Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Thursday, December 17, 2009

NB Việt Thường-"Bùi Tín và Tô Hải đã tự vẫn trong các bài viết hạ đẳng của mình"

Audio 1Audio 2thằng hèn Tô Hải
NGVanCanh NCT by you.
Bà Bút Vàng và "thần tượng" Nguyễn Chí Thiện

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------