Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Tuesday, December 15, 2009

csvn người giàu trên TTCK 2008:-2006

Top 20 người giàu trên TTCK 2008:
Thứ bậc Họ và Tên Doanh nghiệp Tài sản
(tỷ đồng)
1 Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai 6.159,642
2 Phạm Nhật Vượng - Thành viên HĐQT Công ty Vincom
Công ty Du lịch và Thương mại Vinpearl 5.225,484
3 Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc
Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo
Công ty Công nghệ Viễn thông Sài Gòn 3.279,965
4 Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát 1.578,150
5 Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo 1.345,000
6 Phạm Thu Hương - Vợ ông Phạm Nhật Vượng, thành viên HĐQT Công ty Vincom
Công ty Thương mại và Du lịch Vinpearl 995,122
7 Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT SSI Công ty Xuyên Thái Bình Dương
Công ty Chứng khoán Sài Gòn
Công ty Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh
Công ty Hoàng Anh Gia Lai 971,061
8 Đặng Thị Hoàng Phượng - Thành viên HĐQT, em ông Đặng Thành Tâm Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc
Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo
Công ty Công nghệ Viễn thông Sài Gòn 669,968
9 Đặng Ngọc Lan - Vợ ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB 615,658
10 Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty Công nghệ FPT 582,871
11 Phạm Thuý Hằng - Vợ ông Nguyễn Quốc Thành, Thành viên HĐQT Công ty Vincom
Công ty Thương mại và Du lịch Vinpearl 570,882
12 Doãn Tới - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Nam Việt 563,060
13 Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB 562,174
14 Vũ Thị Hiền - Vợ ông Trần Đình Long Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát 519,797
15 Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Hoa Sen 507,788
16 Trần Hùng Huy - Phó Tổng giám đốc- Thành viên HĐQT, con ông Trần Mộng Hùng Ngân hàng ACB 494,069
17 Nguyễn Thuỷ Hà - Cổ đông lớn Công ty Vincom 466,497
18 Nguyễn Thị Kim Xuân - Cổ đông lớn Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc 460,969
19 Nguyễn Thị Kim Thanh - vợ ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc
Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo
Công ty Công nghệ Viễn thông Sài Gòn 454,261
20 Trần Mộng Hùng - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB 408,794

Thứ
bậc
Họ và tên Doanh nghiệp Mã CK Tài sản của VIP
(Tỷ đồng)
Năm sinh Trình độ Cư trú
2008 2007 2008
(**)
2007
(***)
1 (*) Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai HAG 6.159,642
1962 12/12 Gia Lai
2 2 Phạm Nhật Vượng - Thành viên HĐQT VIC Thành viên HĐQT VPL
Công ty Vincom
Công ty thương mại và du lịch Vinpearl
VIC
VPL
5.225,484 3.750,926 1968 Kỹ sư kinh tế Hà Nội
3 1 Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc SGT,Chủ tịch KBC,Thành viên HĐQT ITA
Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc
Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo
Công ty công nghệ viễn thông Sài Gòn
KBC
ITA
SGT
3.279,965 6.293,400 1964 Cử nhân TP HCM
4 3 Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát HPG 1.578,150 3.476,200 1961 Cử nhân Hà Nội
5 14 Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ITA 1.345,000 1.252,391 1959 Cử nhân TP HCM
6 37 Phạm Thu Hương - Vợ ông Phạm Nhật Vượng, thành viên HĐQT
Công ty Vincom
Công ty thương mại và du lịch Vinpearl
VIC
VPL
995,122 588,750


7 4 Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT SSI
Công ty Xuyên Thái Bình Dương
Công ty Chứng khoán Sài Gòn
Công ty Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai
PAN
SSI
VSH
HAG
971,061 2.801,181 1962 Cử nhân Luật Hà Nội
8 10 Đặng Thị Hoàng Phượng - Thành viên HĐQT, em ông Đặng Thành Tâm
Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc
Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo
Công ty công nghệ viễn thông Sài Gòn
KBC
ITA
SGT
669,968 1.423,350 1969 PTTH TP HCM
9 8 Đặng Ngọc Lan - Vợ ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB ACB 615,658 1.701,109


10 7 Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty FPT FPT 582,871 1.701,985 1956 Tiến sĩ Hà Nội
11 34 Phạm Thuý Hằng - Thành viên HĐQT
Công ty Vincom
Công ty thương mại và du lịch Vinpearl
VIC
VPL
570,882 647,311 1974 Cử nhân Hà Nội
12 5 Doãn Tới - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Nam Việt ANV 563,060 2.635,600 1954 Cử nhân Luật An Giang
13 9 Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB ACB 562,174 1.553,329 1964 Cử nhân Hà Nội
14 18 Vũ Thị Hiền - Vợ ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát HPG 519,797 1.050,596

Hà Nội
15 (*) Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Hoa Sen HSG 507,78816 12 Trần Hùng Huy - Phó Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT Ngân hàng ACB ACB 494,069 1.365,150 1978 Cử nhân TP HCM
17 33 Nguyễn Thuỷ Hà - Cổ đông lớn Công ty Vincom VIC 466,497 659,400

Hà Nội
18 123 Nguyễn Thị Kim Xuân - Cổ đông lớn Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc KBC 460,969 85,721


19 30 Nguyễn Thị Kim Thanh - Vợ ông Đặng Thành Tâm- Chủ tịch HĐQT
Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc
Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo
Công ty công nghệ viễn thông Sài Gòn
KBC
ITA
SGT
454,261 700,730


20 16 Trần Mộng Hùng - Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB ACB 408,794 1.129,530 1953 Cử nhân TP HCM
21 6 Trần Kim Thành - Chủ tịch HĐQT
Công ty Kinh Đô
Công ty Kinh Đô miền Bắc
KDC
NKD
401,908 2.153,740 1960 Cử nhân TP HCM
22 11 Nguyễn Phương Anh - Con gái Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ITA 398,427 1.366,400


23 15 Đặng Hồng Anh - Thành viên HĐQT, con Chủ tịch HĐQT Đặng Văn Thành Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín STB 384,557 1.172,211 1980 Cử nhân TP HCM
24 28 Trần Thị Thu Diệp - Cổ đông lớn Tập đoàn Hòa Phát HPG 376,601 761,173

Hà Nội
25 39 Nguyễn Thị Hương Lan - Cổ đông nội bộ - đã rút khỏi HĐQT Công ty Vincom VIC 372,656 490,625 1970 Thạc sĩ Hà Nội
26 20 Đặng Văn Thành - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín STB 368,283 933,296 1960 Cử nhân TP HCM
27 190 Nguyễn Quốc Thành - Thành viên HĐQT VPL- Chồng bà Phạm Thuý Hằng Thành viên HĐQT VIC
Công ty Vincom
Công ty thương mại và du lịch Vinpearl
VIC
VPL
365,751 39,564


28 17 Trương Thị Lệ Khanh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Vĩnh Hoàn VHC 341,335 1.113,830 1961 PTTH TP HCM
29 24 Trần Phú Mỹ - Em ông Trần Mộng Hùng Ngân hàng ACB ACB 302,317 835,325


30 23 Bùi Quang Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ Công ty FPT FPT 295,286 862,237 1956 Tiến sĩ Hà Nội
31 39 Trần Đặng Thu Thảo - Con ông Trần Mộng Hùng Ngân hàng ACB ACB 277,340 766,311


32 13 Trần Lệ Nguyên - Phó Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Kinh Đô KDC 251,359 1.300,538 1968 Cử nhân TP HCM
33 29 Nguyễn Ngọc Hải - Cổ đông lớn - Chồng bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Thành viên HĐQT STB kiêm TGĐ REE
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
Công ty Cơ điện lạnh REE
STB
REE
240,782 736,400


34 25 Vũ Thị Nga - Cổ đông sáng lập Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ITA 232,415 797,067

TP HCM
34 49 Huỳnh Quế Hà - Phó Chủ tịch HĐQT
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín
Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco
STB
VTO
204,096 392,741 1969 MBA TP HCM
35 31 Hoàng Minh Châu - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ Công ty FPT FPT 198,209 677,647 1958 MBA TP HCM
36 19 Nguyễn Hồng Nam - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - em trai ông Nguyễn Duy Hưng Công ty Chứng khoán Sài Gòn SSI 195,994 968,800 1967 Thạc sĩ TP HCM
37 8 Đỗ Cao Bảo - Phó Tổng giám đốc- Thành viên HĐQT Công ty FPT FPT 189,883 644,600 1957 Cử nhân Hà Nội
38 55 Trần Tuấn Dương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát HPG 189,000 382,000 1963 Cử nhân Hà Nội
39 56 Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát HPG 189,000 382,000 1962 Cử nhân Hà Nội
40 22 Chu Thị Bình - Phó Tổng giám đốc, vợ ông Lê Văn Quang, mẹ Lê Thị Dịu Minh Công ty thuỷ sản Minh Phú MPC 188,993 925,738 1964 Trung cấp Cà Mau
41 38 Chen Li Hsun - Chủ tịch HĐQT Công ty Full Power FPC 185,334 507,230 1960 Cao đẳng Đài Loan
42 21 Lê Văn Quang - Chủ tịch kiêm TGĐ - Chồng bà Chu Thị Bình Công ty thuỷ sản Minh Phú MPC 183,551 925,738 1958 PTTH TP HCM
43 42 Đặng Thu Thuỷ - Vợ ông Trần Mộng Hùng Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB ACB 177,144 489,463


44 61 Chu Quân - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát HPG 170,100 343,800 1961 Cử nhân Hà Nội
45 (*) Doãn Chí Thiên - Con trai ông Doãn Tới Chủ tịch HĐQT- kiêm Tổng giám đốc Công ty Nam Việt ANV 169,20046 26 Doãn Chí Thanh - Thành viên HĐQT- trợ lý Tổng giám đốc- con trai ông Doãn Tới Chủ tịch HĐQT- kiêm Tổng giám đốc Công ty Nam Việt ANV 169,200 792,000 1983 Cử nhân An Giang
48 32 Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty Alphanam ALP 153,621 670,000 1965 MBA Hà Nội
49 43 Huỳnh Bích Ngọc - Vợ Chủ tịch HĐQT Đặng Văn Thành Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín STB 149,850 456,775


50 (*) Đoàn Nguyên Thu - Phó Tổng giám đốc- em ông Đoàn Nguyên Đức Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai HAG 143,024

MBA
51 36 Lê Quang Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty FPT FPT 142,518 644,640 1958 MBA Hà Nội
52 68 Nguyễn Ngọc Quang - Thành viên HĐQT
Tập đoàn Hòa Phát
HPG 141,750 286,500 1960 Trung cấp Hà Nội
53 69 Doãn Gia Cường - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát HPG 141,750 286,500 1963 Thạc sĩ Kinh tế Hà Nội
54 51 Nguyễn Thuý Lan - Em gái ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB ACB 139,072 384,266


55 52 Nguyễn Thuỳ Hương - Em gái ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB ACB 139,072 384,266


56 45 Nguyễn Thành Nam - Tổng giám đốc FPT- Chủ tịch HĐQT FSOFT Công ty FPT FPT 133,295 425,709 1961 Tiến sĩ Hà Nội
57 46 Trương Thanh Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT- chị gái ông Trương Gia Bình Công ty FPT FPT 130,527 417,018 1951 Cử nhân TP HCM
58 59 Huỳnh Thanh Thuỷ - Thành viên HĐQT Ngân hàng ACB ACB 130,105 359,492 1967 Cử nhân TP HCM
59 44 Phan Ngô Tống Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty FPT FPT 126,874 425,935 1961 MBA Hà Nội
60 50 Đặng Huỳnh Ức My - con Chủ tịch HĐQT Đặng Văn Thành Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín STB 126,327 385,071


61 53 Hồ Thị Phương Thảo - vợ Đặng Hồng Anh - Thành viên HĐQT - con Chủ tịch HĐQT Đặng Văn Thành Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín STB 125,715 383,206


62 48 Trương Đình Anh - Thành viên HĐQT FPT - CEO FPT Telecom Công ty FPT FPT 118,451 410,958 1970 Cử nhân TP HCM
63 66 Lin Chen Hai - Thành viên HĐQT Công ty Full Power FPC 117,040 320,320 1947 Trung học Đài Loan
64 63 Nguyễn Minh Sơn - nguyên thành viên BKS Công ty FPT FPT 115,464 337,155 1958 Cử nhân TP HCM
65 93 Phạm Hồng Linh - Thành viên HĐQT Công ty Vincom VIC 114,822 151,170 1965 Cao đẳng Hà Nội
66 58 Hoàng Nam Tiến - Thành viên HĐQT FPT, Chủ tịch FDC Công ty FPT FPT 114,032 377,167 1969 Cử nhân Hà Nội
67 57 Nguyễn Điệp Tùng - Thành viên HĐQT Công ty FPT FPT 112,163 308,978 1968 cử nhân Hà Nội
68 62 Nguyễn Vĩnh Thọ - Thành viên HĐQT- chồng bà Đặng Thị Hoàng Phượng Tổng giám đốc
Công ty công nghệ viễn thông Sài Gòn
Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo
ITA
SGT
103,220 341,600

TP HCM
69 97 Đỗ Đông Nam - Chồng bà Phạm Hồng Linh - Thành viên HĐQT Công ty Vincom VIC 101,362 133,450


70 (*) Nguyễn Xuân Mai - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty khoáng sản Hà Nam KSH 98,04071 40 Vương Ngọc Xiềm - Phó Tổng giám đốc
Công ty Kinh Đô
Công ty Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc
KDC
NKD
92,371 490,000 1962 Cử nhân TP HCM
72 41 Vương Bửu Linh - cổ đông sáng lập
Công ty Kinh Đô
Công ty Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc
KDC
NKD
92,371 490,000 1965 Cử nhân TP HCM
73 72 Phạm Đỗ Quế Hương - con gái ông Phạm Trung Cang
Ngân hàng ACB
Công ty Nhựa Tân Đại Hưng
ACB
TPC
89,823 252,840


74 73 Phạm Đỗ Can Trường - Con trai ông Phạm Trung Cang - Phó Chủ tịch HĐQT ACB
Ngân hàng ACB
Công ty Nhựa Tân Đại Hưng
ACB
TPC
89,823 252,840


75 70 Trần Quốc Hoài - Nguyên thành viên BKS Công ty FPT FPT 89,150 260,319 1970 Cử nhân TP HCM
76 75 Phạm Trung Cang - Phó Chủ tịch HĐQT ACB- Chủ tịch HĐQT TPC
Ngân hàng ACB
Công ty Nhựa Tân Đại Hưng
ACB
TPC
87,301 249,400 1954 Cử nhân TP HCM
77 77 Yeh Li Chuan - Cổ đông 5% vốn Công ty Full Power FPC 83,600 228,800


78 78 Yeh Li Cheng - Cổ đông 5% vốn- Thành viên HĐQT Công ty Full Power FPC 83,600 228,800


79 80 Đỗ Thị Quế Thanh - Giám đốc TPC
Ngân hàng ACB
Công ty Nhựa Tân Đại Hưng
ACB
TPC
78,967 202,035


80 54 Lê Thị Dịu Minh - Thành viên HĐQT con ông Lê Văn Quang - Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty thuỷ sản Minh Phú MPC 75,900 382,800 1986 Đại học TP HCM
81 81 Huỳnh Tấn Thanh - cha của bà Huỳnh Thanh Thuỷ - Thành viên HĐQT Ngân hàng ACB ACB 72,997 201,696


82 82 Nguyễn Duy Hùng - Tổng giám đốc Công ty Đầu tư và Vận tải Dầu khí VINASHIN VSP 71,843 197,633 1956 Cử nhân TP HCM
83 79 Lê Thế Hùng - nguyên Trưởng BKS Công ty FPT FPT 69,867 204,014 1958 Tiến sĩ Hà Nội
84 65 Nguyễn Mạnh Hùng - Em ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Sài Gòn SSI 68,727 328,588


85 (*) Lê Nữ Cẩm Tú - Con gái ông Lê Quang Tiến Phó Chủ tịch HĐQT Công ty FPT FPT 67,50086 64 Trần Văn Ngọc - Thành viên HĐQT STB Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín STB 66,168 330,694 1952 Cao đẳng TP HCM
87 84 Nguyễn Huỳnh Thanh Thanh - Con bà Huỳnh Thanh Thuỷ - Thành viên HĐQT Ngân hàng ACB ACB 65,352 180,574


88 64 Nguyễn Phú Cường - Ủy viên HĐQT Công ty đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà SJS 63,564 286,500 1968 Thạc sĩ Kinh tế Hà Nội
89 (*) Trần Xảo Cơ - Chủ tịch HĐQT Công ty Hữu Liên Á Châu HLA 63,00090 462 Đặng Quang Hạnh - Anh ông Đặng Thành Tâm Chủ tịch HĐQT
Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc
Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo
KBC
ITA
62,596 9,635


91 116 Đỗ Thị Minh Anh - Phó Tổng giám đốc-vợ ông Nguyễn Tuấn Hải Chủ tịch HĐQT Công ty Alphanam ALP 61,165 97,150


92 60 Hà Thị Thanh Vân - Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ PAN, vợ ông Nguyễn Hồng Nam Tổng giám đốc SSI
Công ty Xuyên Thái Bình
Công ty Chứng khoán Sài Gòn
PAN
SSI
60,024 349,490 1968 Cử nhân TP HCM
93 87 Phạm Văn Mẹo - em ông Phạm Trung Cang - Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB ACB 58,811 167,700


94 90 Lê Nguyệt Ánh - con ông Lê Vũ Kỳ - nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng ACB ACB 58,198 160,807


95 91 Nguyễn Thị Thanh Ngọc - Vợ ông Trịnh Kim Quang - Thành viên HĐQT Ngân hàng ACB ACB 57,640 159,264


96 88 Nguyễn Khắc Thành - nguyên thành viên BKS Công ty cổ phần FPT FPT 57,406 167,628 1964 Tiến sĩ Hà Nội
97 111 Vũ Đức Sinh - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát HPG 55,400 111,973


98 (*) Võ Tấn Minh - Chủ tịch HĐQT
Công ty Basa
BAS 55,384
1960 Cử nhân Cần Thơ
99 (*) Nguyễn Văn Minh - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai HAG 54,227100 94 Nguyễn Huỳnh Thanh Trang - Con bà Huỳnh Thanh Thuỷ - thành viên HĐQT Ngân hàng Á Châu ACB 54,015 149,249


Chú thích

- Nguồn dữ liệu: Bản cáo bạch và thông tin công bố của các công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- (*): Thuộc doanh nghiệp mới lên sàn trong năm 2008, hoặc trong 2007 chưa có thông tin

- (**): Tổng giá trị cổ phiếu nắm giữ tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch 31/12/2008

- (***): Tổng giá trị cổ phiếu nắm giữ tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch 28/12/2007


Thứ
bậc

Họ và Tên

Doanh nghiệp


CK

Tài sản của VIP
(Tỷ đồng)

Năm sinh

Trình
độ

Cư trú

2007

2006

2007
(***)

2006
(**)

1

35

Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc KBC, thành viên HĐQT ITA

- Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc
- Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

KBC
ITA

6.293,400

371,700

1964

Cử nhân

TP HCM

2

(*)

Phạm Nhật Vượng - Thành viên HĐQT

Công ty Vincom

VIC

3.750,926


1968

Kỹ sư kinh tế

Hà Nội

3

(*)

Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT

Tập đoàn Hòa Phát

HPG

3.476,200


1961

Cử nhân kinh tế

Hà Nội

4

7

Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc SSI, cổ đông sáng lập PAN, Thành viên HĐQT VSH

- Công ty Chứng khoán Sài Gòn
- Công ty Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh
- Công ty Xuyên Thái Bình Dương

SSI
VSH
PAN

2.801,181

909,600

1962

Cử nhân

Hà Nội

5

(*)

Doãn Tới - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Công ty Nam Việt

ANV

2.635,600

1954

Cử nhân Luật

An Giang

6

10

Trần Kim Thành - Chủ tịch HĐQT NKD, KDC

- Công ty Chế biến Thực phẩm Kinh Đô
- Công ty Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc

NKD
KDC

2.153,740

836,200

1960

Cử nhân

TP HCM

7

1

Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Công ty phát triển đầu tư công nghệ FPT

FPT

1.701,985

2.354,000

1956

Tiến sĩ

Hà Nội

8

15

Đặng Ngọc Lan - vợ ông Nguyễn Đức Kiên Phó chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

1.701,109

677,700

NA

NA

NA

9

16

Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

1.553,329

619,000

1964

Cử nhân

Hà Nội

10

52

Đặng Thị Hoàng Phượng - Thành viên HĐQT KBC, ITA, em ông Đặng Thành Tâm

- Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc
- Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

KBC
ITA

1.423,350

185,900

1969

PTTH

TP HCM

11

12

Nguyễn Phương Anh - con Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến

Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

ITA

1.366,400

743,400

NA

NA

NA

12

22

Trần Hùng Huy - Thành viên HĐQT - con ông Trần Mộng Hùng

Ngân hàng Á Châu

ACB

1.365,150

543,900

1978

Cử nhân

TP HCM

13

24

Trần Lệ Nguyên - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Công ty Kinh Đô

KDC

1.300,538

525,400

1968

Cử nhân

TP HCM

14

36

Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT

Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

ITA

1.252,391

371,700

1959

Cử nhân

TP HCM

15

21

Đặng Hồng Anh - Thành viên HĐQT - con Chủ tịch HĐQT Đặng Văn Thành

Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín

STB

1.172,211

558,600

1980

Cử nhân

TP HCM

16

31

Trần Mộng Hùng -Chủ tịch

Ngân hàng Á Châu

ACB

1.129,530

450,000

1953

Cử nhân

TP HCM

17

(*)

Trương Thị Lệ Khanh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Công ty Vĩnh Hoàn

VHC

1.113,830

1961

PTTH

TP HCM

18

(*)

Vũ Thị Hiền - Vợ ông Trần Đình Long Chủ tịch HĐQT

Tập đoàn Hòa Phát

HPG

1.050,596

NA

NA

Hà Nội

19

14

Nguyễn Hồng Nam - Thành viên HĐQT PVD kiêm Phó giám đốc SSI

- Tổng công ty Khoan và Dịch vụ Khoan dầu khí
- Công ty chứng khoán Sài Gòn

PVD
SSI

968,800

703,600

1967

Thạc sĩ

TP HCM

20

32

Đặng Văn Thành - Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín

STB

933,296

444,700

1960

Cử nhân

TP HCM

21

4

Lê Văn Quang - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc - Chồng bà Chu Thị Bình

Công ty thuỷ sản Minh Phú

MPC

925,738

1.146,000

1958

PTTH

TP HCM

22

5

Chu Thị Bình - Phó Tổng giám đốc - Vợ ông Lê Văn Quang

Công ty thuỷ sản Minh Phú

MPC

925,738

1.146,000

1964

Trung cấp

Cà Mau

23

3

Bùi Quang Ngọc - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

Công ty phát triển đầu tư công nghệ FPT

FPT

862,237

1.193,000

1956

Tiến sĩ

Hà Nội

24

38

Trần Phú Mỹ - em ông Trần Mộng Hùng Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

835,325

332,800

NA

NA

NA

25

(*)

Vũ Thị Nga - Cổ đông sáng lập

Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

ITA

797,067

NA

NA

TP HCM

26

(*)

Doãn Chí Thanh - Thành viên HĐQT, trợ lý Tổng giám đốc, con trai ông Doãn Tới Chủ tịch HĐQT

Công ty Nam Việt

ANV

792,000

1983

Cử nhân công nghệ thông tin

An Giang

27

39

Trần Đặng Thu Thảo - con ông Trần Mộng Hùng Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

766,311

305,300

NA

NA

NA

28

(*)

Trần Thị Thu Diệp - Cổ đông sáng lập

Tập đoàn Hòa Phát

HPG

761,173

NA

NA

Hà Nội

29

34

Nguyễn Ngọc Hải - Chồng bà Nguyễn Thị Mai Thanh -Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc REE, thành viên HĐQT STB

- Công ty Cơ điện lạnh
- Ngân hàng Thương mại Sài Gòn Thương Tín

REE
STB

736,400

391,700

NA

NA

NA

30

30

Nguyễn Thị Kim Thanh - Vợ ông Đặng Thành Tâm Chủ tịch H HĐQT kiêm Tổng giám đốc KBC, thành viên HĐQT ITA

Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

KBC

700,730

460,600

NA

NA

NA

31

6

Hoàng Minh Châu - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc

Công ty phát triển đầu tư công nghệ FPT

FPT

677,647

937,200

1958

MBA

TP HCM

32

(*)

Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch HĐQT

Công ty Alphanam

ALP

670,000

1965

MBA

Hà Nội

33

(*)

Nguyễn Thuỷ Hà - Cổ đông sáng lập

Công ty Vincom

VIC

659,400

NA

NA

Hà Nội

34

(*)

Phạm Thuý Hằng - Thành viên HĐQT

Công ty Vincom

VIC

647,331

1974

Cử nhân ngoại ngữ

Hà Nội

35

8

Đỗ Cao Bảo - Thành viên HĐQT

Công ty phát triển đầu tư công nghệ FPT

FPT

644,660

891,600

1957

Cử nhân

Hà Nội

36

2

Lê Quang Tiến - Phó chủ tịch HĐQT

Công ty phát triển đầu tư công nghệ FPT

FPT

616,903

1.706,000

1958

MBA

Hà Nội

37

(*)

Phạm Thu Hương - Vợ ông Phạm Nhật Vượng - Thành viên HĐQT, chị bà Phạm Thúy Hằng

Công ty Vincom

VIC

588,750

NA

NA

NA

38

(*)

Chen Li Hsun - Chủ tịch HĐQT

Công ty Full Power

FPC

507,230

1960

Cao đẳng, kỹ sư xây dựng

Đài Loan

39

(*)

Nguyễn Thị Hương Lan - Thành viên HĐQT

Công ty Vincom

VIC

490,625

1970

Thạc sĩ trắc địa

Hà Nội

40

48

Vương Ngọc Xiềm - Phó tổng giám đốc KDC, NKD

- Công ty Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc
- Công ty Chế biến thực phẩm Kinh Đô

NKD
KDC

490,000

192,500

1962

Cử nhân

TP HCM

41

49

Vương Bửu Linh - Cổ đông sáng lập NKD, kiêm Phó tổng giám đốc KDC

- Công ty Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc
- Công ty Chế biến thực phẩm Kinh Đô

NKD
KDC

490,000

192,500

1965

Cử nhân

TP HCM

42

47

Đặng Thu Thuỷ - vợ ông Trần Mộng Hùng Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

489,463

195,000

NA

NA

NA

43

46

Huỳnh Bích Ngọc - Vợ Chủ tịch HĐQT Đặng Văn Thành

Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín

STB

456,775

197,900

NA

NA

NA

44

17

Phan Ngô Tống Hưng - Phó chủ tịch HĐQT

Công ty phát triển đầu tư công nghệ FPT

FPT

425,935

589,100

1961

MBA

Hà Nội

45

18

Nguyễn Thành Nam - Thành viên HĐQT

Công ty phát triển đầu tư công nghệ FPT

FPT

425,709

588,800

1961

Tiến sĩ

Hà Nội

46

19

Trương Thanh Thanh - Phó chủ tịch HĐQT, chị gái ông Trương Gia Bình

Công ty phát triển đầu tư công nghệ FPT

FPT

417,018

576,800

1951

Cử nhân

TP HCM

47

56

Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Công ty Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình

HBC

412,308

156,300

1958

Cử nhân

TP HCM

48

20

Trương Đình Anh - Thành viên HĐQT

Công ty phát triển đầu tư công nghệ FPT

FPT

410,958

568,400

1970

Cử nhân

TP HCM

49

51

Huỳnh Quế Hà - Phó chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín

STB

392,841

187,200

1969

MBA

TP HCM

50

54

Đặng Huỳnh Ức My - con Chủ tịch HĐQT Đặng Văn Thành

Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín

STB

385,071

166,800

NA

NA

NA

51

57

Nguyễn Thuý Lan - em ông Nguyễn Đức Kiên Phó Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

384,266

153,100

NA

NA

NA

52

58

Nguyễn Thuỳ Hương - em ông Nguyễn Đức Kiên Phó Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

384.266

153,100

NA

NA

NA

53

55

Hồ Thị Phương Thảo - vợ Đặng Hồng Anh Thành viên HĐQT, con dâu Chủ tịch HĐQT Đặng Văn Thành

Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín

STB

383,206

166,400

NA

NA

NA

54

26

Lê Thị Dịu Minh - Thành viên HĐQT con gái ông Lê Văn Quang Chủ tịch kiêm TGĐ

Công ty thuỷ sản Minh Phú

MPC

382,800

474,000

1986

Đang học đại học ở Mỹ

TP HCM

55

(*)

Trần Tuấn Dương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Tập đoàn Hòa Phát

HPG

382,000

1963

Cử nhân kinh tế, cử nhân báo chí

Hà Nội

56

(*)

Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT

Tập đoàn Hòa Phát

HPG

382,000

1962

Cử nhân kinh tế

Hà Nội

57

23

Nguyễn Điệp Tùng - Thành viên HĐQT

Công ty phát triển đầu tư công nghệ FPT

FPT

380,978

527,000

1968

Cử nhân

Hà Nội

58

25

Hoàng Nam Tiến - Thành viên HĐQT

Công ty phát triển đầu tư công nghệ FPT

FPT

377,167

521,600

1969

Cử nhân

Hà Nội

59

59

Huỳnh Thanh Thuỷ - Thành viên HĐQT

Ngân hàng cổ phần ACB

ACB

359,492

143,200

1967

Cử nhân

TP HCM

60

85

Hà Thị Thanh Vân - Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc PAN. (Bà Vân còn có ở SSI, là vợ ông Nguyễn Hồng Nam Phó tổng giám đốc SSI)

- Công ty Xuyên Thái Bình Dương
- Công ty Chứng khoán Sài Gòn

PAN
SSI

349,490

349,490

1968

Cử nhân quản trị kinh doanh

TP HCM

61

(*)

Chu Quân - Thành viên HĐQT

Tập đoàn Hòa Phát

HPG

343,800

1961

Cử nhân

Hà Nội

62

204

Nguyễn Vĩnh Thọ - chồng bà Đặng Thị Hoàng Phượng Thành viên HĐQT, em gái Tổng giám đốc Đặng Thành Tâm

Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

ITA

341,600

9,735

NA

NA

TP HCM

63

28

Nguyễn Minh Sơn

Công ty phát triển đầu tư công nghệ FPT

FPT

337,155

466,300

1958

Cử nhân

TP HCM

64

42

Trần Văn Ngọc - Thành viên HĐQT

Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín

STB

330,694

247,800

1952

Cao đẳng

TP HCM

65

44

Nguyễn Mạnh Hùng - em Nguyễn Duy Hưng Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Công ty Chứng khoán Sài Gòn

SSI

328,588

232,400

NA

NA

NA

66

(*)

Lin Chen Hai - Thành viên HĐQT

Công ty Full Power

FPC

320,320

1947

Trung học

Đài Loan

67

(*)

Nguyễn Phú Cường - Thành viên HĐQT

Công ty đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà

SJS

296,634

1968

Thạc sĩ kinh tế

Hà Nội

68

(*)

Nguyễn Ngọc Quang - Thành viên HĐQT

Tập đoàn Hòa Phát

HPG

286,500

1960

Trung cấp

Hà Nội

69

(*)

Doãn Gia Cường - Phó chủ tịch HĐQT

Tập đoàn Hòa Phát

HPG

286,500

1963

Thạc sĩ kinh tế

Hà Nội

70

37

Trần Quốc Hoài

Công ty phát triển đầu tư công nghệ FPT

FPT

260,319

360,000

1970

Cử nhân

TP HCM

71

76

Cô Gia Thọ - Thành viên HĐQT KDC, NKD

- Công ty Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc
- Công ty Chế biến Thực phẩm Kinh Đô

NKD
KDC

252,840

94,300

1958

Cử nhân

TP HCM

72

66

Phạm Đỗ Quế Hương - Con ông Phạm Trung Cang Chủ tịch HĐQT TPC kiêm Phó chủ tịch HĐQT Ngân Hàng ACB

- Ngân hàng cổ phần Á Châu
- Công ty Nh
ựa Tân Đại Hưng

ACB
TPC

252,840

94,100

NA

NA

NA

73

67

Phạm Đỗ Can Trường - Con ông Phạm Trung Cang Chủ tịch HĐQT TPC kiêm Phó chủ tịch HĐQT Ngân Hàng ACB

- Ngân hàng cổ phần Á Châu
- Công ty Nh
ựa Tân Đại Hưng

ACB
TPC

251,400

94,100

NA

NA

NA

74

43

Pang Tee Chiang - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Công ty Thực phẩm Quốc tế

IFS

249,633

238,500

1945

Cử nhân

Malaysia

75

70

Phạm Trung Cang - Chủ tịch HĐQT TPC kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB

- Ngân hàng cổ phần Á Châu
- Công ty Nh
ựa Tân Đại Hưng

ACB
TPC

249,400

83,800

1954

Cử nhân

TP HCM

76

68

Lê Viết Hưng – Thành viên viên HĐQT, Anh ông Lê Viết Hải Chủ tịch HĐQT

Công ty Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình(HBC)

HBC

240,446

91,200

1955

Cử nhân

TP HCM

77

(*)

Yeh Li Chuan - Cổ đông chính

Công ty Full Power

FPC

228,800

NA

NA

NA

78

(*)

Yeh Li Cheng - Thành viên HĐQT

Công ty Full Power

FPC

228,800

NA

NA

NA

79

40

Lê Thế Hùng - Trưởng Ban Kiểm soát

Công ty phát triển đầu tư công nghệ FPT

FPT

204,014

282,200

1958

Tiến sĩ

Hà Nội

80

74

Đỗ Thị Quế Thanh - Vợ ông Phạm Trung Cang Phó chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

202,035

80,500

NA

NA

NA

81

75

Huỳnh Tấn Thanh - Cha bà Huỳnh Thanh Thuỷ Thành viên HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

201,696

80,400

NA

NA

NA

82

90

Nguyễn Duy Hùng - Tổng giám đốc

Công ty Đầu tư và Vận tải Dầu khí VINASHIN

VSP

197,633

48,200

1956

Cử nhân

TP HCM

83

79

Đinh Thị Hồng Nhung - Vợ ông Trần Thanh Kiên Giám đốc khối đầu tư và bảo lãnh phát hành

Công ty Chứng khoán Sài Gòn

SSI

187,085

72,000

NA

NA

NA

84

78

Nguyễn Huỳnh Thanh Thanh - Con bà Huỳnh Thanh Thuỷ Thành viên HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

180,574

71,900

NA

NA

NA

85

53

Trần Quang Nghị - Thành viên HĐQT

Công ty phát triển nhà Thủ Đức

TDH

171,569

179,000

1960

Cử nhân

TP HCM

86

27

Bùi Sỹ Tuấn - Giám đốc Đầu tư tài chính

Công ty thuỷ sản Minh Phú

MPC

168,404

473,200

1971

Cử nhân

Cà Mau

87

80

Phạm Văn Mẹo - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm giám đốc nhân sự TPC (Ông Mẹo là em ông Phạm Trung Cang Phó Chủ tịch HĐQT ACB, cũng nắm giữ ACB).

- Công ty Nhựa Tân Đại Hưng
- Ngân hàng cổ phần Á Châu

TPC
ACB

167,700

64,700

NA

NA

NA

88

45

Nguyễn Khắc Thành

Công ty phát triển đầu tư công nghệ FPT

FPT

167,628

231,800

1964

Tiến sĩ

Hà Nội

89

100

Lê Trà My - Cổ đông sáng lập

Công ty Xuyên Thái Bình

PAN

166,026

43,800

NA

NA

Hà Nội

90

81

Lê Nguyệt Ánh - Con ông Lê Vũ Kỳ - Phó tổng giám đốc

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

160,807

64,100

NA

NA

NA

91

82

Nguyễn Thị Thanh Ngọc - Vợ ông Trịnh Kim Quang Thành viên HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

159,264

63,500

NA

NA

NA

92

84

Nguyễn Văn Nghệ - Cổ đông sáng lập

Công ty Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình(HBC)

HBC

155,061

58,900

NA

NA

TP HCM

93

(*)

Phạm Hồng Linh - Thành viên HĐQT, chị bà Phạm Thúy Hằng

Công ty Vincom

VIC

151,170

1965

Cao đẳng ngoại ngữ

Hà Nội

94

83

Nguyễn Huỳnh Thanh Trang - con bà Huỳnh Thanh Thuỷ - thành viên HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

149,249

59,500

NA

NA

NA

95

9

Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc REE

Công ty cơ điện lạnh REE

REE

145,442

887,400

1952

Cử nhân

TP HCM

96

(*)

Lê Thị Lệ- Vợ ông Trần Văn Nhân, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Công ty Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang

ACL

144,500

NA

NA

NA

97

(*)

Đỗ Đông Nam - Chồng bà Phạm Hồng Linh Thành viên HĐQT

Công ty Vincom

VIC

133,450

NA

NA

NA

98

(*)

Vũ Gia Cường - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Công ty Phát triển Đô thị Từ Liêm

NTL

132,959

1958

Kỹ sư xây dựng, cử nhân luật

Hà Nội

99

(*)

Nguyễn Văn Kha - Chủ tịch HĐQT

Công ty Phát triển Đô thị Từ Liêm

NTL

130,686

1948

Trung cấp

Hà Nội

100

130

Vũ Dương Hiền - Chủ tịch HĐQT HPC, kiêm Chủ tịch và Tổng giám đốc HAP

- Công ty Chứng khoán Hải Phòng
- Công ty Giấy Hải Phòng

HPC
HAP

126,960


1944

Tiến sĩ khoa học kinh tế

Hải Phòng

Chú thích:

- Nguồn dữ liệu: Bản cáo bạch của các công ty niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP HCM và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- (*): Thuộc doanh nghiệp mới lên sàn trong năm 2007, hoặc trong 2006 chưa có thông tin

- (**): . Tổng giá trị cổ phiếu nắm giữ tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch 29/12/2006

- (***): Tổng giá trị cổ phiếu năm giữ tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch 28/12/2007

- NA: Không có thông tin trong cáo bạch


Thứ hạng

Tên

Doanh nghiệp niêm yết

Mã CK

Tài sản (**)

Năm sinh

Cư trú

Trình độ

1

Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

FPT

2.354

1956

Hà Nội

Tiến sỹ

2

Lê Quang Tiến - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

FPT

1.706

1958

Hà Nội

MBA

3

Bùi Quang Ngọc - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

FPT

1.193

1956

Hà Nội

Tiến sỹ

4

Lê Văn Quang - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Thuỷ sản Minh Phú

MPC

1.146

1958

TP HCM

10/10

5

Chu Thị Bình - Phó tổng giám đốc

Công ty cổ phần Thuỷ sản Minh Phú

MPC

1.146

1964

Cà Mau

Trung cấp

6

Hoàng Minh Châu - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

FPT

937,2

1958

TP HCM

MBA

7

Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc SSI - Uỷ viên HĐQT VSH - Uỷ viên HĐQT PAN (*)

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

Công ty cổ phần thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh

Công ty cổ phần xuyên Thái Bình dương

SSI PAN VSH

909,6

1962

Hà Nội

Đại học

8

Đỗ Cao Bảo – Thành viên HĐQT

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

FPT

891,6

1957

Hà Nội

Đại học

9

Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc REE. Thành viên HĐQT STB (*) (***)

Công ty cổ phần Cơ điện lạnh

Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín

REE STB

887,4

1952

TP HCM

Đại học

10

Trần Kim Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành KDC. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành NKD (*)

Công ty cổ phần Kinh Đô

Công ty cổ phần Kinh Đô Miền Bắc

KDC NKD

836,2

1960

TP HCM

Đại học

11

Nguyễn Xuân Sơn - Thành viên HĐQT (***)

Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ dầu khí

PVD

798,5

1959

Vũng Tàu

12/12

12

Nguyễn Phương Anh - con Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến

Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Tân Tạo

ITA

743,4

-

-

-

13

Đàm Hải Giang - Thành viên HĐQT (***)

Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ dầu khí

PVD

734,8

1972

Hà Nội

Thạc sỹ

14

Nguyễn Hồng Nam - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc SSI - em Nguyễn Duy Hưng - thành viên HĐQT PVD (*)

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ dầu khí

SSI PVD

703,6

1967

TP HCM

Thạc sỹ

15

Đặng Ngọc Lan - vợ ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

677,7

-

-

-

16

Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

619

1964

Hà Nội

Đại học

17

Phan Ngô Tống Hưng - Phó chủ tịch HĐQT

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

FPT

589,1

1961

Hà Nội

MBA

18

Nguyễn Thành Nam - Thành viên HĐQT

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

FPT

588,8

1961

Hà Nội

Tiến sỹ

19

Trương Thanh Thanh - Phó chủ tịch HĐQT

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

FPT

576,8

1951

TP HCM

Đại học

20

Trương Đình Anh - Thành viên HĐQT

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

FPT

568,4

1970

TP HCM

Đại học

21

Đặng Hồng Anh - Thành viên HĐQT

Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín

STB

558,6

1980

TP HCM

Đại học

22

Trần Hùng Huy - thành viên HĐQT, con trai Chủ tịch HĐQT Trần Mộng Hùng

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

543,9

1978

TP HCM

Đại học

23

Nguyễn Điệp Tùng - Thành viên HĐQT

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

FPT

527

1968

Hà Nội

Đại học

24

Trần Lệ Nguyên - Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Kinh Đô

KDC

525,4

1968

TP HCM

Đại học

25

Hoàng Nam Tiến - Thành viên HĐQT

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

FPT

521,6

1969

Hà Nội

Đại học

26

Lê Thị Dịu Minh - Thành viên HĐQT

Công ty cổ phần Thuỷ sản Minh Phú

MPC

474

1986

TP HCM

12/12
Đang học ĐH ở Mỹ

27

Bùi Sỹ Tuấn - Trưởng ban Kiểm soát

Công ty cổ phần Thuỷ sản Minh Phú

MPC

473,2

1971

Cà Mau

Đại học

28

Nguyễn Minh Sơn - Thành viên Ban Kiểm soát

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

FPT

466,3

1958

TP HCM

Đại học

29

Lê Văn Điệp - Thành viên HĐQT - Phó giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần Thuỷ sản Minh Phú

MPC

462,3

1972

Cà Mau

12/12

30

Nguyễn Thị Kim Thanh - vợ Tổng giám đốc Đặng Thành Tâm

Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Tân Tạo

ITA

460,6

-

-

-

31

Trần Mộng Hùng -Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

450

1953

TP HCM

Đại học

32

Đặng Văn Thành - Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín

STB

444,7

1960

TP HCM

Đại học

33

Hoàng Thị Kim Tuyến - Mẹ Tổng giám đốc Đặng Thành Tâm

Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Tân Tạo

ITA

416,8

-

-

-

34

Nguyễn Ngọc Hải - Chồng bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc REE, thành viên HĐQT STB (*)

Công ty cổ phần Cơ điện lạnh

Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín

REE
+STB

391,7

-

-

-

35

Đặng Thành Tâm - Tổng giám đốc

Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Tân Tạo

ITA

371,7

1964

TP HCM

Đại học

36

Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT

Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Tân Tạo

ITA

371,7

1959

TP HCM

Đại học

37

Trần Quốc Hoài - Thành viên Ban Kiểm soát

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

FPT

360

1970

TP HCM

Đại học

38

Trần Phú Mỹ - Em ông Trần Mộng Hùng, Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

332,8

-

-

-

39

Trần Đặng Thu Thảo - Con ông Trần Mộng Hùng, Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

305,3

-

-

-

40

Lê Thế Hùng - Trưởng Ban Kiểm soát

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

FPT

282,2

1958

Hà Nội

Tiến sỹ

41

Đặng Thị Hồng Phương - Ủy viên HĐQT

Công ty cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh

VSH

254

1957

-

MBA

42

Trần Văn Ngọc - Thành viên HĐQT

Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín

STB

247,8

1952

TP HCM

Cao đẳng

43

Pang Tee Chiang - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Thực phẩm Quốc tế

IFS

238,5

1945

Malaysia

-

44

Nguyễn Mạnh Hùng – Em ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

SSI

232,4

-

-

-

45

Nguyễn Khắc Thành – Thành viên Ban Kiểm soát

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư công nghệ FPT

FPT

231,8

1964

Hà Nội

Tiến sỹ

46

Huỳnh Bích Ngọc - Vợ Chủ tịch HĐQT Đặng Văn Thành

Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín

STB

197,9

-

-

-

47

Đặng Thu Thuỷ - vợ ông Trần Mộng Hùng, Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

195

-

-

-

48

Vương Ngọc Xiềm - Phó tổng giám đốc KDC, Phó Tổng giám đốc NKD (*)

Công ty cổ phần Kinh Đô

Công ty cổ phần Kinh Đô Miền Bắc

KDC NKD

192,5

1962

TP HCM

12/12

49

Vương Bửu Linh - Phó tổng giám đốc KDC, Phó tổng giám đốc NKD (*)

Công ty cổ phần Kinh Đô

Công ty cổ phần Kinh Đô Miền Bắc

KDC NKD

192,5

1965

TP HCM

Đại học

50

Nguyễn Thị Phương - Thành viên Ban Kiểm soát

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

FPT

191

1956

TP HCM

Đại học

51

Huỳnh Quế Hà - Phó chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín

STB

187,2

1969

TP HCM

MBA

52

Đặng Thị Hoàng Phượng - Ủy viên HĐQT

Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Tân Tạo

ITA

185,9

1969

TP HCM

12/12

53

Trần Quang Nghị - Ủy viên HĐQT

Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức

TDH

179,7

1960

TP HCM

Đại học

54

Đặng Huỳnh Ức My - Con Chủ tịch HĐQT Đặng Văn Thành

Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín

STB

166,8

-

-

-

55

Hồ Thị Phương Thảo – Con dâu Chủ tịch HĐQT Đặng Văn Thành

Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín

STB

166,4

-

-

-

56

Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình

HBC

156,3

1958

TP HCM

Đại học

57

Nguyễn Thuý Lan - Em ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

153,1

-

-

-

58

Nguyễn Thuỳ Hương - Em ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

153,1

-

-

-

59

Chu Thị Thanh Hà - Vợ ông Lê Thế Hùng, thành viên Ban Kiểm soát

Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

FPT

148,8

-

-

-

60

Huỳnh Thanh Thuỷ - Thành viên HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

143,2

1957

TP HCM

Đại học

61

Bùi Quang Mẫn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Công ty cổ phần giấy Viễn Đông

VID

117,4

1959

TP HCM

12/12

62

Trần Thị Tiến - mẹ ông Trần Quang Nghị - Ủy viên HĐQT

Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức

TDH

115,2

-

-

-

63

Nguyễn Văn Kiệm - Chủ tịch (***)

Công ty cổ phần Than Núi Béo

NBC

111,1

1954

Hà Nội

Đại học

64

Lê Chí Hiếu - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức

TDH

103,1

1957

TP HCM

Thạc sỹ

65

Trịnh Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT

Công ty cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh

VSH

101,6

1965

-

Đại học

66

Phạm Đỗ Quế Hương - Con ông Phạm Trung Cang, Phó chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

94,1

-

-

-

67

Phạm Đỗ Can Trường - con ông Phạm Trung Cang Phó chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

94,1

-

-

-

68

Lê Viết Hưng - Uỷ viên HĐQT.

Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình

HBC

91,2

1955

TP HCM

Đại học

69

Nguyễn Thị Kim Xuân - Chủ tịch HĐQT

Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thuỷ Sản

ICF

85,9

1959

TP HCM

12/12

70

Phạm Trung Cang - Phó Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

83,8

1954

TP HCM

Đại học

71

Nguyễn Thị Thu - Phó chủ tịch kiêm Phó tổng giám đốc

Công ty cổ phần giấy Viễn Đông

VID

83,7

1959

TP HCM

12/12

72

Phạm Đình Kháng - Phó tổng giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT

Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức

TDH

81,6

1956

TP HCM

Đại học

73

Nguyễn Công Lý - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai

DCT

81

1961

TP HCM

Đại học

74

Đỗ Thị Quế Thanh - vợ ông Phạm Trung Cang, Phó chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

80,5

-

-

-

75

Huỳnh Tấn Thanh - cha bà Huỳnh Thanh Thuỷ, thành viên HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

80,4

-

-

-

76

Chu Văn An - Phó tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT

Công ty cổ phần Thuỷ sản Minh Phú

MPC

79

1953

Cà Mau

Đại học

77

Phan Thị Thanh Tú - Vợ ông Trần Tiến Dũng, Uỷ viên HĐQT (***)

Công ty cổ phần Đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

SJS

76

-

-

-

78

Nguyễn Huỳnh Thanh Thanh - Con bà Huỳnh Thanh Thuỷ, thành viên HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

71,9

-

-

-

79

Đinh Thị Hồng Nhung - Vợ ông Trần Thanh Kiên, Giám đốc khối đầu tư và bảo lãnh phát hành

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

SSI

71,9

-

-

-

80

Phạm Văn Mẹo - Em ông Phạm Trung Cang, Phó Chủ tịch HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

64,7

-

-

-

81

Lê Nguyệt Ánh - Con ông Lê Vũ Kỳ, Phó Tổng giám đốc

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

64,1

-

-

-

82

Nguyễn Thị Thanh Ngọc - Vợ ông Trịnh Kim Quang, thành viên HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

63,5

-

-

-

83

Nguyễn Huỳnh Thanh Trang - Con bà Huỳnh Thanh Thuỷ, thành viên HĐQT

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

59,5

-

-

-

84

Bùi Văn Nghệ - Cổ đông sáng lập

Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình

HBC

58,9

-

TP HCM

­-

85

Hà Thị Thanh Vân - Vợ Nguyễn Hồng Nam, ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

SSI

50,6

-

-

-

86

Nguyễn Vân Hương - Giám đốc Phát triển Kinh doanh

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

SSI

50,2

1960

-

Đại học

87

Nguyễn Thị Thanh Hà - Giám đốc Tài chính

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

SSI

50,2

1970

-

Thạc sỹ

88

Trần Thị Quý - Vợ ông Lương Trọng Diệp, Phó tổng giám đốc PVD

Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ dầu khí

PVD

50,1

-

-

-

89

Phan Văn Nguyện - Ủy viên HĐQT

Công ty cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh

VSH

49,6

1958

Bình Định

Đại học

90

Nguyễn Duy Hùng - Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí VINASHIN

VSP

48,2

1956

-

Đại học

91

Phan Ngọc Diệp - Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

SJS

47,3

1959

Hà Nội

Đại học

92

Trần Đức Thọ - Phó Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

SJS

46,8

1966

Hà Nội

Đại học

93

Trần Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT

Công ty cổ phần Đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

SJS

46,7

1958

Hà Nội

Đại học

94

Phạm Quốc Thắng - Em ông Phạm Đình Kháng, Phó tổng giám đốc

Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức

TDH

46,3

-

-

-

95

Trần Hoàng Nghĩa - chồng bà Mai Trúc Giang, Kế toán trưởng

Công ty cổ phần giấy Viễn Đông

VID

45,6

-

-

-

96

Phạm Thị Xuân Tươi - Cổ đông sáng lập

Công ty cổ phần giấy Viễn Đông

VID

45,5

-

Đồng Tháp

-

97

Lê Thị Cúc - Vợ ông Nguyễn Thanh Toại - Phó tổng giám đốc

Ngân hàng cổ phần Á Châu

ACB

45

-

-

-

98

Phạm Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

SSI

44,5

1969

­-

Đại học

99

Vũ Hồng Sự - Kế toán trưởng

Công ty cổ phần Đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

SJS

44,2

1966

Hà Nội

Thạc sỹ

100

Lê Trà My - cổ đông sáng lập

Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình

PAN

43,8

-

Hà Nội

-

Chú thích:

- Nguồn dữ liệu: Bản cáo bạch của các công ty niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP HCM và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- (*): Nắm giữ cổ phần tại nhiều công ty khác nhau đang niêm yết trên sàn

- (**): Tổng trị giá cổ phiếu nắm giữ tính theo giá cuối ngày 29/12/2006. Đơn vị: tỷ đồng

- (***): Cáo bạch không nêu rõ sở hữu cá nhân hay đại diện vốn

- (-): Không có thông tin trong cáo bạch

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------