Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Saturday, December 26, 2009

HDH-Xảo thuật Áo Đỏ sao Vàng 5 cánh hay lồ lộ Hỏa diệm sơn

Xảo Thuật Áo Đỏ Sao Vàng 5 Cánh
và Lồ Lộ Hỏa Diệm Sơn Lấp Ống Kính

Đặng Phúc
Xảo Thuật Áo Đỏ sao Vàng 5 cánh khoe thắng lợi thành công NQ36 đưa cộng đồng Houston tiến lên con đường XHCN. Lạc Đà Hoàng Duy Hùng khoe mẻ là người cùng quê, sanh cùng tháng với tên Giặc Hồ Chí Minh và có số mệnh làm lãnh tụ.
Video buổi đối chất với Đức Bạc Đầu, vợ Hoàng Duy Hùng ngồi chễm chệ phía trước dùng bộ ngực thẩm mỹ " hỏa diệm sơn" che ống kính ... xin xem trên Internet phần Video của ông Đức Bạc Đầu. Xảo Thật Hòa Diệm Sơn lấp ông kính thành công đến độ ông bạc đầu, ông bụng phệ, ông rụng răng, ông sâu tóc, ông cận thị ... đều hoa mắt, nổi máu anh hùng quốc da, quốc hỏa diệm sơn ... ào ào chạy lên phía trước gân cổ bênh vực Hoàng Duy Hùng. Áo hở ngực Hỏa Diệm Sơn của Mỹ Nhân thành công đến thế, nếu Mỹ Nhân ngực trần thì mau thành Thủ tướng.

Các ông tai to đang chúc tụng, đang bênh vực Lạc Đà Hoàng Duy Hùng để báo vệ "chính nghĩa cho "ngụy quyền" việt gian Cộng Sản. Thành tích Lạc Đà Hoàng Duy Hùng tiết lộ có văn kiện chính thức do Hoàng Duy Hùng ký tên là chấp nhận " thượng kỳ" cờ Máu sao vàng chung với cờ VNCH tại trường đại học Houston? và nhiều thành tích việt gian khác của Hoàng Duy Hùng không nghe các ông tố cáo? hay các ông thích cầm Micro để có tiếng , có danh với mục đích được xếp hàng giành chổ trước, chờ ghế do Lạc Đà Hoàng Duy Hùng, Đảng việt gian Cộng Sản, đảng Việt Tân ( ngoại vi của việt gian Cộng Sản) ban phát cho?
Tại sao những người bệnh vực Lạc Đà Hòang Duy Hùng không dám chỉ thẳng vào mặt Hoàng Duy Hùng: " mày là thằng việt gian !!! mày có liên lạc với bọn việt gian Cộng Sản !! mày lừa gạt đồng bào lấy $800,000 tiền làm Thiên An Môn giả, Mày có tội bán đứng 300 người cách mạng của Đại Việt cho Tình Báo Yết Kiêu của Hà nội, Mày về VN để chuẩn bị đường đi cho "chủ dộng điếm Quán Bà Mau" Ali Baba Nguyễn Chí Thiện qua Mỹ để đóng vai trò nhà thơ giả ..." Công cán Hoàng Duy Hùng với Tình Báo Yếu Kiêu Hà Nội không nhỏ trong vai trò cài Nguyên Chí Thiện Tình Báo Gían Điệp Văn Hóa vào Cộng Đồng hải ngoại. Nhưng tên chủ dộng điếm Quán Bà Mau" Ali Baba Nguyễn Chí Thiện là tên ăn cắp thơ bị Bấo Sài Gòn Nhỏ và cấc diễn đàn Internet vạch mặt năm 2008
( Xin quí vị đừng cho Đặng Phúc này dùng chữ "Mày" vô văn hóa, chữ "mày" của tên Việt gian họ Bùi thông dich viên cho quan Thực Dân Tây tra vấn Cụ Phan)

Lạc Đà Hoàng Duy Hùng là nghị viên của Houston , dù là khu F cũng cần nghị viên minh bạch tài chánh, minh bạch nơi cư trú như Báo Houston Chronical nêu ra. (văn hóa của người Mỹ thâm sâu, ai có hiểu thêm xin giảng giải ý nghĩa chữ F là gì.. mà quan trọng với Lạc Đà Hoàng Duy Hùng, và bọn chó săn Lãnh Sự việt gian Cộng Sản đến thế?)
Nghị Viên Lạc Đà Hoàng Duy Hùng có bạch hóa tài chính? có báo cáo tài chánh cho sở thuế IRS số tiền $800,000 Thiên An Môn không? tiền này do ai cung cấp?
Vợ Hoàng Duy Hùng, thay mặt chồng đi về VN bao nhiêu lần đều trót lọt , bảo đảm là được đối xử rất "tử tế"? càng về thì càng đẹp dao đẹp kéo ra phết khiến ông Matthew Trần phải thân hành đến thăm " người tử tế" nhưng không thăm " hậu duệ Phiến Đan". Xem bài thơ chúc tụng của Trinh Du tặng cho Bà Nghị viên Hoàng Duy Hùng không thua gì thơ Khạc máu "chủ dộng điếm Quán Bà Mau" Ali Baba Nguyễn Chí Thiện. " cũng lén hút thuốc lào như những ông mãnh lưu manh- Gót sen lướt qua là sặc mùi tanh" ( Những Nàng Kiều, (K) hạt máu thơ, trang 306 Tổ Họp nhà Xuất bản Nguyễn Ngọc Bích ( Viêt Tân) xuất bản.)

Yêu cầu Lạc Đà Hoàng Duy Hùng cho biết " quan hệ ngoại giao " ra sao? Các nhân vật quan trọng nào trong đảng việt gian Cộng Sản mời Lạc Đà Hoàng Duy Hùng giao luu văn hóa cộng đồng ? xin NB Việt Thường cho biết thêm chi tiết.

Vai trò của việt gian Nguyễn Chính Kết làm gì ở hải ngoại? Vai trò của việt gian Nguyễn Chính Kết ra sao trong việc vận động tranh cử cho Lạc Đà Hoàng Duy Hùng? việt gian Nguyễn Chính Kết không minh bạch việc tại sao Nguyễn chính Kết được ra hải ngoại an toàn trong lúc LM Nguyễn Văn Lý đi tù?
Tại sao 2 tên việt gian đón bọn ngụy quyền Cộng Sản được trang trọng mời vào ngồi bàn ăn trong buôi tiệc mừng chiến tháng của Lạc Đà Hoàng Duy Hùng? Đặc biệt "người giữ trật tự Trinh Du mời cả hai tên việt gian vào chổ ngồi. Vai trò của Trinh Du là "người giữ trật tự để bảo vệ những tên việt gian" trong cộng đồng chăng? "Đội bảo vệ" cho cán bộ Cộng Sản, cho doanh nhân tuyên truyền Cộng Sản , kinh tài Cộng Sản có được phép hoạt động hải ngoại là một điều khó tin nhưng có thể xảy ra như trường hợp của Trinh Du mời tiếp 2 tên việt gian không? Xin an ninh của Hoa Kỳ xét lại các công ty lạm dụng vai trò " bảo vệ an ninh" , " Đội Bảo Vệ" trá hình đang len lõi vào cộng đồng.
Trong tháng qua, có người đại diện cho công đồng giáo xứ lên tiếng bênh vực Trịnh Du là con chiên ngoan đạo ..v..v... May thay cũng có người trong giáo xứ lên tiếng phản đối và yêu cầu Giáo xứ xét lại vai trò của Trinh Du trong nhà thờ. Mục đich gì Trịnh Du núp sau cộng đồng Công Giáo , giáo xứ Công Giáo, Nguyến Chính Kết núp trong Diễn Đàn Giáo Dân, Lạc Đà Hoàng Duy Hùng đem thành tích " tu xuất" dòng Đồng Công để hù dọa mọi người là Dòng Đồng Công" và Công Giáo đang yểm trợ Hoàng Duy Hùng. Chúng tôi hy vọng dòng Đồng Công, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam tại Houston chính thức lên tiếng để Lạc Đà Hoàng Duy Hùng không tiếp tục ngấm ngầm tuyên truyền là hành động VIỆT GIAN của Lạc Đà Hoàng Duy Hùng được chỉ đạo bởi quyền lức trong Cộng Đồng Công Giáo VN tại Hải Ngoại. Con Sâu Hoàng Duy Hùng, con sâu Nguyễn Chính Kết, con sâu Trần Phong Vũ, con sâu Lê Tinh Thông.v..v..vẫn tiếp tục làm ung thôi vai trò của Cộng đồng CGVN tại Hải ngoại cần phải được vạch ra và loại khỏi cộng đồng Công Giáo VN hải ngoại.


Xin quí vị xem cuốn Vương Quốc Bọ Ngưa để biết thêm chi tiết về Mặt Thật Hoàng Đuy Hùng?
dưới đây là hình " Xảo Thuật Hỏa Diệm Sơn lấp ông kính" trích từ video Hoàng Duy Hùng đối chất với Đức Bạc Đàu
Đặng Phúc

Theo tin-tức từ Houston thì áo dài nầy là của TLS Houston bí mật tặng cho Vợ của HDH đợi khi đi dự lễ khánh-thành trụ-sỡ Toà TLS Houston sẽ mặc.
Nhưng vì nôn nóng và muốn chứng tỏ tấm lòng son-sắc trung-thành của toàn thể gia-đình mình đối với Đảng và các "đồng-chí" lãnh-đạo, nên HDH đã sớm cho Vợ mặc cùng với cà-vạt MÁU của hai cha con, trong buổi tiệc ăn mừng thắng cử.
On Fri, 12/25/09, LONG PHAM wrote:

From: LONG PHAM
Subject: [NguoiVietQuocGia] (TTS)__VC na(`m vu`ng?_Houston Chronicle đặt vấn đề:Thuế và quỹ tranh cử của tân nghị viên Hoàng Duy Hùng
T
Date: Friday, December 25, 2009, 8:49 PM

Kính thưa Quý Vị, KínhBS Tôn Thất Sơn,
Tôi qủa là không nhớ những dữ kiện quan trọng mà BS TTS đưa ra.
Việc Áo đỏ sao vàng thì đã xong, ai nghĩ sao thì cũng thế, riêng những chuyện tố cáo rất quan trọng như nhận cả 800 ngàn đô từ Kevin Khánh, việc giấu kín lý lịch, hành tung của kẻ bi. PVT(Paris) xác nhận là tình báo csVN thì rất quan trọng. LS HDH không dám công khai đưa bằng chứng ngược lại là không hề có chuyện đó khi người tố cáo khẳng định và chịu đối chứng thì người khác phải tin rằng lời tố giác là đúng.
Suy thêm ra thì những việc làm lợi cho CS như vụ cờ đỏ ở trưòng DH việc sao vàng áo đỏ này cũng chẳng phải là chuyện "vô tình" hay mắc oan!
Người VN Tị Nạn CS tại Mỹ nhất là ở Houston xin hãy suy nghĩ để tự nhận xét .
Vừ mới đắc cư? CT CDVN tại Houston thì HDH đã có cơ sở cho CD là cái nhà của người nhà của HDH và đã cho phép CD nợ 400 ngàn đô ! KevinKhánh theo lời bà NTNH còn sẽ tính "cho phép" HDH làm Tổng Thống của nước VN không cộng sản mà vẫn là nước độc tài y như cs trong tương lai nữa kià. Nếu người VN TNCS tại Houston không lưu ý để cứ dễ dãi tin bầu cho HDH trong tưong lai thì sẽcòn nhiều chuyện kinh khủng nữa !
Kính, Phạm Hồng LĩnhFrom:
Ton That Son [Add to Address Book]
Subject: [HoiNghi] VC na(`m vu`ng?_Houston Chronicle đặt vấn đề:Thuế và quỹ tranh cử của tân nghị viên Hoàng Duy Hùng
Date: Dec 25, 2009 3:08 PM
Thu+a O^ng Pha.m va(n Long,
Thu+a Qu'y Vi.,
1.Ông PVL kể một lô các hoạt động không tử tế củ a cậu tân nghị viên Hoàng Duy Hùng ,
tại sao lại quên không ghi 2 điểm màtôi cho là
quan trọng nhất:
-Nhận tiền lên tới 800.000 MK chỉ mới vào thời điểm bị tố cáo là vào năm 1998. Bị tố cáo đích danh, đươ.c sẵn sàng cho đối thoại trước mặt đồng hương để minh oan nếu như mình bị tố cáo ẩu tả, nhưng cậu ta không những đánh bài chuồn màcòn dấu mặt
người bị tố cáo làtình báo VC đưa tiền làKevin/Khánh.
-Mới đây , ông Đức Đầu Bạc tố cáo cậu Hoàng Duy Hùng lợi dụng danh nghĩa CT/CD Houston &PC đã khuyến khích trường DH Houston treo CờVàng Cờ Đỏ . Như vậy cái vụ phu nhân tân nghị viên HDH mặc áo đỏ có sao vàng 5 cánh trước ngực, trình diện Bà Con là điều không ngạc nhiên. Theo tôi, đó là điều để xác HDH tự xác định vị trí chính trị của mình. Áo đỏ với sao vàng do phu nhân mặc trong buổi ra mắt BàCon Houston là ý muốn của cậu HDH, chứ không phải là một sự ngẫu nhiên đâu mà là một
'' mật hiệu ''cho lãnh sự tại Houston rằng '' Thưa các quan anh, em Hoàng Duy Hùng đây, em xin trình diễn lòng trung thành của em đến qúy quan anh, vì nhờ công đức vận động kín của các quan mà em được có danh gía từ đây, và còn sẽ... đi xa hơn nữa như '' chức '' DBTB, DB Liên Bang, Gouvernor v.v...''.
Thưa qúy Vị, lâu nay chúng ta chống HDH `với giả thiết rằng cậu ta la người - chống-cộng '', nhưng vào thơì điểm hào hùng này cậu ta không cần phải phải giả bộ nữa. Cậu ta chưng bày Mặt Thật. Này nhé, cậu HDH làngười Mỹ nhé, cậu được bầu vào cơ cấu dân cư? Houston nhé, trong khi Mỹ muốn '' kết giao '' với VC nhé, vậy thìcậu ta thân mật với VC, là rất '' logic ''. Từ nay đố thằng/con dân đen nào đụng vào cậu ta. Thưa Qúy vi. Houston, thưa Qúy Vị NVTN quan tâm, hãy chống mắt mà xem cậu lưu manh xảo trá này ...làm xiệc trong tương lai. Tôn-thất Sơn
From: LONG PHAM
Sent: Fri, December 25, 2009 6:16:05 PM
Subject: [Nuoc_VIET] VC na(`m vu`ng?_Houston Chronicle đặt vấn đề:Thuế và quỹ tranh cử của tân nghị viên Hoàng Duy Hùng

Kính thưa Qúy Vị, Trước hết kính chức Quý Vị có tình yêu thưong chân thành và sư. BÌNH AN trong tâm hồn trong ngày lễ Giáng Sinh. Tình yêu và sự bình an của mùa Giáng Sinh chỉ có và bền vững ở những NGƯỜI chính tâm nên tôi cầu chúc những ai đang nói viết những lời không thật hãy tạm ngưng để được sự an bình ít là trong mấy ngày nghỉ lễ . Tuy ngày lễ, tôi không muốn viết lên sự căng thẳng nhưng SỰ GIAN ÁC hay bọn VC chẳng kể ngày lễ tết nên xin góp vài lời sau: Ngày hôm qua một CH gởi cho tôi scan của bài báo về ls HDH có nhiều nhà và về thuế má, cư sở ... không ngay thẳng . Tôi bận chẳng dịch đưọc . Tôi nhận nhiều thư bênh và chống LS HDH.

Điều rõ ràng là những người bênh ĐA SỐ đã rõ ràng là họ thường xuyên bênh ls HDH với những kiểu viết và lý luận từ một "nguồn gian manh" ! Nhiều người chống thì có những người mới, nhìn ra vấn đề RÕ NHƯ BAN NGÀY ở ngôi sao đỏ trên cổ áo nền đỏ, KHÔNG PHẢI LÀ BÔNG HOA hay chỉ giả làm như hoa mai để ... bịp .

Nếu như tôi không từng biết LS HDH thì tôi có thể tin những lời biện hộ bênh vực rất ngớ ngẩn của họ như nói người Mỹ, ai khác cũng có
mầu nền đỏ, sao, như thế không lẽ chống ... Vớ vẩn!! Chỉ người VN Tị Nạn CS chân chính là cần lưu ý chuyện này . HDH xưng là chống cộng nên không thể không lưu ý, không biết hay ... vô tình ???!!.

Nhóm bênh "ngược " như nói rằng nếu HDH là VC sao lại tự tố cáo để bị lộ ?! Ly' gian mà không ngoan ! Dĩ nhiên là nếu HDH là VC, hay đang làm việc theo lệnh của VC thì sẽ cố ý làm như thế để người VN trong nước tưởng rằng toàn thể những người QG chống cộng ở Hải Ngoại đã theo VẸM cả rồi . Với người Hải Ngoại biết mà dám nói lên lời phản đối thì cả băng nhóm sẽ dùng trò vu khống chửi rủa khinh miệt để BỊT MIỆNG . Người rất "nhà quê" , không phải "trí thức" hay tài giỏi tí nào ngó thấy hình sao vàng trên áo nền đỏ rồi thấy cà vạt đỏ của cả HDH và của con trai nữa ... Đó đâu phải là HOA MAI vàng?
Tại sao người ta nghi ngờ ? Xin hỏi như sau: HDH đã có tiếp xúc với Nguyễn Tấn Dũng mấy lần trong tù và đã thảo luận hay nhận lệnh thật kỹ trước khi được thả không ? HDH có đã là "em nuôi" và làm theo kế hoạch của VC nằm vùng Nguyễn Hữu Nghĩa, tên GIAN ÁC là anh em ruột với Tướng Tình Báo VC Nguyễn Chí Thanh vàca? Nguyễn Tấn Dũng không ? HDH có giúp VC NHN chiếm phá VBVNHN quấy phá dọa kiện cả VBQT khiến cho VBVNHN phải cho VBVNHN "đi ngủ" một thời gian và có đã giúp cho VC NHN chiếm được VBVNHN hie6.n nay không ? HDH có dùng nhiều NICK MA QUỶ giống như VC Nguyễn Hữu Nghĩa để chống phá người QG chống cộng không ? HDH có lợi dụng nghề luật sư để làm bậy, HÙ, DỌA KIỆN bất cứ ai khác chính kiến TRÊN NET làm xấu nhục cho mọi luật sư gốc Việt không ? HDHtra? lời thế nào về lời tố cáo rằng HDH giúp cho tên VC goi^.c NguyenMinh Triết mua cả NGÀN mẫu đất ở Houston TX để giúp cho bọn chóp bu VC cướp thêm tiền của dân Viet đói khổ trong nước Tại sao nhiều người gọi HDH là tên luật sư LƯU MANH ? Còn nhiều thứ lắm khiến người như tôi banđầu chẳng biết gì về HDH hay còn nghĩ tốt cho ông ta phải từ nghi ngờ đến tin rằng HDH là kẻ đang giúp cho csVN thi hành NQ36. Những ai không tin và bênh HDH thì tự do nhưng đã nhiều người thấy ls HDH GIAN MÁNH, có nhiều trò đểu có lợi cho CS mà theo tôi vụ sao vàng nên áo đỏ, cà vạt đỏ trong dịp MƯNG THẮNG CỬ này chỉ là bắt đầu . Nhiều người đã cảnh báo. Nếu ai xưng hay tự tin mình là người VN TNCS còn chống cộng mà vẫn tin nghe LS HDH thì sẽ thấy NHIỀU chuyện kinh khủng khiến quý vị ngỡ ngàng hơn nữa . Xin để ý từ cái gốc VC nằm vùng Nguyễn Hữu Nghĩa ở Canada, những tay chân râu ria, nô tài hay em nuôi, đồng chí của VC NHN đã và sẽ còn làm nhiều chuyện BỊP, làm lợi cho CS và phá người Việt Quốc Gia ở khắp nơi nữa . Kính, Phạm Hồng Lĩnh
No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------