Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Monday, June 25, 2012

Bài 9;Những Tên Đặc Công Đỏ-Trịnh Công Sơn


Những Tên Đặc Công Đỏ Trong Phong Trào Dân Chủ: Trịnh Công Sơn
Tác giả: Việt Thường
Người đọc: Vũ Bạch

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------