Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Friday, December 24, 2010

Đặng Phúc-Đại Hội XI Việt Gian Cộng Sản: Sẽ Có Gì Mới Lạ?

http://www.youtube.com/watch?v=TpFgnPg853s


Đại Hội XI Việt Gian Cộng Sản: Có Gì Mới Lạ?

Đặng Phúc

Ngày 11-01-2011 sắp tới, tập đoàn Việt gian Cộng Sản sẽ mở Đại hội XI.

Từ gần một năm nay, tập đoàn Việt gian Cộng Sản đã chỉ đạo bọn tay sai ở trong nước và hải ngoại tung ra những trò hỏa mù, chủ yếu là nêu lên tên tuổi của những tên Việt gian Cộng Sản, có thể nắm giữ chức vụ then chốt trong tổ chức của chúng để tiếp tục làm Việt Gian. Từ trong nước có tiếng nói của một số “nhà dân chủ Cuội”, cùng với một số bloggers, mà khó ai biết được là họ đi theo “lề phải” hay “lề trái”, nhất là sau khi một số người tham gia viết bài cho các blog có tên tuổi, thành tích “đối kháng”, thí dụ như: Diễn Đàn X-café “bị hacker” lấy cắp hết thông tin cá nhân của những người tham dự, nhưng những nhân vật chủ chốt là moderators thì chạy trốn an toàn, bản thân không bị tai họa. Đến nay, chẳng ai biết được bao nhiêu người tham dự vào Diễn Đàn X-Café đã bị công an lặng lẽ bắt giam hoặc thủ tiêu, và không ai lên tiếng. Rồi đến vụ web Bauxit Việt Nam cũng “bị hacker” chiếm đoạt từ cuối năm 2009, đến tận cuối năm 2010 chủ web site Nguyễn Huệ Chi mới khai báo cho mọi người biết là hắn ta không còn làm chủ web nữa?!?!?! Rồi lại thêm trò hề “Người Buôn Gió/Bùi Trọng Hiếu” được cấp Visa xuất ngoại đàng hoàng, Hiếu cưỡi máy bay từ Việt Nam qua Pháp thăm “đại ca” Vũ Thư Hiên, “một quí nhân” như nhận xét của “thánh” chứ không phải người thường dân, như Vũ Thư Hiên tự đánh bóng mình bằng cách nhét (câu nhận xét đó) vào mồm ông thày bói ở phố Hàng Trống, Hà nội (trong Đêm Giữa Ban Ngày). Cho nên ai muốn hiểu về các bloggers như thế nào thì hiểu, nhưng Đặng Phúc tôi tin rằng, dù thật hay cuội thì cái trò bloggers chắc chắn có bàn tay của bọn công an Việt gian Cộng Sản nhúng vào để tạo ra những tin thật/giả lẫn lộn, như tin của nick “Ka ni” vừa qua là một thí dụ. Nhưng chắc chắn bọn Việt gian Cộng Sản được thủ lợi rất nhiều.

Nếu theo dỏi ta sẽ thấy một số tên Việt gian Cộng Sản bị đem ra hài tội, nhưng một số khác được chúng đánh bóng kỹ lưỡng. Thí dụ, trên Vietland những tên như: Hồ Đức Việt, (Trưởng ban Tổ chức Trung ương Việt gian Cộng Sản), Phùng Quang Thanh (Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Quân Việt gian Cộng Sản), Lê Hồng Anh (Bộ Công an Việt gian Cộng Sản) được tô son là có học, là liêm khiết!?!?! Còn trên web vietnamexodus của “con tắt kè” Đinh Thạch Bích và Tường Thắng SBTN/Sinh Bắc Tử Nam thì có bài của Nguyễn Thanh Giang “nhà dân chủ Cuội” tiến cử những tên Việt gian vào các vị trí chủ chốt như Trương Tấn Sang, Phạm Quang Nghị vào chức Tổng Bí thư Việt gian Cộng Sản; Hồ Đức Việt, Nguyễn Thị Doan vào chức Chủ Tịch nước của ngụy quyền Ba Đình; Nguyễn Tấn Dũng giữ ghế Chủ tịch Quốc hội Việt gian Cộng Sản và đặc biệt là tên Bí thư Việt gian Cộng Sản cở tham ô hạng nặng, là kẻ ký giấy cho Tàu Cộng bành trướng thuê dài hạn bờ biển Đà Nẳng, tùy ý muốn làm gì thì làm. Tên ác ôn này được đề nghị vào ghế Thủ tướng Ngụy quyền Việt gian Cộng Sản. Phía hải ngoại, các thầy bàn đua nhau nhai lại bả mía của lũ “dân chủ Cuội” trong nước, và cũng đua nhau đưa bài của tên đặc công đỏ Bùi Tín lên các trang web!.

Sự thật là gì?

Xét từ Đại Hội Việt gian Cộng Sản II (1951 ở Việt Bắc) cho đến Đại Hội XI sắp tới (tháng 1-2011), thì tất cả đại hội của Việt gian Cộng Sản đều nặng về hình thức tuyên truyền, còn nhân sự và đường lối thì tất cả những đại biểu được đi dự đại hội đều giống như người dân thường đi bầu cái gọi là “Quốc hội”. Nghĩa là, với Quốc hội Việt gian Cộng Sản có công thức “đảng cử dân bầu”, thì với đại hội Việt gian Cộng Sản có phần phức tạp hơn. Nghĩa là từng cơ sở phải tổ chức bầu lại ban chấp hành, kết hợp với bầu đại biểu đi dự đại hội. Các ban chấp hành mới, và đại biểu đi dự đại hội của Việt gian Cộng Sản chỉ được công nhận với điều kiện có sự kiểm tra lại, được thừa nhận do cấp ủy trực tiếp ở trên. Như thế là ngay từ cơ quan nhỏ nhất đã có sự rà soát kỹ lưỡng đại biểu phải có cùng quan điểm chính trị đúng theo đường lối VIỆT GIAN, BÁN NƯỚC như “cấp trên” của chúng chỉ đạo. Bầu bán kiểu như thế đều chặt chẻ thi hành cho đến cấp tỉnh cũng vậy, các tên đang giữ chức ủy viên Bộ Chính Trị về đến tận địa phương chỉ đạo cuộc bầu bán ở cấp tỉnh đó (cho phù hợp với nhân vật chúng đã xếp đặt trước). Có nghĩa toàn bộ tỉnh ủy và đại biểu đi dự đại hội Việt gian Cộng Sản đều được chỉ đạo (nếu chưa có chân trong tỉnh ủy) phải là những người được toàn bộ ủy viên Bộ Chính Trị đương quyền thừa nhận (bởi vì cấp Bí Thư Tỉnh Ủy của mỗi tỉnh thông thường phải là Ủy viên trong Ban Chấp Hành Trung Ương của Việt gian Cộng Sản). Tất nhiên họ phải là đàn em trung thành của bọn chúng. Có nghĩa là họ phải có cùng quan điểm chính trị VIỆT GIAN, cùng quan điểm kinh tế là BÓC LỘT NHÂN DÂN kết hợp với các tập đoàn “xanh đỏ” ngoại quốc, biến người dân thành DÂN NÔ LỆ. Thí dụ, Phạm Quang Nghị là Bí thư Việt gian Cộng Sản ở Hà Nội nhưng là vì Ủy Viên Bộ Chính trị nên hắn được phép thay mặt Bộ Chính Trị đương quyền của Việt gian Cộng Sản về địa phương tỉnh Thanh Hóa để chỉ đạo cuộc bầu bán. Cho nên chúng ta thấy trong xã hội Việt gian Cộng Sản mọi nhân sự đã xếp đặt trước, nếu chúng ta thảo luận vấn đề nhân sự của Đại hội đảng sẽ mất thì giờ một cách vô ích vì người dân không có quyền tự do bầu cử!!

Ngay trong lời phát biểu của tên đại Việt gian Nông Đức Mạnh tại buổi Bế mạc Hội Nghị 14, Khóa X của Việt gian Cộng Sản ngày 22-12-2010 vừa qua, hắn khẳng định:

[trích…

- về giới thiệu nhân sự ứng cử Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa XI, hội nghị lần này đã xem xét, cân nhắc, lựa chọn, bổ xung vào kết quả có được tại Hội nghị Trung Ương XIII nhất chí thông qua danh sách để giới thiệu với đại hội XI của đảng

Ngưng trích]

Nếu chú ý về ngôn ngữ, “mật mã” của Việt gian Cộng Sản, ta sẽ thấy, từ thời tên đại Việt gian Hồ Chi Minh nói trong cái gọi là Đại hội Việt gian Cộng Sản II, ở Việt Bắc cuối năm 1951, hắn cũng liệt kê một danh sách Việt gian Cộng Sản do hắn chọn và nói là: “- Bác giới thiệu với các cô các chú về dự đại hội. Những đồng chí trong danh sách Ban Chấp Hành Trung Ương mới để các cô, các chú bỏ phiếu bầu”. Và sau khi nghe tên đại Việt gian họ Hồ nói như vậy thì tất cả hội trường đều vỗ tay hoan hô. Cho nên, cái danh sách Hồ đưa ra đều được răm rắp thi hành thành nhân sự của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa II. Cái mẫu mực “bầu cử” đó được tái diễn trong cái gọi là Đại hội Việt gian Cộng Sản III tại Hà nội năm 1960.

Từ năm 1960-1976, tức là 16 năm sau mới có Đại Hội IV. Lý do là chỉ sau khi đã xâm lược xong miền Nam Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), tập đoàn Việt gian Cộng Sản mới mở Đại Hội khóa IV tại Hà nội (năm 1976). Nghĩa là tên đại Việt gian Hồ Chí Minh không muốn mở đại hội để cho hai phe thân Nga Xô, thân Tàu Cộng không có điều kiện thanh toán nhau, để không gây ra khó khăn cho Hồ trong việc đu giây giữa “anh cả” Nga Xô và “anh hai” Tàu Cộng bành trướng.

Vì thế, ở Đại Hội IV Việt gian Cộng Sản (năm 1976), nghĩa là sau khi các giới chức trong toàn bộ hệ thống chính trị của Việt gian Cộng Sản được dịp vào miền Nam Việt Nam để hít thở cái giàu có cao sang của VNCH, chúng tha hồ vơ vét người, tài sản, mọi thứ của chính quyền, của nhân dân miền Nam VNCH để chúng làm giàu cho cá nhân, cho gia đình vợ con của chúng và cho cơ quan do chúng phụ trách. Lúc ấy sự phân hóa, tranh chấp trong hai phe Việt gian làm tay sai cho Nga Xô, cho Tàu Cộng bành trướng biểu hiện ra khá rõ ràng. Lần đầu tiên trong lịch sử Cộng Sản Việt gian tổ chức đại hội đã có sự tréo cẳng ngỗng, ngay từ khi cho bầu đại biểu đi dự Đại Hội IV Việt gian Cộng Sản, vì có chuyện xung đột giữa hai phe thân Nga Xô- thân Tàu Cộng đang kình chống nhau, cũng có một số ngã nghiêng giũa hai phe. Tượng trưng cho sự đấu đá đó là cái ghế ngồi, vì nó cũng là tượng trưng cho việc chia “quả thực” (chia chác thành quả giành được) sau cuộc chiến xâm lược miền Nam VNCH, tiếp sau đó tiến hành cuộc chiến xâm lược toàn Đông Dương để tiến tới xâm lược toàn Đông Nam Á. Đúng theo lộ trình hoạt động do Nga xô đã vạch ra cho lũ Việt gian Cộng Sản, cụ thể bằng việc đổi tên từ Đảng Cộng Sản Việt Nam đến thành Đảng Cộng Sản Đông Dương theo chỉ thị của "anh hai" Nga xô, với mưu đồ lần lần làm sứ mạng Bôn-xê vích toàn Đông Dương (xâm lược toàn Đông Dương ) đến Bôn xê vích toàn thế giới. ( lúc ấy không có một người Miên, người Lào nào gia nhập đảng Cộng Sản Đông Dương chỉ có bọn việt gian Hồ Chí Minh khom lưng làm tay sai theo chỉ thị "Bôn xê vích hóa toàn dân, Bôn xê vích hóa toàn đảng" !!!

Nhiều trí thức, trí giả Việt hay trí thức cởi ngựa xem hoa của thế giới phương Tây mù mờ thông tin hoặc chưa nghiên cứu chi tiết về bọn Việt gian Cộng Sản, hoặc có nhiệm vụ tung hỏa mù, nên chưa nhận thấy tên đại Việt gian Hồ Chí Minh, tay sai trung thành của Nga xô, trước khi chết viết vài cái gọi là “di chúc” để tiện lợi cho đệ tử thực hiện mưu đồ của chúng đúng thời, đúng việc. Còn việc lớn là phải thực thi “cương lĩnh chính trị” của Đại hội Việt gian Cộng Sản Khóa III (năm 1960) thì chúng lờ đi. Đó là: khi còn phải trực tiếp phụ thuộc vào Tàu Cộng bành trướng, Hồ cho ghi trong điều lệ Việt gian Cộng Sản Khóa II (năm 1951) như sau:

[trích

-“…Đảng Lao Động Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác, Ăng Gen, Lênin, Stalin, và tư tưởng Mao Trạch Đông kết hợp với thực tiển cách mạng Việt Nam làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của đảng.” (Văn Kiện Đảng Toàn Tập- tập 12-trang 444).

- “… Đảng Lao Động Việt Nam nhận định cách mạng Việt Nam là một bộ phận khắn khít của phong trào hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa thế giới do Liên Xô lãnh đạo.” (sách đã dẫn trang 445).

-“… luôn luôn cố gắng nâng cao trình độ chính trị, trao dồi tư tưởng của mình bằng cách học tập chủ nghĩa Mác, Ăng Gen, Lenin, Stalin và tư tưởng Mao Trạch Đông “ (Sách Đã Dẫn- trang 447).

Ngưng trích]

Sau năm 1954 đã có tòa đại sứ khổng lồ và hàng chục ngàn “chuyên gia” đủ các loại của Nga xô bên cạnh Phủ Chủ Tịch của Hồ và tư gia của Phạm Văn Đồng, cũng như Văn Phòng Trung Ương của Việt gian Cộng Sản, thì Đại Hội Kỳ III (năm 1960) của Việt gian Cộng Sản, Hồ đã cho viết lại như sau:

[trích…

-“Đảng Lao Động Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của đảng. Đảng rất coi trọng việc giáo dục những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin trong đảng, trong nhân dân, đặc biệt là một cách rộng rãi và thường xuyên và coi đó là điểm mấu chốt đầu tiên trong công tác xây dựng đảng và là một trong những điều kiện quyết định mọi thắng lợi của cách mạng.” (Văn Kiện Đảng Toàn Tập – tập 21- trang 777-778)

Ngưng trích]

Vì đang thi hành Nghị quyết 15 (NQ15) năm 1959, là vũ trang xâm lược miền Nam VNCH, Cam Bốt, Lào nên đại Việt gian họ Hồ phải chơi trò đu giây bằng cách cho viết thòng một câu rất ma giáo là:

-“…nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một thành viên của phe Xã Hội Chủ Nghĩa hùng mạnh do Liên Xô Vĩ Đại đứng đầu”. (sách đã dẫn-trang 780)

Xin lưu ý bạn đọc rằng, tên đại Việt gian họ Hồ đã lưu manh và tròng tréo trong chữ nghĩa. Thí dụ: về mặt đảng thì theo chủ nghĩa Mác Lênin. Cái này Tàu Cộng bành trướng cũng phải nhận là theo Mác Lênin. Việt Gian Hồ muốn chứng tỏ là Hồ không theo Stalin, không theo “xét lại” thế là cả Nga xô- Tàu Cộng bành trướng không hạch sách được Hồ. Nhưng về “nhà nước” thì theo “nhà nước Nga Xô Vĩ Đại đứng đầu” !!!

Và sau Đại Hội III Việt gian Cộng Sản, Lê Duẫn chính thức được đứng đầu tổ chức Việt gian Cộng Sản thi hành đường lối chính trị đó, nhưng còn trong thời gian “thử thách” và cũng không muốn làm bẽ mặt Trường Chinh, cũng như Tàu Cộng bành trướng, nên Lê Duẫn chỉ được Hồ cho làm Bí Thư thứ I mà thôi.

Đi theo con đường mà đại Việt gian Hồ chí Minh đã vạch ra, cho nên ở Đại Hội IV (năm 1976) Lê Duẫn đã thắng phe Trường Chinh, nhưng chưa tuyệt đối. Vì thế tuy đã được cái danh xưng Tổng Bí Thư Việt gian Cộng Sản nhưng Lê Duẫn không chiếm thêm được cái ghế Chủ Tịch nước. Vì không muốn cho Trường Chinh cái ghế đó nên chúng thỏa hiệp bằng cách để anh già bù nhìn, cám hấp Tôn Đức Thắng làm Chủ Tịch Nhà nước nguỵ quyền Việt gian Cộng Sản.

Trong Đại Hội IV (năm 1976) cả Lê Duẫn, Lê Đức Thọ đều trân trọng nêu công đầu của đại Việt gian họ Hồ, đã chỉ đường cho chúng thắng vẻ vang cả “danh”-“lợi”, chứ làm gì có việc hai tên Việt gian họ Lê “tước quyền của Hồ” như lũ đặt công đỏ, dân chủ cuội, mở đầu âm mưu chạy tội cho tên đại Việt gian Hồ Chí Minh một cách vô liêm sĩ là Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, cũng như ả “thanh niên xung phong” Dương Thu Hương ..v.v.. !?!?!

Làm theo chỉ đạo của đại Việt gian họ Hồ là gì?

-“…nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một thành viên của phe Xã Hội Chủ Nghĩa hùng mạnh do Liên Xô Vĩ Đại đứng đầu”. (sách đã dẫn-trang 780)

Cho nên dưới sự lãnh đạo của tên Việt gian Lê Duẫn, tập đoàn Việt gian Cộng Sản đã kéo cả bộ xậu sang Nga xô ký kết hiệp ước gọi là “hòa bình và hữu nghị” sau đó về tiến hành xâm luợc Cam bốt để mở rộng thuộc địa đỏ cho Nga xô.

Cuộc chiến năm 1979 ở Tây Nam Việt Nam và ở phía Bắc Việt Nam có nguồn gốc là như vậy, và thêm một số nguyên nhân về nội trị, nhất là trên phần đất của miền Nam tức là nước VNCH.

Đầu năm 1985, sự xụp đổ của Nga xô và chư hầu ở Đông Âu làm cho đảng Việt gian Cộng Sản như chó lạc chủ. Chúng vốn được nhào nặn để làm con chó săn, làm Việt gian, và về địa lý chúng liền biên giới sát cạnh “anh hai” Tàu Cộng bành trướng, nên sau khi Nguyễn Văn Linh làm Tổng Bí Thư Việt gian Cộng Sản, với khẩu hiệu “đổi mới” và “mở cửa”, chúng đã “mở cửa” để bái lạy Tàu Cộng là chính yếu. Còn với thế giới phương Tây chỉ là sách lược mà thôi. Như tên đại tướng công an Việt gian Cộng Sản Mai Chí Thọ, em ruột của Lê Đức Thọ, đã cảnh cáo rằng:

-“…mở cửa thì phải đề phòng ruồi muỗi”.

Nghĩa là phải cảnh giác và ngăn chận cái giá trị đích thực của phương Tây, chỉ cho lọt vào những thứ bảo đảm cho sự tồn tại của riêng tập đoàn Việt gian Cộng Sản của chúng trong vai trò độc quyền lãnh đạo. Vì thế, trong cái gọi là “hiến pháp” Việt gian Cộng Sản 1992 mới có cái gọi là Điều 4 cho chắc ăn khi nói chuyện với quốc tế. Cũng như trước đó cho khai tử đảng Dân Chủ Việt Nam, đảng Xã Hội Việt Nam, mặc dù hai đảng đó thực sự đã thành bù nhìn theo chỉ đạo của tên đại Việt gian Hồ Chí Minh, mà đám tay sai đắc lực “chui vào nằm vùng” trong đảng Dân chủ Việt Nam là tên Việt gian Hoàng Minh Chính, Cù Huy Cận, Xuân Diệu, Nguyễn Thành Lê, Phạm Hồng ..v.v.. Còn họn “chui vào nằm vùng” đảng Xã Hội Việt Nam là Nguyễn Xiểng, Hoàng Minh Giám ..v.v.. Và chúng xử dụng đem lại những tên chốt thí của đại Việt gian họ Hồ trong trò đu giây. Đó là bọn tay sai trung thành Hoàng Minh Chính, Vũ Thư Hiên, cùng tham gia hổ trợ cho đặc công đỏ Bùi Tín, để làm cái việc nuôi “ruồi muỗi” ở hải ngoại. Từ đó, chúng đào tạo một loạt thành phần dân chủ Cuội gồm lẫn lộn một số kẻ như Dương Thu Hương đã viết trong “Thư Ngỏ Gửi Bạn Đọc và Nhà báo Huy Đức” (ngày 15-12-2010) có đoạn:

[trích

-“vì thế dù phạm tội nặng đến đâu, nhưng sau vài tháng làm kiểm thảo, đám cán bộ phạm tội đều được Anh Lớn (tức Lê Đức Thọ) đưa lên bệ phóng để tiếp nhận các chức vụ quan trọng hơn, nắm trong tay nhiều quyền lực hơn.

Ngưng trích]

Đó là điển hình vụ Dương Thu Hương, Nguyễn Thanh Giang, Trần Khuê, Nguyễn Văn Lý, Lê Thị Công Nhân, Lê Thị Kim Thu, Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Vũ Bình, Hà Sỹ Phu, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Đan Quế, Quảng Độ/Đặng Phúc Tuệ ..v.v.. Bọn chúng cũng bị tù chút ít để có danh “tù nhân lương tâm”, rồi sau đó được đưa lên bệ phóng. Bọn có tên trên cho được làm quan lớn để chỉ đạo các đảng phái, hội đoàn, tổ chức ma trơi, trí thức ngựa, truyền thông bất lương ở hải ngoại nhằm thực thi việc xâm lược cộng đồng người Việt tị nạn Việt gian Cộng Sản, dựa vào NQ36; khác với NQ15 (năm 1959) là vũ trang xâm lược Việt Nam Cộng Hòa. Thì giờ đây, chúng “hòa bình xâm lược” để giảm thiểu sự chống đối mạnh mẻ từ phía người Việt quốc gia. Điều này chắc bây giờ đã nhiều người nhận ra, tuy đã quá muộn, nhưng còn hơn những kẻ vẫn tiếp tục u mê.

Cũng từ khi Nguyễn Văn Linh lên làm Tồng Bí Thư, cho đến Nông Đức Mạnh, Đại hội Việt gian Cộng Sản trong tất cả mọi Khóa Đại hội cho đến Khóa Đại Hội XI sắp tới của tập đoàn Việt gian Cộng Sản vẫn áp dụng rập khuôn cách sắp xếp nhân sự như “tư tưởng của tên đại Việt gian Hồ Chí Minh” khi xưa vậy. Nghĩa là chúng không đề cử để bầu, mà giới thiệu để công nhận những người chúng đã chọn trước. Vì Nông Đức Mạnh trong bài Bế mạc Hội nghị 14, Khóa X ngày 22-12-2010 vừa xong cũng nhắc đến duy trì cái gọi là “dân chủ tập trung” như tên đại Việt gian Hồ Chí Minh đã từng giảng dạy cho bọn chúng. Và việc bầu từ dưới lên trên là biện pháp để chúng đảm bảo lựa chọn được nhân sự kế tiếp hoàn toàn kế thừa tư duy Việt gian một cách nhất quán, để thực hiện những chương trình chính trị, kinh tế, quốc phòng, văn hóa giáo dục ..v.v.. bảo đảm hiệu quả nhất cho sự cai trị … “vĩnh cữu” của chúng.

Trong bài nói chuyện Bế mạc Hội Nghị 14, Khóa X, tên Việt gian Nông Đức Mạnh đã nhấn mạnh ở phần kết thúc để kết luận về nhiệm kỳ của Khóa X, mà cũng là phương hướng mọi hoạt động nhân sự của Khóa XI sắp tới là:

[trích..

-“Ban Chấp Hành Trung Ương, Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư đã nghiêm túc thực hiện qui chế làm việc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của Ban Chấp Hành Trung Ương, Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, cải tiến chế độ và phương pháp công tác”.

Ngưng trích]

Nghĩa là nhân sự Khóa XI sắp tới ngày 11-01-2011, chỉ là có một số tên tuổi mới lạ xen lẫn với nhân sự của Khóa X. Nhưng tư duy chính trị và mọi hoạt động thì vẫn là BUÔN DÂN, BÁN NƯỚC, giữ vững lập trường Việt gian với mọi thế lực tài phiệt quốc tế, nhưng vẫn tiếp tục đẩy mạnh con đường “Hán hóa Việt Nam” cả trong nước và hải ngoại. Bao gồm cả con người, đất đai, sông biển, văn hóa giáo dục, kinh tế, quốc phòng theo đúng “16 chữ vàng + 4 tốt”, “một vành đai, hai hành lang” và các “đặc khu kinh tế” ..v.v..

Đảng Việt gian Cộng Sản là nguyên nhân làm cho nhân dân Việt Nam mất sức đề kháng chống xâm lược của mọi thế lực thù địch, đặc biệt là Tàu Cộng bành trướng.

Đảng Việt gian Cộng Sản với cơ quan chuyên chính của chúng, chính là lực lượng xung kích của các thế lực tài phiệt, đặc biệt là Tàu Cộng bành trướng, xâm lược Việt Nam và sẽ xóa sổ Việt Nam trên bản đồ thế giới để thành một khu tự trị của Tàu Cộng bành trướng. Nếu mọi người Việt Nam trong nước và ở hải ngoại không sớm thức tỉnh để có hành động thiết thực.

Chúng ta cần bàn thảo để đi đến phối hợp hành động, đi đến các tầng lớp dân oan bị trị ở trong nước, với những người thực sự nhận thức được tập đoàn việt gian Cộng Sản là bọn VIỆT GIAN, toàn dân Việt phải loại trừ bọn Việt gian Cộng Sản ra khỏi mọi hoạt động trong hệ thống chính trị của nhân dân Việt Nam. Chứ không phải là bàn về nhân sự, góp ý sửa đổi cái này hay cái nọ như “túi khôn dân tộc” của Bùi Tín (trong đó có “túi khôn” của nguyên phó Thủ tướng Việt gian Cộng Sản Trần Phương, tên này nhờ đạo văn nên viết được cuốn “Lịch Sử Tiểu Thủ Công Việt Nam” tặng tên Việt gian Tố Hữu nên được Tố Hữu mời làm cố vấn trong chức vụ Phó Thủ Tướng Việt gian Cộng Sản, cũng là tác giả chủ chốt của vụ “giá, lương, tiền”) và các anh dân chủ cuội, trí thức ngựa, nhà bình luận đà điểu ở trong nước và hải ngoại !

Xin nhắn cho những kẻ còn bưng bô cho tên Việt Gian Bùi Tín biết rằng: tên Bùi Tín sắp bị bọn Việt gian Cộng Sản trong nước cho về vườn qua dấu hiệu “chủ nhân website Bauxit Việt Nam” tiết lộ: “phải gỡ bỏ bài của Bùi Tín vì đó là do hacker tự ý cho vào”. Nghĩa là nhóm Nguyễn Huệ Chi, Phạm Toàn ..v.v.. thông báo khéo cho nhau việc nên “kính nhi viễn chi” với Bùi Tín. Vì bộ mặt tên đặc công đỏ của hắn đã bị hải ngoại đánh cho u đầu, gẫy răng, rách môi rồi!. Sự thật ê chề là “con gà già Bùi Tín” không gáy đúng giờ cầm canh nữa, chúng bảo nhau là chỉ nên đem nấu cari. Còn tên đặc công đỏ Vũ Thư Hiên mượn mồm tên blogger cuội Người Buôn Gió/Bùi Trọng Hiếu trong bài “Đại Ca Vũ Thư Hiên” đăng trên DCV online, đã khéo léo bỏ của chạy lấy người rằng:

[trích…

-“Ai cũng là anh em cả, Hiếu nên nhớ mình không nên coi ai là kẻ thù, ai cũng có mặt tốt, mình phải khoan dung mà sống

Ngưng trích]

Và ả Dương Thu Hương cũng thế, “Đỉnh Cao Chói Lọi” của ả trở thành “Dưới Hố Đen Thui”, nên trong “Thư Ngỏ Gửi Bạn Đọc và Nhà báo Huy Đức” (ngày 15-12-2010) viết riêng cho DVC online, cũng kiếm cớ dấu mặt trong váy mini của mấy trẻ em Pháp ở Paris, để kêu lên ai oán như con heo nái bị hoạn (thiến), rằng:

[trích..

-“lần cuối cùng, xin chân thành cám ơn các độc giả. Xin lượng thứ cho những nhầm lẫn của tuổi già. Xin chào vĩnh biệt.

Ngưng trích]

Những đứa Việt gian nói trên đã ổn định nhà cửa, hậu môn đã đỏ thẫm vì giàn kèn đu đủ thọc vào thổi vang lừng trong nhiều năm, bọn Việt gian già phản tỉnh giả hiệu đang đi vào hoàng hôn dù ít /nhiều cũng hưởng cái bả hư danh và lợi vụn vặt. Tiếc thay ở hải ngoại, những tên già sắp xuống lỗ như “tắc kè” Đinh Thạch Bích, Nguyễn Văn Canh, Toàn phong Nguyễn Xuân Vinh, Lai Thế Hùng ..v.v.. vẫn còn cố đấm ăn xôi. Trong nước thì anh chàng “vai u thịt bắp” Nguyễn Văn Lý, cũng như “heo nái răng chó sói” Lê Thị Công Nhân, vẫn cứ lao đầu chết bỏ vào bãi … cứt gà sáp, một cách rất tự nguyện. Thật đáng khinh!!!

Tóm lại, như chúng tôi đã trình bày: sau cái gọi Đại Hội XI nhân sự sẽ có sự xen kẻ nhân sự mới vì một số đã ăn no đủ, đến tuổi về hưu nhường chổ cho tên khác lên nắm quyền bóc lột, cai trị. Còn quyền hành của bọn Việt gian Cộng Sản từ năm 1930 cho đến tương lai sau này vẫn không thay đổi. Nếu như có ai đó ảo tưởng là đảng Việt gian Cộng Sản sẽ có cởi mởi về kinh tế, còn chính trị vẫn như cũ. Tức là họ vẫn chưa tỉnh giấc mơ. Vì đường lối chính trị không thay đổi nghĩa là tập đoàn Cộng Sản vẫn là VIỆT GIAN và nhân dân Việt Nam không Cộng Sản vẫn là NÔ LỆ: CÔNG NÔ, NÔNG NÔ, TRÍ NÔ ..v.v.. Cho nên thay đổi kinh tế của đảng Việt gian Cộng Sản là không phải vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ. Mà vì nhu cầu cung cấp lao động cơ bắp, trí tuệ và thị trường tiêu thụ cho tập đoàn Việt gian Cộng Sản và các đối tác của chúng tha hồ làm giàu trên mồ hôi, máu, nước mắt và tài nguyên của Việt Nam mà thôi. Riêng với bọn Tàu Cộng bành trướng ngày nào tập đoàn Việt gian Cộng Sản còn thống trị thì ngày đó nhân dân Việt Nam và đất nước Việt Nam vẫn có thể bị xóa sổ là điều tất yếu trong gang tất.

Liệu Nguyễn Tấn Dũng có mất chức không ?

Chúng tôi ghi nhận là tên Việt gian Nguyễn Tấn Dũng có thể giữ một vị trí rất quan trọng bởi vì cơ quan truyền thông Việt gian Cộng Sản đã đánh bóng Nguyễn Tấn Dũng bằng một bài viết rất vô duyên, đó là “Gặp gỡ ân nhân của Nguyễn Tấn Dũng” (VNepress-ngày 22-12-2010), kể lại việc cuộc chiến xâm lược của bọn Việt gian Cộng Sản tấn công vào lãnh thổ VNCH vùng Cà Màu - Kiên Giang năm 1969. Cán binh Việt gian Cộng Sản Nguyễn Tấn Dũng bị thương và được Phan Trung Kiên cứu sống. Do “tình cờ” Việt gian Nguyễn Tấn Dũng biết được, Dũng dắt vợ con về thăm và tặng cho một ngôi nhà 2 tầng trị giá 200 triệu đồng ở Sóc Trăng. Người dân vùng này, những người thuyền nhân vượt biển “đi chui”, “đi bán chính thức” đều không quên tên hung thần Nguyễn Tấn Dũng và bè đảng tổ chức “đi chui”, “đi bán chính thức” để lùa người dân vào bẩy xập, nộp tiền cho chúng để được “vượt biên”.

Sau khi thâu tiền xong chúng đặt chất nổ đánh đắm tàu và nhận chìm mọi người. Nếu những ai còn sống sót lội vào bờ chúng ra lệnh bắn chết. Một thanh niên trẻ sau khi được định cư tại Hoa Kỳ kể lại câu chuyện là anh ta chứng kiến một thuyền “bán chính thức” bị gài mìn nổ tung, một phụ nữ tay bế con nhỏ, tay bơi vào bờ, anh động lòng thương muốn nhảy xuống nước để cứu, thì bị bọn công an của Nguyễn Tấn Dũng dí súng AK vào đầu cấm không cho cứu nạn nhân, trong lúc nạn nhân bị bọn công an dùng cây sào nhận đầu phụ nữ này xuống nước. Bọn Việt gian Cộng Sản Nguyễn Tấn Dũng thâu tiền vòng vàng của nạn nhân “đi chui” hàng nhiều Giỏ Cần Xé. Bàn tay của tên hung thần gian ác Nguyễn Tấn Dũng nhuốm đầy máu của nhân dân miền Nam vô tội, nên nó được đảng Việt gian Cộng Sản thưởng cho chức “thủ tướng”. Nguyễn Tấn Dũng và con cháu chúng nó là tội đồ của dân tộc.

Ngày 23-12-2010 vừa qua, chính phủ Thụy Điển bằng ngôn ngữ ngoại giao phải lấy cớ “không có” kinh phí, nên tuyên bố đóng cửa Tòa Đại Sứ Thụy Điển tại Việt Nam (có lẽ Thụy Điển họ đã biết trước việc gì sẽ xảy ra cho bọn Việt gian Cộng Sản chăng?) quý bạn đọc nghĩ thế nào? Chúng ta nên tận dụng cái ngòi nổ chậm đó để cho nó trở thành nổ giây chuyền, được không?!.

Đặng Phúc.


BuiTin.jpg


Lê Duẩn, một Tần Thủy Hoàng hoang dâm vô độ


1. Lê Duẩn, một Tần Thủy Hoàng hoang dâm vô độ

Ở miền Nam những năm 47, 48 đã lan truyền câu chuyện "Trung ương cục cướp vợ của học sinh". Đó là Lê Duẩn và Lê Đức Thọ, một ông Bí thư, một ông Phó bí thư, có vợ con đàng hoàng ở miền Bắc rồi, vào trong đó thấy mấy cô học sinh kháu khỉnh ở trong thành ra học ở một trường vùng kháng chiến, liền sinh lòng ham muốn. Mặc dù hai cô này đã sắp là vợ của hai cán bộ, nhưng hai vị vẫn cố tình dùng áp lực trên cướp cho bằng được. Những chuyện đó vẫn không xấu xa bằng chuyện Lê Duẩn sau toàn thắng 75, hiện nguyên hình là một Tần Thủy Hoàng hoang dâm vô độ, trắng trợn đến mức chẳng còn nghĩ gì đến đạo đức, chưa nói đến là người đứng đầu của một Đảng. Tự cho mình là người "khai quốc công thần", Lê Duẩn đã tạo cho mình một cuộc sống như vua chúa đời xưa, với hàng chục "cung tần mỹ nữ" thường xuyên vây quanh, giả danh là mát xa, đấm bóp. Nghe kể rằng một lần trong lúc đê mê sung sướng, Lê Duẩn đã ra lệnh cấp cho Hồng một lúc hai căn hộ liền, một ở Kim Liên, một ở Bách Khoa, mặc dù cô này chưa chồng con gì, trong lúc hàng vạn cán bộ khác chưa được phân một mét vuông nhà ở nào. Nhưng điển hình nhất là vụ quan hệ với nữ Bác sĩ Hồ Thị Nghĩa, con gái Hồ Viết Thắng. Thực ra Hồ Thị Nghĩa chỉ là của thừa của Lê Quang Hòa, nguyên Chính ủy Quân khu 4, nhưng Lê Duẩn có xá gì là của thừa hay không phải là của thừa, miễn là có cái gì mà giải trí sau khi đã được Lê Đức Thọ "duyệt". Xin nói thêm đây là một âm mưu thâm độc của Lê Đức Thọ.

Chính mục đích của Lê Đức Thọ là giăng bẫy đưa các cụ vào tròng để dễ dàng bịt mồm, bịt miệng các cụ lại, tha hồ mà mình lộng hành. Đến nỗi Lê Duẩn phải than vãn "Nhân sự Trung ương khóa 4, khóa 5 tôi chỉ biết 1/3 còn 2/3 ở đâu ra tôi chẳng biết gì". Có nghĩa là tất cả quyền hành trong Đảng về tay Lê Đức Thọ cả. Để đổi lại Lê Đức Thọ tạo cho các cụ đê mê trong chốn hành lạc, chẳng còn biết trời đất gì nữa. Mà có biết cũng chẳng dám nói, vì đã bị Lê Đức Thọ "yểm bằng gái" hết cả rồi.

Khi Hồ Thị Nghĩa có thai với Lê Duẩn, Ban Bí thư gặp riêng với Nghĩa khuyên nạo thai. Hồ Thị Nghĩa kiên quyết không nghe, nói: "Đây là con của Tổng Bí thư, rõ ràng thế, làm sao tôi phải nạo?" Do đó, trong đám tang Lê Duẩn, người ta thấy một thiếu phụ trẻ và đứa con trai chít khăn. Đó chính là Hồ Thị Nghĩa và đứa con trai, kết quả mối quan hệ bất chính của Tổng Bí thư Lê Duẩn với cô bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho mình.

Đó là chuyện đời xưa, còn hiện nay, ba trong số năm đồng chí Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị cũng có biết bao nhiêu chuyện xấu xa. Lê Đức Anh thì bỏ vợ cũ, một nữ cán bộ cách mạng trung kiên lấy vợ mới. Chuyện này trước đây coi như một tội tày đình phải kiểm điểm, phải khai trừ khỏi Đảng. Còn vị đương kim Thường trực Bộ Chính trị hiện nay thì còn xấu xa hơn nhiều. Năm 1974, Thượng tá chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 2 Lê Khả Phiêu quan hệ bất chính với một nữ nhân viên dưới quyền, việc vỡ lở ra, may mà Cục trưởng Cục Cán bộ lúc bấy giờ là Nguyễn Trọng Hợp, cùng quê Thanh Hóa, ém nhẹm đi cho Phiêu, và điều động Phiêu vào Quân khu 9 để phi tang. Có ai ngờ sự chuyển dịch ấy dẫn đến cuộc gặp gỡ giữa hai thầy trò họ Lê, Lê Đức Anh và Lê Khả Phiêu, tạo nên một "cặp bài trùng" cực kỳ nguy hiểm, thao túng toàn bộ nền chính trị nước nhà trong suốt bao đại hội: Đại hội 7, 8 vừa qua và Đại hội 9 sắp tới. Khi Lê Đức Anh sang làm Tổng Tư lệnh Cămpuchia, kéo Lê Khả Phiêu sang giúp về công tác chính trị, và thế là bắt đầu một "liên minh ma quỷ".No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------