai đ GIÚP K THÙ XÂM LƯỢC NƯỚC MÌNH, TIÊU DIT DÂN TC MÌNH, ca tp đoàn vit-gian-cng-sn, đc bit lc lượng NGY QUÂN CNG SN là CC KỲ TO LN, ĐÃ, ĐANG và S CÒN Đ LI HU HA LÂU DÀI, phi biết bao nhiêu thế h VN na mi hàn gn xong???

y thế mà có nhng k t xưng đ th nhãn hiu hc v, hc hàm như Nguyn thanh Giang, Nguyn xuân T, L Phương…, cho đến các "s gia" được đ cao như kiu Phan huy Lê, Hà văn Tn, Trn quc Vượng, Dương trung Quc… cũng nhm mt gi MÙ, chp nhn thân phn S. Bn này càng viết nhiu bao nhiêu thì các thế h VN sau này càng tn nước miếng đ nh không ch lên tên tui ca chúng, mà còn a lên m ca chúng. TI ca chúng chng thua gì lũ ngy quân. Bi chúng đã bóp méo s tht lch s làm cho hin nay còn khá nhiu thanh niên VN trong và ngoài nước b nhng nc đc đó mà mơ h, không nhn ra k thù ca dân tc. Vì thế mà cái gi là "Đu tranh cho Dân ch hóa VN" b git đi lòng vòng theo vòng xoay ca v c, cui cùng thì chui vào lòng v c và chm hết!

Tht đáng bun, là hi ngoi hin nay, nhiu người cũng có bng này bng n v s hc, cũng là nn nhân ca vit-gian-cng-sn, thế mà không chu dùng m lý lun v s hc đó đ soi ri vào thc tế VN, lôi ra ánh sáng, trưng dn cho nhân dân thế gii biết v nhng s thc ca lch s VN đã b tp đoàn vit-gian-cng-sn, vi s tiếp tay ca lũ trí thc và s gia ngoi quc, hoc là nô l trc tiếp hoc là nô l v tư tưởng cái gi là S HC ca thế gii các nước thc dân đ và chư hu, núp dưới lp quang du bóng by, gi là "phe xã hi ch nghĩa", ĐI TRNG THAY ĐEN như thế nào. Nhng vic mà Tàu phù đi hán đã và đang thc thi, cũng như nhng vic làm ca Putin (Nga), nht là v xâm lăng Georgia va qua, cũng như cam đoan nm gi đc quyn các nước b Nga-xô đô h xưa kia, là bng chng đ thy rng Nga vn chưa t b ch nghĩa thc dân đ, nht là vi các nước đã tng b Nga hóa (tc bolchevitch hóa), mà VN là mt trong các nước đó! Chc chn hai tên có căn ct xâm lược là Nga-xô (không có ch XÔ) và Tàu phù đi hán s h tr và san s quyn xâm lược vi nhau, chia vùng nh hưởng.

Cho nên, đáng l t lâu phi thc tnh thanh niên VN trong và ngoài nước thy được CĂN CT VIT GIAN ca tp đoàn cng-sn-vit-nam, t khi Nga-xô t chc ra (1930) cho đến nay, và lc lượng vũ trang ca chúng, mo nhn là "quân đi nhân dân" chính là nhng tên vit-gian trong thân phn ngy quân. Có hiu như thế thì thanh niên VN, trong và ngoài nước, mi phân bit được rch ròi: BN, THÙ và TA. T đó mi hiu L TRÌNH ĐÚNG ĐN NHT cho TOÀN DÂN VN, c trong và ngoài nước, là ĐOÀN KT TOÀN DIN, ĐU TRANH TOÀN DIN đ TIÊU DIT QUÂN XÂM LƯỢC và TAY SAI (tay sai chính là tp đoàn vit-gian-cng-sn).

Bt k mt t chc nào, đng phái không cng sn nào, hi đoàn nào và cá nhân nào, CÒN C TÌNH NHM MT TRƯỚC CĂN CT VIT-GIAN ca Tp đoàn cng sn VN, m dân, la di bng các l trình dân ch hóa, có ni dung tha nhn tp đoàn vit-gian-cng-sn rng trong đó vn có nhng người yêu nước; rng phi ch mt Gorbachev (như ý kiến ca Lm Phan văn Li), rng phi ng h "phe cp tiến???" trong bn chúng đ đi mi, t t đi ti "dân ch đa nguyên" trong "hòa bình, n đnh và bt bo đng" … Thì có th KHNG ĐNH đó là CUI hoc MÙ LÒA CHÍNH TR hoc CƠ HI CON BUÔN.Cn phi vch mt lũ đó ra, nếu không cuc CHNG XÂM LƯỢC CA NHÂN DÂN VN s càng b kéo dài, càng khó khăn và rt có th B TÀU PHÙ ĐI HÁN NUT SCH TRƠN, hoc phi ngàn năm sau mi tri lên được, như lch s VN đã xy ra!

Cuộc vũ trang xâm lưc của Tàu phù đại hán vào VN từ 1950 đã đưa đến những hậu quả còn tác hại cho nhân dân và đất nước VN cho đến tận ngày nay. Đó là:

Thứ nhất: M đường cho các quan li cai tr VN là hn hp nhân s Nga-Tàu. Truyn thng văn hóa dân tc ca VN b xóa b ( phía Bc VN); các anh hùng dân tc có công dng nước và gi nước b coi thường hoc phá b. Đin hình là v thng H chí Minh (tên khai sinh là Nguyn sinh Cung), dám "tôi tôi, bác bác" vi Đc Thánh Trn ngay đn th ca Ngài, trong khi hn xưng con vi thng Lênin; và thng T Hu (tên khai sinh là Nguyn kim Thành) thì "anh anh, tôi tôi" vi đi thi hào Nguyn Du, trong khi hn xưng cháu và gi là ông vi thng gc k cướp, là Xtalin!!! T văn hóa y phc dân tc b biến thành Tàu hóa và Nga hóa. Áo bông xanh c lông, mũ biên phòng, áo đi cán… là đin hình y phc cho t quan chí dân, ch khác nhau cht liu vi may. T nhà dân thường cho ti cơ quan, trường hc, ch búa, miếu mo, đn chùa, nhà th, bnh viên…nghĩa là tt tn tt mi nơi có bóng người VN là có treo nh th my thng Nga, như Lênin, Xtalin, Malenkov, Molotov, Bulganin, Vorosilov, Khrutchev, Brezniev… Gorbachev; th my thng Tàu phù đi hán là Mao trch Đông, Lưu thiếu Kỳ, Chu Đc, Chu ân Lai, Lâm Bưu, Đng tiu Bình, Bành đc Hoài, Trn Ngh; và my thng vit-gian là H chí Minh, Tôn đc Thng, Lê Dun, Trường Chinh, Phm văn Đng, Võ nguyên Giáp, Nguyn chí Thanh, Hoàng quc Vit. Thm chí nhiu nơi còn th c lũ sát nhân Bc Triu tiên là Kim nht Thành, Kim Nht và Phác chính Ái (?!)

Thứ hai: Ngay sau cái gi là chiến dch biên gii, tp đoàn vit-gian-cng-sn H chí Minh, đã "khéo léo" DÂNG ĐT cho Tàu Mao. Đó là vic không qun lý biên gii phía Bc. Li dng vic đó, Tàu Mao cho ln đt ngang nhiên, như di chuyn cc mc t thi Pháp thuc, ký kết vi triu nhà Thanh, vào sâu trong đt VN. Nhiu bn làng mà phân na là ca VN, phân na là Tàu, chúng cũng cho r tai khuyên dân bên phn VN nhp vào vi Tàu Mao, đ phòng không b khng b l quân Pháp quay li. Nhng nơi mà biên gii t nhiên như sông, sui, thì chúng cho lp phân na ca chúng và đòi chia đôi phân na còn li, mà thc ra là ca VN toàn b. Thí d như sui huyn Trùng Khánh (Cao Bng), hay sông Lao Cai.

Thứ ba: Biến cái gi là "quân đi nhân dân VN", v thc tế là binh nô ca Nga-xô và Tàu Mao, đ làm chiến tranh chiếm thuc đa, trước mt là bán đo Đông dương, sau đó s là Đông-Nam Á châu.

Thứ tư: Nô l hóa toàn th các tng lp nhân dân VN ( phia Bc vĩ tuyến 17). Tiêu dit các tng lp rường ct, nhng cá nhân, đng phái, hi đoàn, t chc tôn giáo yêu nước. Xã hi hu hết ch còn nhng nô l, hot đng như người máy, vô cm; không biết suy nghĩ mà cũng không dám suy nghĩ. Tng cá nhân trong gia đình, tng gia đình trong xã hi đu b tách bch riêng r, không ai tin ai, k c v chng, con cái, cha m, anh em, bn bè; cho đến c cái gi là "tình đng chí thiêng liêng" trong ni b t chc vit-gian-cng-sn.

Nhng mm mng ca suy nghĩ đc lp (k c trong khoa hc t nhiên, trong k thut), khát vng cu tiến dù là lĩnh vc nào, nhu cu sáng to, thưởng thc ngh thut v.v… đu b bóp chết bi chính ch th t trong suy nghĩ (vì lý do an toàn). Tt c được dy d đ tuân theo mi ch dn ca "các đng chí Liên-xô" và "các đng chí Trung quc".

Ngay hai tiếng "Nga" và "Tàu" cũng coi là húy k. Phi gi là "Liên-xô" và "Trung quc". Không ít người đã b tù hoc b hi ngh nhân dân đa phương phê bình "giáo dc" vì quen mm gi "qu táo Tàu" (dùng trong thuc Nam, thuc Bc), phi gi là TÁO TRUNG QUC!!!

Trong lch s VN b xâm lược, chưa có lũ xâm lược nào NÔ L HÓA TRN VN VN CHO NGOI BANG NHƯ TP ĐOÀN VIT-GIAN-CNG-SN ĐÃ VÀ ĐANG LÀM. C nhìn vào các thí d hin nay hi ngoi thì rõ. Nhng thng đc công đ Bùi Tín, Vũ thư Hiên viết và nói nhng gì? Thng Nguyn gia King viết gì trong "T quc ăn năn"? Thc s Chu tt Tiến không còn kh năng tư duy, không còn vic gì làm hay sao mà phi sa m lên bo v "C Hoàng minh Chính" ca Tiến. Rt ti nghip là CHC CHN Chu tht Tiến ch biết chưa chc được mt phn triu v cái thng vit-gian cho Nga-xô đó. Cũng ht như Nguyn bá Cn và my tên già có máu cu tr, cùng Nguyn tường Bá, Hoàng cơ Đnh (lãnh t Ph Bò)… quỳ mp khóc ly "cái nh" ca tên vit-gian, b đng bn cho nm chu rìa ba c, ch nhn cc xương!!! Ri đến Phan nht Nam, sau khi đi ci to v, ra đến hi ngoi hơn chc năm ri, mà vn b nh hưởng s nô l hóa ca vit-gian-cng-sn đ năm 2007 này còn KHÓC THƯƠNG nhng tên ngy quân vit-gian chết Đin Biên. Ti sao không khóc t trước tháng 4-1975???

Thứ năm: Có th nói rng tp đoàn vit-gian cng-sn là mt t chc DUY NHT SN XUT THÔNG TIN GI trong sut chiu dài lch s ca VN. Vic làm đó cũng ch là theo s hun luyn ca thc dân đ Nga-xô và Tàu phù đi hán. Khi mt dân tc b mt lch s hoc hiu sai lch v lch s ca mình, thì mi sinh hot văn hóa ca dân tc đó s không lai căng thì cũng b mt phương hướng CHÍNH XÁC. Các chư hu khác ca Nga-xô và Tàu phù đi hán, cũng đã làm như vy, nhưng không QUYT LIT và TOÀN DIN như vit-gian-cng-sn.

Ngay t cái gi là "cách mng tháng tám"(1945), các sn phm gi do vit-gian-cng-sn sn xut đã xut hin cùng vi s l mt ca thng chó đ H chí Minh. Ngày nào ca gi cũng xut hin trên hai t báo có tên "Cu quc" (đúng tên phi là Bán Nước), lúc đó do tên lang băm, quê Vĩnh Yên, là Xuân Thy ph trách. Còn t báo na có tên "Đc Lp" (đúng tên phi là Thuc đa), tuy mang tên là cơ quan ngôn lun ca đng Dân ch (ca Dương đc Hin), nhưng nhng ngòi bút chính li là vit-gian-cng-sn như Xuân Diu, Phm tun Khánh, Hoàng Tun, Cù huy Cn, Nguyn thành Lê …Trò h "anh hùng" Lê văn Tám, "Kim Đng” là dn chng hin nhiên.

Đến 1948, khi thng H chí Minh t nâng bi mình bng bút danh Trn dân Tiên, vi ngh thut làm hàng gi, thì t đó SN XUT THÔNG TIN GI là mt yếu t QUAN TRNG BC NHT ca tp đoàn vit-gian-cng-sn trong vic NÔ L HÓA TOÀN DIN NGƯỜI VN cho thc dân đ Nga-xô và Tàu phù đi hán. T chc qun lý và đào to nhân s cũng như qung bá nhng thông tin gi đó đu do cái gi là Ban tuyên giáo trung ương ca vit-gian-cng-sn nm gi. Nhưng cn lưu ý là Màng Lưới ca cái t chc đó là "toàn đng, toàn quân, toàn th cán b nhân viên, toàn th nhân dân mi tng lp, mi sc dân và mi la tui (k c tr em đang hc nói, đúng như câu thơ nâng bi ca vit-gian T Hu rng: "Tiếng đu lòng con gi Xít-ta-lin"!!!). Ngoài báo chí, truyn thông chuyên trách, còn có báo tường, chòi phát thanh, loa phóng thanh… không chuyên nghip, là nơi mi cá nhân trong mt tp th phi viết đnh kỳ theo tiêu chun thi đua, bo đm mi tháng hay mi tun ít nht là mt bài. Vic lên lương, lên bc, lên lp… có mt phn tùy thuc vào vn đ này. Ni dung viết “nghip dư” đó, chính là ca ngi thng H, các tay sai kế cn ca nó cũng như cái t chc vit-gian ca nó, cho dù là s vic toàn láo khoét hin nhiên cũng không sao, ch cn ca ngi và tôn vinh cùng tha nhn chu ơn sâu nghĩa nng ca chúng là được. Ni dung th hai là bi móc cá ti li ca nhau theo kiu: "Không nói thành có. Có ít nói thành nhiu. Cui cùng quy chp là do nh hưởng xu ca các giai cp bóc lt, phong kiến và đế quc". Ngoài ra cũng có th t phê bình nhng ti này n, phn ln là ba đt đ ra v t phê bình mnh và chân thành, chng t đã "tiến b trong nhn thc và tin tưởng chính sách ci to con người ca đng (vit-gian)" đ thành "con người mi xhcn"!!!

Cho nên cái gi là con người mi xhcn chính là lũ nô l v tư tưởng rt trm trng, t theo dõi mình, t bt mình phc tùng tuyt đi H vi cái t chc vit-gian và các quan thày ca chúng là Nga-xô và Tàu phù đi hán. S giáo dc đó không ngưng ngh t khi tp nói cho đến hc đường và tiếp din đu đn ti nơi làm vic, cho đến khi ngh hưu thì sinh hot trong t hưu trí hay t dân ph. Ch đến chết mi hết b nhi s, và mi hết kiếp nô l.

Làm cho mi người lúc nào cũng s hãi; t mình đe da mình và hù da người khác là ĐC TRƯNG SINH HOT MI MT TRONG XÃ HI DO VIT GIAN CNG SN ĐÔ H.

Vi chính sách gây chia r đ cai tr ca vit-gian-cng-sn, nên mi người t cô lp không ai tin ai, vì thế nên thy CÔ ĐƠN và YU ĐUI, nht là tng lp gi là trí thc và các tng lp có cuc sng tm n đnh. Đng vit-gian-cng-sn va coi thường va nghi ng tng lp trí thc. Các tng lp nhân dân lao đng chân tay cũng coi khinh và không tin trí thc, coi đó là nhng tên tay sai chuyên viên mi ngành ngh, đóng góp mưu ma chước qu cho vit-gian-cng-sn giám sát có hiu qu và bóc lt công sc ca h mt cách tàn bo. Biết điu đó, nên thng Phm văn Đng đã o m tng lp lao đng chân tay, bng buc ti tng lp trí thc là: "Nhng cán b trung gian đu GIAN mà không TRUNG"!

Thứ sáu: T 1950 cho đến trn Đin Biên 1954, cho phép Tàu Mao chia s quyn làm ch vi Nga-xô ti VN t phía Bc đến vĩ tuyến 17. V hình thc thì Nga-xô có v nhnh hơn trong vai Anh C Đ. Nhưng v tài li thì Tàu Mao li to. Cương lĩnh chính tr ca vit-gian-cng-sn (1951) đã phi đưa tư tưởng Mao vào như yếu t ch đo mi hot đng ca vit-gian-cng-sn, biu hin trong thc tế bng các cuc tàn phá nhng yếu t văn hóa, lch s, tín ngưỡng và s ràng buc ca cá nhân trong cng đng…Đó chính là nn tng to ra sc mnh như David đã qut ngã nhng tên khng l xâm lược t phương Bc. Cái yếu t RT VIT NAM y đã b vit-gian-cng-sn dùng các đòn gi là cách mng: rung đt; chnh đn t chc; văn hóa tư tưởng và ci to công thương nghip tư bn tư doanh, đ ĐÀO TN GC, TRC TN R. Mt thành tích ca tp đoàn vit-gian-cng-sn, vi s h tr tuyt đi ca ngy quân cng sn ĐÃ trit h VN mà chưa mt thế lc xâm lược nào thc hin được đến 1%, trong sut chiu dài lch s dng nước và gi nước ca VN.

Tàu Mao nhn vin tr t Nga-xô, và biến VN thành bãi rác phế thi, nghĩa là các th chi cùn, lc xoong mang tng sang VN, cùng mt lot nhng cán b k thut mi ra trường và công nhân đang luyn tay ngh Đ THC TP VN. Nếu có sai sót gì thì ráng chu. Nghĩa là coi VN như thú vt trong các phòng thí nghim. Thí d nhà máy thép Thái Nguyên là nhà máy Nht cho xây Mãn Châu t thi Mao còn mc qun thng đít!

Các nhà máy khác như Dt kim Đông Xuân, Cao su, Xà-phòng, Thuc lá, Bóng đèn phích nước… Hà ni; khu công nghip Vit trì…, đu là đ dzm, càng sn xut giá thành càng cao hơn nhp ngoi nhiu ln. Sau này mt chuyên gia người Bulgarie đã chân tht nhn xét: "Các đng chí nên cám ơn M đã ném bom phá giùm nhng th này đ xây li mi, ch xây dng công nghip kiu này thì LÀM CHT CƠ NGHIP C NƯỚC!"

Thế mà đ đn đáp "cái ơn Tri Bin đó", vit-gian-cng-sn đã cho Ung văn Khiêm, b trưởng ngoi giao ngy quyn H chí Minh, viết thư cho Tàu Mao (6-1956) dâng đt np cng như sau: "Theo các chng liu lch s ca chúng tôi (tc VN) thì các qun đo Hoàng sa và Trường sa, trong lch s là vùng lãnh th ca quý quc (tc Tàu Mao)".

Hai năm sau, nhm nâng s khng đnh vic np cng đt đai đó tm cao nht, Phm văn Đng, theo lnh H vit-gian, đã nhân danh th tướng ngy quyn vit gian, gi CÔNG HÀM cho k cm đu chính ph Tàu phù đi hán lúc đó là Chu ân Lai, đ ngày 14-9-1958, KHNG ĐNH LI PHN ĐT NP CNG NÓI TRÊN. ( Bt c k nào còn chưa thy căn ct vit-gian trong hành đng này ca cái gi là đng cng sn VN, đu là LŨ HÈN và MÙ LCH S, và óc chúng rõ ràng có ít nhiu "tế bào vit-gian", không cho thế lc xâm lược này thì thế lc xâm lược khác mà thôi!)

Tuy sau tháng 4-1975, có chút xích mích vũ trang vi Tàu Mao ca vit-gian cng sn, nhưng đó không phi là cuc chiến ly li toàn vn lãnh th, mà đó là vì vit-gian-cng-sn gi li ha thi hành nhim v m rng thuc đa cho Nga-xô, t 1930, khi Nga-xô cho chúng danh xưng mi là "đng cng sn Đông Dương". Vì thy Nga-xô được np cng bng lao nô sang Siberie, bng các m du khí và cng CamRanh và thái đ liếm chân xun xoe ca c bày Lê Dun vi Nga-xô (đang là k thù ca Tàu Mao), như chó lâu ngày gp ch, nên mượn c "cho mt bài hc" đ chiếm thêm càng nhiu đt càng tt, nht là nhng đim cao chiến lược. Và chính nh đám vũ trang chiếm đt và làm ch nhng đim cao chiến lược, nên sau này, qua các cái gi là "Hip ước Biên gii Vit-Trung, ký ngày 30-12-1999, vit-gian-cng-sn li mt ln na TÁI XÁC NHN CĂN CT VIT-GIAN bng T NGUYN DÂNG CNG thêm mt ngàn sáu trăm chín mươi bn ki-lô-mét vuông đt biên gii (1,694Km2), ch không phi gn chc ki-lô-mét vuông như thng vit-gian Trn Đ (là 2 ln anh hùng ca cui Nguyn thang Giang) tuyên b! Và ngày 25-12-2000, vit-gian-cng-sn li tiếp tc hành x theo kiu vit-gian là dâng cng cho Tàu phù đi hán thêm 11,000Km2 bin (mười mt ngàn) qua cái gi là "Hip ước phân đnh vnh Bc b"!!!

Gi đây Tàu phù đi hán đã có quá đ bng chng CÔNG KHAI vi quc tế, không ai có th bao che được. Rng tp đoàn cng sn VN là mt TP ĐOÀN VIT-GIAN BÁN NƯỚC, TI Đ CA DÂN TC VN, CA LCH S DNG NƯỚC VÀ GI NƯỚC CA CÁC TH H VN (theo chun mc quc tế ch không phi ch chun mc ca t tiên người VN). Dù sm hay mun, dù còn sng và trn tránh bt k nơi nào (tr my nước b đô h bi nhng tên bt lương như chúng, kiu Nga, Tàu phù đi hán, Cuba, Bc Hàn hoc Sudan) hay đã chết, chúng vn b đưa ra xét x và kết ti đích đáng.

Cho nên nhng ai còn cho là có "phe cp tiến" và âm mưu ĐI ĐÊM vi chúng đu là lũ NGU HÈN, chúng là lũ vit-gian trong TƯ TƯỞNG, vì chưa có thi cơ đ THC THI mà thôi. Trâu chó d HÒA HP vi nhau là vy. Chính chúng đã và đang là Liên Minh mà vit-gian-cng-sn tìm kiếm và th thách qua vic đưa ra cái gi là ngh quyết 36 làm thuc th, đ biết ai là NGƯỜI, k nào là TRÂU CHÓ mà liên minh.

V rước đuc Olympic 2008 VN va qua, cho thy Tàu phù đi hán nm được toàn b đng vit-gian trong tay, cùng vi cơ quan qun lý (nhà nước và chính ph) và cơ quan chuyên chính (ngy quân, công an ngy, tòa án, hi quan) ca chúng. Ch có LÒNG DÂN là Tàu phù đi hán còn lo ngi, nht là vi Cng đng người Vit t nn vit-gian-cng-sn: cái loa cho toàn thế gii hướng v ng h chính nghĩa và công lý.

Cho nên khi t nhng thái đ và hành đng vũ trang xâm lược, v hai phe "thân Tàu và thân M" chĐNG TÁC GI.

Vậy đâu là sự thật? SỰ THẬT ĐÃ và ĐANG diễn tiến là:

Thứ nhất: Ti VN, Tàu phù đi hán bt vit-gian-cng-sn phi thiết lp nhng cá gi là HÀNH LANG KINH T. Qua cái hành lang này, Tàu phù đi hán s THIT LP các căn c KINH T và ĐNG HÓA V VĂN HÓA, DÂN TC, s được dn dn nhân rng ra c nước VN. Đó là các mô hình CHINA TOWN kiu mi. Chúng dùng tin THUÊ ĐT, THUÊ NGƯỜI và nghim nhiên LÀM CH HP PHÁP c CON NGƯỜI c ĐT ĐAI VN, không cn Đ MÁU, không gieo HN THÙ. Chúng dùng hàng hóa r tin đ bóp chết nn công nghip và thương nghip non tr ca VN, biến h thành ĐI LÝ, tc là GIAI CP TƯ SN MI BN, chân rết kinh tế ca Tàu phù đi hán. Chúng cho trai gái ca chúng kết hôn vi trai gái VN, được hưởng mt s ưu đãi. Chúng cho vit-gian-cng-sn, c ln c nh, c trung ương c đa phương cùng ăn ké qua chia c phn, qua ăn hoa hng và v.v… Xin quý bn đc hãy th tính đ tìm đáp s xem, vi s tiếp tay ca vit-gian-cng-sn, qua mt thí d c th là dùng thuế ca người dân VN, nuôi lính và công an các loi đ bo v cho Tàu phù đi hán tung hoành, như v bo v chúng rước đuc Olympic 2008 va xong, thì bao nhiêu năm na đt VN s do Tàu phù đi hán làm ch, và dân s VN s có bao nhiêu là Tàu phù lai, t đó bao năm na s là Tàu phù chính hiu??? Con cháu nhng tên vit-gian-cng-sn có th chn nơi cư trú khi tp đoàn vit-gian-cng-sn b lt đ, vì thế gii không cho phép ti đi cha đ xung đi con. Nhưng không tha th nhng tên trc tiếp nhúng tay vào ti ác, dù chúng giàu có đến đâu đi na và già khú đế cũng vy.

ĐÓ LÀ LÝ DO CH CHT không h có cái gi là "thân M" ca nhng thng Nguyn minh Triết, Nguyn tn Dũng và "cánh min Nam", như s bôi bác ca nhng tên có tế bào vit-gian trong óc nn ra!!!

Thứ hai: Còn hi ngoi, Tàu phù đi hán đã đưa Cng đng t nn vit-gian-cng-sn vào ng ngm t khi hình thành cái Cng đng đy sc sng và có truyn thng chng xâm lược này, qua nhng nhân vt n mình, có gc Tàu Ch ln, Hi phòng, Đà nng v.v… đ móc ni các cá nhân hám danh, tham tin, ăn chơi c bc, trai gái…, loi "ch biết yêu không biết ghét; chng gy ch không chng cng; loi mau quên quá kh, như con chn hôi: khi tròng cong đuôi; trí thc nga; chính khách xôi tht; áo gm v làng và v.v…

Qua câu chuyn "thi s" hin nay là v tên Tàu có tên Kevin Khánh, đã móc ni nhng ai đ "v nước lt đ cng sn" và nhng ai ca ngi và chu ơn nhân vt "007 tân thi" đó. Cũng như tên Tàu (Ch ln) nào đã cung cp tin mt cho "nhà văn" Dương thu Hương, mt n quái cu thanh niên xung phong, làm đường "chng M cu nước", đ Hương có th chi trung tướng an ninh (vit-gian-cng-sn) Dương Thông và thiếu tướng an ninh Quang Phòng (vit-gian-cng-sn, b v cháu rut ca thành viên sáng lp Tiu Diên Hng, Nguyn chí Thin) trước mt Bùi thin Ng (b trưởng công an vit-gian-cng-sn) mà Ng phi im, năn n Hương tha cho bn Thông và Phòng, vì Hương da còn gi trong tay nhiu bí mt hơn thếương nhiên là do Tàu cung cp như Hương khng đnh, ch ngn y tui đu, cuc đường Qung bình, làm sao mà bi ra tài liu tuyt mt???)

Đi vi trong nước CHÚNG TA CN BÓC TRN ÂM MƯU "HÀNH LANG KINH T VIT TRUNG" là HÀNH LANG MT NƯỚC!!!

hi ngoi cn vch mt xem Kevin Khánh là ai? Hn đã nuôi dưỡng ai? Nhng k đó đang làm gì, tham vng gì? Tên Tàu nào cung cp tin mt cho Dương thu Hương đ qua đó Hương được đánh bóng và t đánh bóng đến mc quên tiếng Vit, phi din đt bng tiếng Pháp!!! Nhng tên Tàu nào đang dùng tin lũng đon Cng đng chúng ta, "làm gương" v làm ăn ti VN hin nay? Và nhng ai đã dư công sc tuyên truyn và bo v chuyn ca Pháp luân công "quá mc cn thiết", cũng như tuyên truyn đi theo nhng đa như thng h mang Nht Hnh, hoc con "me tây già" Thanh Hi?

Cui cùng là làm sao đ Tp th chiến s QLVNCH tr li phong thái và nhim v ca mình. Hãy mnh dn vch mt nhng cá nhân, t chc C TÌNH gim vai trò, nhim v trong mi hot đng hin nay ca Tp th chiến s QLVNCH.

Anh-quc, ngày 8 tháng 9 năm 2008

NAM NHÂN (Quân nhân QLVNCH)

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------