Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Friday, October 22, 2010

NB Viet Thuong- Thủ Phạm Vẫn Là Tập Đoàn việt gian Cộng Sản Tiếm Quyền ở Việt Nam


Chương 9

Thủ Phạm Vẫn Là Tập Đoàn việt gian Cộng Sản Tiếm Quyền ở Việt NamAudio
http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-NBVitThngChuynThmCungBSDiTriuIHChMinhChng9631.wmv
Hình ảnh

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------