Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Saturday, November 7, 2009

Tuấn Phan- GS Việt Tân Nguyễn Văn Canh toan tính gì qua bài “Tóm lược Hồi Ký của Hà Thúc Ký”?

GS Việt Tân Nguyễn Văn Canh toan tính gì

qua bài “Tóm lược Hồi Ký của Hà Thúc Ký”?

Tuấn Phan

Tuần báo Saigon Nhỏ liên tục hai số cuối tháng 10-2009 đăng bài khá dài của Nguyễn Văn Canh mang tựa đề “Tóm lược Hồi Ký [“Sống còn với dân tộc”] của Hà Thúc Ký”.

Dù tác giả “khiêm tốn” không nêu tước vị nhưng để rào trước đón sau Nguyễn Văn Canh dẫn chứng cái tôi của mình ra cho thiên hạ biết rằng trước năm 1975, tác giả từng là một chức sắc rất bự của Đảng Đại Việt Cách Mạng, Nay tác giả chịu khó viết lat bài nầy vừa…. tâng bốc cố Chủ tịch Đảng Hà Thúc Ký, vừa nhằm mục đích gì đó sẽ bàn sau đây…

1. …”Hồi Ký của Hà Thúc Ký không phải là tài liệu biện bạch cho những họat động của mình như đã thấy một số hồi ký tại hải ngọai trong vòng mấy chục năm nay”. Đây là lời của Nguyễn Văn Canh tự nhận ông đã đọc nhiều hồi ký của các nhân vật lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa trong đó có Bùi Diễm, đương kim Chủ tịch Đại Việt Cách Mạng Đảng với quyển “Gọng Kìm Lịch Sử” nên phải chăng, theo ông qua các hồi ký, các tác giả đều muốn chứng minh họ có tài năng đức độ, tòan tâm tòan ý hy sinh cho đất nước, mặc nhiên họ không hề có trách nhiệm gì về việc làm mất VNCH?!

Bởi trong các hồi ký có ông Tướng Tư Lệnh, ông Quan Đại Thần VNCH nào ngu dại tự khai họ đã tham nhũng, buôn lậu, bán quân dụng, vũ khí, nhu yếu phẩm cho Việt Cộng, che chở cán bộ VC nằm vùng hay trả tự do cho cán bộ gộc VC như Hà Thúc Ký đã từng làm để đớp một số tiền lớn của VC hay Trung Cộng chỉ trong mấy tháng giữ chức Tổng Trưởng Nội Vụ hồi năm 1964!

Cũng may, trong số có hai cố Tổng thống VNCH là Dương Văn Minh và Nguyễn Văn Thiệu không viết hồi ký, để khỏi phải “biện bạch” rằng “VNCH mất không mắc mớ gì đến…hai đứa tôi”! Thôi thì VNCH mất tại …trời hay tại hồn ma dân tộc Hời bám chặt Phủ Tổng Thống VNCH đòi nợ, đại diện là BÀ NỘI của TT Nguyễn Văn Thiệu vốn gốc dân…Hời chính cống!

Vô đầu bài Nguyễn Văn Canh đã gieo ngay tiếng tốt cho Hà Thúc Ký là “không biện bạch” hành động quá khứ của mình trong hồi ký, từ đó Nguyễn Văn Canh đem ra so sánh với các nhân vật VNCH khác. Nguyễn Văn Canh nói tốt cho cố Chủ tịch Đảng Hà Thúc Ký cũng là cách khéo léo lấy lòng nhiều người mà một thời ông là đồng chí cao cấp của họ trước năm 1975 phải không ông Nguyễn Văn Canh? Nhưng….

2. Hà Thúc Ký biện bạch làm sao được để chạy tội PHẢN QUỐC? Nguyễn Văn Canh khoe có hai nhân vật ĐVCMĐ tham gia và làm lớn trong chính phủ Đệ II VNCH, đó là Hà Thúc Ký và Hồ Văn Châm. Nhưng Nguyễn Văn Canh không dám nói sau đó ĐVCMĐ có còn hãnh diện hay rất xấu hổ vì Hà Thúc Ký lấy quyền Tổng Trưởng Nội Vụ đã nhanh chóng ký lệnh phóng thích nhiều cán bộ Việt Cộng hay phần tử thân Cộng, tình báo Trung Cộng rất nguy hiểm bị bắt giữ từ thời Đệ I Việt Nam Cộng Hòa, đáng kể là bốn người quan trọng sau đây:

-. Mười Hương tức Trần Ngọc Ban là một cán bộ Việt Cộng gộc, họat động tình báo lâu năm mà cơ quan anh ninh Việt Nam Cộng Hòa đã phải khổ công theo dõi và tóm gọn. Sau 30-4-1975, Mười Hương là Ủy Viên Trung Ương Đảng, nắm các chức vụ cao cấp của nhà nước CSVN trong đó có chức Bộ Trưởng Công An.

-. Y Bham Enuol là một cán bộ trí thức Thượng Cộng, sau trở thành lãnh tụ Lực Lượng FULRO, do Việt Cộng lập ra để quấy rối vùng Tây Nguyên của Việt Nam Cộng Hòa. FULRO (viết tắt từ tiếng Pháp: Front Uni de Lutte des Races Opprimées, có nghĩa “Mặt trận Thống nhất Đấu tranh của các Sắc tộc bị Áp bức”, là một tổ chức chính trị, quân sự chống lại chính quyền Việt Nam Cộng Hòa.

Khi được thả, Y Bham Enuol cám ơn Hà Thúc Ký, nói: “Ông thả tôi ra cũng bằng đẻ tôi lần thứ hai!”. Sau đó, Y Bham Enuol gia nhập đảng Đại Việt và được Hà Thúc Ký đề bạt làm Phó Tỉnh Trưởng Hành Chính Đắc Lắc (Ban Mê Thuột).

-. Chủ nhà hàng Đồng Khánh, một Hoa thương kinh tài cho Việt Cộng, tình báo cho Trung Cộng và in bạc giả phá họai nền kinh tế VNCH. Dân Saigon Chợ Lớn hầu hết đều biết nhà hàng Đồng Khánh nổi tiếng nầy cùng với bánh trung thu của nó, tọa lạc đầu đường Đồng Khánh nối tiếp đường Trần Hưng Đạo.

-. Nguyễn Long Châu là một tên giáo gian ở miền Tây. Tên nầy tự xưng là Giáo Lãnh Giáo Hội Bửu Sơn Kỳ Hương nhằm mục đích phá họai Phật Giáo Hòa Hảo, theo kế họach của Việt Cộng.

Được biết, trong vụ nầy, Hà Thúc Ký đã ẵm được mấy chục triệu đồng, tất nhiên là tiền của Việt Cộng để đổi lấy sự tự do của các cán bộ Việt Cộng hay các nhân vật quan trọng có thành tích làm lợi cho chúng! Nên biết vào lúc đó, hai ông Tướng Việt Nam Cộng Hòa thứ dữ là Mai Hữu Xuân và Tôn Thất Đính hòan tòan có thẩm quyền mà không dám tự tiện ra lệnh phóng thích các cán bộ Việt Cộng nhưng Hà Thúc Ký dám làm, lại còn tuyên bố một câu xanh dờn: “Việt Cộng có thể tha chứ bọn Cần Lao thì nhốt tù rục xương!”.

Bị đổ bể, Hà Thúc Ký phải từ chức. Sau đó, Hà Thúc Ký lại sọan thảo kế họach đảo chánh Nguyễn Khánh, giao cho một vị tướng Việt Nam Cộng Hòa mới vừa gia nhập Đảng của ông ta, nghiên cứu thi hành. Trời bất dung gian, vị tướng nầy lại là thủ túc của Nguyễn Khánh và Hà Thúc Ký súyt bị toi mạng nếu không có các nhân vật trong Đảng có uy tín hết lòng can thiệp với Nguyễn Khánh để cứu ông ta. (Trích “Chống Cộng kiểu Hà Thúc Kỳ-Bùi Diễm làm mất Việt Nam Cộng Hòa và làm Việt Cộng thêm vững mạnh”. Tuấn Phan)

3. Hà Thúc Ký ngạo mạn và đánh lừa dư luận khi đặt tên hồi ký là “Sống còn với dân tộc”. Danh vọng tột đỉnh của Hà Thúc Ký chỉ tới mức Tổng Trưởng Nội Vụ chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhưng để lại VẾT NHƠ PHẢN QUỐC lâu dài vì ông cam tâm phóng thích cán bộ VC và tình báo Trung Cộng nguy hiểm để đổi lấy mấy chục triệu đồng! Thóang đọc tựa hồi ký, độc giả nghĩ rằng Hà Thúc Ký là nhà cách mạng ái quốc cả đời vì đất nước, “sống còn với dân tộc”! Nhưng khi hiểu ra sự thật thì hỡi ơi, Hà Thúc Ký chính là kẻ phản bội đất nước, là tội đồ của dân tộc.

Cũng may Hà Thúc Ký làm Tổng Trưởng Nội Vụ chỉ vài tháng thôi, nếu ông ngồi lâu chức vụ nầy vài năm, thì trong khám đường VNCH sẽ không còn tên tù Việt Cộng nào nữa, và VNCH sẽ mất sớm hơn, không đợi đến ngày 30-4-1975. Với tựa hồi ký “Sống còn với dân tộc”, Hà Thúc Ký muốn đổi trắng thay đen, từ tên Phản Quốc thành nhà cách mạng yêu nước, cùng với dân tộc như bóng với hình!? Nhưng hình (VNCH) mất ngày 30-4-1975, dân tộc điêu linh mà bóng (Hà Thúc Ký) vẫn còn, sống sung sướng phây phây ở hải ngọai!

4. Tham vọng của Nguyễn Văn Canh qua bài “Tóm lược Hồi Ký của Hà Thúc Ký”. Trước năm 1975, Nguyễn Văn Canh là người đồng chí tài năng và rất thân cận Chủ tịch Hà Thúc Ký. Nhưng khi tham gia chính phủ VNCH, Nguyễn Văn Canh lại bị Hà Thúc Ký tiến cử giữ chức vụ Phụ Tá cho một đồng chí khác kém tài năng, không chuyên môn nhưng là người thân thuộc. Từ đó, Nguyễn Văn Canh đâm bất mãn Hà Thúc Ký, không hoạt động cho ĐVCMĐ nữa, xem như rời bỏ Đảng suốt hàng chục năm liền. Hôm nay, Nguyễn Văn Canh quay về với …Đảng, chào mừng Đảng bằng bài viết “Tóm lược Hồi Ký của Hà Thúc Ký” mà dù có rào trứơc đón sau tới đâu, người tinh ý và hiểu chuyện đều nắm đúng thóp Nguyễn Văn Canh: tâng bốc Chủ tịch Đảng Hà Thúc Ký, lấy thiện cảm với đảng viên ĐVCMĐ để chuẩn bị chụp thời cơ!

Nguyễn Văn Canh cố ý nêu ra chức vụ lớn và rất quan trọng ngày xưa của mình là Tổng Thư Ký Chánh Trị Bộ của ĐVCMĐ để nhắc khéo nội bộ Đảng rằng “Ta đây là ứng viên sáng giá nhất, đủ power để trở lại nắm quyền lãnh đạo Đảng” vì ngòai Nguyễn Văn Canh nầy ra, còn ai khác hơn để nối ngôi Chủ tịch Đảng sau khi Bùi Diễm hui nhị tỳ?

Thật không may cho ĐVCMĐ đã có một Chủ tịch Hà Thúc Ký phản quốc, rồi truyền thừa cho Bùi Diễm, nhân danh Đảng đã lên tiếng ủng hộ hòan tòan Lời Kêu Gọi Người Viiệt Hải Ngọai Đầu Hàng Việt Cộng ngày 29-3-2009 ký tên Quảng Độ. Càng xui xẻo hơn nếu sắp tới Nguyễn Văn Canh được kế vị làm Chủ tịch DVCMĐ sẽ càng sớm đưa Đảng nầy vào quỹ đạo của Băng Đảng Mafia Việt Tân, tay sai Việt Cộng ở hải ngọai.

Không ai xa lạ Giáo sư Nguyễn Văn Canh, một nhân vật xông xáo họat động bên cạnh cán bộ VC gộc Bùi Tín, tên điệp viên VC đạo thơ Nguyễn Chí Thiện, Bí thư Việt Tân Lý Thái Hùng, tình báo Trung Cộng Hòang Việt Cương v.v…và trong các tổ chức ngọai vi của Băng Đảng Mafia Việt Tân. Không phải vô cớ mà một đảng viên cao cấp ĐVCMĐ bỏ mặc Đảng hàng chục năm, phiêu bạt giang hồ nay bỗng dưng “trở về mái nhà xưa”, sốt sắng, nặn óc viết bài dài và công phu giới thiệu hồi ký “Sống còn với dân tộc”, uốn lưỡi ca ngợi cố Chủ tịch Đảng Hà Thúc Ký, tỏ ra vô cùng quan tâm tới…Đảng vào thời điểm đương kim Chủ tịch Đảng Bùi Diễm không còn sống bao lâu nữa! Quả là một hòn đá liệng trúng hai con…chim!

Trong DVD “Sự thật về Hồ Chí Minh” LM Việt Tân Nguyễn Hữu Lễ giấu diếm, không dám nói đến đại tội phản quốc của Hồ Chí Minh, là nguồn gốc gây ra của mọi đau thương của dân tộc và đất nước Việt Nam thì trong bài “Tóm lược Hồi Ký của Hà Thúc Ký” Nguyễn Văn Canh cũng phớt lờ tội phản quốc thả tù VC, tình báo Trung Cộng lấy tiền của Hà Thúc Ký. Đó là điểm chung của một linh mục và một trí thức vong thân theo phò Băng Đảng Mafia Việt Tân.

Nếu để cho Giáo sư Việt Tân Nguyễn Văn Canh kế ngôi Chủ tịch Đảng thì rõ ràng ĐVCMĐ đang tới hồi…mạt vận. Bởi vì với ngôi vị Chủ tịch ĐVCMĐ, Giáo sư Việt Tân Nguyễn Văn Canh có điều kiện thuận lợi đưa Đảng nầy vào quỹ đạo của VC qua bàn tay trung gian của Băng Đảng Mafia Việt Tân, tay sai VC ở hải ngọai vậy!

Tuấn Phan

(Một kẻ hậu sinh ngưỡng mộ nhà cách mạng ái quốc Trương Tử Anh, cố Chủ tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng)

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------