Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Thursday, December 15, 2011

Đặng Phúc- Thằng hèn Tô Hải là thằng đập mả bố.
http://nhabaovietthuong.blogspot.com/2009/06/to-hai-thang-hen-hay-ten-luu-manh-viet.html

Nam nhân-TÔ HẢI: THẰNG HÈN HAY TÊN LƯU MANH-Việt Thường - Nam Nhân -http://nhabaovietthuong.blogspot.com/2009/06/to-hai-thang-hen-hay-ten-luu-manh-viet.html


Tô Hải thằng hèn.
Ông chẳng ra ông, thằng chẳng ra thằng.
in sách:
“thằng hèn, Tô Hải là ai?”
đập mả cha,
lừa lũ bạn…
nổ ống lò…
mò lổ nẻ...
Kết cỏ ngậm vàng,
Lạy đảng việt gian.”
Đốt đuốc mà xem! ai hèn như nó…

Thằng hèn Tô Hải là ai? Là thằng đập mả bố.
Thằng bút nô trung thành với đảng Việt Gian CS, sẳn sàng đập mả bố. Nó vào Nam không để trả ơn sinh thành cho bố, hay đốt nhang trước mộ bố. Nó vào Nam với mục đích đập bố vỡ mặt. Vì bố chết, nên nó lấy cớ để đập mả bố.  Tổ cha thằng xúc xiểm!!

Thằng hèn Tô Hải là ai? Là thằng vong ơn cứu tử.
Nhà báo Việt thường 2 lần cứu nó, nó trả ơn bằng viết bài vu cáo, chửi Nhà Báo Việt Thường.
Nó theo phái đoàn văn nghệ lên miền núi, không để “văn nghệ” mà nửa đêm mò vào phòng vợ cán bộ, bị cha bà cán bộ bắt được trói tay ngoài góc sân, trên người thằng Tô Hải chỉ còn cái quần sà lỏn, mặt xanh như tàu lá chuối vì biết là sẽ bị đập mềm xương, sau đó phơi xác trong rừng. Anh em chạy về Hà Nội mời Nhà Báo Việt Thường lên cứu. Thằng hèn Tô Hải lạy ơn cứu tử hứa sẽ trọn đời phụng dưởng. ( bài phỏng vấn của Kỷ nguyên 2000 với Nhà Báo Việt Thường)

Thằng hèn Tô Hải là ai? Là thằng nổ ống khói.

Nó đ… bậy “nổ ống khói” tức là “giang mai mủ lậu, hạt cườm..” Nhà báo Việt Thường mượn thẻ bệnh viện “cấp cao” của bạn bè, đem nó vào bệnh viện cứu chửa. Thằng hèn Tô Hải lạy ơn cứu tử hứa sẽ trọn đời phụng dưởng ân nhân.

Nó kết bè với “thằng hèn” LS Đinh Thạch Bích, việt gian hải ngoại, để in sách “Thằng hèn Tô Hải” và nó trả ơn “in sách” bằng bài viết láo chửi Nhà Báo Việt Thường. Nhiều tên bút nô hải ngọai, hội hè họp nhậu đội nó lên đầu khen thằng hèn biết “ dân(g) chủ”

Tô hải thằng hèn,
Ông chẳng ra ông, thằng chẳng ra thằng
Cậy Công an giở trò mò gái,
Gái đập vào mồm, gái tát đỏ tai.

Tô hải thằng hèn.Ông chẳng ra ông, thằng chẳng ra thằng. Bố ở trong Nam (VNCH). Sống, nó không thờ. Chết, nó đập mả.

Tô hải thằng hèn,
Ông chẳng ra ông, thằng chẳng ra thằng.
Nửa đêm rình rọ
Lá đa nhà mõ..
Chủ nhà tóm go, xóc trôn thằng mốc
Ô Hô…  củ lẳng lăn cù
Việt Thường tế độ, lên vù.. cứu nguy.
Đập đầu,  lễ tế chổng khu ( Việt Thường),
ngậm cu, kết cỏ không “ ông” (Việt Thường) tớ đéo còn.

Tô hải thằng hèn,
Ông chẳng ra ông, thằng chẳng ra thằng.
Giang mai mủ lậu …
nổ banh cửa hậu,
Việt Thường nhân hậu cứu nhanh
Nhớ ơn cứu tử, nó: “ lạy ông, tớ mữa vài bài chửi ông”.

Tô hải thằng hèn,
Ông chẳng ra ông, thằng chẳng ra thằng.
in sách:
“thằng hèn, Tô Hải là ai?”
đập mả cha,
lừa lũ bạn…
nổ ống lò…
mò lổ nẻ..
ngậm cu, kết cỏ
Lạy mấy thằng gian.”
Đốt đuốc mà xem!  hèn ngu như chó!!!!
Đặng Phúc

1 comment:

Anonymous said...

Tôi đã đọc bài viết của Tô Hải và thấy khinh thường cái thằng cha này.

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------