Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Tuesday, June 26, 2012

Việt Thường- Những Tên Đăc Công Đỏ Trong Phong Trào - Mục Lục


AUDIO YOUTUBE-Những Tên Đặc Công Đỏ Trong Phong Trào Đòi Hỏi Dân Chủ

Bài 1- Bùi Tín:Tên đặc công mở đường thâm nhập Cộng đồng người Việt Tỵ nạn cộng sảnBài 2  Những tên đặc công đỏ- Ai là ngụy quân?bai 3A- Những tên đặc công đỏ-Hòa giải và hòa hợp (Phần 1)

Bai 3B Những tên đặc công đỏ-Hòa giải và hòa hợp (Phần 2)

Bai 4-Những tên đặc công đỏ- Quên Quá Khứ

Bai 5A- Những tên đặc công đỏ-Không được quên quá khứ! (phần 1) 

Bai 5B Những tên đặc công đỏ-Không được quên quá khứ! (phần 2)

Bai 6 Những tên đặc công đỏ-Ai triệt tiêu và ai bị triệt tiêu?


Đang bổ túc

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------