Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Loading...

Tuesday, June 26, 2012

Việt Thường- Những Tên Đăc Công Đỏ Trong Phong Trào - Mục Lục


AUDIO YOUTUBE-Những Tên Đặc Công Đỏ Trong Phong Trào Đòi Hỏi Dân Chủ

Bài 1- Bùi Tín:Tên đặc công mở đường thâm nhập Cộng đồng người Việt Tỵ nạn cộng sảnBài 2  Những tên đặc công đỏ- Ai là ngụy quân?bai 3A- Những tên đặc công đỏ-Hòa giải và hòa hợp (Phần 1)

Bai 3B Những tên đặc công đỏ-Hòa giải và hòa hợp (Phần 2)

Bai 4-Những tên đặc công đỏ- Quên Quá Khứ

Bai 5A- Những tên đặc công đỏ-Không được quên quá khứ! (phần 1) 

Bai 5B Những tên đặc công đỏ-Không được quên quá khứ! (phần 2)

Bai 6 Những tên đặc công đỏ-Ai triệt tiêu và ai bị triệt tiêu?


Đang bổ túc

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------

There was an error in this gadget