Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Friday, July 31, 2009

HDH-Vai trò "cha con" Nguyễn Hữu Lễ liên quan phim “Sự thật về Hồ Chí Minh

http://www.cand.com.vn/Uploaded_CANDONLINE/anhtu/hoang-duy-hung1106_320.jpg

Lạc đà Hoàng Duy Hùng

http://blog.ifrance.com/thanhuu/blogimage.php?t=0&i=599083
LM Chệch Hướng Nguyễn Hữu Lễ


Vai trò "cha con" Nguyn Hu L liên quan phim “S tht v H Chí Minh” .

Ông Nguyn Hu L được con chiên Hòang Duy Hùng gi là “CHA” xưng “CON” vì ông là mt linh mc. Ngòai ra, ông Nguyn Hu L có tui cũng đáng…cha Hòang Duy Hùng tuy c hai đu là “đng chí” trong Băng đng Mafia Vit Tân, đã thi hành xut sc công tác ph biến phim “S tht v H Chí Minh” sn xut bi Băng đng Mafia Vit Tân theo kế hach phác ha t Cng Sn Hà Ni. Do đó, tìm hiu thêm v hai cha con Nguyn Hu L và Hòang Duy Hùng cũng không phi là điu vô ích:

- Với “Tuyn Tp Lt Mt N Mt Trân QGTN Gii Phóng VN”, LS Hòang Duy Hùng, Chủ tịch CĐ Houston và VPC, Texas” đã đổ nguyên bô cứt lỏng và nước đái lên đầu Băng đảng Mafia Việt Tân rồi cũng chính hắn liếm và nuốt lại những cứt lỏng nước đái đó bằng hành động mà hắn gọi là “Hòang Duy Hùng ch hp tác giai đan vi Đng Vit Tân”. Thật buồn cười, Hòang Duy Hùng đã “ hợp tác giai đọan” với Băng đảng Mafia Việt Tân hơn mấy năm rồi, có lẽ đến khi Hòang Duy Hùng chính thức khai tử Phong Trào Quốc Dân Hàng Động của hắn thì mới xong giai đọan hợp tác, Hòang Duy Hùng chính thức và công khai bước sang giai đọan làm kẻ tôi đòi cho Băng đảng Mafia Việt Tân?

Người ta đón nhận kẻ lầm đường chứ không tha thứ kẻ PHẢN BỘI. Cộng Sản Việt Nam chỉ dùng kẻ phản bội nhất thời mà không tin, dùng xong vứt bỏ, không giết cũng là may. Băng đảng Mafia Việt Tân đâu có ngu tin KẺ HAI LÒNG, chỉ xài tạm tên sớm đánh tối đầu Hòang Duy Hùng mà thôi! Hắn phải biết thân phận “hàng thần lơ láo” của hắn!

- Hòang Duy Hùng, nhân danh Chủ tịch CĐNV Houston & VPC, Texas” đã lập công với Băng đảng Mafia Việt Tân khi hắn chia buồn cái chết của tên đại cán bộ VC Hòang Minh Chính và ủng hộ Lời Kêu Gọi hại Việt Dân lợi Việt Cộng ngày 29-3-2009 ký tên Sư Cộng rậm râu Quảng Độ. Sau 4 tháng lên tiếng ủng hộ Lời Kêu Gọi nầy Hòang Duy Hùng hãy cho biết Kết Qu thc hin như thế nào, có đạt bao nhiêu phần trăm chỉ tiêu 30 triệu người dân trong nước tham gia BTDS & BTTG đề ra bởi Sư Cộng rậm râu Quảng Độ? Nếu kết quả là con Zero to tướng thì Quảng Độ vốn là từ Sư Cộng lại thêm là Sư Cuội phải không Hòang Duy Hùng?

- Hòang Duy Hùng li thi hành lnh ca Băng đng Mafia Vit Tân, t chc chiếu phim “S tht v H Chí Minh” do LM “Cha phi Sng, Con chiên Đáng chết” Nguyn Hu L đng tên, đ xóa ti Vit Gian Phn Quc ca H Chí Minh, phù hp vi li ca ngi tên đi cán b VC Nguyn H là “mt nhà ái quc” trong bn tin Phân Ưu ca Băng đng Mafia v cái chết ca tên ny!

Rõ ràng, tên đại cán bộ VC Nguyễn Hộ là ‘nhà ái quốc” thì sư phụ hắn là Hồ Chí Minh làm sao phản quốc được, đúng theo quan điểm của Băng đảng Mafia Việt Tân là “H Chí Minh có công vi đt nước; CSVN là thành phn ca dân tc”!

- Do đó, phim “Sự thật về Hồ Chí Minh” do Băng đảng Mafia Việt Tân sản xuất, Nguyễn Hữu Lễ đứng tên, không hề nêu lên đại tội Việt Gian Phản Quốc của Hồ Chí Minh mà chỉ xoay quanh những tội thứ yếu của hắn, trong đó có tội độc tài.

- Do đó, con chiên đi trí thc GSTS/KT Nguyn Phúc Liên nh nhàng phi bi … “cha phi sng, con chiên đáng chết” Nguyn Hu L rng ngài “thiếu sót” (!?) không vch ra đi ti Vit gian phn quc ca H Chí Minh đã làm dân tc và đt nước Vit Nam phi điêu linh thng kh sut gn mt th k nay và đang có nguy cơ b Tàu Cng thôn tính!

- Do đó, phim “S tht v H Chí Minh” đang được Băng đng Mafia Vit Tân cho chiếu free ti nhiu nơi trong cng đng NVHN trên thế gii đ mi người quên đi đi ti Vit Gian Phn Quc ca H Chí Minh, ch nh đến các ti th yếu ca H Chí Minh mà thôi! Đây là đi âm mưu ca CSVN giao phó tay sai Băng đng Mafia Vit Tân thi hành hi ngai.

- LM “cha phi sng, con chiên đáng chết” Nguyn Hu L đng tên phim “S tht v H Chí Minh” theo s phân công ca Băng đng Mafia Vit Tân vì Nguyn Hu L là tu sĩ Thiên Chúa Giáo, tc thuc lai…cha ca con chiên ngoan đo, tương t …thy Qung Đ ca “Pht” t cung tín, được CSVN ân cn chiếu c, chon làm v bc an tòan che đy cái by MT ngt phết lên lưỡi dao, quyến d đông đo rui ln bu vào liếm cho đt lưỡi!

- M có Mc sư Hùynh Quc Bình, Tân Tây Lan có Linh mc “cha phi sng, con chiên đáng chết” Nguyn Hu L đu là thành viên, công c ca Băng đng Mafia Vit Tân nên mi người Vit Quc Gia không nên ngc nhiên khi hai tu sĩ Thiên Chúa và Tin Lành ny x thân cho Băng đng Vit Tân hơn là x thân cho Chúa, cho …bn phn mc v!

Đúng vy, theo mt nhân chng hin đang sng Oregon cho biết: Năm 1996, trong dp du lch đến thành ph Auckland, NZL vi cùng hai người bn, trong đó có mt người quen thân LM Nguyn Hu L; c ba người có đến thăm LM L ti tư gia. Khi ca nhà ca LM L va m thì c ba người đu thy chình ình sát vách gia phòng khách là bàn th c lãnh t Hòang Cơ Minh vi bc nh chân dung khá ln ca ông ny! Phía trên bàn th Hòang Cơ Minh là cây thánh giá có tc tượng Chúa Jesus b đóng đinh. Sau đó, nhân chng Oregon có t thái đ vi hai người đng hành bng li phê bình: “Ti sao LM Nguyn Hu L không th cha rut ca mình, li đi th Hòang Cơ Minh, k cm đu Mt Trn là t chc kháng chiến la bp và ăn cướp tin bc ca người Vit hi ngai?”

Và khi Nguyn Hu L tôn th thiên c ti nhân Hòang Cơ Minh, rp đu tuân lnh ca Băng đng Mafia Vit Tân, đng tên phim “S tht v H Chí Minh” đ xóa đi ti Vit gian phn quc ca H Chí Minh thì ông ta không đáng được gi là mt linh mc. Nguyn Hu L thun túy là thành mt thành viên ca Băng đng Mafia Vit Tân, tay sai CSVN, đã gây vô vàn ti ác cho dân tc và đt nước Vit Nam! T hu, nếu tôi buc phi nhc tên Nguyn Hu L, tôi s không nhc đến chc linh mc ca ông ta vì ông ta là mt thành viên ct cán, đi lp tu sĩ Thiên Chúa thuc Băng đng Mafia Vit Tân!

Quý v đng hương mun biết thêm con người nh ri liếm ca Hòang Duy Hùng thì xin đc li rt nhiu bài viết v hn mà hình như đã được sưu tm khá đy đ, cho vào mt website.

Quý v mun biết thêm mt trái làm li Vit Cng ca phim “S tht v H Chí Minh” xin đc các bài bình lun phân tích chính xác, rt giá tr ca các tác gi NVQG còn lưu tr trên đin báo <<>> đ thy rõ hơn vai trò ca hai cha Nguyn Hu L và Hòang Duy Hùng đóng góp cho âm mưu CSVN qua cun phim tài liu ny đang được Băng đng Mafia chiếu min phí có ng h tin tùy h nhiu nơi trong cng đng NVHN trên thế gii.

Tuấn Phan

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------