Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Thursday, December 24, 2009

NB Việt Thường: Góp ý Về Sắc Luật Dân Quân Tự Vệ tuổi từ 18-45 thi hành nghĩa vụ

NB Việt Thường: Góp ý Về Sắc Luật Dân Quân Tự Vệ tuổi từ 18-45 thi hành nghĩa vụ


Audio

Vợ hoàng Duy Hùng Áo Đỏ Sao Vàng 5 cánhAo Do Sao Vang
Ro rang 5 canh nhe sao vang
Cho co lu loa, cho noi ngang
Bá ngo. thằng con nào noi dối
Rang day chi cot mac cho sang!
Tran Cong Tu

Thơ Cay Hải Ngoại

Vợ Mặc Áo Đỏ ?

Trần Công Tử bèn có Thơ ngay:

Chồng đắc cử vào Nghị viên thành phố!

Vợ mặc ngay cái áo đỏ sao vàng?

Đồng bào bảo thực, chớ lấy thế làm sang

Bởi Việt gian cộng sản phường bán nước!

Muốn làm chi hãy nhìn sau ngó trước

Chớ lộng hành như thằng điếm Duy Tâm

Như thằng Hữu Liêm, như những con đần

Là Ca sỡi, Em-Xi về lậy giặc!

Chúng ầu ưa chứ có ăn con c…

Bởi giặc Hồ nay mất thớ quá rồi

Phường buôn dân, bán nước, quá tanh hôi

Chín mươi triệu dân Nam lầm than đói khổ!

Hãy nhìn coi khắp mọi nơi, phường phố

Tàu tự tung, tự tác, đánh người Nam

Tàu lấy vợ đẻ con Hán-Ố nàm

Nay mai sẽ toàn Tàu trên nước Việt!

Đồng trụ chiết thì Giao chỉ sẽ diệt!

Đó là lời thằng Mã Viện năm xưa

Đảng giặc Hồ chỉ chống kiểu ầu ưa

Nhưng bên trong, lũ khiếp nhược, hèn yếu!

Ta bảo thật để cho mà lo liệu

Chớ trổ mòi nô lệ Cộng ra đây

Việt gian Hồ không xấu hổ, mặt tray

Chớ bắt chước bọn buôn dân, bán nước!

24-12-09

Bút Xuân Trần Đình Ngọchttp://www.na.gov.vn/htx/english/c1484/c1489/2008/09/n22689/hoang%20van%20hoan.jpg

Việt Gian Hoàng Văn Hoan theo Tàu
No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------