Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Friday, September 16, 2011

Lê Thành-Xin đừng lạm dụng Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa


Xin đừng lạm dụng Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa
 
Lê Thành

 
Vào những năm tháng đầu tiên, khi Tập thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa được hình thành, thì đa số những người CSVNCH đều đã thấy vui mừng, vì nghĩ chắc rồi đây Tập thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa sẽ làm được những điều tốt đẹp cho công cuộc quang phục quê hương. Nhưng rồi tất cả đã trở thành mây khói khi những người được "bầu" lên các chức lãnh đạo lại không làm được một chút gì cho đất nước, cho đồng bào, cũng không hề làm tấm gương cho lớp trẻ, có chăng chỉ là những buổi diễn hành với những bộ quân phục trong các ngày lễ Quốc Hận: 30-4…, xong lễ thì đâu vẫn vào đấy, để chờ đến Quốc Hận năm sau.
 
Sự thật đã như thế, thử hỏi có còn được bao nhiêu người tin vào tương lai rằng Tập thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa sẽ làm được một điều gì khác hơn nữa? Ngay như cuộc Đại Hội Toàn quân vừa qua, mọi việc đã cho mọi người thấy một cách rõ ràng; đó chỉ là một cách hợp thức hóa cho vai trò: "Chủ tịch Hội đồng Điều hành" của ông Đại tá Mai Viết Triết mà thôi.
 
Bọn cộng sản Việt Nam, từ xưa cho tới nay, chúng không hề bỏ lỡ một cơ hội nào để thủ lợi cho chúng từ Chính Phủ Liên Hiệp, đến cái "Mặt trận giải phóng miền Nam", rồi "Hòa hợp- Hòa giải" bịp… Như vậy, mà cho đến bây giờ vẫn còn một số người ngây thơ cứ chui đầu vào trong cái rọ của chúng nữa, thật quá tội nghiệp.
 
Đại Hội Toàn Quân vừa qua đã phơi bày ra cho người ta thấy cái thực chất của Tập thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, mà trong đó, đa số những người lãnh đạo là người của Việt cộng-Việt Tân, qua lời kêu gọi cùng liên kết với cộng sản Việt Nam để chống Tầu, mà Việt cộng chúng đâu có chống Tầu, thế thì hợp tác với chúng để làm gì, nếu chẳng phải là vì danh vì lợi.
 
Và sau đại hội thì đã có nhiều người lên tiếng, lại có người chỉ nói về ông Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại nhưng không dám động đến ông Mai Viết Triết, như vậy có phải họ đã đứng về phía ông Mai Viết Triết, và đã đắc ý với câu nói: "dân tộc Việt Nam ghi nhận, biết ơn đảng cộng sản" của ông Mai Viết Triết?
 
Xin các chiến hữu hãy can đảm, để nhìn nhận một sự thật rất đau lòng: Tập thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã rơi vào hai bàn tay ma giáo là Việt cộng và Việt Tân. Hãy đọc những bài viết về đại hội toàn quân, mà tôi không muốn trích vào ở đây, để thấy ông Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại và ông Đại tá Mai Viết Triết tuy hai mà một, cả hai đều một lập trường như nhau. 

Cựu Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại.
Chủ Tọa Ðoàn gồm có, từ trái sang là ông Trương Minh Cao, Luật Sư Nguyễn Bích, Cựu Tướng Nguyễn Khắc Bình, Cựu Phó Ðề Ðốc Hồ Văn Kỳ Thoại, ông Nguyễn Văn Ức và ông Ðặng Văn Ngọc.


Ông Mai Viết Triết

 
Riêng về ông Đại tá Trương Như Phùng, ông này đã trường kỳ Bảo vệ Chính Nghĩa Quốc Gia.
 
Chính Nghĩa Quốc Gia vốn tự có Chính Nghĩa, nên không cần ai phải bảo vệ. Quốc Gia muôn đời có Chính Nghĩa, và không bao giờ mất, chỉ có cộng sản là không hề, và không bao giờ có chính nghĩa được.
 
Ngày xưa, chúng ta đã từng cầm súng xông pha ngoài mặt trận, là để bảo vệ tự do, vì tự do bất cứ ở một nơi nào, cũng dễ bị tước đoạt, còn Chính Nghĩa luôn ở tự trong tâm của mọi người. Vì một khi chúng ta đã biết yêu Quê Hương, biết thương đồng bào ruột thịt, biết đặt lý tưởng Quốc Gia-Dân Tộc lên trên hết, thì ngay lập tức là ta đã có Chính Nghĩa rồi. Vì thế, Chính Nghĩa không cần ai phải bảo vệ, nhưng chúng ta cần phải có những việc làm thực tiễn để nêu cao Chính Nghĩa Quốc Gia.
 
Ông Trương Như Phùng đã "Bảo Vệ Chính Nghĩa" như thế nào, khi ông đã đồng lõa với ông Phó Đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại và cùng những người tại "Đại Hội Toàn Quân" để "bầu" ông Mai Viết Triết lên ngôi "Chủ tịch Hội đồng Điều hành" của Tập thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa? Mà cho đến bây giờ không có một người nào lên tiếng để trả lời cho tất cả Dân-Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hòa đều được biết?
 
Tôi cũng muốn nói thêm, ngày xưa tôi là một người lính chỉ biết đi đánh giặc, sau ngày mất nước tôi phải vào trại "cải tạo" của Việt cộng. Từ ngày sang đến Hoa Kỳ, rồi định cư tại Florida, thì cả vợ lẫn chồng phải lao vào những công việc làm để nuôi các con ăn học, vì các con tôi đã bị trễ việc học bởi cái lý lịch "ngụy" của tôi. Tuy nhiên, ngoài những công việc làm, tôi vẫn theo dõi những sinh hoạt của các chiến hữu, vẫn có mặt cùng các chiến hữu trong những lần sinh hoạt.
 
Nhưng lần này, tôi thật sự thấy thất vọng về Tập thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, nên từ nay, nếu có dịp thì tôi đến với các buổi sinh hoạt là để gặp lại các chiến hữu của mình, chứ không phải là để sinh hoạt hoặc là một thành viên của "Tập thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa", bởi vì "Tập thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa" đã trở thành là cái vỏ bọc của Việt cộng-Việt Tân.

Florida 15.9.2011
Lê Thành 
Trương Như Phùng lấy tư cách gì để Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia ?
Cộng Đồng Houston xin đừng quên Trương Như Phùng đã làm gì?

Đặng Phúc


Trương Như Phùng- Nguyễn Đạt Thịnh có trách nhiệm trả lời cho tội việt gian của Hoàng Duy Hùng. Trong nhiều năm qua Trương Như Phùng, Trịnh Du, Nguyễn Đạt Thịnh v..v... công khai bảo vệ , công khai bao che HDH. Ra công đánh phá, chụp mũ  những người vạch trần tội việt gian của Hoàng Duy Hùng vì lý do gì?
Nếu nói Trương Nhu Phùng không biết là SAI, nếu nói Trương Như Phùng bị gạt là Sai vì lúc nào Đại Tá Trương Như Phùng cũng tỉnh táo, đứng mũi chịu sào cho Hoàng Duy Hùng hoạt động ngầm với bọn tòa lãnh sự Tàu và lãnh sự việt gian Cộng Sản. Trương Nhu Phùng giả vờ biểu tình, giả vờ đem cờ quốc gia VNCH chống đở cho tội việt gian của Hoàng Duy Hùng. Hoàng Duy Hùng có đủ tang chứng làm việt gian. Trương Như Phùng và những ai ủng hộ tiếp tay cho Hoàng Duy Hùng trở thành nghị viên thành phố đều là tòng phạm tội việt gian, đều có tội lừa bịp niềm tin của cộng đồng người việt tỵ nạn.

Đặng Phúc


Ông Trương Như Phùng đồng Trưởng Ủy Ban Phối Hợp Ðấu Tranh Chính Trị cũng là Trưỏng Ban Tổ Chức cuộc biểu tình
Ông Trịnh Du đã gỏ cữa, đập cửa ầm ầm
Trương Như Phùng lấy tư cách gì để Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia ?
Cộng Đồng Houston xin đừng quên Trương Như Phùng đã làm gì?


Ông Trương Như Phùng (giữa),
image 

Cựu Ðại Tá Trương Như Phùng (TH/CCS/QLVNCH)


 

Luật Sư Hoàng Duy Hùng


Đặng PhúcHành động Trương Như Phùng Im lặng là đồng lõa với các hành động việt gian của Lạc đà Hoàng Duy Hùng như sau:
- Không phản đối khi Lạc Đà Hoàng Duy Hùng bán đứng trên 300 đảng viên Đại Việt đang hoạt động trong nước cho Cộng Sản bò tù và tiêu diệt toàn bộ.


- Không phản đối khi Hoàng Duy Hùng hoạt động với Yết Kiêu đem tên Gián điệp văn hóa , “chủ dộng điếm Quán Bà Mau” Ali Baba Nguyễn Chí Thiện ra hải ngoại bịp cộng đồng cà năm châu cả thập niên qua.


- Không phản đối khi Lạc Đà Hoàng Duy Hùng nhận tiền của Đại Sứ Cộng Sản hô hào thiên an môn giả bịp cộng đồng .


- Không phàn đối Lạc Đà Hoàng Duy Hùng đề nghị trường Đại học Houston treo cả hai cờ CS và quốc gia và cướp công hạ cờ của các hội đoàn khác.


*xin nói rõ ở đây Trương Như Phùng chuyển email 1 lá thư giả mạo về bà TTHH và có người xác nhận do chính ông Trương Như Phùng ngụy tạo.


- Không phản đối Lạc Đà Hoàng Duy Hùng Duy Hùng làm tay sai cho tên Tàu gian Calvin Khánh biến các khu thương mãi của cộng đồng người Việt Tỵ Nạn thành phố chợ Tàu để đồng hóa người việt thành Tàu.


- Không phán đối khi Lạc Đà Hoàng Duy Hùng đại diện cho cộng đồng Houston khóc mồ tổ ba đời của tên việt gian Hoàng Minh Chính.
Trương như Phùng đã làm gì khi tên Danny Nguyen ca tụng cho bọn Việt gian Cộng Sản và mời gọi cộng đồng Houston đầu tư nuôi cho Cộng Sản béo mập?
Hay lúc đó Trương Như Phùng đang chui xuống vào lỗ kim không dám tố cáo lạc đà Hoàng Duy Hùng là kẻ tiếp tay giúp cho bọn Việt gian Cộng Sản Lê Công Phụng lập văn phòng tại Houston ?
Lạc Đà Hoàng Duy Hùng tiếp tục bán đứng cộng đồng tỵ nạn Việt gian Cộng Sản là nhờ công cán cùa Trương Như Phùng, Chắc Trương Như Phùng tin tưởng vào lời hứa thằng lưu mạnh Hoàng Duy Hùng không vắt chanh bỏ vỏ ư ? !?! Con lạc đà chui đầu qua lỗ kim còn dễ hơn Trương Như Phùng chui đầu qua lỗ C… để phục vụ cho Hoàng Duy Hùng trong giai đoạn Hoàng Duy Hùng diễu hành ngồi xe mui trần với vợ con giơ cao hai tay làm lãnh tụ.
Ngày nào Cộng Sản còn là còn Hoàng Duy Hùng bán đứng người quốc gia. Đừng quên câu này nhé Ông Trương Như Phùng. Ngày Cộng Sản xụp xuống thì những người như ông Trương bưng bô Hoàng Duy Hùng chạy đi đâu để tránh “ ác nhân ác báo”?
Trương Như Phùng lấy tư cách gì để phùng mang há miệng vỗ ngực cho mình là Bảo Vê Chình Nghia Quốc Gia??
Trương Như Phùng miệng nói quốc gia nhưng nhiều hành động của ông đã phản bội quốc gia, phản bội chính nghĩa của người Việt Tỵ nạn Việt gian Cộng Sản ? Chúng tôi tố cáo những người như Trương Như Phùng mang áo quốc gia nhưng không có tư cách, hành động của người quốc gia.
Cộng đồng người Việt Tỵ Nạn việt gian Cộng Sản tại Houston hãy mạnh dạn đuổi những tên gian manh phá hoại như Lạc Đà Hoàng Duy Hùng, Trương Như Phùng, Danny Quốc Ðoàn Nguyễn ra khởi cộng đồng để không làm ô uế người quốc gia.Đặng Phúc
Ông Danny Quốc Ðoàn Nguyễn, Chủ Tịch Phòng Thương Mại Việt Mỹ tại Houston tiếp tay Ðại Sứ CSVN Lê Công Phụng kêu gọi tài phiệt Mỹ qua Việt Nam đầu tư


Trần Minh Tâm


Vào trưa ngày thứ Năm 24 tháng 4 năm 2008, tại trụ sở Tổ Chức Greater Houston Partnership, 1200 Smith Street, Downtown Houston, một buổi Trade Mission Luncheon đã được tổ chức quy tụ khoảng 30 thương gia, chuyên gia người Mỹ và một số ít quan khách người Mỹ gốc Việt đến để nghe Ðại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Lê Công Phụng thuyết trình về đề tài "Mối bang giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cơ hội để buôn bán và tạo những đầu tư mới tại Việt Nam". Greater Houston Partnership (GHP) là một tổ chức tư nhân vô vụ lợi 501(c) 6, thành lập bởi sự đóng góp của các thành viên, cổ động việc giao dịch thương mại, đem các dịch vụ này về cho thành phố Houston và tổ chức này thường phối hợp với Houston Chamber of Commerce, Economic Development và Wold Trade Organization. Ðặc biệt hiện diện trong buổi tiệc trưa này có các vị Tổng lãnh sự của Puerto Rico, Panama, Nicaragua cùng một số đại diện các cơ quan truyền thông trong Cộng đồng Ngưòi Việt Quốc Gia Houston như ông Trần Minh Tâm, chủ bút Ðẹp Magazine, ông Phạm Thông, chủ nhiệm Tạp chí Con Ong Texas, cô Hiền Vy, ÐPV đài RFA Á Châu Tự Do và các nhân sĩ nổi tiếng hăng say hoạt động trong cộng đồng như bà Kim Nix, ông Nguyễn Gia Bảo, Lê Văn Sanh, Nguyễn Thái Học. Ngoài ra chúng tôi còn nhận thấy sự hiện diện của một số rất ít khách người Mỹ gốc Việt gồm một vài thương gia, chuyên viên, luật sư trẻ không tên tuổi trong cộng đồng đến nghe ông đại sứ Lê Công Phụng thuyết trình. Tuy nhiên, trong buổi tiệc trưa với món bún thịt nướng của nhà hàng Kim Sơn Catering có sự hiện diện đặc biệt của bà Gigi Ðỗ, một viên chức của Houston Community College - từng là thuyết trình viên chính trong buổi Luncheon Vietnam Investment Forum do Asia Society of Texas tổ chức vào ngày 09-4-08 vừa qua tại khách sạn Westin Galleria Uptown Houston với Bộ trưởng Bộ Kế Hoạch & Ðầu Tư CSVN Võ Hồng Phúc, các phụ tá Bùi Quốc Trung, Giang Thanh Tùng để cổ súy việc giao thương mậu dịch với VN.

ÐS. Lê Công Phång và Bà Gigi Ð×Trong khi ông Ðại sứ Lê Công Phụng và đoàn tùy tùng của toà đại sứ VC tham dự buổi hội thảo trên lầu Bảy thì trên vĩa hè truớc cổng toà building cao ngất Allen Center 2, ông Trương Như Phùng, chủ tịch UƯy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia Houston đang hướng dẫn trên duới 50 đồng hương mang cờ vàng, biểu ngữ hô to những khẩu hiệu chống Cộng; được biết trước đó ông Trương Như Phùng trong một cố gắng đã muốn tiến vào trong phòng hội để chạm mặt ÐS Lê Công Phụng, nhưng bị nhân viên an ninh mời ra vì ông không có trong danh sách quan khách đã ghi danh trước.

Thành phần chủ toạ đoàn của buổi hội thảo gồm có:
- Ông Don Wang, Chủ tịch Ủy ban Giao Tế Thương Mại vùng châu Á, châu Úc của Greater Houston Partnership. Ông Wang còn là Chủ Tịch Metro Bank (nơi rất nhiều đồng hương tị nạn VN đến giao dịch và gửi tiền);
- Bà Linnet Deily, Chủ tịch hội đồng quản trị World Trade Supervisory Board, GHP.
- Ông Eddie Goldsberry, Giám Ðốc Internaltional Services.
Thành phần thuyết trình đoàn gồm có:
- Tân Ðại sứ VGCS tại Hoa Kỳ Lê Công Phụng, nhậm chức hồi tháng 10 -2007.
- Ông Danny Quốc Ðoàn Nguyễn, Chủ tịch Phòng Thương Mai Việt Mỹ Houston, President of the Vietnamese American Chamber of Commerce, Houston Texas.
- Ông Robert Bowser, Tổng Giám Ðốc và CEO của Firstline Corporation.

Sau những thủ tục mở đầu buổi hội thảo, bà Linnet Deily đã giới thiệu đại sứ Lê Công Phụng thuyết trình về đề tài "Vietnam - US Relations, Opportunities for Doing Business & Making New Investments in Vietnam". Bằng một phong cách của một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, ông Phụng với giọng hơi yếu đã xử dụng Anh ngữ một cách chậm rải, lưu loát không cần đọc bài soạn sẳn để nói chuyện cùng cử toạ. Bài diễn văn của ông dài chừng 14 phút, xin được tóm lược những điểm chính như sau:
Danny QÐ Nguyễn đang bắt tay với ngài dại sứ VGCS Lê Công Phụng đã xác nhận rằng ông nhận chức vụ đại sứ tại Washington DC được 5 tháng rưỡi và đây là lần đầu tiên ông đến Houston . Ông Phụng cho biết rằng ông đang chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng vào cuối tháng 6 năm nay và Nguyễn Tấn Dũng sẽ đến thăm Houston, sẽ có một buổi hội thảo về mậu dịch thương mại trong dịp này. Lê Công Phụng cũng cho biết rằng ông đã vào "chầu" cựu tổng thống George W. H. Bush, trước khi ông đến đây, để trình bày về chính sách đối ngoại của nhà nước cộng sản Việt Nam đối với Hoa Kỳ, ông hy vọng rằng mối bang giao hiện tại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, xưa là thù địch nay là đồng minh, sẽ tiến triển nhiều hơn trong tương lai về mặt chính trị, quân sự và kinh tế thương mại cũng như văn hóa. Ông Phụng kêu gọi giới tài phiệt Mỹ hãy đầu tư vào Việt ..v.v....

Ðại sứ CSVN Lê Công Phụng xác nhận rằng ông đã thấy có một số người đang cầm cờ biểu tình chống ông dưới lầu. Ông ngỏ lời cám ơn chính quyền tiểu bang và thành phố đã chăm sóc cho người Việt ở đây (* kể cả cộng đồng tị nạn!) Ông biết rằng cũng có nhiều người đã thành công có một cuộc sống khá giả, nhưng cũng có những người Việt đang gặp phải hoàn cảnh sống khó khăn. Trong cộng đồng có những thành phần khác chính kiến, quan niệm sống với ông, nhưng tất cả đều là người Việt. Dù rằng quý vị này đã vào quốc tịch Mỹ, trở thành công dân Hoa Kỳ nhưng nguồn gốc vẫn là công dân Việtnam (* bị ràng buộc bởi luật song tịch!). Và chánh phủ Việt có bổn phận, sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ khúc ruột ngàn dặm này tại Houston trong tương lai (*sẽ thiết lập tòa Tổng Lãnh sự lo cho du sinh?). Ðại sứ Lê Công Phụng cũng không quên kêu gọi sự hổ trợ của giới doanh thương bản xứ và đồng hương trong các dịch vụ nhập cảng các hải sản, nông sản của Việt Nam đến Texas phần lớn qua cử a khẩu Port of Houston.

ÐS. Lê Công Phång ¡i diÇn GHP và CT Danny QÐ NguyễnThuyết trình viên thứ nhì được ông Don Wang giới thiệu là ông Danny Quốc Ðoàn Nguyễn, chủ tịch Phòng Thương Mại Việt Mỹ tại Houston (VACCH), thành viên của tổ chức Greater Houston Partnership (GHP), vừa được Houston Community College cấp cho bằng Honor Degree về sự phục vụ không ngừng nghỉ cho Cộng Ðồng, hiện hành nghề địa ốc (commercial real estate) tại Houston. Bài thuyết trình của ông Danny Nguyễn dài khoảng 13 phút, được tóm lược sau đây. Nếu quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về nội dung của gần trọn phần nói chuyện (thiếu phần tự giới thiệu của ông Danny Nguyễn) xin mời quý vị theo dõi trên hệ thống Internet / Youtube.com qua link:

: Ông Danny Quốc Ðoàn Nguyễn đã ngỏ lời chào mừng ngài Ðại sứ và phái đoàn cùng các quan khách. Danny Nguyễn cám ơn ban tổ chức đã cho ông một cơ hội để trình bày những đề nghị của ông để gia tăng mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Ông cho biết rằng kể từ khi ông tốt nghiệp tại Texas A&M với bằng International Business mười năm về trước, sau đó ông đã trở nên thành viên của tổ chức Greater Houston Partnership và có dịp tiếp xúc và học hỏi với nhiều phái đoàn thương mại của các quốc gia trên thế giới đến Houston hoặc các nơi khác trên thế giới. Ông Danny xin có vài lời nhắn cùng cộng đồng người Việt tại Houston rằng trong giờ phút này, tại nơi đây ông không đại diện cho cộng đồng vì cộng đồng Houston là một cộng đồng quá lớn quá đông, lại gồm nhiều thành phần, nhất là giới già lớn tuổi hãy cho ông một cơ hội, vì dù rằng ông có đến nói chuyện với ông đại sứ này cũng không thể biến ông trở thành người cộng sản! Thứ nhì ông muốn có cơ hội để ông suy nghĩ, quan sát với chính mắt ông ta, ông muốn có lại cơ hội mà ông đã "bị mất" khi ông rời Việt Nam lúc còn bé, và ông yêu cầu cử tọa người Việt Nam đến nghe ông nói hãy kính trọng sự kiện này!

Ông Don Wang, MetrobankÔng Danny Nguyễn đã khen ngợi ngài đại sứ đã đưa ra những dữ kiện, cơ hội vềviệc đầu tư tại Việt Nam, ông Danny không cần phải lập lại và nếu cần biết thêm chi tiết xin mời cử tọa tìm hiểu nơi tổ chức GHP, riêng ông chỉ muốn trình bày những kinh nghiệm bản thân của ông về Việt Nam khi ông trở về Việt Nam một năm về trước trong chuyến đi gần 10 ngày với một phái đoàn của Mỹ trong chương trình "How to do business with Việt Nam" và ông đã mở mắt với đời, nhìn thấy một Việt Nam khác xa với 24 năm về trước khi ông và gia đình vượt biên tìm tự do hồi còn nhỏ. Một Việt huy hoàng, tráng lệ, nhà cửa san sát thay đổi rất nhiều, ông đã có dịp tiếp xúc với đủ mọi hạng người và ông nhận thấy rằng họ rất năng động, rất chịu làm việc (* chỉ cần đủ để mua gạo!). Việt Nam có một lực lượng thợ thuyền rất đông, 60% là giới trẻ dưới 35 tuổi, quốc gia này có rất nhiều cơ hội cho người Mỹ đầu tư trong nhiều lãnh vực. Ông Danny Nguyễn rất tiếc đã không có cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn về Việt Nam, về những thay đổi mới đây, qua sự chỉ giáo của ngài đại sứ và phái đoàn, vì ông đang trong thời kỳ cố tìm hiểu thêm về Việt Nam. Với tư cách là cấp lãnh đạo của Phòng Thương mại VM, ông Danny không chỉ có nhiệm vụ để ý đến những cơ hội tốt này, mà ông cần phải đem cơ hội đến mọi người, thành viên hay không thành viên của VACCH về cách giao dịch thương mại với Việt Nam. Thời gian gần đây có rất nhiều người, đồng hương lẫn người bản xứ đã gia tăng tiếp xúc với ông để tìm hiểu phương cách làm ăn với Việt và ông rất cảm ơn về sự kiện này. Và dù rằng ông có một sự liên hệ mật thiết với ông Andy (Andrew) Trần, giám đốc của công ty Vietnam Venture để theo về Việt Nam quan sát, tìm hiểu thêm về việc làm ăn buôn bán, nhưng ông cần những sự cố vấn khá hơn từ các chuyên viên kinh nghiệm của Việt Nam trong lãnh vực này và ông Danny Nguyễn đã chính thức khuyến khích đại sứ Lê Công Phụng nên gửi thêm nhiều phái đoàn thương mại tư nhân từ Việt Nam qua Houston trong tương lai để ông có dịp học hỏi thêm! Ông cũng nhắc nhỡ ngài đại sứ rằng việc tiếp xúc "đúng nơi, đúng chỗ" với những tổ chức thương mại người Mỹ / Việt tại địa phương biết nhiều về VN cũng rất quan trọng. Ông Danny Nguyễn đã giới thiệu một số thân hữu đã liên hệ với ông trong việc nghiên cứu, tìm hiểu về VN như bà Gigi Ðỗ v.v.., ông Danny cho rằng nguồi Mỹ nên đến VN làm ăn, mở các xí nghệp... để giúp đở cho quốc gia này trong việc mưu tìm một giải đáp cho những khó khăn hiện tại, những khó khăn mà hầu hết quốc gia nào cũng gặp phải! Trong phần kết, Danny Nguyễn đã ngỏ lời khen ngợi và hoan nghênh sứ mạng của ông đại sứ VGCS Lê Công Phụng và phái đoàn đã "reach out" để chứng tỏ sự hỗ trợ từ cấp cao của chính phủ CSVN.
 
Phái đoàn tòa dại sứ CSVN tới Hoa KóSau đó là phần thuyết trình của ông Robert Bowser, tổng giám đốc của một tổ hợp tên Firstline Corp.sang VN để tìm "cơ hội" đầu tư qua việc mở các xí nghiệp, xử dụng nguồn nhân công rẻ mạt để chế tạo các hair products bán giá hạ cho Wal-Mart, Target. Ông Bowser đưa ra những kinh nghiệm của ông để khuyến khích các nhà thương mại tại Houston nên nhân cơ hội nầy sang VN để đầu tư.

Trong phần hội thảo hỏi đáp, bà Kim Nix, một vị community activist năng nổ trong cộng đồng NVQG Houston đã đặt câu hỏi với ông Bowser về công việc đầu tư của công ty ông tại VN, ông đã muớn bao nhiêu nhân công Việt? Và ông có săn sóc nhân viên theo đúng luật lao động hay không ,vì trong quá khứ công nhân Việt làm cho hảng giàu Nike đã bị đối xử rất tàn tệ? Ông Robert Bowser cho biết rằng công ty của ông đã bắt đầu hoạt động từ năm 2004, đến nay có khoảng trên bảy, tám trăm nhân công làm việc qua những công ty trung gian (labor contractors) và công ty của ông có đưa ra những luật lệ về lao động để tránh việc vi phạm.

Ông Trần Minh Tâm, chủ bút TS Ðẹp đã đặt 2 câu hỏi cùng thuyết trình đoàn. Câu hỏi thứ nhất cho cả 3 vị thuyết trình viên là đại sứ Lê Công Phụng, ông Danny Quốc Ðoàn Nguyễn và ông Robert Bowser:
-
Quý vị có biết rằng tuần qua, trên tin tức báo chí, đã có hơn 10 ngàn nhân công hãng giày đang đình công vì tình trạng làm việc tệ, vì lương thấp hay không?
- Với những lời lẽ tốt đẹp mà ông đã dành cho cộng đồng nguời Việt tại Houston, có lẽ ông đại sứ đến Houston với một sứ mạng thuyết phục người Việt tại đây nên bắt tay hợp tác với ông và chánh phủ VN. Vậy ông đại sứ có biết rằng, cộng đồng người Việt tại đây là một cộng đồng tị nạn cộng sản, hầu hết đã trở thành người Mỹ gốc Việt và họ không có gì để hợp tác, liên hệ với quý vị?

Ðại sứ Lê Công Phụng đã trả lời câu hỏi thứ nhất về nguồn tin đình công bên VN rằng đấy là những sự kiện tự nhiên, xảy ra thuờng xuyên khắp mọi nơi, ngay cả tại Mỹ, giữa giới chủ nhân và giới thợ thuyền.

Về câu hỏi thứ hai, Ðs VGCS Phụng cải chính rằng ông không xuống đây để thuyết phục cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Houston hợp tác với chính phủ CSVN, mà ông chỉ muốn rằng cộng đồng ở đây nên tạo cơ hội để cho thế hệ mai sau còn nhớ đến Motherland, qua những hành động như thường xuyên du lịch, đầu tư tại VN trong tinh thần thượng tôn luật pháp của nhà nước, vì dù người Việt tị nạn đã vào quốc tịch Mỹ nhưng vẫn bị chi phối bởi luật song tịch của Việt Nam!

Ông Danny QD Nguyễn đã đứng dậy, giơ tay xin trả lời câu hỏi đầu tiên của ông Trần Minh Tâm, nguyên văn như sau:
-
Chúng tôi nhận thức rằng ông Tâm là một nhân vật hoạt động trong cộng đồng rất năng nổ và tôi (Danny) cũng là một người rất năng nổ trong những hoạt động của cộng đồng người Mỹ gốc Việt! Ông đã thực thi công việc cung cấp tin tức rất tốt cho cộng đồng và ông đặt câu hỏi với tôi rằng tôi có biết rõ tin tức về vấn nạn lao động xấu tại VN hay không? Tôi xin trả lời - Tôi Không Biết! Tôi không phải là người trong giới truyền thông. Tôi nghĩ rằng VN tương tự như những quốc gia khác cũng có rất nhiều vấn nạn cần phải giải quyết, ngay cả nước Mỹ cũng có rất nhiều "problems". Chúng ta không nên đem những vấn nạn ra để bàn cải vô ích, nhưng nếu ông đã nêu ra vấn nạn này thì ông cũng nên đưa ra những phương thức để giải quyết! (* Ông Danny đã đề nghị trật người! Nhà nước CSVN và ngài đại sứ có nhiệm vụ giải quyết và giải thích, chứ giới truyền thông không có nhiệm vụ này!).

- Và để làm sáng tỏ vấn đề hơn, có phải đây là lần đầu tiên tôi gặp ông đại sứ và phái đoàn không ạ? Tôi đang đại diện cho chính tôi là một cá nhân, xin ông cẩn thận khi ông đề cập đến cả cộng đồng Nguời Việt, vì cộng đồng người Việt tại Houston rất đông hơn 200 ngàn người, sống trong một vùng rất rộng, có nhiều dị biệt về học vấn, gốc gác, chính kiến. Chúng ta không thể quơ đủa cả nắm gọi chung mọi người cho một nhóm trong cộng đồng, mà hãy để cho lẽ tự nhiên biến đổi và hãy tôn trọng sự phát biểu ý kiến, tư tưởng cá nhân của họ; xin đừng ngăn cản người dân trong công việc họ làm để thực hiện giấc mơ mà họ đã và đang muốn thực hiện dù rằng có thể họ phải trả một giá rất đắt cho sự tự do khi họ rời bỏ quê hương. (* ông Danny đã biến đổi khi ông Ds Lê Công Phụng xuống Houston, sau ngày ông làm MC cho ngày khánh thành trụ sở của CÐNVQG tị nạn cộng sản tại Houston cuối tháng 3 vừa qua).

Người phát biểu kế tiếp là ông Nguyễn Thái Học, cựu ứng viên nghị viên thành phố Houston vào thập niên 90. Ông Học cho biết rằng ông không chấp nhận chế độ đảng trị của nhà nước CSVN và ông hy vọng rằng như lời ông đại sứ Phụng vừa hứa hẹn, ông sẽ không bị khó khăn một khi ông về nước thăm lại quê nhà. Buổi Luncheon đã kết thúc vào lúc 1:30 PM đúng như chương trình dự định nên đặc phái viên Hiền Vy của đài RFA đã mất đi một dịp phỏng vấn ngài đại sứ Lê Công Phụng và ông Việt kiều Danny Quốc Ðoàn Nguyễn.

Trần Minh Tâm tường trình
Ảnh của Tạp chí Con Ong Texas

GHI CHÚ:
- Những hàng chữ in nghiêng với dấu ( * ) trong ngoặc kép là lời người viết diễn giải
Tôi với tư cách Bảo Vê Chính Nghĩa Quôc Gia đã phản đối không đến tham dự.
Tốt hơn Ô Liên Thành không nên đến Houston ra mắt sách thêm môt lần nửa

Kính thông báo
Trương nhu Phùng

From: Phung Truong
To: DienDanCongLuan@yahoogroups.com; PhoNang@yahoogroups.com
Sent: Sat, November 21, 2009 10:33:41 AM
Subject: [PhoNang] Re: [DDCL] Liên Thành Và Bien Ðong Mien Trung: Hoi Luan Hay Minh Ho..a ?? DINH NGUYEN

Thưa Diển Đàn
Trước đây Ô Liên Thành đến Houston ra mắt cách Biên Đông Miền Trung, trên Thơ Mời phổ biên trên các Đài Phát Thanh mời Đồng Hương đến tham dự:

Để biết Phật Giáo là Việt Cộng,

Tôi với tư cách Bảo Vê Chình Nghia Quôc Gia đã phản đối không đến tham dự.
Tốt hơn Ô Liên Thành không nên đến Houston ra mắt sách thêm một lần nửa

Kính thông báo

Trương nhu Phùng

 
From: depmagazine@ aol.com
Subject: [DDCL] Liên Thành Và Bien Ðong Mien Trung: Hoi Luan Hay Minh Ho.a ?? DINH NGUYEN
Date: Saturday, November 21, 2009, 11:26 AM
Xin chuyển đến Ban Tổ Chức Ra Mắt Sách BÐMT của Liên Thành tại Houston để tiện việc theo dõi và nhận định.

ÐỀ NGHỊ;

Nếu có nhóm nào, cá nhân nào muốn có một cuộc "Hội Luận" đứng đắn, nghiêm chỉnh... với tác giả LT trong tương lai và chính tác giả cũng đồng ý, thì chúng tôi đề nghị Cộng đồng Houston nên tình nguyện đứng ra tổ chức, thành lập một Chủ Tọa Ðoàn (không thiên vị) điều khiển chương trình hội luận - không nhất thiết phải là những thành viên của BTC / RMS cho tác giả LT trong quá khứ - với sự hợp tác của giới truyền thông Việt Ngữ Houston và được trực tiếp truyền hình, truyền thanh, tương tự như những buổi DEBATE giữa các ứng cử viên tranh luận về các issues mà giới truyền thông bản xứ vẫn thường làm trong các cuộc bầu cử hằng năm!Thân kính,

Trần Minh Tâm
 

1 comment:

Anonymous said...

Ông Việt Thường ơi, tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ngày càng ... đi xuống như vậy đó. Ông còn tin tưởng vào khả năng phục quốc của họ nữa không?

VHL

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------

There was an error in this gadget