Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Friday, October 22, 2010

NB Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung Dưới Triều Đại Hồ Chí Minh

Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM
ND Chính Khí Việt
http://hungvanvietthuong.blogspot.com

Audio youtube
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM gioi thieu
http://www.youtube.com/watch?v=ro1H0DY0jzY


1-NB Việt Thường -VC mang đến MÙA XUÂN ĐEN TỐI
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 1
http://www.youtube.com/watch?v=KbAjwp0Qw8o

2-NB Việt Thường - Ghi nhớ về lễ Noel ở Hà nội
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 2
http://www.youtube.com/watch?v=LzVymTU9NFg

3-Bài số 3 được viết vào năm 1993, lúc NB Việt Thường vừa ra hải ngoại nên tin tức không được chính xác về Đệ I VNCH và TT Ngô Đình Diệm . Tác giả bổ túc tài liệu về VNCH và TT Ngô Đình Diệm với 4 bài phỏng vấn sau đây.
Audio NB Việt Thường nhận định về Phong Trào chống Đệ I Cộng Hòa và Cố TT Ngô Đình Diệm
Audio NB Việt Thường- Ngày Quốc Hận 30 tháng 4
So Sánh Sự Khác Biệt Giữa Dân Chủ Cuội và QLVNCH
Sức Mạnh Của Người QG- Các Yếu Điểm Của VG CS 1,2

4-NB Việt Thường Chuyện Ngoài Lề Về Bầu Cử Quốc Hội VGCS Khóa 9
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 4
http://www.youtube.com/watch?v=d3r2SOizS0s

5-Viet thuong -Cái Chết Của Các Tướng Việt Gian Cộng Sản Việt Nam
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 5
http://www.youtube.com/watch?v=7ozJka9beIE

6-NB Việt Thường Chuyện Chưa Ai Nhắc Đến
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 6
http://www.youtube.com/watch?v=TMS6vVKlNvU

7-Việt Thường-Về Hội Nhà Văn CS Việt Nam
viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 7
http://www.youtube.com/watch?v=wziwnJ97-R0

8-Phải Nhớ Bài Học Lịch Sử
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 8
http://www.youtube.com/watch?v=OjFkXoOXKys

9 NB Viet Thuong- Thủ Phạm Vẫn Là Tập Đoàn việt gian Cộng Sản Tiếm Quyền ở Việt Nam
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 9
http://www.youtube.com/watch?v=ep6xlBImzS8

10-NB Viet Thuong-TRÍ THỨC VIỆT NAM DƯỚI CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 10
http://www.youtube.com/watch?v=K_q8XaSHL98

11-TRÙM MAFIA VIỆT NAM BỊ QỦY SỨ ÁP TẢI VÀO HỎA NGỤC (Phạm Văn Đồng)
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 11
http://www.youtube.com/watch?v=48ZTeI9UcwA

12-Viet thuong - Vấn đề tù binh Mỹ-Tháng 4-1993
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 12
http://www.youtube.com/watch?v=8EhScsqCy9I

13-NB Viet Thuong-Chú rể gù lưng và cô dâu môi sứt-Xuân Diệu - Cù Huy Cận
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 13
http://www.youtube.com/watch?v=HZnmMKF8l1g

14-Viet Thuong -Chân Dung Các Tướng Việt Gian Cộng Sản-
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 14
http://www.youtube.com/watch?v=piTJGQABfEU

15-Thành Hoàng làng Vực
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 15
http://www.youtube.com/watch?v=P0q6ykH1CeM

16-Phụ Nữ Việt Nam Dưới Sự Thống Trị Của Việt Gian Cộng Sản-VIỆT THƯỜNG
http://www.youtube.com/watch?v=7iJx1WBmzK4

17-Viet thuong -Đại Tướng Việt Gian Võ Nguyên Giáp Và Giai Thoại-
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 17
http://www.youtube.com/watch?v=zzYXx-25cCM


18-NB Việt Thường -NÓI VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY" ( Phạm Văn Đồng)
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 18
http://www.youtube.com/watch?v=3tLFegl0Iso

19-Viet Thuong -Lao Động Việt Nam Dưới Ách Việt Gian Cộng Sản
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 19
http://www.youtube.com/watch?v=0IJd0f8M0l4

20-NB Việt Thường - KHỞI SẮC VÀ TIẾN BỘ
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 20
http://www.youtube.com/watch?v=LBumj8f6gQM


Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 21
http://www.youtube.com/watch?v=XuFvxo1BXyo


21-Bài viết Nổi Ám Ảnh Quá Khứ của ông Trần Quốc Vượng

Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung HCM 21
http://www.youtube.com/watch?v=XuFvxo1BXyo


22-NB Việt Thường - Hai Mùa Xuân Xưa
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 22
http://www.youtube.com/watch?v=RpyfABfJm8g

23-NB Việt Thường -Những Sự Thật về VG Trần Độ và TS bút Nô Nguyễn Thanh Giang
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 23 het
http://www.youtube.com/watch?v=fb9VTz3NybQ-Lời Giới Thiệu
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM gioi thieu
http://www.youtube.com/watch?v=ro1H0DY0jzY
http://www.youtube.com/v/ro1H0DY0jzY?fs=1&hl=en_US">

1-NB Việt Thường -VC mang đến MÙA XUÂN ĐEN TỐI
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 1
http://www.youtube.com/watch?v=KbAjwp0Qw8o

http://www.youtube.com/v/KbAjwp0Qw8o?fs=1&hl=en_US">


2-NB Việt Thường - Ghi nhớ về lễ Noel ở Hà nội
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 2
http://www.youtube.com/watch?v=LzVymTU9NFg
http://www.youtube.com/v/LzVymTU9NFg?fs=1&hl=en_US">3-Bài số 3 được viết vào năm 1993, lúc NB Việt Thường vừa ra hải ngoại nên tin tức không được chính xác về Đệ I VNCH và TT Ngô Đình Diệm . Tác giả bổ túc tài liệu về VNCH và TT Ngô Đình Diệm với 4 bài phỏng vấn sau đây.
Audio NB Việt Thường nhận định về Phong Trào chống Đệ I Cộng Hòa và Cố TT Ngô Đình Diệm
Audio NB Việt Thường- Ngày Quốc Hận 30 tháng 4
So Sánh Sự Khác Biệt Giữa Dân Chủ Cuội và QLVNCH
Sức Mạnh Của Người QG- Các Yếu Điểm Của VG CS 1,2


4-NB Việt Thường Chuyện Ngoài Lề Về Bầu Cử Quốc Hội VGCS Khóa 9
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 4
http://www.youtube.com/watch?v=d3r2SOizS0s
http://www.youtube.com/v/d3r2SOizS0s?fs=1&hl=en_US">

5-Viet thuong -Cái Chết Của Các Tướng Việt Gian Cộng Sản Việt Nam
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 5
http://www.youtube.com/watch?v=7ozJka9beIE
http://www.youtube.com/v/7ozJka9beIE?fs=1&hl=en_US">


6-NB Việt Thường Chuyện Chưa Ai Nhắc Đến
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 6
http://www.youtube.com/watch?v=TMS6vVKlNvU
http://www.youtube.com/v/TMS6vVKlNvU?fs=1&hl=en_US">


7-Việt Thường-Về Hội Nhà Văn CS Việt Nam
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 7
http://www.youtube.com/watch?v=wziwnJ97-R0
http://www.youtube.com/v/wziwnJ97-R0?fs=1&hl=en_US">8-Phải Nhớ Bài Học Lịch Sử
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 8
http://www.youtube.com/watch?v=OjFkXoOXKys
http://www.youtube.com/v/OjFkXoOXKys?fs=1&hl=en_US">


9 NB Viet Thuong- Thủ Phạm Vẫn Là Tập Đoàn việt gian Cộng Sản Tiếm Quyền ở Việt Nam
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 9
http://www.youtube.com/watch?v=ep6xlBImzS8
http://www.youtube.com/v/ep6xlBImzS8?fs=1&hl=en_US">10-NB Viet Thuong-TRÍ THỨC VIỆT NAM DƯỚI CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN
Việt Thường: DAN-OAN -Việt Gian - Tham Nhũng- DAN-OAN 1,2,3,4,5
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 10
http://www.youtube.com/watch?v=K_q8XaSHL98
http://www.youtube.com/v/K_q8XaSHL98?fs=1&hl=en_US">

11-TRÙM MAFIA VIỆT NAM BỊ QỦY SỨ ÁP TẢI VÀO HỎA NGỤC (Phạm Văn Đồng)
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 11
http://www.youtube.com/watch?v=48ZTeI9UcwA
http://www.youtube.com/v/48ZTeI9UcwA?fs=1&hl=en_US">


12-Viet thuong - Vấn đề tù binh Mỹ-Tháng 4-1993
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 12
http://www.youtube.com/watch?v=8EhScsqCy9I
http://www.youtube.com/v/8EhScsqCy9I?fs=1&hl=en_US">13-NB Viet Thuong-Chú rể gù lưng và cô dâu môi sứt-Xuân Diệu - Cù Huy Cận
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 13
http://www.youtube.com/watch?v=HZnmMKF8l1g
http://www.youtube.com/v/HZnmMKF8l1g?fs=1&hl=en_US">

14-Viet Thuong -Chân Dung Các Tướng Việt Gian Cộng Sản-
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 14
http://www.youtube.com/watch?v=piTJGQABfEU
http://www.youtube.com/v/piTJGQABfEU?fs=1&hl=en_US">


15-Thành Hoàng làng Vực
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 15
http://www.youtube.com/watch?v=P0q6ykH1CeM
http://www.youtube.com/v/P0q6ykH1CeM?fs=1&hl=en_US">

16-Phụ Nữ Việt Nam Dưới Sự Thống Trị Của Việt Gian Cộng Sản-VIỆT THƯỜNG
Việt Thường: Việt Gian - Tham Nhũng- Dân Oan 1,2,3,4,5
http://www.youtube.com/watch?v=7iJx1WBmzK4
http://www.youtube.com/v/7iJx1WBmzK4?fs=1&hl=en_US">


17-Viet thuong -Đại Tướng Việt Gian Võ Nguyên Giáp Và Giai Thoại-
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 17
http://www.youtube.com/watch?v=zzYXx-25cCM
http://www.youtube.com/v/zzYXx-25cCM?fs=1&hl=en_US">

Nam Nhan- Võ Nguyên Giáp đã chết hay còn sống?
Van Tran- Hà Nội Dựng xác chết khô Võ Nguyên Giáp
Van Tran Võ Nguyên Giáp Đã Chết! Chế Độ Cộng Sản Phải Chết Theo
Van Tran-Báo Vẹm Bịp Tin “Giáp Còn … Sống”!
Xác Võ Nguyên Giáp sình đảng nó đ...ma chay

18-NB Việt Thường -NÓI VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY" ( Phạm Văn Đồng)
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 18
http://www.youtube.com/watch?v=3tLFegl0Iso
http://www.youtube.com/v/3tLFegl0Iso?fs=1&hl=en_US">

19-Viet Thuong -Lao Động Việt Nam Dưới Ách Việt Gian Cộng Sản
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 19
http://www.youtube.com/watch?v=0IJd0f8M0l4
http://www.youtube.com/v/0IJd0f8M0l4?fs=1&hl=en_US">


20-NB Việt Thường - KHỞI SẮC VÀ TIẾN BỘ
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 20
http://www.youtube.com/watch?v=LBumj8f6gQM
http://www.youtube.com/v/LBumj8f6gQM?fs=1&hl=en_US">

21-Bài viết Nổi Ám Ảnh Quá Khứ của ông Trần Quốc Vượng
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 21
http://www.youtube.com/watch?v=XuFvxo1BXyo
http://www.youtube.com/v/XuFvxo1BXyo?fs=1&hl=en_US">


22-NB Việt Thường - Hai Mùa Xuân Xưa
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 22
http://www.youtube.com/watch?v=RpyfABfJm8g
http://www.youtube.com/v/RpyfABfJm8g?fs=1&hl=en_US">


23-NB Việt Thường -Những Sự Thật về VG Trần Độ và TS bút Nô Nguyễn Thanh Giang
Viet Thuong- Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM 23 het
http://www.youtube.com/watch?v=fb9VTz3NybQ
http://www.youtube.com/v/fb9VTz3NybQ?fs=1&hl=en_US">

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------