Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Sunday, July 12, 2009

Trần quốc Kháng-Hai Lá Cờ, Hai Bên Chiến Tuyến: III-Trần Quốc Kháng

  • là “ĐẠI BIỂU” của Quốc Tế Cộng Sản (QTCS), lãnh lương của QTCS, thi hành chỉ thị của QTCS — không Nga Cộng thì Tàu Cộng là kẻ đầu xỏ.
Ngay cả bài “Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và cương lĩnh đầu tiên của đảng” — do VC soạn thảo và phổ biến trên website ‘www.cpv.org.vn’ ngày 20-6-2006 — cũng mấy đoạn, xác nhận sự thật nêu trên:
“....Quốc tế cộng sản đã chỉ thị cho đồng chí Nguyễn ái Quốc chịu trách nhiệm "hợp nhất các phần tử cộng sản chân chính lại, để thành lập một đảng duy nhất". Nhận chỉ thị này, mùa thu năm 1929, đồng chí Nguyễn ái Quốc từ Thái Lan trở lại Hương Cảng chuẩn bị kế hoạch thực hiện nhiệm vụ lịch sử trọng đại nói trên”…..
“…..Hội nghị tiến hành dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn ái Quốc, đại biểu của Quốc tế cộng sản. Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, các đại biểu đã hoàn toàn nhất trí tán thành ý kiến của đồng chí Nguyễn ái Quốc và thống nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam”.….
“….. Hội nghị còn thông qua Lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn ái Quốc thay mặt Quốc tế cộng sản và đảng cộng sản VN gửi đến quần chúng công, nông, binh, đồng bào và đồng chí trong cả nước nhân dịp thành lập đảng”.
Như vậy thì quá rõ ràng, Hồ Chí Minh đã thi hành mệnh lệnh do QTCS sai khiến, thành lập đảng CSVN: Ðảng ấy là đảng gì? Công cụ của Nga Tàu? Hay ‘GIAN NHÂN HIỆP ÐẢNG, làm tay sai cho ngoại bang?

  • Vì thảm hoạ Mác-Lênin do Hồ mang từ Sô-Viết về VN giày xéo quê cha đất tổ, nên quê hương chúng ta trở thành bãi chiến trường giữa Nga Tàu và các nước Tư Bản Tây Phương từ 1945 đến 1975.-No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------