Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Thursday, October 29, 2009

Nguyễn Văn Chức-Trường Hợp Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh 2003

ĐẠI HỘI TOÀN QUÂN

Trường Hợp Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh

------------ Nguyễn Văn Chức -------------

1.

“Năm 1955, tôi đang giữ chức Tư Lệnh Phân Khu Duyên Hải Nha Trang thì nghe đuợc dư luận dân chúng Nha Trang ca ngợi khả năng và đạo đức mô phạm của một thầy dậy toán ở trường trung học Võ Tánh, đó là chuẩn úy không quân Nguyễn Xuân Vinh. Tôi bèn mời Vinh đến nhà đàm đạo để tìm hiểu con nguời Vinh. Vinh là một nhà trí thức có chí lớn và có chân tài, nhưng Vinh đã bị tướng Nguyễn Văn Hinh và thực dân Pháp trù yểm không cho cơ hội tiến thân. Như trước kia tôi đã trình bày, trong chủ trương tìm kiếm nhân tài cho chế độ Ngô Đình Diệm lúc bấy giờ, tôi dùng mọi uy thế của tôi để tiến cử Nguyễn Xuân Vinh. Chỉ trong khoảng 6, 7 năm mà Vinh đã từ chuẩn uý lên đến đại tá và đuợc giữ chức tư lệnh không lực VNCH.

Một hôm tôi đang ngồi ở nhà, thì Vinh đến trong bộ quân phục trắng nghiêm trang. Vinh mời tôi và cả vợ tôi ra ngồi phòng khách để Vinh được nói đôi lời:

- “Thưa đại tá, hôm nay tôi sở dĩ đến đây là vì tôi vừa được nghị định vinh thăng đại tá. Sở dĩ tôi được ngày nay, có được sự nghiệp ngày nay và tương lai chắc chắn sẽ huy hoàng rực rỡ để tôi có thể giúp ích cho quân đội cho quốc gia, đó là công ơn của đại tá”.

Vinh còn nói nhiều đến “cặp mắt xanh” của tôi “biết người biết của”. Vinh nói đến chuyện cổ kim mà tôi đã noi gương tìm nhân tài cho chế độ, v.v. . .Thế rồi Vinh móc trong túi lấy cặp lon ba mai trắng nhờ tôi gắn lên cầu vai áo để Vinh có dịp tỏ lòng biết ơn tri ngộ.”

Những dòng trên đây được trích nguyên văn từ Bút Ký Bạn Già Bạn Trẻ của Hoành Linh, tức Đỗ Mậu, trên tờ Việt Nam Hải Ngoại năm 1978.

Những suy nghĩ nói trên cũng đã được Đỗ Mậu nhắc lại trong quyển Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi, trang 473, xuất bản tại Hoa Kỳ năm 1986.

Trong một tài liệu khác, Đỗ Mậu khoe đã đỡ đầu cho ông Vinh tuyên thệ vào đảng Cần Lao, để ông Vinh đượïc vinh thăng đại tá và giữ chức Tư Lệnh Không Quân.

Sau biến cố 1963, tôi là luật sư duy nhất biện hộ cho bác sĩ Trần Kim Tuyến trước tòa án của chế độ mới. Hầu như chiều thứ Bẩy nào tôi cũng vào nói truyện với ông trong tù để tìm hiểu về một số nhân vật thời Đệ Nhất Cộng Hoà. Tình cờ, ông có nói đến vụ Đỗ Mậu đỡ đầu cho Nguyễn Xuân Vinh tuyên thệ vào đảng Cần Lao.

Đỗ Mậu là một kẻ luồn cúi, phản phúc, hèn hạ, và vô cùng háo danh. Cuối đời, Đỗ Mậu đã về Việt Nam và được Việt Cộng cho lên đài phát thanh của nhà nước để ca tụng công đức của tên giặc già Hồ Chí Minh đối với dân tộc, nhắc lại công lao của CSVN đối với đất nước, và kêu gọi hoà hợp hoà giải dân tộc.

2.

Đầu thế kỷ 21, tại hải ngoại, có những kẻ lên tiếng đòi VC huỷ bỏ điều 4 hiến pháp VC. Điều 4 hiến pháp VC viết như sau:

“Đảng Cộng Sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam theo chủ nghĩa Mác Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội.

Mọi tổ chức của đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến Pháp và pháp luật”.

Câu hỏi đuợc đặt ra: khi đòi VC huỷ bỏ điều 4 Hiến Pháp VC, những kẻ đó nghĩ gì và muốn gì?

Phải chăng, họ nghĩ rằng: một khi điều 4 hiến pháp VC bị huỷ bỏ, thì tất cả những điều khoản trong hiến pháp VC-liên quan đến điều 4-đương nhiên bị huỷ bỏ?

Nghĩ như vậy là sai.

Luật hiến pháp thuộc khoa học xã hội (sciences sociales) tức là khoa học về tổ chức và phát triển xã hội. Luật hiến pháp không thuộc loại khoa học chính xác (sciences exactes), tức những ngành khoa học chiụ sự chi phối của toán học, hoặëc khoa học thực nghiệm như y khoa.

Trong khoa học chính xác cũng như trong khoa học thực nghiệm, thì một khi cái gốc đã bị tiêu diệt thì tất cả chi nhánh của cái gốc đó đương nhiên bị tiêu diệt. Thí dụ: khi gốc ung thư phổi được cắt đi kịp thời, thì những mầm ung thư của nó trong thân thể người bệnh đương nhiên sẽ bị tiêu diệt. Thí dụ khác: khi cái đầu của con mực tuộc (octopus) bị đâm thủng, thì 8 cánh tay hút máu (tentacules) của nó đương nhiên bị tê liệt. Tôi nhắc đến con mực tuộc (tiếng Pháp là “pieuvre”), vì liên tưởng đến con “pieuvre” trong cuốn Les Travailleurs De La Mer của Victor Hugo.

Trong khoa học xã hội-nói rõ hơn: trong luật hiến pháp-những hiện tượng đó không xẩy ra. Trong một bản hiến pháp, mỗi điều khoản đều có chỗ đứng riêng của nó. Về thực chất, nó có thể liên hệ với điều khoản gốc, nhưng sự hiện hữu của nó lại không lệ thuộc vào điều khoản gốc. Nói cách khác, nó không đương nhiên bị huỷ bỏ khi điều khoản gốc bị huỷ bỏ.

Trở lại bản hiến pháp của Việt Cộng. Bản hiến pháp này gồm 147 điều khoản, trong đó rải rác hàng chục điều khoản có thực chất liên hệ với điều 4.

Thế nhưng, những điều khoản ấy có sự hiện hữu riêng biệt, không lệ thuộc vào điều 4, nghiã là: không đương nhiên bị huỷ bỏ, khi điều 4 bị huỷ bỏ.

Trên đây, tôi bàn sơ về luật hiến pháp, về điều 4 hiến pháp VC, và về những điều khoản liên hệ.

Câu hỏi của tôi lại được đặt ra.

Khi đòi huỷ bỏ điều 4 hiến pháp Việt Cộng, những nguời đòi hủy bỏ muốn gì?

Phải chăng họ nhìn nhận toàn bộ bản hiến pháp của Việt Cộng, chỉ trừ điều 4?.

Phải chăng họ nhìn nhận lá cờ đỏ sao vàng của Việt Cộng, quy định nơi điều 141 ?(*) Phải chăng họ nhìn nhận bài Tiến Quân Ca, tức quốc ca của Việt Cộng, quy định nơi điều 143 ? (* *)

Phải chăng họ nhìn nhận tính hợp pháp (legality) và tính chánh thống (legitimacy) của quốc hội Việt Cộng, cái quốc hội trước đây đã biểu quyết bản hiến pháp có điều 4, cũng như cái quốc hội sẽ huỷ bỏ điều 4 sau này?

Phải chăng họ nhìn nhận tính hợp pháp và tính chánh thống của bạo quyền Việt Cộng trước đây cũng như bây giờ?

Họ là những ai? ?

Năm 2001, một nhóm phục hưng nào đó lên tiếng đòi huỷ bỏ điều 4 Hiến Pháp VC. Tôi đã im lặng.

Năm 2002 (ngày 20 tháng 10) tại Cali, một bản văn mang tên “Tuyên Ngôn Dân Chủ Việt Nam 2002” được công bố. Bản tuyên ngôn lên án tội ác của đảng CSVN đối với dân tộc và đối với nhân dân VN từ hơn nửa thế kỷ nay.

Nhưng nọc độc nằm ở cái đuôi (in cauda venenum), những người ký tên trên bản tuyên ngôn lại cũng đòi Việt Cộng phải huỷ bỏ điều 4 hiến pháp. Trong những người ký tên, có giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, bên cạnh các ông Trần Thanh Hiệp, Trương Bổn Tài.

3.

Trong vụ mệnh danh “đại hội toàn quân” cuối tháng 9 vưà qua-một đại hội do mặt trận Hoàng Cơ Minh và nhóm tay chân nhớp nhuá của Nguyễn văn Thiệu tổ chức, nhằm đưa tập thể cựu chiến sĩ VNCH hải ngoại vào những mưu đồ phản bội- người ta lại thấy giáo sư Nguyễn Xuân Vinh bên cạnh các ông Lê Minh Đảo, Nguyễn Khắc Bình, Mai Viết Triết.

Tại sao lại “đại hội toàn quân”? Toàn quân là toàn thể quân đội lúc chưa tan hàng. Toàn quân còn bao gồm tất cả anh em quân đội hiện còn sống, trong và ngoài nước. Các ông Lê Minh Đảo, Nguyển Khắc Bình, Mai Viết Triết và mặt trận Hoàng Cơ Minh lấy danh nghĩa gì mà tổ chức “đại hội toàn quân”?.

Tại sao những người đứng ra tổ chức “đại hội toàn quân” lại là các ông Lê Minh Đảo, Mai Viết Triết, Nguyễn Khắc Bình và mặt trận Hoàng Cơ Minh? Họ là những ai? Xin thưa: họ là bọn người mà ai cũng biết. Họ đang làm cái điều mà từ năm 1995 đến nay VC vẫn mong muốn, là: giúp Việt Cộng hoà giải hoà hợp với đồng bào hải ngoại để cô lập cuộc đấu tranh đòi dân chủ tự do của đồng bào trong nước. Đó chỉ là bước đầu.

Tại sao trong cái tập thể mang danh Tập Thể Chiến Sĩ CHVN Hải Ngoại (viết tắt: Tập Thể) do đại hội lập ra, quý vị tướng lãnh lại chỉ được giữ vai phụ (tư vấn và giám sát)?.

Tại sao quý vị tướng lãnh-nhất là quý vị tướng lãnh niên trưởng- lại không được quyền có tiếng nói trong 3 lãnh vực sinh tử của Tập Thể, là: đường lối, lập trường và phương thức đấu tranh?

Tại sao Tập Thể lại gồm cả “thế hệ hậu duệ”? Thế hệ hậu duệ là thế hệ con cháu. Xin hỏi: con cháu cho đến mấy đời? Và xin hỏi: về lập trường quốc gia dân tộc, có gì bảo đảm rằng thế hệ hậu duệ sẽ tiếp nối con đường của các bậc cha anh? Những kẻ tổ chức đại hội toàn quân mưu đồ gì khi “trồng người” và đưa thế hệ hậu duệ vào nằm mai phục trong Tập Thể?

Trên đây, tôi chỉ nêu ra một vài suy nghĩ liên quan đến cái gọi là “đại hội toàn quân”. Nêu ra cho hết, e làm mất thì giờ bạn đọc.

Còn một suy nghĩ khác, tôi muốn nói lên.

Tại sao một người như giáo sư Nguyễn Xuân Vinh lại tham gia cái mệnh danh “đại hội toàn quân”? Chẳng những tham gia, giáo sư còn là chủ tịch cái mệnh danh Hội Đồng Đại Diện Tập Thể CSVNCHHN.

Phải chăng “cặp mắt xanh” năm xưa của Đỗ Mậu đã nhìn thấy rõ chân tướng của giáo sư?

Nguyễn Văn Chức

Houston 22.10.2003

(*) Điều 141 hiến pháp VC : “Quốc kỳ nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

(**) Điều 143 hiến pháp VC: “Quốc ca nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là nhạc và lời của “bài Tiến Quân Ca”.

Wednesday, October 28, 2009

NB Viet Thường Trả Lời Ô Lê Văn Xương ngày 28-10-09

Audio NB Viet Thường Trả Lời Ô Lê Văn Xương
Chương trình Thời Sự KN 2000 ngày 28-10-09Audio


1-Ngày 12-10-09 NB Việt Thường trên KN 2000 có bình luận về bài viết Vũ Khí Vô Hình của ông Lê Văn Xương ( bình luận gia của chương trình Diễn Đàn Người Việt Quốc Gia đài Việt Nam Hải Ngoại.) Năm ngày sau là ngày 17-10-09 trong diễn đàn Paltalk, ông Lê Văn Xương trả lời những câu hỏi của NB Việt Thường, ông Xương có nói là nếu ông Xương không gọi ông Việt Thường là "việt gian" thì tại sao ông Việt Thường xem ông Xương là "việt gian". Năm 1954, ông Việt Thường có 200 ngày để đi vào Nam, nhưng ông Việt Thường chọn ở lại Miền Bắc. Xin ông Việt Thường cho biết quan điểm?

2- Việt gian Cộng Sản có nhu cầu gi để đánh bóng cho việt gian Võ Nguyên Giáp?

3- Võ nguyên Giap hiện nay 99 tuổi có khả năng gì không ?việt gian bán nước Võ Nguyên Giáp 99 tuổi


việt gian Dương Trung Quốc
06 tháng 2 năm 1947
Bến Tre, Việt Nam

Đặng Phúc.-Chuyện cộng đồng "Ở nước tao , tao có thể giết mày vì chuyện này


Đặng Phúc.

Chuyện cộng đồng "Ở nước tao , tao có thể giết mày vì chuyện này


Đọc báo thấy bọn Việt gian Cộng Sản bỏ tiền thuê báo viết bài “ cảnh sát hành hung Việt gian Cộng Sản” là kế sách chúng lập lại trong thời phản chiến. Bọn Công An, con cháu cán bộ giả hiệu “du sinh” vào Hoa Kỳ nhiều lắm. Ông Đại Sứ Mìchalak "hảo hảo" bọn này ký giấy đem vào Mỹ hơn 18,000 tên lưu manh con cháu cán bộ. Ông hứa trong những ngày tháng sắp tới ông sẽ thêm hơn 20,000 tên Việt gian Cộng Sản nữa. Theo tiên đoán của Đại Sứ Hoa Kỳ Michael Michalak: “Hai mươi năm sau, chúng ta sẽ không nói Mỹ đã vào Việt Nam để kiếm tiền, mà chúng ta sẽ nói rằng hơn 75% thành phần Nội Các Việt Nam là những người đã du học Mỹ." Còn ông Aloisi, Phó Đại Sứ Hoa Kỳ tiên đoán: “Việt Nam có thể ở trong lộ trình của chế độ dân chủ đa đảng trong 15 hay 20 năm tới”!. ( nhờ vậy mà xã hội Việt Nam đi thụt lùi 100 năm so với láng giềng)

Những câu chuyện như thằng Hồ du sinh cầm dao dọa giết người sẽ tăng gia thêm vài chục ngàn lần và tệ hại hơn nữa. Có những tên công an giả du sinh đến Hoa Kỳ với công tác đặc biệt, chúng quen nghề đấm đá, tra tấn, hành hung dân ở Việt Nam biết đâu chúng dùng võ nghệ bí hiểm bất thình lình tấn công cảnh sát thì sao?? Bốn người cảnh sát đến hiện trường chận đứng mọi hành vi bạo động của kẻ đã cầm dao dọa giết người là việc làm đúng. Kinh nghiệm ở Canada cho thấy bọn việt gian Cộng Sản Mafia buôn lậu giết một số cảnh sát trong 1 cuộc truy kích. Một chuyện chưa từng có trong lịch sử ngành cảnh sát Canada. (ai không tin tìm báo cũ đọc)

Bọn sài lang việt gian Cộng Sản từ Hang Pắc Bó chui ra cần học ăn học nói, học đi bằng hai chân. Có những kẻ thích phục vụ bọn việt gian Cộng Sản giả “ du sinh” xụp gối xuống bò 4 chân làm khuyễn mã cho chúng cưỡi. Bảo đảm thêm việc làm cho các ông bà nghị viên, hội đồng thành phố, luật sư gốc Việt thích “ôm hôn thắm thiết” “du sinh, doanh nhân việt gian“ ít nhất còn 15-20 năm nữa phục vụ cho chúng. Chúng ta thấy gần đây bọn cơ hội trở cờ không “đả đảo Việt gian Cộng Sản”, lại kêu gọi trương biểu ngữ, viết kiến nghị, hội họp “ đả đảo cảnh sát Mỹ bắt việt gian Cộng Sản” . Ở trong nước chúng đem 2500 công an cùi dui, roi điện vòi rồng xe nông trường đến tấn công 300- 400 giáo dân Loan lý thang 9-2009 bao gồm phụ nữ trẻ em, cụ già tay không mà đâu thấy các ông đại diện cộng đồng biểu tình đả đảo bọn Cộng Sản bất lương, tống cổ bọn công an giả du sinh ra khỏi thành phố để cha mẹ cao cấp công cán của chế độ biết là thế giới tự do không có chỗ cho con cháu chúng ẩn nấp.

Chúng càng lớn lối, ngỗ ngáo, hung hăng thì cơ quan FBI, cảnh sát có thêm giờ phụ trội đi bắt cướp, đi bắt động điếm, động cà phê “Lú”, động mát xa.. v..v..đưa vào nhà tù Mỹ chơi cho vui, hay mời chúng đi đánh cá mập.

Nếu người Việt Tỵ Nạn việt gian Cộng Sản thấy chúng phá phách, phạm pháp, hăm dọa nên gọi 911, nếu không ai đến can thiệp chắc chắn cũng có người đập chúng vỡ mặt. Nếu chúng tự nhiên vào nhà như chuyện xảy ra cho GĐ đài VNHN, ta nên thủ sẳn vũ khí tự vệ, không có việc “ chiêu hồi, chiêu đô la” gọi ngay 911 đến bắt cướp.

Tôi nghĩ ông Lloyd Phạm hiểu lấm ý của tấm hinh do vi hữu HT post, theo tôi nghĩ tấm hình đó là cái tát tai cho bọn “thích bưng bô” VGCS

Đặng Phúc.

o nuoc tao tao giet may

Oct 28, 2009


Tàu-Thuc an doc hai cua Tau giet nguoi

Tỏi bột, Ớt bột của Tàu bị nhiễm phóng xạ

Phương Tôn

www.khoahoc. net

Thực phẩm Tàu nhiễm độc là chuyện bình thường nhưng thực phẩm của Tàu bị nhiễm phóng xạ là nguồn tin bị chính quyền Bắc Kinh che dấu ít người biết đến

Một Blogger tại Trung quốc vừa tiết lộ một bản tin đặc biệt cho biết trong tháng sáu vừa qua dân chúng kể cả chính quyền địa phương ùn ùn bỏ chạy khỏi quận Qixian thuộc thành phố Kaifeng, tỉnh Henan để lánh nạn sang các vùng lân cận, tỏi bột là sản phẩm quen thuộc nổi tiếng của tỉnh Henan, lý do là cơ xưởng Limin gặp „sự cố“, chất phóng xạ Cobalt-60 bị rò rỉ ra ngoài.

Nhằm đánh lạc hướng, che mắt dư luận nhà nước đưa ra thông báo, đấy chỉ là những tin tức thổi phồng của bọn „xấu“ và cho hay, năm người tung tin „bậy“ đã bị bắt giữ.

Do khả năng công nghệ bảo quản thực phẩm kém cõi trong khi sử dụng Cobalt-60 để giữ lâu cho tỏi bột và ớt bột khỏi bị hư hỏng, vào ngày 7.6 chất Cobalt-60 thấm nhiễm qua áo quần bảo hộ của nhân công làm việc và chất phóng xạ tuôn ra ngoài không khí, hàng hóa của xưởng Limin bị đốt cháy giết chết nhiều người.

Chính quyền Qixian tìm cách lấp liếm không chịu công khai tuyên bố tai nạn nguy hiểm xảy ra cho mãi đến ngày 12.7 họ mới lên tiếng một cách lờ lững „trong vòng ba tháng sắp tới trong khu vực sẽ không có vấn đề gì xảy ra“ nhưng mặt khác đảng bộ thành phố Qixian lại dồn dập đưa thân nhân của họ sang thành phố Zhengzhou lánh nạn. Hành động gian manh của chính quyền lan nhanh trong quần chúng, mọi người đổ xô chạy trốn khỏi thành phố với tất cả mọi phương tiện di chuyển.

An ninh được huy động để ngăn cản làn sóng di tản của người dân địa phương. Có chừng 800 000 người trong vòng bán kính 50km đã bỏ của chạy lấy thân. Một chuyến xe Buýt từ Qixian đến Zhengzhou và Kaifeng thường ngày giá từ 5 đến 10 Yuan nay tăng lên 500 Yuan. Hàng quán tại Qixian đóng cửa, đường xá vắng người như một thành phố chết.

Các chuyên gia của chính quyền địa phương khẳng định không có phóng xạ nguyên tử rò rỉ ra ngoài nhưng đài truyền hình địa phương lại cho biết cơ quan về năng lượng nguyên tử quốc gia tại Bắc Kinh đã gửi hai Robot đến Qixian để tìm kiếm dập tắt nguồn phóng xạ.

Khó có thể khẳng định lượng tỏi bột và ớt bột của Tàu hiện đang lưu hành trên thị trường liệu có bị nhiểm phóng xạ Cobalt-60 quá mức độ cho phép hay không. Tốt nhất là nên tránh xa những sản phẩm này. Còn nếu vẫn muốn giữ nghĩa tình „môi hở răng lạnh“ thì xin.... mời.

Thuốc Ho giết người của Tàu

Bệnh viện Gorgas tại Panama tỏ ra bối rối khi trong một thời gian ngắn có nhiều bệnh nhân được đưa vào chửa trị có dấu hiệu bị dịch truyền nhiễm qua hai loại vi khuẩn độc hại là West Nile (truyền nhiễm do muỗi) và E. coli (thường có trong thực phẩm). Các bệnh nhân đặc biệt này đều bị hoại thận, các bộ phận trong cơ thể bị suy thoái trầm trọng, ói mửa liên tục, cơn sốt triền miên, hoặc đôi chân sưng vù.

Việc lo ngại về một cơn dịch truyền nhiễm tại Panama may mắn đã không xảy ra. Thay vào đó bác sĩ đã tìm thấy nguyên nhân gây bệnh là chất Diethylene Glycol - một loại độc chất cao thường tìm thấy trong nước chống đông đặc của xe hơi và trong những ứng dụng kỹ nghệ khác. Chính hóa chất này đã làm nhiễm bẩn những chai thuốc ho.

Hơn 300 nạn nhân tại Panama bị chết oan ức vì dùng loại thuốc ho có chất diethylene glycol bắt nguồn từ Tàu và được chuyển qua cho các công ty ở Tây-ban-nha như một loại glycerine thuần chất 99.5% – một thành tố có vị ngọt vô hại thường thấy trong dược phẩm.

Thuốc ho của Tàu giết chết hơn 300 người tại Panama làm người ta nhớ lại vụ án tại Haiti cách nay chừng mười năm. Trên 76 trẻ em, phần lớn dưới 5 tuổi, chết chỉ vì thận bị hủy hoại một cách kỳ lạ giống như những nạn nhân tại Panama. Nhờ vào sự giúp đỡ từ Mỹ người ta khám phá ra các trẻ em chết là do chất diethylene glycol bị nhiễm bẫn trong loại thuốc trị sốt dành riêng cho trẻ em. Trường hợp ở Haiti, các viên chức điều tra tìm thấy nguồn chất độc hại phát xuất từ Xingang, Tàu và công ty giao dịch Sinochem International.

Không chỉ trong dược phẩm chất Diethylene glycol độc hại còn được Tàu đưa vào trong kem đánh răng. Sau khi thực hiện hàng loạt thử nghiệm trên kem đánh răng giả mạo dưới nhãn hiệu Colgate , nhận ra chất diethylene glycol nằm trong kem đánh răng, chính quyền Gia-nã-đại khuyến cáo dân chúng ngưng sử dụng ngay loại kem đánh răng làm tại Tàu. Cùng lúc, những viên chức tiểu bang Massachusetts cũng khuyên người tiêu thụ tránh dùng loại kem đánh răng “Made in China,”


Trà Tàu “tẩm” chất chì độc hại

Lá trà, một sản phẩm xuất cảng tiêu biểu của Tàu, cũng nằm trong danh sách độc hại. Kỹ nghệ sấy khô lá trà tại Trung quốc đã đạt tới trình độ “tinh vi” chưa từng có: Các hãng Tàu dùng khí thải từ xe hơi để làm khô lá trà. Để làm khô những lá trà nhanh chóng, họ trải chúng lên sàn nhà của một nhà kho, rồi lái những xe vận tải vào trong, nổ máy để những khí thải từ ống khói xe hơi làm khô lá trà. Vấn đề ở chỗ Tàu dùng xăng pha chì, và những chất chì độc hại theo khói xe bám đều lên những lá trà. Độc chất chì sẽ ngấm dần vào cơ thể qua đường thực quản. Độ nhiễm độc chì có thể dẫn đến sự suy giảm chỉ số thông minh (IQ), khiếm khuyết trầm trọng về việc học, hủy hoại thận, thân xác phát triển chậm, và còn nhiều nguy cơ khác......

(Theo The New Chinese Take-Out,Michael E. Telzrow, The New American)

Bộ mặt thật của Trung quốc: Bị bắt vì đưa ra ánh sáng sì-căng-đan sữa bột

Luật sư Xu Zhiyong , giám đốc trung tâm tư vấn luật pháp tại Bắc kinh vừa bị bắt giữ.. Xu Zhiyong đã từng điều tra về vụ sữa uống cho trẻ em tại Trung quốc bị nhiểm độc trong năm vừa qua.

Theo „South China Morning Post“, vào ngày thứ sáu 31..7 Xu Zhiyong, một trong những đồng sáng lập viên trung tâm tư vấn Gongmeng bị nhà cầm quyền bắt giữ. Kể từ đó đến nay thân nhân cũng như trung tâm tư vấn Gongmeng không liên lạc được cùng nhà hoạt động cho nhân quyền này. Chỉ trước đây vài tuần lễ phòng nghiên cứu của trung tâm tư vấn Gongmeng bị nhà cầm quyền Bắc Kinh buộc tội trốn thuế, phải nộp phạt 147 000 Euro và bị cấm hoạt động với tội danh được gọi là „đăng ký không đúng thủ tục“.

Thật ra từ tháng 9.2008 đến nay Gongmeng được xem là „gai nhọn“ gây bực bội cho nhà cầm quyền Bắc Kinh, lý do là trung tâm đã từng chủ động điều tra đưa ra ánh sáng Sì-Căng-Đan sữa bị nhiểm chất độc Melamin trong năm vừa qua giết chết tối thiểu sáu trẻ sơ sinh cũng như gây cho hàng trăm ngàn trẻ nhỏ khác bị nhiểm bệnh.

Sau khi vụ án Melamin nổ ra vì biết không thể tiếp tục che dấu được nên chính quyền Bắc Kinh mới „làm màu“, hung hăng đưa một số người trách nhiệm ra xử án. Nhưng nay với hành động trả thù trung tâm tư vấn Gongmeng bộ mặt thật của nhà nước Bắc Kinh lại một lần nữa được phơi bày ra ánh sáng quốc tế.

Phương Tôn

Tháng 8.2009

* * *

Thuốc trừ gián và kiến độc hại của Trung Quốc

Huỳnh Chiếu Đẳng

Đó là thuốc trừ gián và kiến rất công hiệu của Trung Quốc nhưng bị cấm bán tại Mỹ. Tuy vậy với Việt Nam ta cấm thì cấm mà xài thì xài. Bên dưới đây là tấm ảnh của webpage thành phố Fort Worth Texas ra thông báo về chất độc trong phấn Miraculous Insecticide Chalk. Phấn nầy bàn bán rất rẽ ở chợ trời và một số tiệm buôn Việt Nam khắp nước Mỹ. Thông báo nầy cho biết phấn trừ gián bị nhập cảng lậu vào Mỹ, trong đó chất trừ côn trùng là deltamethrin bị cấm vì độc cho người. Còn nó độc thế nào thì tôi trích luôn một webpage khác về độc tính của nó cho bà con xem chơi. Bản thứ hai bên duới là trích từ danh sách các chất hóa học độc bị cấm tại Mỹ. Trong các tai hại do nó gây ra có luôn tính gây ung thư (carcinogenicity).

Tôi thấy có vài vị trong nhà tích trử cả đống phấn Miraculous Insecticide Chalk vì quá rẽ $1 tới 5 cây mà công hiệu. Mỹ coi vậy mà dỡ ẹt, có ba con kiến mà cả chục thứ thuốc bán trong tiệm Mỹ hợp pháp có cái nào hiệu nghiệm lâu dài đâu, xài thứ nầy vừa dễ vừa gọn vừa hao mòn sức khỏe cả nhà. Kiến chết mà người cũng ngất ngư, một công hoàn thành đôi ba việc.

Có vị trét lung tung khắp nhà nơi nào có kiến có gián là trét. Trét xong để đó cho gió thổi bay khắp nhà kín mít. Thở bụi phấn nầy vào phổi thì eo ơi ông địa. Cháu nội cháu ngoại quí vị bò chơi những nơi có trét phấn thiệt là đáng ngại cho tương lai của chúng quá. Ô hay bạn HCĐ nầy cũng lạ, cháu tôi tôi không lo thì thôi mắc mớ chi tới bạn..

Biết mà làm thinh e mang tội, thôi thì nói ra có khi làm mích lòng quí vị nhưng tránh cho con cháu quí vị tai hại lâu dài được chút xíu nào thì cũng vui bụng.

Huỳnh Chiếu Đẳng (10-Aug-09)

Sự Nguy Hiễm Về Hàng Hóa Của Mấy Chú Ba

Xin Lưu Ý Thực Phẩm Nhiễm Độc Từ Trung Cộng

"Coi chừng câu nói "Ăn Cơm Tàu, Ở nhà...."

oOo

Báo động đỏ:

Coi Chừng Ăn Phải Nước Tương Làm Bằng Tóc


Bài của GS. Tse-Yan Lee, B.H.Sci;

Dip.Prof. Consel; MAIPC; MACA

(Trần Anh Kiệt lược dịch)

Những báo cáo gần đây về vấn đề thực phẩm biến chế sản xuất tại Trung Cộng đã gây ra mối quan ngại lớn trên thế giới. Các tài liệu liên quan đến vấn đề này được trích dẫn từ các báo chí và các bài thông tin trên mạng điện toán từ Trung quốc và khắp nơi về một loại nước tương được bào chế từ tóc của con người. Về phương diện khoa học và y tế, người ta đang nghiên cứu để tìm hiểu xem việc sử dụng loại nước tương này trong thời gian ngắn hạn và lâu dài sẽ có những phản ứng bất lợi và ảnh hưởng đến sức khỏe của con người như thế nào Sau đây là bài trích dẫn từ các tài liệu thông tin đó để quý độc gỉa tham khảo.

Nước tương là một loại thực phẩm được chế biến từ đậu nành và đã phổ biến nhiều nhất khắp nơi trên thế giới. Lịch sử của nước tương đã có từ thời nhà Chu bên Trung Quốc trước công nguyên (1027-777). Tùy theo địa phương, nó được sản xuất bằng nhiều thứ nguyên liệu khác nhau như ở Trung Quốc, loại nước tương thường (light soy sauce) và loại nước tương đặc (dark soy sauce) gồm xì dầu hay xì yếu thì được chế biến từ đậu nành. Còn ở Nhật Bản, Triều Tiên, Phi Luật Tân có khi được chế biến bằng các nguyên liệu khác, nhưng bao giờ cũng giữ được phẩm chất vệ sinh và bổ dưỡng.

Quá trình chế biến nước tương giữa các quốc gia tuy có vài điểm khác nhau nhưng tựu trung đều giống nhau là phải trải qua những giai đoạn lên men cần thiết. Để rút ngắn thời gian trong tiến trình chế biến, ngày nay, người ta đã dùng kỹ thuật khoa học như cho vào hydrochloric acid, hoạt chất carbon và một số hương vị. Phương pháp chế biến này tuy tiện lợi nhưng đã mất hết phẩm chất thiên nhiên so với loại nước tương được biến chế theo phương pháp cổ truyền.

Ngày nay nước tương được thế giới coi như là loại gia vị cần thiết. Nó được dùng trong hầu hết các món ăn Trung Hoa và kể cả các món ăn Tây Phương như món ra-gu, hamburger và các món sà-lách. Bên cạnh việc làm tăng thêm mùi vị cho các món ăn, nước tương còn có một giá trị dinh dưỡng đặc biệt. Nó gồm có chất protein và carbohydrate không chất béo, cũng như chứa rất dồi dào chất riboflavin (sinh tố B2) và các chất khoáng (sodium, calcium, phosphorus, chất sắt, selenium và chất kẽm) .

Hàng năm trên khắp thế giới người ta đã sản xuất ra hàng ngàn tấn nước tương để cung ứng cho thị trường tiêu thụ.

Có một điều đáng lưu ý là sử dụng nước tương trong một thời gian lâu dài hay ngắn hạn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nếu phương pháp và nguyên liệu chế biến không được bảo đảm vệ sinh và an toàn. Chủ điểm của bài viết này nhằm trình bày cho quý độc giả biết về một loại nước tương không an toàn được sản xuất tại Trung Quốc và được bày bán hiện nay tại khắp nơi.

Vào cuối năm 2003, người ta sản xuất hàng loạt các loại nước tương có nhãn hiệu “Hongshuai Soy sauce” tại Trung Quốc, áp dụng theo phương pháp hóa sinh và kỹ thuật tân tiến bởi một nhà máy chế biến thực phẩm gia vị. Họ còn bảo loại nước tương này không tuân theo phương pháp chế biến thông thường và cổ điển bằng những đậu nành và lúa mì. Đặc biệt giá thị trường của loại nước tương này rất rẻ nên được các nhà nhà hàng, trường học sử dụng rất nhiều.

Giữa tháng giêng năm 2004, một nhóm ký giả của chương trình truyền hinh “Weekly Quality Report”do nhà nước tỉnh Hồ Bắc điều hành đã điều tra về phương pháp chế biến nước tương của hãng Hongshuai. Họ giả dạng làm khách hàng mua sỉ nước tương và muốn biết về công thức chế biến của loại nước tương này như thế nào. Viên quản lý cho biết thành phần của nước tương gồm có amino acid hòa hợp với nước, sodium hydroxide, mật đường (loại dung dịch phế thải sau khi đã quây ly tâm chế thành đường cát trắng), hydrochloric acid và những thành phần chất hóa học khác...

Họ cũng được cho biết rằng trong nguyên liệu chế biến nước tương, hàng tháng, nhà máy phải cần sử dụng đến hàng chục ngàn tấn amino acid dưới dạng bột hoặc chất sấy khô mua từ một nhà máy sản xuất hóa chất khác. Để mở đầu cho cuộc điều tra phỏng vấn, các ký giả quyết định tìm hiểu cho ra nguồn nguyên liệu để chế biến thành chất amino acid là gì.

Sau đó các ký giả đã tìm ra nguyên liệu để bào chế loại xi-rô amino acid này tại một nhà máy sinh hóa ở tỉnh Hồ Bắc (Hubei) . Họ trả lời các ký giả rằng amino acid chủ yếu được chế biến từ tóc của con người, thu nhặt từ các tiệm uốn tóc, các đống rác thải ra từ các bệnh viện ở nhiều nơi trong nước.

Dĩ nhiên loại tóc này rất dơ bẩn và không vệ sinh chút nào vì người ta bỏ lẫn lộn trong các rác rưởi gồm bao ngừa thai, ống và kim chích, bông gòn đã được sử dung của bệnh viện và các băng vệ sinh của phụ nữ vân vân.Các nhân viên nhà máy bảo loại tóc này không có độc chất nhưng thực tế nó không hạp vệ sinh và dĩ nhiên có mang nhiều loại vi khuẩn hay những bào tử gây bệnh khác nhau.

Nguyên do người ta sử dụng tóc của con người để chế biến amino acid để làm nước tương là vì nguyên liệu này rất rẻ, nhờ thế giá thành của nước tương cũng rẻ theo nên có thể cạnh tranh dễ dàng với những loại nước tương (thật thà) khác. Hơn nữa tóc của con người chứa dồi dào protein hơn đậu nành và lúa mì, khi làm thành nước tương lại có mùi vị thơm ngon hơn.

Cũng tương tợ như vậy, trong thời kỳ chiến tranh thế giới, vì khan hiếm lương thực, đa số đậu nành đã được sử dụng để chế biến nhiều loại thực phẩm khác, chánh phủ Nhật Bản cũng đã dùng kỹ thuật giống vậy để sản xuất nước tương thay thế.


Tuy nhiên tóc của con người chứa nhiều loại hóa chất độc hại. Theo báo “Weekly Quality Report” tóc nói chung chứa nhiều thạch tín (arsenic) và chì (lead), đó là những hóa chất sẽ gây phương hại trầm trọng đến hệ tiêu hóa, thận, hệ tim mạch, hệ thần kinh và hệ thống sinh dục. Hơn nữa loại tóc này rất dơ bẩn, lẫn lộn với những môi trường ô uế khác nhau.

Tiêu chuẩn vệ sinh là vấn đề đáng quan ngại nhất vì nó được thu nhặt từ rác rưới của các tiệm uốn tóc và bệnh viện, dĩ nhiên chứa nhiều vi khuẩn và không thể chế biến làm một thứ thực phẩm an toàn cho sức khỏe. Hơn nữa những hóa chất dùng để phân tách và chế biến amino acid từ tóc lại cũng là những chất độc hại khác. Trong quá trình chế biến nó sẽ sản sinh ra phụ chất carcinogenic, làm cho công nhân chế biến cũng như người tiêu thụ sản phẩm gia tăng cơ hội bị bệnh ung thư hơn.


Một thời gian sau khi tin tức ghê tởm này được phổ biến, các cơ quan thông tin nhiều nước trên thế giới như Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản, Hoa Kỳ đã lên tiếng chỉ trích cách thức làm ăn bê bối này. Hiện thời Hiệp Hội Các Quốc Gia Âu Châu đã từ chối nhập cảng một số hiệu nước tương và thực phẩm sản xuất từ Trung Quốc vì lý do an toàn cho sức khỏe của công chúng. Dưới áp lực của quốc tế, chánh quyền Trung Cộng đã miễn cưỡng tỏ ra quan tâm đến sự kiện chưa từng thấy tại đất nước này.

Thực ra hàng hóa giả mạo đã trở thành mối lo ngại chánh của chính quyền Hồng Kông khi thực phẩm được chế biến từ Trung Quốc ào ạt đổ vào đã cạnh tranh với thị trường thực phẩm tại xứ này từ nhiều năm qua. Cuối năm 1998, Hải quan Hong Kong đã tịch thâu hơn 13 ngàn chai nước tương giả. Vài tháng sau, họ lại tịch thâu thêm một số lượng rất nhiều loại nước tương giả khác được bày bán ngoài thị trường tổng cộng trị giá trên 120 ngàn đô la Hong Kong. Loại nước tương này cũng đã được nhập cảng vào Úc trong cùng thời kỳ ấy mà không bị cơ quan kiểm phẩm phát giác.

Năm 2004, Hải quan và Cơ quan Tiêu thụ Hong Kong đã tịch thâu hơn 200 chai nước tương giả được tiếp tục bày bán như vậy nữa. Phần lớn những loại nước tương giả này được sản xuất dưới nhãn hiệu của những hãng nước tương nổi tiếng như Pear River Bridge. Mặc dầu trong số nước tương giả này có loại không phải chế biến từ tóc con người, nhưng thành phần công thức không được rõ ràng, đã làm cho người tiêu thụ quan ngại vì họ sợ bị ngộ độc và nguy hiểm đến sức khỏe.

Cơ quan Kiểm Soát thực phẩm Hong Kong đã hướng dẫn người tiêu thụ về phương pháp nhận diện các loại nước tương giả và nước tương thiệt bằng cách phân biệt các đặc tính khác nhau của nó như mùi, vị và màu sắc. Hiện thời các hãng nước tương Hong Kong đã thay đổi về hình thức trình bày chai và nhãn hiệu. Nhưng nếu không được phân tích bằng kỹ thuật, chưa chắc một nhân viên kiểm phẩm đã có nhiều năm kinh nghiệm với đôi mắt bình thường có thể phân biệt được huống hồ là người tiêu thụ không được huấn luyện về khả năng chuyên môn. Để chắc chắn, nhiều người ở Hong Kong đã từ chối mua nước tương của Trung Quốc. Một số khách hàng tiêu thụ khác đã cẩn thận hơn bằng cách tẩy chay luôn bất cứ loại thực phẩm nào được sản xuất từ Trung Quốc.


Mặc dầu chánh quyền Trung Cộng cố gắng làm êm dịu sự chỉ trích của công luận thế giới về các loại thực phẩm mất vệ sinh bằng cách đưa ra biện pháp chế tài. Nhưng người tiêu thụ ở Hồng Kong vẫn còn lo ngại về sự an toàn của thực phẩm chế biến từ Trung Quốc. Bởi vì các hãng sản xuất nước tương tại lục địa vẫn tiếp tục dùng amino acid bào chế từ tóc của con người để làm nguyên liệu sản xuất nước tương. Hiện nay nhà cầm quyền Trung Công, dưới áp lực của các cơ quan thông tấn trong và ngoài nước, đã có lệnh cấm sản xuất các loại nước tương chế biến theo kiểu cách này, nhưng thực sự họ có quyết tâm hay không lại là một chuyện khác.


Nhiều hàng hóa Trung Quốc

dành cho trẻ em không an toàn

Báo China Daily hôm qua đưa tin gần phân nửa mặt hàng quần áo và 1/3 sản phẩm đồ dùng cho trẻ em sản xuất ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, không bảo đảm an toàn do chứa nhiều hóa chất độc hại.
Theo tờ báo, đó là kết quả của một cuộc điều tra chính thức mà nhà chức trách Quảng Đông, một trong những trung tâm sản xuất hàng xuất khẩu của Trung Quốc, tiến hành. Báo này cho biết chỉ có 53,5% số hàng may mặc được kiểm tra đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, số còn lại phần lớn chứa dư lượng hóa chất độc hại vượt mức cho phép, trong đó có formaldehyde, một loại hóa chất có thể gây nhiễm trùng da và đường hô hấp.

Đối với đồ dùng trẻ em, chỉ 67,7% được đánh giá là an toàn, trong khi một số sản phẩm bị phát hiện có vấn đề khi chứa quá nhiều formaldehyde hoặc các kim loại nặng có hại cho sức khỏe như chì, cadmium và chromium. Tờ báo dẫn lời phát ngôn viên của Cục Giám sát chất lượng và công nghệ tỉnh Quảng Đông, ông Lâm Thụy Tây, cho biết chính việc sử dụng các nguyên liệu thô và sơn không đạt tiêu chuẩn là nguyên nhân chính khiến các sản phẩm nói trên có dư lượng formaldehyde và các kim loại nặng vượt mức cho phép.

Hoa qu khô Trung Quc cc đc?

- Bộ Y tế Malaysia vừa cấm 16 nhãn hiệu trái cây sấy khô nhập từ Trung Quốc Đại lục, đảo Đài Loan và một số nước châu Á khác do có dư lượng chì vượt mức cho phép tới 15 lần. Các chuyên gia cảnh báo nếu ăn các sản phẩm này có thể gây tổn thương gan, thận, não và dẫn tới tử vong.

Tỷ lệ mắc bệnh ở não do nhiễm độc chì ở trẻ em là 50%; tỷ lệ di chứng thần kinh là 30%. Có những trẻ không có triệu chứng lâm sàng của nhiễm độc chì nhưng sau đó vẫn bị di chứng thần kinh.

Sấy khô, lượng chì càng cao

Việc kiểm tra trái cây sấy khô được Bộ Y tế Malaysia tiến hành sau khi Cơ quan Giám sát thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cảnh báo người tiêu dùng về trái cây sấy khô có dư lượng chì vượt mức cho phép.

Kết quả, trái cây sấy khô, trong đó, có nho và mận khô chứa hàm lượng chì từ 0,11 - 30,3mg chì mỗi kg.

Bộ Y tế Malaysia đã đặt các sản phẩm này ở mức cảnh báo 5 (mức cảnh báo cao nhất là 6). Thậm chí, nếu bị buộc tội theo mục 13 luật thực phẩm của Malaysia khi bán các sản phẩm này có thể bị phạt 100.000 ringit (29.000USD) hoặc phạt 10 năm tù hoặc cả hai.

TS Nguyễn Duy Lâm, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và kiểm tra chất lượng nông sản thực phẩm (Viện Cơ địa nông nghiệp và Sau thu hoạch) khẳng định, sản phẩm khô có hàm lượng chì cao là do quả tươi bị nhiễm chì. Khả năng trong quá trình sản xuất trước thu hoạch, các loại quả này đã được trồng ở những nơi không đảm bảo, có nguồn đất, nguồn nước... bị nhiễm độc chì.

Hoặc cũng có thể, quả bị ô nhiễm do bón phân, phun thuốc, tưới nước. Khi sấy khô, hàm lượng nước bị mất đi, nhưng lượng chì không mất lại được cô đặc khiến cho hàm lượng chì trong quả khô càng cao. Trong thực phẩm, hàm lượng chì được cho phép là 2mg/kg, vượt quá ngưỡng này là không đảm bảo cho sức khoẻ và bị cấm sử dụng.

Các sản phẩm bị Malaisia cấm

Nho khô nhãn hiệu The Original Chinese Candy, mận khô Saladitos của Almax International của Mỹ, Saladitos 6 Count của Bolner’s Fiesta Products, mận muối Saladitos của Casa De Dulce và một số nhãn hiệu khác như Kam Tai Hong, Sanh Yuan, Tang Hoi Moon, Wan Tom Food.

Khảo sát một số nơi chuyên kinh doanh buôn bán các sản phẩm loại này như chợ Đồng Xuân, Hàng Buồm, Hàng Đường, Hàng Điếu…và một số các shop bán bánh kẹo, siêu thị trên địa bàn Hà Nội không phát hiện được các nhãn hàng như Bộ Y tế Malaisia thông báo.

Do đó đối với bất kỳ loại thực phẩm nào, có hàm lượng chì quá ngưỡng đều bị cấm sử dụng.

Ngộ độc chì dễ tử vong

TS Hoàng Kim Thanh, Giám đốc Trung tâm truyền thông, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, chì là chất độc, khó thải loại. Vào cơ thể, chì theo máu và gây tổn thương gan, thận, não, tủy xương, dây thần kinh, cơ...

Các triệu chứng của nhiễm độc chì là ăn không ngon, sụt cân, buồn nôn, đau bụng, vận động khó khăn, bị "chuột rút"... Về lâu dài, nhiễm độc chì sẽ gây ra các bệnh về thận, tổn hại cho não và gây ra bệnh thiếu máu.

Ngộ độc chì thường xuất hiện âm thầm, khó phát hiện được. Ngộ độc cấp tính thường xuất hiện khi một lượng lớn chì được đưa vào cơ thể (nồng độ chì trong máu 4mcrg/100ml hoặc lượng chì trong nước tiểu trên 50mcrg/lít/24 giờ).

Khi đó, người bệnh thấy buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy, tiêu phân xám đen, đau bụng từng cơn, có khi đau dữ đội, tê buốt, đau mỏi các bắp thịt, đi lại khó, có thể có cơn tam máu cấp, gây tiểu huyết sắc tố.

Nếu không cấp cứu kịp thời có thể tử vong. Khi nhiễm độc các mạch máu về thận bị co thắt, lưu lượng máu đến thận ít, gây suy thận cấp.

Đối với trẻ em, khi ăn phải các sản phẩm bị nhiễm độc chì các em trở nên cáu kỉnh, kém tập trung, ói mửa, dáng đi không vững, lên cơn kinh phong.

Trường hợp mạn tính, các em có dấu hiệu hay gây gổ, suy nhược cơ bắp, suy thận, liệt chi, liệt mắt, mất tiếng nói, sau đó co giật từng cơn... nếu không được điều trị, trẻ dễ hôn mê và tử vong.

Mực khô "ngậm" kim loại có trong quặng kẽ

Điều tra của Hiệp hội người tiêu dùng bang Penang (Malaysia) cũng phát hiện mực khô chứa một hàm lượng độc tố cadmi khá cao.

Cadmi là một kim loại chuyển tiếp, có tính độc, tồn tại trong các quặng kẽm. Nguyên tố này và dung dịch các hợp chất của nó là những chất cực độc thậm chí chỉ với nồng độ thấp. Cadmi có thể tích lũy sinh học trong các hệ sinh thái và khi được hấp thụ vào cơ thể người, chúng có thể gây ngộ độc, hoặc tích tụ lại gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe và đặc biệt là nguy cơ ung thư.

Theo PGS.TS Phạm Quốc Long, Viện trưởng Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên (Viện KH&CN Việt Nam), các hóa chất này có thể "ngấm" vào cơ thể sinh vật do tác động từ môi trường sống hoặc các nguồn thức ăn.

Những mẫu mực được kiểm tra có nhiễm hàm lượng cadmi cao, vượt quá mức cho phép đó là do những con mực này đã hấp thụ cadmi qua nguồn thức ăn là các động vật phù du, hay các loại tảo độc, hoặc do sống trong môi trường có trầm tích.

Lời khuyên chuyên gia

Tuyệt đối không nên ăn các sản phẩm có hàm lượng chì vượt quá ngưỡng quy định. Để tránh lượng chì đưa vào cơ thể, thường xuyên rửa tay trước khi ăn và trước khi đi ngủ, đặc biệt là với trẻ em chơi dưới đất...

Người tiêu dùng chỉ nên lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đã được kiểm nghiệm và có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm để tránh nguy cơ nhiễm độc hay ung thư do hấp thụ hàm lượng lớn hóa chất độc hại vào cơ thể.


Tuesday, October 27, 2009

Trần Quốc Kháng-Chộp Lấy AK, Bắn Vào Lá Cờ Máu, 1-2
Audio 1


Audio 2


Chộp Lấy AK, Bắn Vào Lá Cờ Máu,

Xin Đừng “Giao Trứng Cho Ác”

Trần Quốc Kháng

Từ nhiều năm qua, giặc Cờ Máu đã liên tục tung Virus — tiểm ẩn trong ‘sản phẩm’ của bọn ‘phản tỉnh CUỘI’, hay ‘đấu tranh CUỘI’ — nhắm vào cộng đồng VN tỵ nạn.

Ai bất cẩn thì dễ dàng bị nhiễm độc Virus — tưởng là chúng đã ‘cải tà quy chính’, tưởng là chúng đang đấu tranh cho ‘Dân Chủ Tự Do’. Nói cách khác là ai tin theo lời ‘mật ngọt cheat ruồi’ thì sẽ có ngày ‘giao trứng cho ác’!

Còn người nào ‘theo voi ăn bã mía’, bước qua ‘nhịp cầu tri âm’ — do bọn CUỘI tạo dựng qua ‘sản phẩm’ của chúng — để tán thành chiêu bài ‘hoà hợp hoà giải’ (HHHG) thì đương nhiên là kẻ ‘đồng hội đồng thuyền’ với giặc Cờ Máu.

Điểm danh tất cả bọn CUỘI thì mất nhiều thời giờ. Nhưng tiêu biểu, trong giới ‘báo chí VẸM’ thì có CUỘI Bùi Tín. Trong giới “văn sĩ VẸM’ thì có ‘CUỘI cái’ Dương Thu Hương. Trong giới ‘lý thuyết VẸM’ thì có CUỘI Hoàng Minh Chính. Trong giới ‘khoa bảng VẸM’ thì có CUỘI Hà Sĩ Phu, tức là ‘ông Tiến Sĩ giấy Đỏ’ Nguyễn Xuân Tụ (1). Trong giới ‘nhạc sĩ VẸM’ thì có CUỘI Tô Hải — tác giả của cuốn ‘Hồi Ký Của Một Thằng Hèn’, đang được đánh bóng và quảng cáo ‘om xòm’ ở hải ngoại.

Đồng ý! Phía Chống Cộng nên đón mừng các đảng viên VC đã ‘cải tà quy chính’ để ‘thêm bạn, bớt thù’. Nhưng làm thế nào để biết được, kẻ nào THỰC SỰ trở về với Chính Nghĩa Quốc Gia? Kẻ nào trá hàng làm ‘cò mồi’, hay làm CÁI LOA tuyên truyền cho giặc Cờ Máu?

Thiết tưởng, vấn đề này cần phải suy nghĩ, phối kiểm và cân nhắc kỹ càng — qua tài liệu, nhân chứng, và việc làm cụ thể chúng v.v. Ai vội vàng tin vào lời đường mật; tin vào mấy bài viết bốc thơm bọn CUỘI của đám bồi bút; hoặc tin vào mấy màn kịch do công an VC đạo diễn — như ‘quản thúc tại gia’, ‘tịch thu tài liệu’, ‘cắt đường dây Internet’ v.v — thì dễ dàng sa vào ‘Khổ Nhục Kế’ của giặc Cờ Máu.

Tuy nhiên, khi VC trá hàng, hoặc VC ‘hoàn lương’ thật sự, chúng cũng đều gởi tài liệu, lời nói, nhất là ‘tác phẩm’ — tố cáo tội ác của chế độ VC — vừa để ‘làm quà’, vừa để tạo dựng ‘nhịp cầu tri âm’ với đồng bào tỵ nạn ở hải ngoại.

Vậy thì sơ khởi, hãy chộp lấy ‘vũ khí AK’ ấy, bắn vào lá cờ Cờ Máu. Có nghĩa là dùng tài liệu của chúng để tố cáo tội ác của giặc Cờ Máu. Và đồng thời, mời chúng ‘ngồi chơi xơi nước’. Còn chuyện tin tưởng chúng hay không, HẬU XÉT.

Kinh nghiệm đã cho thấy, vì Virus do bọn ‘phản tỉnh CUỘI’ tung ra, nên mới có cảnh QUÁI ĐẢN diễn ra trong cộng đồng tỵ nạn mấy năm trước đây:

Nào là cá nhân. Nào là đại diện — cho đoàn thể này, hoặc tổ chức kia. Tất cả đều lấy danh nghĩa là đấu tranh cho ‘Tự Do Dân Chủ’, chống giặc Cờ Máu mà lại đến vái lậy trước bàn thờ giặc Cờ Máu: Trần Độ, Hoàng Minh Chính và Nguyễn Hộ!

Bây giờ thì cảnh nhiễu nhương khác đang diễn ra: ‘Thằng Hèn’ Tô Hải trong đảng VC — công chưa thấy, còn tội ác thì tầy trời — mà lại được ngưỡng mộ như ‘Anh Hùng’ giữa cộng đồng tỵ nạn VC!!!

Trong khi đó thì Hà Sĩ Phu — đã lộ nguyên hình là ‘Hà Sĩ VẸM’ từ nhiều năm qua — mà vẫn còn người tin theo luận điệu ‘ba láp’ của hắn.

‘Nói có sách, mách có chứng’. Chúng tôi sẽ lần lượt tiến sâu vào chi tiết để chứng minh mấy vấn đề nêu trên là sự thật.

‘Giao Trứng Cho Ác’

Bài học về ‘Hà Sĩ VẸM’ (HSV) là trường hợp ‘giao trứng cho ác’ điển hình. Khi đọc mấy bài viết, hoặc mấy bài phỏng vấn HSV, chúng tôi cảm thấy tội nghiệp cho tình trạng trí tuệ, nhân cách và lập trường của ‘ông Tiến Sĩ Giấy đỏ” này.

Về TRÍ TUỆ thì HSV lú lẫn. Về NHÂN CÁCH thì HSV liên tục tung ra Virus để LỪA BỊP quần chúng. Về LẬP TRƯỜNG thì HSV chỉ là CÁI LOA tuyên truyền cho giặc Cờ Máu.

Thế nhưng, nhờ đám bồi bút cùng vài ba tổ chức, hay băng đảng Việt gian — mạo danh Quốc Gia, thờ ma ‘bác Hồ quốc tặc’ — ‘đánh trống khua chiêng’ om xòm. Nào là đánh bóng HSV. Nào là vận động cho đương sự. Hệ quả là nhiều người nhiễm độc Virus tin theo. Trong đó có có tổ chức ‘Human Rights Watch’, đã trao giải thưởng ‘Nhân Quyền’ cho CÁI LOA tuyên truyền của chế độ phi nhân VC — thường xuyên chà đạp lên NHÂN QUYỀN.

Chúng tôi xin nêu lên chứng cớ — rõ ràng như dưới ánh sáng mặt trời — không thể nào chối cãi được:

*

1- Trong bài phỏng vấn HSV do Đinh Quang Anh Thái thực hiện ngày 9-7-09, tựa đề là “Mất dân tộc còn tệ hơn mất nước”, HSV đã ‘gãi đúng chỗ ngứa’ của đa số đồng bào VN — ghét VC, ghét Tàu Cộng. Gã ‘tố cáo’, nào là VC bắt bớ ‘giới luật sư và giới hoạt động dân chủ’. Nào là báo động ‘Trung Quốc vẫn ào ạt kéo vào những làng Trung Quốc ở Việt Nam và gây rối, chèn ép dân Việt Nam’.

Nhưng sau đó, HSV tung ra Virus, kêu gọi ‘hoà hợp hoà giải’ DƯỚI TRƯỚNG bọn tướng giặc Cờ Máu — mà gã đã cúi đầu tâng bốc:

“Các vị tướng Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Trọng Vĩnh, Đồng Sĩ Nguyên, Lê Văn Cương….vốn chưa phải là người Dân chủ, nhưng trước vận nước đã dũng cảm nói những lời đanh thép. Tự thân sự phản biện khẳng khái ấy đã mang nghĩa Dân chủ, xứng đáng làm gương cho các trí thức, giới trẻ và toàn dân.

Nếu những vị tướng QUÂN SỰ ấy trở thành những vị tướng DÂN SỰ, làm chỗ dựa tinh thần cho một xã hội Dân Sự đúng nghĩa, thì, nói theo kiểu người xưa, lo chi việc lớn không thành”?

Do đó, vấn đề sơ khởi được nêu lên: Bọn tướng giặc nêu trên đã thật sự ‘cải tà quy chính’ chưa? Thứ đến là CÔNG và TỘI của chúng ra sao? Hiển hiện, gần hết đời người, chúng phục vụ đảng giặc Cờ Máu, gây lên muôn vàn tội ác đối với dân tộc. Mãi đến khi già nua — vì tranh giành quyền lực — chúng mới ‘đánh trống khua chiêng’ về vài ba vấn đề của đất nước. Thế mà HSV bất chấp sự thật, đề cao bọn tội đồ này là ‘xứng đáng làm gương cho các trí thức, giới trẻ và toàn dân’!

Thật ra, ai có kinh nghiệm về giặc Cờ Máu thì chỉ cần đọc tựa đề của bài viết, ‘Mất dân tộc còn tệ hơn mất nước’, cũng thấy rõ, HSV sử dụng chiêu bài DÂN TỘC để lừa bịp quần chúng. Xin đừng quên, giặc Cờ Máu đã khẳng định:

“Chúng ta theo Chủ Nghĩa Quốc Tế, không theo chủ Nghĩa Quốc Gia. Chúng ta phải nâng cao tinh thần đấu tranh giải phóng… nghĩa là, HÌNH THỨC THÌ DÂN TỘC MÀ NỘI DUNG LÀ QUỐC TẾ’.

*

2- Trong bài “Từ vụ Bauxite nghĩ về vận nước” có phần HSV đã viết nguyên văn:

“Tóm lại là: Khi tiến hành nâng cao DÂN TRÍ và xây dựng Xã Hội DÂN SỰ phải đồng thời xử lý những giáo lý và thiết chế Mác-xít mới mong giải phóng được sinh lực của Dân tộc, làm nhân tố quyết định để giữ nước”.

Đoạn văn nêu trên đã chứng tỏ TRÍ TUỆ, NHÂN CÁCH và LẬP TRƯỜNG của HSV tồi tệ đến độ quái đản. Vì lẽ, cả thế giới đã nhận ra Cộng Sản là thảm hoạ của nhân loại, nên đã quẳng ‘Mác-xít và Lê-nít’ vào thùng rác lịch sử. Thế mà HSV lại còn trâng tráo, đề cao việc ‘xử lý những giáo lý và thiết chế Mác-xí’ trong xã hội VN!

Này ‘Ông Tiến Sĩ Giấy Đỏ’ ơi! Ông hỏi thử các trẻ em Trung Học bên Âu Mỹ mà xem. Hầu hết tất cả các em đều biết: Lịch sử cận đại bên Liên Bang Sô-Viết và các nước XHCN Đông Âu cho thấy, CHẲNG CÓ nơi nào “xử lý những giáo lý và thiết chế Mác-xít” mà lại có thể “NÂNG CAO DÂN TRÍ”! Ngược lại, ai cũng thấy gông cùm Mác-xít và Lê-nít trong các nước XHCN đã làm NGU DÂN và gây ra cảnh ‘BẦN CÙNG SINH ĐẠO TẶC’ trong xã hội! Nhất là CSVN, Tàu Cộng, Bắc Hàn và Cu Ba hiện nay.

Tiếp theo, trong ‘Phụ Bản Tin Nhà’, HSV vẫn tiếp tục ca ngợi chủ nghĩa Mác-Lênin — nhằm chạy tội cho ‘Bác và Đảûng’ giặc Cờ Máu:

“Lý tưởng Cộng Sản là một LÝ TƯỞNG HẾT SỨC TỐT ĐẸP, vì đã gọi là lý tưởng thì lý tưởng nào chẳng hướng tới hạnh phúc của con người, giải phóng con người khỏi những bất hạnh về vật chất, tinh thần và những bất công xã hội……..

…..Lê-Nin nói: “Chỉ có đem toàn bộ kho TRÍ THỨC của nhân loại để làm giàu cho bộ óc của mình, chúng ta mới trở thành người Cộng Sản”. Cái định nghĩa TUYỆT VỜI về người CS ấy có thể coi, chính là định nghĩa về người trí thức. Chất CS và chất trí thức phải trùng làm một. Nếu mọi đảng viên đều được kết nạp trên TINH THẦN ấy của Lê-Nin thì đảng CS chính là ‘ĐẢNG CỦA TRÍ THỨC CÁCH MẠNG’.

Tóm lược đoạn văn trên thì ‘Hà Sĩ VẸM’ đã tự cao, tự đại cho rằng Cộng Sản là ‘đỉnh cao trí tuệ’. Nhưng sự thực, dưới quyền cai trị của đảng CSVN mà HSV tâng bốc, gọi là ‘ĐẢNG CỦA TRÍ THỨC CÁCH MẠNG’ thì ai cũng nghiệm thấy:

Đại khối dân nghèo bị chúng xô đẩy và vào thảm cảnh lầm than, cuộc sống nghèo khổ, tất cả quyền tự do đều bị tước đoạt. Mãi đầu thập niên 1990, khi ‘đỉnh cao trí tuệ’ của giặc cờ Máu phải cúi đầu đi theo Kinh Tế Thị Trường của Chủ Nghĩa Tư Bản thì đời sống dân chúng mới ‘dễ thở’ đôi chút.

Nhờ khối Tư Bản ‘tiếp máu’, nền kinh tế XHCN mới thoát khỏi cơn khủng khoảng. Nhưng vì giặc Cờ Máu tham nhũng, ức hiếp lương dân, bán rẻ tài nguyên quốc gia, đối nội thì gian manh, đối ngoại thì khiếm nhược, khiến đại khối dân chúng nghèo khổ, nhân phẩm bị trà đạp — còn hơn thời Pháp thuộc bội phần. Thế mà HSV lại lừa dối độc giả, gọi đảng Cộng Sản là ‘ĐẢNG CỦA TRÍ THỨC CÁCH MẠNG’!

*

3- Ngược dòng thời gian, vào khoảng tháng 9 năm 1996, chúng tôi cho phổ biến bài viết “Dắt Tay Nhau Đi Dưới Tấm Bảng Chỉ Đường GIAN TRÁ” trên tạp chí VNTP và nhiều cơ qua ngôn luận, nhằm phản bác luận điệu lừa bịp của HSV. Trong bài viết ấy, có phần chúng tôi đã viết:

‘Trong mấy năm qua, VC tung ra nhiều tài liệu, dưới hình thức ‘đảng viên VC chống đảng’ ĐỂ LÔI CUỐN ĐỘC GIẢ. Nhưng sự thật bên trong, chúng ngấm ngầm hoặc công khai, nguỵ biện lòng vòng để chạy cho tội ác tầy trời của ‘Bác và Đảng’ giặc Cờ Máu. Mấy bài viết của Hà Sĩ Phu là bằng cớ cụ thể. Đám bồi bút cùng vài ba tổ chức, hoặc băng đảng Việt gian — đội lốt Quốc Gia thờ ma ‘bác Hồ’ quốc tặc — đã đánh trống khua chiêng om xòm, đánh bóng tên ‘Hà Sĩ VẸM’ này.

Khi đọc tựa đề ‘dài lê thê’ của ‘Hà Sĩ VẸM’ —“Dắt Tay Nhau Đi Dưới Tấm Biển Chỉ Đường Của Trí Tuê — Thử giải bài toán lôgic xã hội mọi nguồn rắc rối bắt nguồn từ đâu?”, ai cũng thấy điều NGỚ NGẨN của ‘ông Tiến Sĩ giấy Đỏ” này!

3A- “Mọi nguồn rắc rối bắt nguồn từ đâu?”

Quá dễ dàng mà HSV còn hỏi! ‘Mọi nguồn rắc rối bắt nguồn’ từ khi ‘Bác Hồ’ quốc tặc đem ách đô hộ Mác-Lênin về VN giày xéo quê cha đất tổ. Chính hắn đã nhận lệnh của Quốc Tế CS — do Nga-Tàu điều khiển — thành lập đảng CSVN ngày 3-2-1930.

Đó là cội nguồn khiến dân tộc VN sa vào bể khổ — chiến tranh, ngục tù, vượt biên, vượt biển, nghèo nàn và hiện nay, còn sa vào hiểm hoạ Tàu Cộng đồng hoá.

Vậy thì ‘đáp số’ của bài toán logic dễ dàng nhìn thấy: Đảng giặc Cờ Máu hãy từ bỏ XHCN, trở về với Chính Nghĩa Quốc Gia!

Nhưng vì giặc Cờ Máu là bọn ‘hình người dạ thú’ — thừa biết ‘đáp số’ của bài toán nêu trên — nhưng vẫn ngoan cố, không chịu ‘cải tà quy chính’. Đó là trở ngại CHÍNH YẾU, gây nên bế tắc trong tất các lãnh vực — Chính Trị, Kinh Tế, Xã Hội, Văn Hoá và ngăn chặn hiểm họa ‘Tàu Cộng Hóa’ dân VN hiện thời.

*

3B- Tiến sâu vào nội dung của bài viết nêu trên, thêm lần nữa, HSV lại chạy tội cho ‘Bác Hồ’ quốc tặc:

“Ngày bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước thì cứu nước mưu hạnh phúc cho dân là mục đích. Chủ nghĩa Mác-Lênin được bác coi là ‘con đường’, tức là phương tiện giúp dân ta đi đến đích đó”.

Đọc đoạn văn trên, rồi kiểm điểm lại những trang lịch sử từ 1945 đến nay, ai cũng thấy sự thật đã chứng minh, đảng giặc Cờ Máu do Hồ Chí Minh thành lập, từ khi ‘đánh pháp chống Mỹ’ đến nay, KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHỦ ĐÍCH MƯU CẦU HẠNH PHÚC CHO DÂN TỘC. Ngược lại, chúng đã SỬ DỤNG ‘núi xương sông máu’ của DÂN TỘC để lót đường cho chủ nghĩa Mác-Lênin bành trướng.

Còn huyền thoại ‘Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước’ thì đã bị đồng bào phá tan tành — tưởng như đã ‘trôi theo thùng rác lịch sử’ của con tàu L'Admiral La Touche Tréville’ mà ‘Bác Hồ’ quốc tặc đã làm Bồi Tây ở trên đó.

*

Qua những phần chứng minh nêu trên thì rõ ràng, ‘Hà Sĩ VẸM’ — tức là ‘ông Tiến Sĩ giấy đỏ’ Nguyễn Xuân Tụ, bút hiệu là Hà Sĩ Phu — đã liên tục, tung ra Virus nhằm LỪA BỊP quần chúng. Nói cách khác, gã là kẻ nối giáo cho giặc Cờ Máu chà đạp lên NHÂN QUYỀN. Thế mà gã lại được trao giải thưởng ‘Nhân Quyền’ ngày 25-7-2008! Phải chăng, tổ chức ‘Human Rights Watch’ — cùng nhiều người khác — bị nhiễm độc Virus, nên ‘trao trứng cho ác’!

(Xin xem tiếp bài thứ 2 ‘Virus Tiềm Ẩn

Trong ‘Hồi Ký Của Một Thằng Hèn’).

San Jose 24-10-2009

Trần Quốc Kháng

-----------------------------------

(1) Trong bài thơ ‘Ông Tiến Sĩ Giấy’, cụ Nguyễn Khuyến đã viết châm biếm mấy kẻ có bằng Tiến Sĩ (ông Nghè), nhưng khả năng và nhân cách BẤT XỨNG:

Cũng cờ cũng biển cũng cân đai

Cũng gọi ông Nghè có kém ai

………

Ghế chéo lọng xanh ngồi bảnh choẹ

Nghĩ rằng đồ thật hoá ÐỒ CHƠI!


Tổ Quốc XHCN‘QuốcTổ’ là Mác-Lênin ở bên Sô-Viết.

Trên thực tế cũng như trên lý thuyết — Hiến Pháp và các cơ quan ngôn luận — VC thường xuyên kêu gọi phụng sự Tổ Quốc XHCN. Ðiển hình là trên ‘BÁO ÐIỆN TỬ ÐẢNG CSVN’ ngày 24-10-2009 vừa qua, chúng giới thiệu ‘sản phẩm’ của Trung Tướng VC Lê Minh Vụ, có đoạn đã viết nguyên văn:

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2009), 20 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và góp phần nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách “Xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới” do Trung tướng, PGS, TS. Lê Minh Vụ chủ biên”.From: Tran Quoc-Khang
Subject: [Thaoluan9] PHÚC ÐÁP: CHỘP LẤY AK, BĂN VÀO LÁ CỜ MÁU, XIN ÐỪNG GIAO TRỨNG CHO ÁC [1 Attachment]
Date: Friday, November 20, 2009, 11:32 AM

(Neu Gap Tro Ngai Xin Mo Attach)

<>

Kính thưa quý vị và các bạn,

Trước hết, chúng tôi xin gởi lời cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã có hảo ý, trợ giúp chúng tôi phổ biến 2 bình luận, tựa đề là ‘Sai Lầm Nghiêm Trọng….’ và ‘Chộp Lấy AK….’ — hồi thượng tuần tháng 11 năm 2009 vừa qua.

Thứ đến, qua 2 tiểu mục phía dưới, chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của độc giả và thân hữu, đã gởi emails hay gọi điện thoại, góp ý, phê bình, hoặc công kích 2 bài viết nên trên.

*

I- ‘Tam Sao Thất Bản’.

Mặc dù bài viết đã được kiểm soát trước khi phổ biến, nhưng chúng tôi vẫn không tránh khỏi sai sót, nhất là lỗi chính tả. Xin cáo lỗi với quý độc giả và gởi lời cảm ơn bà QML ở bên Pháp — đã đọc bài viết kỹ lưỡng — cùng hai ông LP và VĐL, đã gởi emails khích lệ, hoặc cho chúng tôi biết những sai sót nêu trên.

Đồng thời, ông Chính Khí Việt đã thực hiện Audio trên trang nhà http://nhabaovietth uong.blogspot. com. Xin gởi lời cám ơn ông Việt và Ban Điều Hành Website này. Tuy nhiên, chúng tôi xin minh định, mấy lời ‘chửi mắng’ băng đảng VC — chẳng hạn như ‘thằng chó đẻ Hồ Chí Minh này’, hay ‘cái thằng chó má Bùi Tín’ — là do ông Việt thêm vào.. Nói cách khác là trong bài viết của chúng tôi, không hề những cụm từ ấy.

Chúng tôi thông cảm với ông Việt. Có lẽ khi đọc, ông cảm thấy uất hận quốc tặc Hồ Chí Minh và đồng đảng, nên mới có lời mạt sát bọn chúng như thế? Dù sao, khi sử dụng mấy cụm từ ấy, chúng tôi e ngại có thể gây OAN UỔNG cho loài chó. Vì chó là loài vật biết ơn và có ‘tình nghĩa’. Ngược lại Hồ và đồng đảng là bọn vô ơn bạc nghĩa. Chứng cớ điển hình là trong chiến dịch đấu tố, VC đã sát hại hàng chục ngàn ‘ân nhân’ mà chúng gọi là ‘bà mẹ chiến sĩ’. Trong đó có bà Cát Thanh Long, đã bị băng đảng VC của Hồ đấu tố, đánh đập, sỉ nhục — vô cùng dã man tàn ác — trước khi giết chết nạn nhân!

*

II – Từ Ba Láp Đến Ba Xu:

Nhiều người còn nhớ, sau khi chiếm được miền Nam năm 1975, VC tung ra ‘nhận định ba láp’ cho rằng: ‘Không bao giờ có thể lật đổ được chế độ CS, sau khi chúng đã nắm chính quyền’. Nhiều người nhiễm độc, tin theo.

Mãi đến cuối thập niên 1980 — khi chứng kiến các nước CS Đông Âu lần lượt sụp đổ, rồi Nga Cộng tiêu tan — thì các ‘bệnh nhân’ tâm thần mới tỉnh trí.

Thế nhưng, để yểm trợ cho mấy màn kịch ‘đấu tranh CUỘI’ hiện thời, VC lại tung ra ‘nhận định ba xu’, cho rằng, ‘chỉ có những người đấu tranh ở trong nước mới có thể làm chế độ ở trong nước sụp đổ’. Nhiều người nhiễm độc tin theo. Họ đã sử dụng ‘nhận định ba xu’ ấy để công kích chúng tôi về bài “Chộp lấy AK, Bắn Vào Lá Cờ Máu….’.

Thật ra, nhiều năm trước đây, chúng tôi đã góp ý với bà Ana Nguyễn để trả lời ông ĐĐC về ‘nhận định ba xu’ này. Quý vị nào còn hoài nghi về ‘nhận định’ nêu trên —‘sâu sắc’ hay ‘ba láp’ — xin tìm hiểu mấy ‘bài học lịch sử sơ đẳng’ được tóm lược ở phía dưới.

1- Tôn Dật Tiên (Tôn Trung Sơn) và Trung Hoa Đồng Minh Hội, đã từng hoạt động ở ngoại quốc (Hawaii) nhiều năm. Đến năm 1911, trong lúc vua quan Thanh thối nát, hà hiếp lương dân thì ‘Tổ Chức’ của họ Tôn mới ‘chiêu hồi’ được binh sĩ thành phố Vũ Xương (Hồ Bắc) nổi dậy khởi nghĩa — mở đầu cho cuộc cách mạng Tân Hợi, thay đổi toàn diện Trung Hoa.

2- Quốc tặc Hồ Chí Minh và đồng bọn, làm tay sai cho Quốc Tế Cộng Sản, hoạt động ở ngoại quốc (Pháp, Nga, Tàu, Hồng Kông v.v.) từ đầu thập niên 1920. Mãi đến năm 1945, nhờ có cơ duyên lịch sử (Nhật đầu hàng đồng minh), bọn chúng mới trở về nước cướp chính quyền, làm cuộc đấu tranh ở VN thay đổi toàn diện.

3- Chí sĩ Ngô Đình Diệm, cũng sinh hoạt ở ngoại quốc nhiều năm. Mãi đến năm 1954, khi đất nước lâm nguy, vua Bảo Đại cần người có tài đức thì mời ông Diệm trở về nước làm Thủ Tướng. Trong vòng 2 năm (1954-1956) ông Diệm đã thu lại toàn vẹn chủ quyền quốc gia (ở miền Nam) từ tay người Pháp; dẹp tan tệ trạng ‘thập nhị sứ quân’ và khai sáng nền Đệ Nhất VNCH.

4- Lê-nin và đồng bọn, sau 17 năm hoạt động ở ngoại quốc (Anh Quốc, Thụy Sĩ và nhiều nước khác ở Âu Châu), mãi đến năm 1917, nhờ cơ duyên lịch sử (Nga Hoàng Nikolai II bị lật đổ) chúng mới trở về nước, làm thay đổi toàn điện nước Nga.

5- Tổng Thống A Phú Hãn Hamid Karzai, đã từng hoạt động chống Taliban ở ngoại quốc (Pakistan). Sau nhiều năm không thành công, mãi đến năm 2001, nhờ cơ duyên lịch sử (Hoa Kỳ tấn công A Phú Hãn, giật xập bọn khủng bố Taliban), ông Hamid Karzai mới trở về nước và được dân chúng tín nhiệm trao quyền Tổng Thống, thay đổi toàn diện tình hình A Phú Hãn.

Như vậy thì rõ ràng, lực lượng ở hải ngoại đã trở thành lực luợng chỉ đạo, làm thay đổi toàn diện cuộc đấu tranh trong nước. Do đó, ‘nhận định’ cho rằng ‘chỉ có những người đấu tranh ở trong nước mới có thể làm chế độ ở trong nước sụp đổ’, hiển nhiên là ‘nhận định ba xu’.

Bệnh nhân nào nhiễm độc Virus ấy thì chỉ còn biết trông cậy vào lực lượng quốc nội — bỏ qua ƯU THẾ ĐẤU TRANH Ở HẢI NGOẠI để đặt niềm tin vào bọn ‘phản tỉnh CUỘI’. Đây là điều VC mong ước, nên VC mới gia tăng nỗ lực ‘xuất cảng CUỘI’ và tung ra những lập luận hồ đồ, nhằm làm băng hoại ý chí đấu tranh của khối tỵ nạn.

Thật ra, trong cuộc đấu tranh cho Dân Chủ Tự Do ở VN hiện thời, bất cứ đảng phái hay tổ chức nào — thực sự có chủ tâm cứu dân cứu nước — biết nêu cao CHÍNH NGHĨA thì dù hoạt động ở nước ngoài hay trong nước, khi gặp cơ duyên lịch sử, đều có thể nắm quyền chủ động, giúp dân chúng trong nước vùng lên giải thể chế độ phi nhân VC.

Nhớ lại bài học lịch sử năm 1975 thì ai cũng thấy, sức mạnh từ bên ngoài còn mạnh sức mạnh ở trong nước. Chứng cớ là VNCH sụp đổ, lý do chính yếu vì bọn phản chiến ở hải ngoại đã tạo ra ảnh hưởng trầm trọng đến vấn đề NGOẠI VẬN (khiến Hoa Kỳ cúp viện trợ, bỏ rơi VNCH). Khi Quân Lực VNCH và lực lượng dân chúng trong nước không đủ súng đạn thì làm sao ngăn chặn được khối Quốc Tế CS xâm chiến miền Nam!

*

Trước khi chấm dứt, thêm lần nữa chúng xin gởi lời cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã có hảo ý, giúp chúng tôi phổ biến 2 bài bình luận nêu trên — kể cả quý vị đã viết emails công kích chúng tôi.

‘Nhờ’ luận điệu công kích mà chúng tôi có thêm hứng khởi. Vì phúc đáp độc giả là cơ hội tốt cho tác giả, góp phần nêu cao Chính Nghĩa và soi sáng SỰ THẬT trước ‘trận đồ bát quái’ hiện thời.

Trân trọng,

TQK


Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------