Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Tuesday, November 24, 2009

VGCS-Danh sach Viet kiều về nguồn duoc bon VGCS ban nuoc vinh danh

Danh sách Dzịt kiều hợp tác với Việt cộng. ăn cơm tự do thờ ma cộng sản. 1 new of 1 rangnguyen


TGNV, 20.11.09
Ðọc báo VC

Ðây là danh sách Việt kiều được lũ thú cầm quyền Hà Nội
phổ biến để vinh danh chúng!
Người đứng đầu và điều khiển danh sách này là :
Thái-Thanh-Giản
Ðặc công Tuyên vận VC :
• Bs. Kiều Quang Chấn-Cali
• Bs. Nguyễn Ngọc Hương-Springvale
• Bs. Nguyễn Thị Thu Cúc-Richmond
• Bs. Trần Thanh Nhơn-Melbourne
• Bs.Hồng Anh Dũng-Belgium
• Bs.Quỳnh Kiều-Cali
--->• Cao Huy Thuần-Pháp• Cao Lương Thiện-Si
• Cựu Nghị Nguyễn Sang-Melbourne
• Gs. Tâm Ðàn-Úc
• Gs. Võ Kim Sơn-Bolsa
• Gs.Tạ Văn Tài-USA
• Hồng Nguyên Nhuận-Sydney
• Huỳnh Tấn Lê-Cali-HHHG
• Hà Dương Tường-Pháp
• Họa sĩ Dương Văn Thành- Thụy Ðiển
• Hồ Lê Khoa, Chồng Bs.Cúc-Clayton
• Hồ Tú Bảo-Nhựt
--->• Hồ Văn Xuân Nhi Jr.-Cali
--->• Hồng Quang-USA (Giao Ðiểm)
--->• Ks. Ðỗ Anh Thư-San José -USA
--->• Lm. Nguyễn Ðình Thi-Pháp
--->• Ls. Nguyễn Hữu Liêm-USA
• Lê Văn Chiêu-Cali
• Lê Văn Hướng-Sj
• Lương Cần Liêm-Pháp
--->• Nguyễn Cao Kỳ-USA
• Nguyễn Mỹ Lý-Úc
• Nguyễn Văn Hiếu-Melbourne
• Nguyễn Xuân Hồng-Cali
• Nguyễn Xuân Thu- Melbourne
• Phan Mạnh Lương-USA
• Phan Văn Giưỡng-St Albans
• Phạm Trọng Luật-Pháp
• Phạm Văn Minh-Sydney
--->• Thích Giác Nhiên-Houston
• Thích Hạnh Tấn-Ðức
• Thích Minh Tâm-Úc
--->• Thích Mãn Giác-USA
--->• Thích Nguyên Hạnh-USA
--->• Thích Như Ðiển-Ðức
--->• Thích Phước HuệVESAK-Sydney
• Thích Phước Tấn-Melbourne
--->• Thích Quảng Ba-Canberra
• Trung Dung-V.Home Group-USA
--->• Trần Bình Nam-Úc
• Trần Hữu Dũng-Ohio
--->• Trần Văn Thọ-Nhựt
• Ts. Huỳnh Hữu Tuệ-Canada
• Ts. Lâm Như Tạng-Sydney
• Ts. Lê Dũng Tráng-Pháp
• Ts. Lê Quang Bình-USA
• Ts. Lê Văn Tâm-Ðức
• Ts. Nguyễn Văn Chuyển-Nhựt
• Ts. Phạm Gia Thu-Canada
• Ts. Thái Kim Lan-Germany
• Ts. Trương Nguyễn Trân-Pháp
• Ts. Trần Minh Tâm-Thụy Sĩ
• Ts. Trần Tiễn Khanh-USA
• Ts. Ðỗ Hữu Tâm-Irvine
• Vĩnh Hảo-Houston
• Vũ Quang Việt-LHQ
--->• Vũ Ðức Vượng-San Jose
• Ðồn Thị Thanh Tâm-Úc
• Ðặng Văn Hiền- Sydney-VESAK

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------