Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Thursday, December 2, 2010

Đặng Phúc-Nhân Sự Khóa XI Của Đảng Việt Gian Cộng SảnNhân Sự Khóa XI

Của Đảng Việt Gian Cộng Sản

Đặng Phúc

Kể từ khóa III của đảng Việt gian Cộng Sản (1960), lúc đó chúng còn có tên là đảng Lao Động Việt Nam thì đã có một số nhà báo, nhà bình luận không nằm trong phạm vi Bắc Việt Nam đã có bài viết về nhân sự và đường lối chính trị của tập đoàn Việt gian Cộng Sản. Tuy số lượng bài viết chưa nhiều và chủ yếu nằm ở Nga Sô và Trung Cộng cùng các chư hầu Cộng Sản và một số bài trên các báo của một số đảng theo chủ nghĩa Marx ở Tây phương.

Phải 16 năm sau, nghĩa là sau khi tuân lệnh anh cả Nga sô và anh hai Ba Tàu Trung Cộng dùng người Việt Nam chết cho cuộc chiến xâm lược của Đế quốc Đỏ vào chính đất nước Việt Nam (tức là miền Nam Việt Nam Cộng Hòa) đã thành công đến năm 1976, Việt gian Cộng Sản mới cho tổ chức Đại Hội Việt gian Cộng Sản lần IV. Và sau đó chúng công khai lấy lại cái tên “Cộng Sản” và đổi tên nước Việt Nam thành “cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Từ đó đều đặn mỗi bốn (4) năm tập đoàn Việt gian Cộng Sản cho tổ chức đại hội để giới thiệu ban lãnh đạo mới.

Chúng gọi là giới thiệu mà không dùng chữ bầu”, là vì sự bầu bán trong đại hội Việt gian Cộng Sản cũng là trò hề như các cuộc bầu bán mọi tổ chức khác trong hệ thống chính trị của Việt gian Cộng Sản như những cái gọi là “Quốc Hội”, “Mặt Trận”, “Công Đoàn”, “Đoàn Thanh Niên”, “Nông Hội”, “Hội Phụ Nữ” ..v..v.. thậm chí cho đến các chức sắc trong các hội văn hóa, nghệ thuật, đoàn thể, quần chúng v..v..

Các báo cáo chính trị cũng như các nghị quyết của đại hội về mọi mặt từ chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao, quốc phòng, an ninh ..v.v…dù thay đổi và hệ số liệu, thời gian, các bước thực hiện ..v.v… Nhưng tựu chung vẫn còn nằm trong khuôn khổ của ba (3) mục tiêu lớn. Đó là:

1- Củng cố và phát triển công việc Việt gian hóa toàn đảng (Cộng sản) cả “chiều sâu” và “chiều rộng”.

2- Nô lệ hóa toàn diện mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội Việt Nam trên mọi hoạt động cả vật chất, cả tinh thần (tôn giáo, văn học nghệ thuật ..v.v…). Nghĩa là trên thực tế người dân Việt Nam bị biến thành trâu, ngựa trong lớp người mà thôi.

3- Củng cố và hoàn chỉnh tập trung toàn bộ tài sản xã hội từ tài nguyên thiên nhiên đến đất đai, sông biển, bầu trời Việt Nam thành sở hũu riêng của cái gọi là “Ban Chấp Hành Trung Ương” Việt gian Cộng Sản. Nhân sự còn lại trong đảng Việt gian Cộng Sản chỉ làm nhiệm vụ quản lý trên từng lãnh vực và ở từng mức độ tùy thuộc vào cấp ủy trong tổ chức việt gian Cộng Sản.

Vì không nhìn ra cái tính chất cố hữu đó trong hoạt động của tập đoàn Việt gian Cộng Sản, nên nhiều người đã nhiệt tình bình luận khía cạnh nhân sự của Việt gian Cộng Sản mỗi lần chúng mở đại hội. Nếu ai đó chịu khó sưu tầm lại tất cả những bài bình luận cũ đó dù của người Việt Nam sinh sống trong hay ngoài nước, dù của những người ngoại quốc cả Âu, Á, Phi, Úc ..v.v.. sẽ thấy rằng tất cả đều trật lất hết!?!?!. Thí dụ:

1- Người ta đã từng “khen” Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, “Nga ta” cũng từng khen nhóm Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt rồi lại kỳ vọng vào Lê Khả Phiêu (như lời hô hào của GS cá nướng Trần Khuê trong Đối Thoại 2000). Rồi Việt Gian Nông Đức Mạnh được từ Bùi Tín, Dương Thu Hương .. v.v.. ca ngợi và kỳ vọng. Thậm chí người ta còn kỳ vọng Việt Gian Nguyễn Tấn Dũng, Việt Gian Nguyễn Minh Triết có thể là một Góp-ba-chóp (Mikhail Gorbachev) của Việt Nam. Đó là quan điểm của những loại như Phan Văn Lợi, Bùi Tín ..v.v .. Cho nên sắp bước vào Đại Hội Việt gian thứ XI này, lại vẫn những nhà “bình loạn” quen thuộc chỉ có khác là họ lộn tùng phèo một vòng và múa bút chửi Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng ..v.v.. Và từ hai tháng về trước đã có những bài khen Hồ Đức Việt, Phùng Quang Thanh là liêm khiết???

2- Riêng “Viện sĩ”, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đã có bài đề cử nhân sự khóa XI Việt gian Cộng Sản, để làm cái trò mờ mờ ảo ảo trong đó có đề xuất đến một nhân vật mới toanh là Nguyễn Bá Thanh vào chức vụ thủ tướng .

[trích nguyên văn bài viết của Nguyễn Thanh Giang …

Có đa nguyên đa đảng để rồi có một đảng mới lãnh đạo đất nước thì chắc là hơn. Trước mắt phải chưa thể nào khác được thì đành mong sao cac vị dự đại hội khóa XI cac vị bầu được, không phải là vì vỏ dưa. Có Thể là như sau:

- Tổng Bí Thư: Phạm Quang Nghị hoặc Trương Tấn Sang.

- Chủ Tịch nước: Nguyễn Thị Doan hoặc Hồ Đức Việt.

- Chủ Tich Quốc Hội: Nguyễn Tấn Dũng.

- Thủ Tướng: Nguyễn Bá Thanh

Ngưng trích]

Thứ nhất: chúng ta phải hiểu ý của Nguyễn Thanh Giang khi Nguyễn Thanh Giang cho rằng nhân sự do Giang đề xuất, nêu tên trên không phải là vỏ dưa thì có nghĩa là đó là những con người giống như Nông Đức Mạnh tuyên bố là nhân sự của Ban Chấp Hành khóa XI phải là những người có kiến thức, có tư cách, có uy tín, có tầm nhìn sâu rộng v..v…” Thì đây là một lối chưa chi Nguyễn Thang Giang đã đánh bóng rằng số nhân sự mà Giang đề xuất đây không giống như nhân sự của khóa X hiện nay. Riêng cái chi tiết này đã cho thấy Nguyễn Thanh Giang mặt trơ trán bóng để không thấy rằng Phạm Quang Nghị, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Hồ Đức Việt đều là đương kim “Ủy Viên Bộ Chính Trị của Việt gian Cộng Sản”. Còn Nguyễn Bá Thanh là đương kim Ủy Viên Chính Thức Ban Chấp Hành Trung Ương Việt gian Cộng Sản, phụ trách Bí thư Đà Nẳng. Vậy thử hỏi rằng những nhân vật đó có phải là vỏ dừa hay không?.

Về những nhân vật trên chúng tôi khỏi cần phải phân tích, chỉ riêng việc mà có lẽ quí độc giả có thể chưa nhận ra được là tại sao Nguyễn Thanh Giang lại đề cử Nguyễn Bá Thanh vào vị trí thủ tướng?. Vậy

- Nguyễn Bá Thanh là ai?

Nguyễn Bá Thanh là “Ủy Viên Trung Ương” chính thức của Việt gian Cộng Sản khóa X và cũng là Bí Thư Đà Nẳng của tổ chức Việt gian Cộng Sản. Hắn là một tên tham nhũng nổi tiếng đến mức không chỉ những đảng viên Việt gian Cộng Sản lâu năm đã về hưu phải lên tiếng mà chính Giám Đốc Công An của Đà Nẳng cũng phải tham gia lên tiếng. Nhưng rồi câu chuyện vẫn chỉ là nước chảy qua sông. Cho nên viên Giám Đốc Công An của Đà Nẳng được nâng lên thành Tổng Thanh Tra của Bộ Công An. Trong cương vị viên Tổng Thanh Tra Bộ Công An vẫn tiếp tục truy vụ tham nhũng của Nguyễn Bá Thanh. Kết quả không thể nghĩ được rằng kẻ bị ra tòa và bị kết án đến nỗi phải ngất xỉu và rồi đưa về coi như là mất trọn vẹn không chỉ chức vụ mà còn cả sức khỏe và bây giờ chắc rằng chẳng còn khả năng để mà ngồi chơi. Đó chính là nguyên Giám Đốc Công An Đà Nẳng mới được đề bạc lên làm Tổng Thanh Tra của Bộ Công An còn Nguyễn Bá Thanh thì vẫn phây phây.

Tại sao vậy?

Ai đã chống lưng cho Nguyễn Bá Thanh có thể làm tàng như vậy một cách công khai?

Xin thưa: không phải là Bộ Chính Trị của bọn Việt gian Cộng Sản đương nhiệm hiện nay là kẻ chống lưng cho Nguyễn Bá Thanh. Kẻ thật sự chống lưng cho Nguyễn Bá Thanh chính là Tầu Cộng. Bởi vì không thể nói rằng Nguyễn Thanh Giang không biết chuyện. Với uy quyền là một đương kiêm Ủy Viên Trung Ương Việt gian Cộng Sản kiêm Bí Thư Đà Nẳng, Nguyễn Bá Thanh đã ký giấy phép cho Tàu Cộng được thuê dài hạn một bộ phận bờ biển của Đà Nẳng. Cho đến nay cũng không ai biết bọn Tàu Cộng Sô Vanh bành trướng xử dụng đoạn bờ biển Đà Nẳng đó để làm gì? (Để đưa đội quân “Hồng Mao” tạm giải ngũ vào trá hình làm nhân viên, chuyên viên chăng? Để lập giang thuyền, quân phòng thủ chống chiến hạm Hoa Kỳ chăng?. Bằng chứng thiết thực là ngư dân Đà Nẳng chưa ra khỏi bờ Đà Nẳng thuyền đã bị đánh đắm, đã bị cướp thuyền mà báo chí và bọn cầm quyền không dám bênh vực hay tố cáo chính là bọn Tàu Cộng ăn cướp, mà chỉ dám nói là: bị “thuyền lạ” tấn công!) Sự có mặt của bọn Tàu Cộng trên bờ biển Đà Nẳng hoàn toàn bất lợi hay nói cách khác là: đang đe dọa cho sự an toàn của tổ quốc và nhân dân Việt Nam! Hay có thể nói rõ ra, Nguyễn Bá Thanh là tên Việt gian bán nước, bán bãi biển Đà Nẳng cho Tàu Cộng, tội nó nặng như tội của Trần Ích Tắc.

Từ trước đến nay có một số ngòi bút ở hải ngoại, đã vạch mặt tên đặc công Đỏ Nguyễn Thanh Giang là dân chủ cuội, thì bây giờ với bài viết này, với việc đề nghị nhân sự mới này đã lộ rõ bộ mặt của Nguyễn Thanh Giang là cuội và làm trò cho những người cả tin như đại sứ Michalak. Và những kẻ, những website tiếp tục làm công cụ truyền bá quan điểm chính trị bịp đó của Nguyễn Thanh Giang như vietnamexodus chúng cũng là bọn Việt gian đang ngăn trở công cuộc giải trừ tập đoàn Việt gian Cộng Sản, ngăn trở việc đem lại tự do dân chủ, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải ..v.v.. thực sự cho nhân dân và đất nước Việt Nam.

3- Nhân vật Bùi Tín.

Về Bùi Tín chỉ có những người cố tình mù hoặc là bị ảnh hưởng của các đảng phái ma trơi, những cánh tay nối dài, những vệ tinh của tập đoàn Việt gian Cộng Sản ở hải ngoại, chúng mới có thể nhắm mắt đăng những bài viết của Bùi Tín hiện nay, mà nội dung của nó là xuyên tạc một cách trắng trợn và đề cao Việt gian Cộng Sản một cách quá đáng. Chúng tôi xin phép tạm lấy hai bài viết của Bùi Tín gần đây nhất để chứng minh:

- Túi Khôn Dân Tộc, Bùi Tín ngày 15-11-2010” Bùi Tín lợi dụng hai mươi (20) tên Việt Gian Già. Những tên trí nô đã có chiều dài năm tháng phục vụ tận tụy trung thành cho tập đoàn Việt gian Cộng Sản vừa mới họp nhau và giả vờ ra một “thông cáo” (lại cũng thông cáo) yêu cầu sửa lại cương lĩnh chính trị ..v.v.. của cái gọi là “đại hội” của Việt gian Cộng Sản XI, để Bùi Tín có cớ la lên rằng: đó là hai mươi (20) tên Việt gian Cộng Sản là túi khôn của dân tộc Việt Nam”. Trí tuệ” của 20 tên đó đem ra cộng lại chỉ to bằng cái “bìu dế” của con khỉ Hồ nằm trong lăng Ba Đình. Chỉ một câu của Bùi Tín đã cho thấy quan điểm chính trị của Bùi tín vẫn là:

1- Từ xưa đến nay trong mọi sách báo Bùi Tín, lúc nào hắn cũng cho rằng trong lòng Việt gian Cộng Sản đa số là những người yêu nước. Đây là cái lếu láo nhất của tên Việt Gian Bùi Tín.

2- Tất cả những người “trí tuệ và yêu nước” nhất đều nằm trong lòng tổ chức của Việt gian Cộng Sản. Có nghĩa là muốn tìm người yêu nước, muốn tìm người có trí tuệ thì phải tìm trong lòng của “Đảng” (Việt gian Cộng Sản) còn ở ngoài đảng thì không thể nào có những con người như thế. Đặc biệt là không thể tìm những con người trí tuệ trong lòng đất nước Việt Nam Cộng Hòa khi xưa và hiện nay là ở hải ngoại. Nghĩa là không có những người trí thức, chính trị gia ..v.v.. trong số những người tỵ nạn Việt gian Cộng Sản. Thế mà chúng lại kêu gọi “chất xám hải ngoại” là “khúc ruột ngàn dặm”, nên về hợp tác với chúng để cứu nguy tổ quốc?!?!. Đúng là mồm cái mồm của tên Việt Gian Bùi Tín có khác.

3- Bùi Tín đã đề cao các “trí tuệ” và “lòng yêu nước” của những kẻ vẫn còn cầm thẻ của băng đảng Việt gian Cộng Sản là: “túi khôn của dân tộc”. Điều này mới là một sự hỗn láo nhất không thua gì tên “giáo sư dỗm” Trần Khuê, đã coi công của tên Đại Việt gian Hồ Chí Minh còn hơn công lao của các vua Hùng. Túi khôn của đảng Việt gian Cộng Sản là chỉ nằm trong phạm vi của hơn ba (3) triệu đảng viên của chúng mà thôi. Nhưng trong thâm tâm bọn chúng lo sợ là túi khôn của nhân dân Việt Nam hiện nay, thì vẫn tìm ẩn trong ngót khoảng 90 triệu dân Việt Nam ở trong nước (chưa kể ở hải ngoại này hiện nay đã có hơn 5 triệu người tị nạn bọn Việt Gian Cộng sản và chúng ta đã có khoảng hơn 800 nghìn chuyên viên giỏi trong hầu hết vào các lãnh vực hiện nay và họ cũng chính là hậu duệ của khoảng 250 nghìn người đầu tiên đã rời khoải Việt Nam cách đây đúng 35 năm. Lớp người này và hậu duệ mà ngày nay bọn Việt Gian Cộng sản chúng gọi là: “chất xám hải ngoại” hay là “khúc ruột ngàn dậm”). Còn túi khôn của dân tộc Việt Nam thì phải hiểu rằng đó là những con người khôn ngoan nhất trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam trãi qua mấy ngàn năm nay.

Thử hỏi rằng những kẻ tiếp tục phổ biến những bài viết của tên Việt Gian Bùi Tín họ là ai?. Họ đang làm trò gì trong công cuộc giải phóng đất nước nhằm đem lại tự do-hạnh phúc-toàn vẹn lãnh thổ/lãnh hải/bầu trời cho nhân dân và đất nước Việt Nam?!?!?.

Trong một bài viết gần đây nhất của Bùi Tín được Matthew Trần (chẳng lẽ người Quốc Gia chúng ta không cò ai hay sao!, mà chúng phải đội đít tên Việt Gian Bùi Tín?) đưa lên các Diễn Đàn trên internet hắn đã viết như sau: “Thế lực đối lập đang tự khẳng định.”

Bùi Tín đã dẫn chứng về cuộc trao đổi, phản đối trong cái gọi là “quốc hội” của bọn Việt gian Cộng Sản vừa qua với một số nhân vật hắn nêu tên là: Nguyễn Minh Thuyết, Phạm Thị Loan, Lê Văn Cuông, Dương Trung Quốc, Nguyễn Tấn Dũng(?), Nguyễn thị Bạch Mai, Đặng Như Lợi, Đỗ Mạnh Hùng, Lê Quốc Dũng, Đinh Xuân Thảo, Nguyễn Bá Thuyên ..v.v.. và Tín coi đó như là những bộ mặt đã thẳng thắn phản biện để hình thành ra một nhóm “nghị sĩ” đối lập.

Vậy hỏi rằng Bùi Tín không thấy tất cả những trò đó, chỉ là chúng đang chuẩn bị đưa ra một bộ mặt mới trong cái gọi là “quốc hội” của chúng, đóng vai trò cơ quan lập pháp được độc lập “cuội” để tìm cách đánh lừa dư luận thế giới, đánh lừa những người Việt Nam trong nước là tầng lớp bị trị, cũng như đánh lừa những người Việt Nam yêu nước chân chính trong Cộng Đồng người Việt Tỵ Nạn Việt gian Cộng Sản. Bùi Tín quên rằng việc Nguyễn Minh Thuyết (chắc chắn phải là đảng viên Cộng Sản cũng ở thứ cao cấp) khi chất vấn Nguyễn Tấn Dũng về vụ Bauxit thì hắn không thể nào không biết được rằng Nguyễn Tấn Dũng không phải là kẻ duy nhất có tội hay là kẻ chủ chốt về vụ Bauxit Tây Nguyên. Bởi vì ai cũng biết rằng dự án Bauxit Tây Nguyên đã được tên Việt gian Nông Đức Mạnh với tư cách Tổng Bí Thư đảng Việt gian Cộng Sản qua Tàu cộng quỳ lạy ký kết ngay từ đầu Khóa IX, tức là cách đây tám (8) năm trước.

Vào thời kỳ đó Nguyễn Tấn Dũng mới chỉ là Phó Thủ Tướng, chưa là Thủ Tướng. Đến Đại hội X chúng lại tiếp tục coi vụ Bauxit Tây Nguyên là một trong những trọng tâm của chúng cần phải giải quyết. Vì thế với khẩu hiệu “đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý” cũng như trong vai trò thành viên của Bộ Chính Trị giữ nhiệm vụ thủ tướng ngụy quyền Hà Nội Nguyễn Tấn Dũng là bộ mặt nổi trong vụ Bauxit mà thôi. Còn chuyện Bauxit Tây Nguyên nếu cho đó là tội ác lớn đối với dân tộc và đất nước Việt Nam thì cái tội đó phải là toàn bộ những kẻ đã tham gia cái gọi là “Đại Hội” Việt gian Cộng Sản IX đã cho thông qua cương lĩnh kinh tế, chính trị của Khóa IX và đã bầu ra nhân sự của Khóa IX với những bộ mặt như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng ..v.v..

Như vậy là chúng ta thấy với sự già mồm lèo lái của Bùi Tín hắn hành động giống như cái “quốc hội” của Việt gian Cộng Sản là tìm cách chuyền cái tội này cho Nguyễn Tấn Dũng, để rửa sạch bộ mặt nhơ nhớp của Nông Đức Mạnh mà chắc chắn rằng bước vào Đại Hội XI hắn sẽ vì lý do quá tuổi về hưu, hạ cánh an toàn “ẵm” theo những tài sản kết sù cho chính nó cướp được trong nhiều năm qua.

Song song với việc đó chúng ta chỉ cần muốn biết xem là “lá bài Bùi Tín” còn giở trò gì thêm nữa. Khi hắn đã viết đến Bộ Chính Trị Việt gian Cộng Sản hiện nay, hắn chỉ nêu tên và hình ảnh của 15 tên, mà hắn cố lờ đi không đưa ảnh và nêu tên Tô Huy Rứa. Bởi vì đương kiêm Bộ Chính Trị Việt gian Cộng Sản hiện tại là gồm 16 đứa (chứ không phải 15 đứa như Bùi Tín nói) và Tô Huy Rứa là một con bài mới nổi đã được Tàu Cộng để mắt tới. Do công lao của Tô Huy Rứa đã đóng góp rất tích cực trong việc dùng bộ máy gọi là “tuyên giáo” để lèo lái dư luận cả trong/ngoài nước và đối với quốc tế. Và cũng chính Tô Huy Rứa đã giúp sức để tạo ra một bộ phận thông tin ngoài luồng trộn lẫn thực/giả để làm cái bẫy, sau đó tóm gọn những tiếng nói trung thực đó là hệ thống các Blog cá nhân.

Cũng qua đó chúng tạo thêm ra những bộ mặt mới cho đội ngũ “dân chủ cuội”, “đối lập cuội” để tiến tới cái gọi là bộ phận nghị viên” mà Bùi Tín đặt tên cho là “đối lập”, để hình thành “một mảng đối lập” chính thức trong tương lai (nghĩa là sau Đại Hội Việt gian XI) làm từ quốc tế cho đến người dân trong/ngoài nước tưởng lầm rằng đó là những bộ mặt đối lập thật sự. Nhưng tất cả cũng chỉ những diễn viên hề “nghị gật đối lập” này, chỉ thay đổi vai trò mới của mình trong một vở kịch sắp diễn ra. Trong danh sách của những tên “nghị gật đối lập” này có tên của Dương Trung Quốc. Chỉ cần nghe tên của nó là chúng ta biết nó đang đối lập với ai!, và bản thân nó từ ngọn tóc cho đến móng chân đều mang giòng máu Trần Ích Tắc. Xưa kia có Phan Đình Diệu đóng vai đối lập, rồi cuối cùng được đưa o làm chủ tịch của MTTQ, về hưu được hưởng nhà cửa, con gái được đi du học Tây phương, có nghĩa là ra hải ngoại rữa tiền và ăn chơi phè phỡn. Kẻ đạo diễn và kẻ chi tiền cho vở kịch này vẫn là ông chủ của bọn Việt gian Cộng Sản. Đó là bọn Tàu Cộng Sô Vanh bành trướng!!!

Vở kịch mới được viết ra, được dàn dựng, được thực hiện là do nhu cầu của tình hình thời sự hiện nay trong/ngoài nước. Đặc biệt có tính chất đối ngoại, trong đó bao gồm cả những người Tỵ Nạn Việt gian Cộng Sản sẽ là khán giả hoặc ủng hộ viên quan trọng nhất với chúng.!

Đại tá Ngụy tên Việt gian Bùi tín với tư cách là một nhà báo mà ngay cái Bộ Chính Trị mà Bùi Tín còn không phân biệt được thì thử hỏi rằng hắn đang đóng trò gì? Không lẽ những kẻ mặc áo Quốc Gia tuyên truyền cho Bùi Tín không đủ khả năng để hiểu được hay sao?.

Bùi Tín và bọn Việt gian Cộng Sản đang lo âu phòng bị, nghe ngóng xa gần, chúng nơm nớp lo sợ khi ngã bên Đông, khi dựa bên Tây miễn sao được tồn tại. Bọn chúng nên nhớ là trong lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới là: chưa bao giờ người ta tìm cách sửa đổi cho tụi Việt gian cả, hay sửa đổi cho tụi xâm lược, mà người ta tìm mọi cách để đánh đuổi bọn xâm lược và bọn Việt gian bán nước ra khỏi đời sống của xã hội họ, bọn phản bội tổ quốc, phản bội dân tộc đều bị đem ra pháp trường xét xử với những hình phạt tương xứng. Tên Việt Gian Bùi Tín nên nhớ rằng: bọn chúng bây cả đời làm Việt gian, chưa ăn năn, chưa sám hối, chưa tạ tội với nhân dân. Bọn chúng bây vẫn đang lật lọng bày mưu sâu, kế độc để tiếp tục được ngồi quyền lực, được thay quyền dân “lãnh đạo”. Đây chỉ là ảo tưởng của bọn ngu dốt nhưng tham lam, cái giá mà chúng trả phải xứng đáng với tội ác của chúng đã làm.

Qua những dẫn chứng ở trên, chúng tôi chỉ muốn nhắc đến quý vị bạn đọc rằng vấn đề nhân sự của đảng Việt gian Cộng Sản không phải là điều quan trọng. Bởi vì qua cả gần một chục “Đại Hội” Việt gian Cộng Sản rồi, những điều về nhân sự đều không có nghĩa lý gì, mà vấn đề quan trọng là ở mưu đồ và sách lược của bọn Việt gian Cộng Sản. Sách lược của chúng từ thưở Hồ Chí Minh cho đến nay với căn cốt chúng là một bọn Việt gian, thì không thể nào chúng làm điều gì lợi ích cho tổ quốc và đất nước Việt Nam, mà chúng chỉ làm lợi cho đảng của chúng và bọn ngoại bang. Trong tình hình hiện nay chúng đang ra công làm lợi cho Tàu Cộng Sô Vanh bành trướng mà thôi. Cho nên nếu chúng ta rơi vào chuyện “tranh luận nhân sự” với chúng, là chúng ta đã bỏ qua việc đánh thẳng và chĩa mũi dùi vào việc vạch trần những cái gian manh đê hèn, xiểm xúc, xấu xa trong đường lối chính trị, kinh tế, quốc phòng, văn hóa, nghệ thuật ..v.v.. của Việt gian Cộng Sản trong suốt những năm tháng chúng tiếm quyền. Và chúng ta mặc nhiên thừa nhận sự cầm quyền của bọn gian tà Việt gian Cộng Sản.

Nực cười thay khi báo Times kết hợp với CNN là các tòa báo đầy quyền lực nhất thế giới, lại trơ tráo xếp loại tên đại gian ác Việt gian Hồ Chí Minh vào danh sách 10 tù nhân lương tâm nhất của thế giới. Những tội tày đình của nó được bưng bít, che đậy giữa hành lang thông tin điện tử hiện đại của thế kỷ 21. Thế ra, sự đấu tranh của 9 người tù nhân lương tâm kia bị xếp hạng chung với tên Đại gian ác, tên quỷ đỏ diệt chủng đồng loại như Hồ Chí Minh. ?!?!? Hiện nay tên Việt gian họ Hồ đang bị xiềng xích dưới địa ngục với Mao, Stalin, Mác thì thằng con hoang Nông Đức Mạnh có được mời đến tòa nhà chọc trời của CNN tại Atlanta để lãnh giải Tù nhân lương tâm thay bố nó không?!?!?. Có lẽ vì CNN sợ thế giới này không còn Cộng Sản người ta sẽ quên tên gian ác Hồ Chi Minh, hay hệ thống đài CNN muốn ngầm nhắc lại công cán của “Jane Hà Nội”, ngồi trên dàn súng cao xạ tại Hà Nội, ca tụng chiến công Cộng sản Bắc Việt bắn hạ các phi công Hoa Kỳ. Biết đâu mai này đài CNN sẽ tạc tượng Hồ để treo trên chóp đỉnh cao nhất của tòa nhà CNN. Thật là cung đàn bịp bợm nhớp nhơ, mà chỉ có CNN hay Times mới dư thừa quyền lực làm cú đột phá kỷ lục của thế kỷ.

Người Việt chúng ta cần phân định rõ những yêu cầu của người Việt Nam đối với tổ quốc Việt Nam, nhu cầu của chúng ta hoàn toàn không giống với nhu cầu của những tập đoàn ngoại quốc cũng như các đảng Cộng sản là chỉ vì quyền lợi của đảng phái họ. Chúng ta lại hoàn toàn không thể nào đi song song với tập đoàn Việt gian bán nước Cộng Sản được. Cho nên lúc này đừng có vội vã cho rằng đã có những thay đổi trong lòng Việt gian Cộng Sản theo kiểu của một số bút nô hải ngoại nói rằng: chúng đang “tự diễn biến hòa bình”. Nói cách khác ngày xưa chúng trốn trong bộ áo đảng Lao Động để cướp chính quyền, sau khi thành công chúng hiện nguyên hình loài ác quỷ, giờ vơ vét đến dư thừa, phải đem cất dấu vào các trương mục, thị trường chứng khoán, hay các tập đoàn đầu tư nặc danh của Tây Phương (như vậy các nước Tây Phương cũng “đồng lõa” và chịu một phần nào trách nhiệm với toàn dân Việt Nam vậy và nếu không có họ “giúp đỡ cho chúng, thì làm sao bọn Việt Gian Cộng sản có thể tồn tại lâu đến ngày hôm nay?).

Chúng muốn tiếp tục cầm quyền với bộ mặt mới, một cái tên mới mà chúng nhào nặn ra gọi và gọi đó là: “diễn biến hòa bình”. Bọn chúng nên nhớ rằng: Tất cả mọi diễn biến ở trên đất nước Việt Nam là phải do nhân dân Việt Nam gánh lấy trách nhiệm chính với sự đồng điệu của Cộng Đồng người Việt Tỵ Nạn Việt gian Cộng Sản thực lòng yêu nước, tỉnh táo, phân biệt rõ bạn/thù của ta. Đừng nay ngã bên này, mai nghiêng bên nọ. Xin cũng đừng quên chúng ta phải tích cực xử dụng tiếng nói yêu tự do, hòa bình, dân chủ của nhân dân các nước có người Việt sinh sống.

Công việc của người Việt hải ngoại chúng ta đang làm, không phải là làm công tác tuyên truyền cho bọn Việt gian Cộng Sản bằng cách phổ biến những bài viết láo khoét, bịp bợm, lưu manh, xảo trá của tên Việt gian Bùi tín, hay vận động kêu gào cho “dân chủ cuội”, hay những tên giả vờ bị “đóng chốt”, “bị cắt điện thoại”, “bị mời lên làm việc sáng đi chiều về” như cóc bỏ dĩa ..v.v.. Cái hiệu quả lớn nhất để lấy lại niềm tin của mọi người là chúng ta mạnh dạn làm trong sạch nội bộ hải ngoại bằng các hình thức:

1- Điều quan trọng nhất là hạn chế việc gởi tiền về Việt Nam (số thống kê của năm 2010 là Cộng Sản được số tiền tươi đến 10 tỷ đô la mà không phải nhọc sức hay không bị ràng buộc vào điều kiện nào.

2- Giảm thiểu sự đi về Việt Nam thăm gia đình trừ lý do thật chính đáng. Xin đừng xem Việt Nam là nơi để du lịch, ăn chơi, giải trí và ..v.v..

Nếu hai việc trên đây chúng ta không làm được thì cho dù chúng ta có viết hàng ngàn “kiến nghị”, biểu tình năm này qua tháng nọ, mua vài trang trên báo chí thế giới để “quảng cáo” mong được lọt vào mắt xanh của ai đó. Hay chúng ta đi mòn hành lang của quốc hội Hoa Kỳ cũng không được hiệu quả thích đáng. Chúng ta giải thích cho thế giới như thế nào khi mỗi năm chúng ta gởi tiền “viện trợ không bồi hoàn” gần 10 tỷ đô la về trong nước?. Số tiền này nhiều hơn tiền chúng đi xin xỏ các nước trên thế giới. Cho nên chúng ta phải có hành động thiết thực, chứ không phải bằng lời nói suông. Có những cá nhân vát cờ đì biểu tình hô hào chống Cộng Sản, chống “đại hội văn nô”, chống “ca nhạc tuyên vận”, chống “văn công Cộng Sản”. Nhưng năm nào gia đình đều khăn gói lỉnh kỉnh về Việt Nam du lịch dăm ba ngày tết, vài ba ngày hè. Hình ảnh của những người nổi tiếng một thời “chống Cộng”, được thay bằng hình ảnh “Cụng ly”, chén tạt, chén thù, anh anh, tôi tôi với những tên giám thị, công an Cộng Sản đã đánh mất và phá hủy đi niềm tin của hàng triệu người Tị Nạn Cộng sản, và của thế giới ..v.v..

Tóm lại, qua những bài “bình luận, nhận xét” của loại bút nô như tên Việt Gian Bùi Tín, Nguyễn Thanh Giang hay kể cả những người ngoại quốc “cưỡi ngựa xem hoa”, nhưng to mồm la ó, hô hào “chống Cộng” để lấy lợi, cũng như Bả Vinh Hoa họ không thê lấy bàn tay che được ánh sáng mặt trời. Họ không thể biến hóa để quay ngược bánh xe lịch sử được. Chúng tôi khẳng định rằng: không thể nào tin vào những bộ mặt mới/cũ trong tập đoàn Việt gian Cộng Sản sau Đại Hội XI của chúng. Chúng sẽ không thể hiểu được rằng ngày tàn của chúng cũng sẽ đến bất ngờ và chúng cũng sẽ chết thật nhanh.

[trích … Đồng Lầy

“Sẽ có một ngày con người hôm nay.

Vất súng, vất cùm, vất cờ, vất Đảng,

Đội lại khăn tang, quay ngang vòng nạng

Oan khiên!

Về với miếu đường, mồ mả, gia tiên….

Mấy chục năm trời bị bức bách lãng quên

Theo hương êm lan tan về cao rộng”

Trích thơ Vô Đề của Tác giả Vô Danh]

Đặng Phúc

3 comments:

Anonymous said...

ke nao chua dam goi HCM va dang CSVN la VIET GIAN BAN NUOC thi ke do van con trung thanh voi CONG SAN.

Anonymous said...

ke nao gui dollar ve nuoi CS,du lich ve VN ket than voi CS la nhung ke PHAN BOI TO QUOC VA NHAN DAN VN,va chinh la TAY SAI DAC LUC CUA CONG SAN.

Anonymous said...

CHE DO CS CAI GI CUNG TAP THE:LANH DAO TT, AN CAP TT,THAM NHUNG TT,CHOI GAI TT, BAN NUOC BUON DAN CUNG TAP THE.BOI THE TUI NO DAY DAY TOI LOI TU DAU TOI CHAN, CA VO CON ANH EM PHAM TOI CUNG CHANG SAO, CO DUA RA CONG LY THI BO CHINH TRI RA LANH SUA TOI DANH,HOAN XU VO THOI HAN. NHU CAC BAN BIET DAY VU TONG CUC 2. VU PMU18, VU CPI, VU
HE THONG COMPUTER HANH CHANH VU GIAY DIEN BAC NAM.VU LAY DAT NHA THO, CHUA,DAN OAN VV....CAI TRI MOT QUOC GIA GIONG NHU TRO MUA ROI TREN SAN KHAU, MUON NOI GI THI NOI, MUON LAM GI THI LAM.KHONG CAN LUAN LE.CO PHAM LUAT, VI PHAM HIEN PHAP CUNG KHONG SAO.HO COI NHAN DAN VIET NAM NHU NHUNG DUA TRE CAM DUI DIEC KHONG HIEU NHAN DAN VN QUA HIEN HOA HAY QUA KHIEP SO, KHONG GIAM PHAN BAC NHUNG CAI SAI CAI XAU.NEU CS LAM SAI TA PHAI SUA LIEN, NOI SAI TA PHAI PHAN BAC LIEN TUNG LEN MANG CHO CA THE GIOI BIET DE HO GIUP DO NHAN DAN VN. NEU TA CU LANG THINH, EM RU.THI NGAN DOI CS VAN VUNG VANG KHONG SO AI HET.

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------