Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Friday, December 18, 2009

tuan phan - Người Việt Quốc Gia hải ngoại rất cần có nhiều "tên Việt Thường"

Người Việt Quốc Gia hải ngoại rất cần có nhiều "tên Việt Thường" vì:
" Hắn ngụy trang che dấu bằng cách đề cao anh em Quân lực Việt Nam cộng hòa chửi Hồ Chí Minh, chửi cộng sản Hà Nội nhằm che mắt anh em QLVNCH và làm chó sủa chĩa vào các anh em dân chủ yêu nước ở hải ngoại như Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương, Nguyễn Minh Cần, v..v…và nhóm những anh em dân chủ trong nước theo lệnh của cộng sản Hà Nội"
Kẻ nào làm ngược lại "tên" Việt Thường nầy mới đáng phải...đề cao cảnh giác!
Tuấn Phan
(Một cựu quân nhân QL/VNCH)

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------