Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Monday, December 19, 2011

LM Đô Xuân Quế Binh luận về Cánh chung luận và con quạ đen Nguyễn Văn Khảm


LTS- Con quạ đen Nguyễn Văn Khảm trốn trong áo tu hành làm gián điệp cho bọn VGCS, hắn lên được chức giám mục cũng như những con quạ đen khác bò lên những chức cao trong hàng giáo phẩm để làm việt gian, bán linh hồn cho Mác- cho tiền tài danh vọng và những cám dỗ khác. Công tác nằm vùng của chúng rất quan trọng cho đảng vì chúng muốn kiểm soát mọi tư tưởng, hoạt động giáo phận. Điển  hình là mọi hoạt động của giáo dân, giáo xứ, linh mục đều được báo cáo lên Hội đồng Giám Mục , ngay cả lời xưng tội cũng đuợc chúng ghi lại và báo cáo để chúng nộp cho đảng. Qua phần bình luận của giáo dân cho thấy, người giáo dân rất là sáng suốt nhìn ra những tên Việt gian ẩn nấp trong màu áo tôn giáo để phục vụ quyền lợi của đảng VGCS. Miệng chúng rao giảng hoà binh, yêu thương, Thượng đế nhưng lòng chúng là sài lang, rắn độc.Tay chúng làm dấu thánh giá, ban phép thánh, nhưng lòng chúng là lòng dạ Mác Lê của chủ nghĩa vô thần. Chúng đã bán linh hôn chúng cho Mác Lê  Không mong gì chúng còn thánh thiện để ban phúc lànhc ho ai cả. Khi Chúng nói " Chúa ở cùng anh chị em" thì qúi vị nên hiểu là "Chúa Mác lê của chúng đấy".
 Trong Kinh thánh có câu chuyện về Đức Giê su bị cám dỗ, Ngài nói " Sa Tăng, hãy cút đi". Để trong sạch, thánh thiện hàng giáo phẩm, giữ thiêng liêng nơi thờ phụng, thì người giáo dân mạnh dạn nói " bọn Sa Tăng trốn trong áo chùng thâm , hãy cút đi".  sau đây là lời bình luận của L.m. An-rê Đô Xuân QuếGiám mục Nguyễn Văn Khảm, con quạ đen quên 1 điều là : Cụ Mác Ơi! cụ là đồ chó đẻhttp://nhabaovietthuong.blogspot.com/2011/12/giam-muc-nguyen-van-kham-con-qua-en.html?utm_source=BP_recent   

           Thần học gia: L.m. An-rê Đô Xuân Quế o.p.

Cánh chung luận là gì?

17/12/11 5:16 PM

Đó là một sự mạo nhận không mấy lương thiện, một sư gán ghép giả tạo, vì “Mác-xít là một hệ tư tưởng vô thần cho nên không có cánh chung luận”. Đúng như thế, chứ không phải ngược lại.

Cụm từ này khó hiểu vì không có trong từ điển và trong đời thường. Trong tự điển, chỉ thấy những từ như chung kết, chung cục, chứ không thấy cánh chung. Còn trong đời thường, chỉ thấy nói đến cánh chim, cánh cửa, cánh kiến, cánh nhạn v.v…, chứ không thấy nói đến cánh chung, sở dĩ như vậy vì từ cánh chung mới xuật hiện vài chục năm nay thôi, khi linh mục Nguyễn Thế Thuấn nói đến “nhỡn giới cánh chung” ở trang 560 trong bản dịch Kinh thánh của mình. Đàng khác, cánh chung là một cái gì rất xa lạ đối với đời thường của dân chúng.
Khi muốn dịch từ eschaton ƐσχαƮoν (những sự sau) trong Kinh thánh và eschatos logos ƐσχαƮoς λογος (lời về sự sau) trong thần học, nhiều người không biết dùng từ nào, nên mượn từ cánh chung của linh mục Thuấn cho tiện. Từ đó dần dần cánh chung trở thành chữ phổ thông trong sách báo công giáo.
Vậy chính ra, cánh chung là gì và cánh chung luận là thế nào ? Theo nguyên ngữ Hy lạp eschaton là những sự sau và eschatos logos là lời về những sự sau. Eschatos logos trở thành eschatology trong tiếng Anh và eschatologie trong tiếng Pháp. Đây là môn học về những sự sau, gọi là tứ chung hay bốn sự sau, tức sự sống, sự chết, thiên đàng, hỏa ngục trong khoa thần học công giáo mà hiện nay người ta nói cách văn vẻ là cánh chung luận.
Sự sống, sự chết, thiên đàng, hỏa ngục là nội dung được bàn đến trong cánh chung luận. Đây là những tín điều người công giáo phải tuyên xưng trong các Chúa nhật và các ngày lễ trọng. Họ buộc phải tin rằng khi chết rồi, mỗi người phải ra trước tòa Chúa để bị phán xét về các việc mình làm khi còn sống. Nếu ăn ngay ờ lành thì được thưởng. Nếu ăn ở bất nhân thì bị phạt. Người lành được thưởng trên thiên đàng còn kẻ dữ bị phạt sa hỏa ngục. Bài Tin Mừng trong lễ Chúa Giê-su Vua vũ trụ cho thấy cảnh tượng đó đối với những người ăn ngay ở lành:
“Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng, Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.” (Mt 25,34-36)
Còn đối với những kẻ bất nhân :
“Quân bị nguyên rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỉ và các sứ thần của nó. vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.” (Mt. 25, 41-43)
Ngày cánh chung là ngày cuối cùng, ngày chu kỳ lịch sử loài người hoàn tất, ngày Chúa ngự giá mây trời mà đến trong tư thế lẫm liệt uy hùng, để phán xét người sống và kẻ chết.
Qua những lời Chúa phán trong ngày phán xét chung, những người được ân thưởng là những người làm những việc từ thiện bác ái. Những người này không phải là những người chỉ biết sống cho riêng mình mà là những người có các mối liên hệ với xã hội, với con người. Các Ki-tô hữu đươc thánh Phê-rô và thánh Phao-lô dạy rằng quê hương của họ ở trên trời: “Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta” (Pl 3,20) và họ ở trần gian này như lữ khách : “Anh em thân mến, anh em là khách lạ và lữ hành, tôi khuyên anh em hãy tránh xa những đàm mê xác thịt vốn gây chiến với linh hồn”. (1 Pr 2,11)
Quê trời là đích điểm cùa những người tin Chúa. Vì thế, cánh chung phải là ngày các Ki-tô hữu nhắm tới. Vì ngày đó mà họ cố sống theo lời Chúa dạy, khi còn ở trần gian này.
Quê hương Ki-tô hữu ở trên trời và họ ở trần gian này như những lữ khách, nhưng không phải vì thế mà họ xa lạ với trần gian. Hiến chế Vui mừng và Hy vọng cũng như học thuyết xã hội của Hội thánh luôn đặt Ki-tô hữu trước những bổn phận đối với trần gian theo cái nhìn của đức tin. Phải góp phần vào việc xây dựng xã hội trần gian để đem ơn cứu độ của Chúa cho xã hội đó.
Căn cứ vào nội dung môn cánh chung luận trong thần học công giáo thì không một triết thuyết hay chủ nghĩa nào có thể mang danh hiệu là cánh chung luận, vì triết thuyết hay chủ nghĩa đó không nhìn nhận Thiên Chúa là Chủ tể càn khôn và cùng đích của loài người, Đấng thưởng người lành và phạt kẻ dữ trong ngày chung thẩm. Vì vậy, nói rằng :ĐGM phụ tá Sài Gòn Phero Nguyễn Văn Khảm
“Bất cứ một tôn giáo nào cũng hàm chứa bên trong một cánh chung luận, triết thuyết nào có khả năng cung cấp cho con người một cánh chung luận hấp dẫn, cũng có nghĩa là cung cấp một niềm hy vọng có sức thuyết phục thì triết thuyết đó cuốn hút con người. Tôi lấy một cái thí dụ, ta đang sống rất là cụ thể trong một đất nước xã hội chủ nghĩa, dựa trên cái nền tảng triết học của Marx. Thế thì có nhiều người có thể nghĩ Mác xít vốn là một hệ tư tưởng vô thần cho nên là không có cánh chung luận. Không phải thế, trái lại nó có một cánh chung luận rất là hấp dẫn, rất là cụ thể, nó đã trình bày cái điểm tới của lịch sử nhân loại, là mót xã hôi công sản hoàn hão trong đó: không còn cảnh người bóc lót người, mà mỗi mót người trong anh chi em và tôi chỉ cần làm việc theo khả năng còn nhu cầu có bao nhiêu là cứ việc xài. Người ta sống với nhau trong tình huynh đệ, một thiên đàng tại thế, và khi mà có cái điểm tới của lịch sử cả nhân loại như thế, thì mỗi cá nhân trong lịch sử đó khám phá ra cái ý nghĩa của mót sư hy sinh mình chiu. Tôi chết đi nhưng sư nghiệp của tôi vân còn tồn tai mãi trong nhân dân. Tôi hy sinh nhưng mà sư hy sinh đấy không vô nghĩa, bởi vì nó xây dưng cho thế hê tương lai, xây dưng cho nhân dân, Trong cái cánh chung luận rất là cụ thể và hấp dẫn và chính vì thế nó đã cuốn hút cả triệu con người chấp nhận bao nhiêu hy sinh để xây dưng tương lai, cho nên có chứ không phải không đâu…” (Ngưng trích bài giảng về lễ Chúa Giê-su Vua vũ trụ ngày 20.11.2011 đọc thấy trên mạng NVCL của ĐC Phê-rô Nguyễn Khảm)).
thì đó là một sự mạo nhận không mấy lương thiện, một sư gán ghép giả tạo, vì “Mác-xít là một hệ tư tưởng vô thần cho nên không có cánh chung luận”. Đúng như thế, chứ không phải ngược lại.
Thuyết Mác-xít có chăng thì chỉ là một cái bánh vẽ, một sự mơ tưởng hão huyền về một tương lai tốt đẹp cho con người, một sự ru ngủ những người cả tin vào những lời đường mật của những kẻ khéo nói có tài che đậy, để lường gạt thiên hạ mà thôi. Cứ nhìn xem những gì đã xẩy ra hay còn đang xẩy ra tại những nước áp dụng chủ nghĩa Mác-xít mà Cuốn sách đen về Cộng sản là một điển hình cũng đủ thấy.

 
L.m. An-rê Đô Xuân Quế o.p.
Ý kiến bạn đọc

43 Responses to “Cánh chung luận là gì?”

cene) 1.  Hòa Bình says:
  Xem ra sự hiểu biết của DC Khảm về “cánh chung luận” cần được xét lại .
  Biết đầu nhờ sự sai lầm nghiêm trọng này (tôi cho là DC Khảm hiểu sai về từ này) mà các GM, LM , tu sĩ có cơ hội học hỏi thêm …
  •  Paul says:
   tôi không nghĩ là Đc Khảm không hiểu về cánh chung, bởi vì đây là một trong những những kiến thức cản bản nhất mà một chủng sinh cần phải nắm bắt được trước khi trở thành linh mục. Nhưng ngài đã cố tình giảng giải một cách sai lạc và đợ bỡ cộng sản một cách trơ trẽn như vậy vì ngài là một trong số những người đang bị bệnh. Một thứ bệnh trần kha hơn cả SIDA.
  •  Hố Nai, BH-ĐN. says:
   …Không, tôi không nghĩ thế. đ/c Khảm không sai… đ/c tự cho rằng mình có tài và lời mình nói ra là phải đúng, vì thế mới gọi là “thần khẩu hại xác phàm”.
   Theo tôi thì đ/c Khảm đã quá tự tin vào tài hùng biện của mình khi ngài buông ra những lập luận xoay chuyển tình thế, biến không thành có, biến có thành không.
   Đây là do Thánh ý Thiên Chúa xắp đặt để trừng trị thói kiêu căng, ngạo mạn phát ngôn bừa bãi nhằm bênh vực cho quyền lực thế gian và là sự dữ.
   Đ/c Khảm rất dí… dỏm, có bài giảng ngài còn ví von rất lạ lùng: “Chúa là tiền, Chúa là dollar”.
   Không thể bừa bãi như thế được cho dù với… bất cứ lý do gì!…
   •  Vân Nam says:
    Ủng hộ ý kiến cuả vị độc giả này. Tất cả là do kiêu căng.
    Hãy nhìn lại nhóm “Công Giáo và Dân tộc”, toàn những người có học vị, được đào tạo tại các trường danh tiếng ở Âu Châu. Kết cục đám này đem lại lợi ích gì cho GHCGVN?
    Tại sao Chuá không dùng các người thông thái làm ngôn sứ trong Cựu Ước? Tại sao Chúa không chọn môn đệ trong đám Luật Sĩ mà chọn mấy ông thuyền chài?
 2.  hongyen says:
  GHCGVN đến ngày Chung luận
  Ông khảm không sai đâu,ổng đang tuyên truyền cho quan thầy của ổng,ông chỉ khoát chiếc áo đen theo lệnh của quan thầy mà thôi.Ai đó có sai lầm không khi phong ông nầy làm giam muc.
  Hảy tỉnh thức mà cầu nguyện ngày Chúa đến gần kề
 3.  Van Nguyen says:
  Về trình độ triết và thần hoc của DC khảm thì qúa cao rồi chứ thế thì sai thế nào được, có chăng là có chủ ý gì đó…nên mới nảy sinh tư tưởng này. Thiết nghĩ khi còn là lm, những bài giảng của người đâu có tệ . Nhưng nay là GM có ô dù nên cũng khác, phải chăng là để vừa lòng kẻ bề trên.là người đã bảo kê cho lên hàng GM mà bù đắp lại công ơn của Mark.. Thật là một Giuda mới để lập công mà thôi.
 4.  Joe Pham says:
  Cám ơn Cha An-rê đã giải thích về “cánh chung luận” . Nếu không chúng con vì không am tường Thánh Kinh sẽ có sự hiểu biết lầm lạc.
 5.  Le anh Trieu says:
  Một gm cũa một địa phận lớn như thế mà còn có suy nghĩ ngây thơ về thuyết cs thì cũng chẳng lạ gì khi giáo hội vn bị bách hại nhưng chẳng ông gm nào lên tiếng bênh vực. Xót thật.
 6.  Hoang Dung says:
  Nếu có ai đó vui lòng chịu khó dịch bài giảng của GM Khảm và bài này của cha Quế để gửi cho Thánh bộ Giáo lý Đức tin của Vatican thẩm định thì hay lắm…
  GM mà giảng sai tín lý thì buộc phải giáng chức ngay thôi.
 7.  Phạm Văn says:
  Chúng con cám ơn Cha An-rê về bài viết này.
  Cũng qua bài viết này, con hy vọng và trông đợi NHỮNG LỜI XIN LỖI CÔNG KHAI của gm Khảm với Cộng đoàn Dân Chúa, vì những kém cỏi, thiếu hiểu biết thích đáng của mình, nên đã lệch lạc khi giảng dạy Dân Chúa (trong khi Giám mục là Thầy dạy muôn dân!), nếu đúng là chỉ vì do kém cỏi . Còn nếu vì lý do nào khác, chỉ có gm Khảm biết, thì cách hay nhất, đàng hoàng nhất là nên xin Tòa Thánh cho về hưu, xin ra khỏi hàng ngũ GM để về làm trưởng ban tuyên giáo của một tỉnh nào đó ở Tây bắc, Tây nguyên chẳng hạn (ở đó trình độ của gm Khảm chắc chắn là khá hơn các đ/c khác!)
 8. có thể “Cánh chung” theo ý của ĐC Khảm nghĩa thuần có thể xem là mục đích cuối cùng, đích đến của chung cuộc , chứ không theo nghĩa riêng của Công Giáo là “Bốn sự sau”!
  Có điều, cánh chung của Công Giáo hoặc của Marx đều không có ở trần thế! (ngoài việc sống chết)
  Có chăng Thiên đàng, hỏa ngục chỉ được nhìn nhận qua đức tin và xã hội lý tưởng tuyệt đối của Marx là chiếc “bánh vẽ” vì khi cánh chung Marxist thành hiện thực chính là lúc con người bị diệt vong vì xã hội không còn động lực để đấu tranh và phát triển nữa!
 9.  le tri says:
  Cám ơn bài viết của Cha Andrê rất hay và thuyết phục.
  Những sự mạo nhận không mấy lương thiện cùng với sự gán ghép giả tạo không nên tồn tại trong Giáo Hội thánh thiện và tinh tuyền.
 10.  CÙ NÈO says:
  ĐỨC CHA KHẢM HÌNH NHƯ THÍCH DÙNG DANH TỪ NÀY NGHE CHO KÊU(TO), NGHE LẠ TAI NHƯNG RẤT LÀ MƠ HỒ ĐỐI VỚI GDVN, LÚC ĐẦU NGHE CŨNG LẠ ! NHƯNG RỒI CHẲNG AI HIỂU NGHĨA LÀ GÌ CẢ , KHÁC VỚI NHỮNG NGÔN TỪ THÂN QUEN NGÀI VẪN DÙNG. VẢ LẠI Ý TƯỞNG NGHE NHƯ CA TỤNG THUYẾT CS VÔ THẦN ĐANG TỒN TẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VN.
 11. Xin anh chị em hợp ý cầu nguyện cho ĐC Khảm nhiều vì ngài bận mải công cán nên tâm trạng cũng lu bu,vì các đồng chí của ngài đang đợi chờ ngài để họp liên hoan tổng kết cuối năm; Hơn nữa ngài cũng đang hưởng Thiên đàng ở trần gian với cộng sản nên ngài phải giữ gìn nó như chính con ngươi của mắt mình,( còn cộng sản còn ngài ) như cánh chung.
 12.  Vinh Sàigòn says:
  Cám ơn Cha nhiều. Bài viết sâu sắc, súc tích và rất rõ ràng. Cám ơn Cha giúp chúng con hiểu rõ về vấn đề quan trọng này và nhận biết cái đúng cái sai.
 13.  Nguyễn Tiến Phương says:
  Một Thầy Đại Chủng Viện Xuân Bích hỏi Cha Maurice Vidal, PSS, thần học gia về vấn đề “lạc giáo”. Ngài trả lời ngắn gọi : “đó là bài giảng của các cha”. Nay mới thấy đúng như vậy.
  Nguyễn Tiến Phương
 14.  PhanNam says:
  Là một người không chuyên về thần học , nhưng sự hiểu biết thông thường với một ít kiến thức và căn bản đạo đức đươc học tập tu luyện vài năm trong chủng viện cũng nhận thấy cái gì đó kỳ kỳ khó chịu khi đọc bài giảng của ĐGM Khảm . Cái khó chịu ở đây là cái khó chịu không chấp nhận những giáo huấn , những lời rao giảng đầy tín chất xoa dịu , vuốt ve với thễ chế CS nhằm mục đích gì ? Đem lại thuận tiện cho việc mở mang nước Chúa chăng ? Kính thưa ĐC Khảm , cuộc sống trần gian thật phức tạp với sự cố gắng liên lủy đấu tranh cho sự sống còn , nhưng con thiết nghĩ chúng ta là Tín Đồ Công Giáo có cuộc sống Tâm Linh phong phú không thể vỉ sinh tồn hay vì quyền lợi danh vọng mà can tâm tránh né với bạo quyền để cho bất công tiếp tục ngự trị . Ngày nàoi áp dụng phương pháp lòn lách , ru ngủ để làm đẹp lòng Ma Quỷ ( thể chế CS là Ma Quỷ ) thì ngày ấy ” cánh chung luận ” sẻ đến với sự buồn đau vì đã đi ngược lại thánh ý Chúa .
  Trên đây chỉ là những suy nghĩ thô thiển của con , đồng thởi với sự giải thích của LM Đổ Xuân Quế về ” cánh chung luận” mà con rất tâm đắc . Con kính xin ĐC Khảm cho con một lời giáo huấn , một lời xác tín để con được sống đạo đúng với tinh thần của người Công Giáo chân chính .
 15.  Phê rô Nguyễn Nho says:
  Hồng Y Mẫn, Gm Khảm, Gm Hợp…
  Các vị này từng là du sinh ở nước ngoài, nhưng sao các vị không mở mắt để học những điều cơ bản tối thiểu của những nước có nền dân chủ? Vì sao những vị này lại nhân danh chức sắc CG là những mục tử để “lấy thịt đè người”? Tỏ lộ rõ thái độ ghen tị, dè bĩu, chê bai v.v…những người làm truyền thông vì công lý, sự thật?
 16.  Ân Nguyên says:
  Cha giải thích phần này đúng là con mới giám hiểu. Chứ hôm qua nghe lại bài giảng của Đc Khảm con chả hiểu nổi ngài nói gì. Vốn con hay đi nhà thờ Chúa Cứu Thế nên cách giảng quá thần học như ĐC Khảm là vô phương tiếp nhận.
  Đến giờ con mới thấy thánh Alfonso tuyệt vời thế nào khi người buộc anh em DCCT phải giảng với cáchbình dân tuyệt đỉnh.
  Đc Khảm ơi, con nghĩ ngại bị bệnh nghề nghiệp quá nặng rồi.
 17.  hoang says:
  Thưa Đ/C Khảm. Đọc mớ từ ngữ cao siêu của Ngài ( và vài Ngài nữa) con chợt nghĩ lại ngày xưa con cũng hay nói những từ ngữ cao siêu cho có vẻ khác người thì nhiều người nói với con rằng ” Đã ngu mà còn chơi chữ, đã dốt mà còn tỏ ra nguy hiễm, có chăng chĩ có cái lưỡi dài đảo qua đảo lại, xào xào nấu nấu…)” nên từ đó con sống âm thầm và cố gắng học hỏi và không bị chửi nữa
 18.  Sơn Nam says:
  Con xin xưng tôị công khai cung̀ anh chị em:
  Thưa Cha Quế, khi con nghe lơì đ/c Kham̉ ca tung̣ cańh chung luâṇ cuả Karl Marx, thì con có noí lơì thiêú đức bác aí với cụ Karl Marx răng̀ “Sư Cha nhà ông! Triết thuyết taò lao cuả Ông đã quyêń rủ và giết hại bao nhiêu triệu ngươì lâm̀ lạc theo ông rôì mà ông cung̃ không chịu buông tha cụ Kham̉ nhà tôi!”
 19.  Nguyen Cong says:
  Thực ra đây cũng mới chỉ là ý kiến của riêng cha Quế nhìn về cánh chung luận mà thôi. Có một điều mà chúng ta phải đặt vấn đề là qui luật sinh tồn: có khởi đầu ắt có kết thúc, hữu sinh ắt hữu tử âu cũng là chuyện thường. Tôi thấy đúng khi thấy mọi chủ thuyết đều có đặt vấn đề kết quả, có vậy thì mới có người theo. Ai chơi cờ bạc cũng hi vọng mình thắng, cũng vậy theo một cái gì cũng có cái hậu của nó. Còn chuyện ĐC Khảm giảng vậy chúng ta đừng suy diễn nhiều mà nên có thái độ tích cực, ko vì một ví dụ, một hình ảnh mà qui kết được. Con người là sự bất toàn nên mới có đổi thay, hãy tin là chỉ có Thiên Chúa mới là vĩnh hằng mà thôi
  •  Lannam says:
   Bác ơi,
   Đừng biện minh cho những kẻ này nữa. Hãy sống sự thật đi. Nếu bác bênh vực những “kiểu nói cao siêu-chơi chữ” (theo ý bác) của vị này, thì ít nhất bác hãy COI HÀNH ĐỘNG CỦA ÔNG TA trong đời sống thường nhật , thì biết con người/bản chất của ông.
   Kính
   Chúng cháu
  •  tran thi song mai says:
   Thưa ngài, chữ nghĩa ĐC Khảm giảng như thế, mạch văn như thế, cung giọng như thế, độc giả và thính giả hiểu như thế mà ngài bảo là nhiều người không hiểu ý ĐC Khảm thì là thế nào? Thật khó hiểu cho thái độ bênh đỡ, chữa cháy cho ĐC Khảm của ngài. Hiểu rằng phần nói về cánh chung luận của cộng sản trong bài giảng của ĐC Khảm, là một cách “chửi khéo cộng sản”, theo tôi đấy cũng là một kiểu gán ghép, suy diễn khác với nội dung văn bản, khác với ý tưởng của tác giả. Thực ra là một kiểu suy diễn nhằm bênh đỡ cho tác giả, nhưng đấy là kiểu suy diễn, gán ghép lố bịch và trơ trẽn như chính tác giả khi nói cộng sản có một cánh chung luận tốt đẹp.
  •  Vân Nam says:
   Nếu GM Khảm giảng thuyết cho một nhóm thính giả “chọn lọc”, những người có thể hiểu kiểu nói “kháy”, nói “mát” như ông Trần Tâm suy nghĩ thì cũng có thể chấp nhận được. Nhưng bài giảng thuyết cho đại đa số giáo dân, những người nghe lời Chuá trong cách diễn tả giản dị, dễ hiểu thì những lời GM Khảm đã có tác dụng ngược. Bằng chứng đại đa số độc giả trang NVCL đều “hiểu lầm”,” hiểu sai” ý ông ta cả, vậy thì có ích gì khi gây ngộ nhận?
   Người dân Việt, người CGVN đang ở nhà họ, chứ không ở ké nhà cuả Đảng CS mà ví von như ông. Ngược lại mới đúng, Chủ Nghiã CS mới là “kẻ” ăn đậu ở nhờ!!!
  •  Sơn Nam says:
   –> đ/g trâǹ Tâm hết bênh vực Uỷ ban Cong Lý “Trị nghiêṇ Sex”, nay lại bênh vực cụ Kham̉ “chủ nghiã Mać”. Cho nên Tôi hiêủ ý cuả đ/g Trâǹ Tâm rôì!
 20.  Một giáo dân says:
  Là một người giáo dân bình thường, tôi không cần biết các vị trí thức suy tư như thế nào. Tôi chỉ cần biết những suy tư đó có đem lại hạnh phúc cụ thể , có xây dựng được xã hội thiên đàng thực tế mà con người bình thường có thể sờ thấy, nhìn thấy, cảm thấy hay không. Nếu những lý thuyết trên trời, những suy tư vòng vo cho vẻ trí thức mà không đem lại những kết quả cụ thể thì đó là ngông tưởng. Sự thật đơn giản chỉ có thế. ! Đừng đem dáng vẻ trí thức cộng thêm quyền hành để dắt con người ra khỏi thực tế cuộc sống.
  Đối với những con người bình dị, lam lũ, lao động chân chính thì chủ nghĩa cộng sản thực tế chỉ đem lại sự tàn phá, suy đồi về đạo đức và con người. Còn nó có cánh chung luận hoặc bất cứ thứ gì tương tự như thế thì cũng là thứ vô bổ, vì nó không đem lại kết qủa hạnh phúc cho con người.
  Chính vì thế có những kẻ tưởng mình sáng nhưng quả thực rất mù lòa trước sự thực. Khốn nạn những kẻ trí thức như thế.
 21.  Có một câu hỏi says:
  Cha An-Rê Đỗ Xuân Quế ơi!… Con bị mắc chứng chậm hiểu mong Cha thông cảm cho phép con được hỏi:
  “Ngày cánh chung là ngày cuối cùng, ngày chu kỳ lịch sử loài người hoàn tất, ngày Chúa ngự giá mây trời mà đến trong tư thế lẫm liệt uy hùng, để phán xét người sống và kẻ chết.”.
  - Câu trên là một định nghĩa hoàn toàn chính xác cho cụm từ “ngày cánh chung”. Con cũng tin như vậy.
  - Thế còn “luận” là gì? có phải luận là “lập luận, lý luận” làm sao cũng được có phải không?
  Rất cám ơn Cha.

  •  chậm hiểu says:
   Có lẽ vậy, cũng bởi tại mình chậm hiểu hoặc nhận thức chưa tới (hy vọng không có ai giống mình) cho nên :
   Đọc ý kiến của hai vị có tên Van Tran và Trần Tâm thực tình tôi chẳng hiểu tí nào cả. Thấy nó sao sao ấy. Ấm ức lắm nhưng không thốt nên lời…
   Ấy thế mà đến cái khoản kêu gọi đoàn kết, xây dựng tính hiệp nhất trong giáo hội thì tôi hiểu và hoàn toàn đồng ý cùng hai vị.
   Thành thật xin lỗi vì thấy sao nói vậy ấy mà.
  •  Sơn Nam says:
   Có bao giờ cụ Kham̉ lên tiêńg bênh vực dân Oan mất đất, đâú tranh các bất công trong xã hôị, bênh vực các giaó dân giaó xứ Thaí Hà, Loan Lý, Côǹ Dâù mà kêu là cụ cung̀ “chiêń tuyến”.
   •  Dr. Huân Trần says:
    Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn về thái độ vô cảm an phận của đồng chí Nguyễn Văn Khảm với các vấn đề xã hội tại VN. Điều đáng buồn là có không ít các chức sắc trong Hội Đồng Giám Mục VN cũng có thái độ bàng quang vô cảm như vây dù rằng họ giảng thuyết trong các nhà thờ nghe đạo đức lắm.
    Dr. Huân Trần, Ph.D.
    Tiến sĩ Cơ Học Lượng Tử và Nguyên Tử Lực
    Viện sỹ phân viện nghiên cứu Max Plank tại Hoa Kỳ
    USA
  •  Sơn Nam says:
   Cung̀ lớp, cung̀ trương̀ không có nghiã là cung̀ ý hươńg.
   Có ngươì thì theo giặc cộng, có ngươì thì chôńg các bất công cuả giặc côṇg.
   Cha Chân Tín và ông khắc Từ cung̃ cung̀ lớp cung̀ trương̀ gì đó?
  •  tran thi song mai says:
   Lời lẽ, giọng nói, mạch văn trong bài giảng của ĐC Khảm còn sờ sờ ra đấy làm sao mà biện hộ cho ĐC Khảm được. Văn Trấn gượng ép đưa các ý tưởng của mình có ở ngoài văn bản vào thật là khiên cưỡng. Bênh vực ĐC Khảm một cách vô lối vô lý, thiếu cơ sở như thế này, mầu nhiệm như thế này thì Chúa cũng phải bó tay. Đúng là hầu như ai cũng chập hiểu thật, chỉ có ĐC Khảm và Văn Trấn là hiểu và hiểu nhau thôi…! Bó tay!

    • ng Tran says:
     Nếu mốt bài giảng mà để cho nhiều người hiểu sai như thế thì vị giảng thuyết cần suy nghỉ và soạn lai bài giảng . Một đề tại quan trọng của ngày cánh chung mà khi nghe lại hiểu lầm như thế thì cái lổi này ĐC phải chịu. Giửa Công Giáo và Cộng Sản không có chung một mẫu số thì đừng nên nói chung đường mà gây ra nhiều hiểu lầm và tranh cải -Nếu DC Khảm muốn hòa hợp Công Giáo và Cộng Sản thì ĐC đang đi ngược lại giáo huấn của Giáo Hội
     Tôi đã từng say mê những bài giảng của ĐC khi còn là LM – và không biết copy ra bao nhiêu CD, DVD để cho các bạn của tôi nghe về lời Chúa vì Ngài có lời giảng dể hiểu . Nhưng từ ngày Ngài lên GM thì các bài giảng của Ngài thật khó hiểu hay trong lòng Ngài đã có Đảng linh hướng – Nguyện xin Chúa soi sáng và hướng dẫn cho Ngài cũng như hàng GM Việt Nam
   1.  osaothe says:
    cha khảm giỏi hùng biện lắm , tôi đã đọc bài giảng ( hãy đừng sợ ) của ngài mà thấy ngài cao siêu , giờ thì lại thấy ngài cao siêu quá ngang với lu xi phe sắp tới cộng sản sẽ đưa ngài lên hồng y giáo chủ mà có khi làm đức giáo goàng của phe cộng sản mác xít cũng nên
   2.  Sơn Nam says:
    “Thế thì có nhiêù ngươì có thể ngh̃i Mác-xịt vốn là một hệ tư tương̉ vô thâǹ cho nên là không có cańh chung luâṇ. Không phaỉ thế, traí lại nó có một cańh chung luâṇ rất là hấp dâñ, rất là cụ thể…” (đ/c kham̉).
    Trong bối canh̉ cuả baì đọc Thańh Kinh thì Cańh Chung Luâṇ phaỉ hiêủ là Đơì Sau. Vô thâǹ thì không có tin vaò Đơì Sau thế thôi. Ai cung̃ hiêủ như thế.
    Coǹ cụ kham̉ lại hiêủ cańh chung luâṇ là caí đích điêm̉ xã hôị cuả một chủ thuyêt́ thì chińh cụ kham̉ sai lạc, đâù oć cụ có vâń đề. Cụ kham̉ mắc nợ Giaó Dân một lơì giaỉ thićh hoặc một lơì xin lôĩ.
    Cho nên Chuá có noí kẻ Loà dắt kẻ Mù cung̀ nhau xuôńg hố.
   3.  david Mai says:
    Đề nghị các cụ Linh Mục khi giảng nên dùng lời bình dân thôi, mộc mạc dân giả như chúng tôi là dân đánh cá làm ruộng làm sao hiểu . Chủ nghĩa Max nói huỵch tọe ra là để làm một quả lừa, cho dân ăn bánh vẽ để nắm lấy quyền lực, danh vọng tiền bạc gái gú,để giai cấp Đảng Lãnh đạo hưởng thụ mà thôi. Một bọn Mafia, cha Khảm cứ nói lấp lửng làm con chiên hiểu lầm tội chết cha cố ơi! tòa giảng không phải là nơi vẽ rồng vẽ rắn cụ Khảm ạ!!!
   4.  Joe Pham says:
    Tôi vẫn cố không tin GM Khảm sợ hay đang tuyên truyền cho cộng sản để cầu lợi. Nếu các vị GM, LM hay GD có bằng chứng thì phải có trách nhiệm và bổn phận thông báo với Toà Thánh hoặc vị TGM đại diện Toà Thánh. Bằng không thì không biết Giáo Hội VN sẽ đi về đâu.
   5.  Paul MpĐ says:
    Gm NV Khảm có giọng nói sang sảng, rõ ràng. Bởi thế, vị Gm này biết cách thu hút những con cừu quanh năm suốt tháng gặm cỏ bên cái chuồng nhỏ hẹp – CHXHCNVN.
    Những chê bai,xúc xiểm, mỉa mai giới truyền thông đấu tranh cho công lý – Điển hình là NVCL. Một vị Gm nhỏ nhen, đồng nghĩa với một đại tá công an của nước ta.
   6.  Phê rô Xay says:
    Giáo hội CG VN từ nay có vị tiên khởi trường phái “Nổ” – Gm NV Khảm! 

1 comment:

Anonymous said...

cho bao nhieu dao thuyen khong KHAM
ĐAM MAY THÀNG GIAN BUT CHẲNG T

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------