Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Tuesday, October 19, 2010

VGCS-Canh bao Giám mục Quoc Doanh Nguyễn Thái Hợp

Canh bao
Giám mục Quoc Doanh Nguyễn Thái Hợp hiện nay trách nhiệm Ủy Ban CÔNG LÝ và HÒA BÌNH.

NÓI CHUYỆN THẲNG VỚI GM NGUYỄN THÁI HỢP

NÓI CHUYỆN THẲNG VỚI

GM NGUYỄN THÁI HỢP

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 19.10.2010

Giám mục Nguyễn Thái Hợp cũng như Giám mục Võ Đức Minh chắc chắn không giám nói rằng không biết Nguyễn Phúc Liên (tự là THAO) tại Thụy sĩ. Bởi vì nếu hai Giám mục này chối, thì tôi đưa Linh mục VIỆT CHÂU (tên là Nguyễn Đức Mưu), hiện là Giám đốc Báo Dân Chúa Hoa Kỳ, ra làm chứng. Cả bốn người, Gm Nguyễn Thái Hợp, Gm Võ Đức Minh, Lm Nguyễn đức Mưu và sinh viên Nguyễn Phúc Liên sống và gặp gỡ thường xuyên với nhau tại Đại Học Thụy sĩ.

Tôi, Nguyễn Phúc Liên, xin viết nhận xét về Gm Nguyễn Thái Hợp và Gm Võ Đức Minh, hiện làm lớn ở trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam hiện hành.

Gm Nguyễn Thái Hợp hồi học tại Thụy sĩ đã tỏ ra là đứng về phe Cộng sản Việt Nam. Với những Bài giảng trong Thánh Lễ cho Sinh viên Việt Nam, Linh mục Hợp đã hé mở sự thân Cộng của mình. Chính vì vậy mà anh em Sinh viên Công giáo như Phạm Xuân Cảnh, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Đình Kim, Phạm Văn Quỳnh, Nguyễn Phúc Liên… đã có ý “bợp tai “ Lm Nguyễn Thái Hợp. Nhưng vì Bài giảng trong Thánh Lễ, nên chúng tôi không lên bàn thờ bợp tai được.

Chúng tôi đã nghĩ ra một kế để bợp tai. Lm Hợp thích chơi cờ tướng và ở gần nhà của tôi. Tôi ở số 6 Avenue de Rome và Lm Hợp ở Albertinum (Đa Minh), số 1 Place Georges Python. Hai địa chỉ cách nhau chừng 50 thước. Tôi dự định mời Lm Hợp đến nhà tôi để đánh cờ. Trong lúc đó, một số anh em nắm chặt lấy Lm Hợp để Cô Phạm Thị Tài tát vào mặt Lm Hợp một cái và nói cho Linh mục biết rằng đừng dùng Bài giảng mà cổ võ cho Cộng sản Việt Nam.

Về Gm Võ Đức Minh, chúng tôi cũng đã nhận xét thấy rằng Thầy Võ Đức Minh háo danh. Thầy thường khoe rằng Thầy là Cháu Võ Nguyên Giáp. Thân hình Thầy nhỏ thó và ham danh, giữ quyền. Hồi ấy, Thầy làm Phó Chủ tịch Hội Liên Tu Sĩ. Thầy Nguyễn Đức Mưu (Việt Châu) làm Chủ tịch. Một vụ xung đột xẩy ra giữa Hội Liên Tu sĩ và Hội Sinh viên. Chúng tôi, Sinh viên Công giáo, muốn có Thánh Lễ trong dịp Tổ Chức Tết Nguyên Đán. Chúng tôi mời một Linh mục VN đến làm Lễ. Nhưng ý kiến của Thầy Võ Đức Minh là phải đòi điều kiện là sau đó không được nhẩy đầm, thì mới làm Lễ. Chính tôi, thay mặt cho Cô Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Sinh viên, nói rằng cần phải có Thánh Lễ và rồi sau đó Sinh viên muốn nhẩy đầm (nhảy cà cưỡng như voi động kinh) thì tùy họ. Thầy Võ Đức Minh giữ quyền làm Lễ và không chấp nhận. Sau đó Cha HIẾN (dòng Thánh Thể/ Saint Sacrement tại Marly, cùng dòng với Thầy Nguyễn Đức Mựu /Việt Châu) thấy Sinh viên có lý, nên đã đến làm Lễ mặc dầu với sự khăng khăng phản đối của Thầy Minh giữ quyền.

Bây giờ hai người này, Gm Nguyễn Thái Hợp và Gm Võ Đức Minh, lại giữ quyền lớn, được sự hỗ trợ của CSVN, trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Tôi xin chú thích rằng Gm Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, là một Gíam mục quốc doanh vì ngợm Giám mục này đã tỏ tường theo Phan Khắc Từ, Nguyễn Tấn Khóa và nhóm Công Giáo & Dân Tộc tích cực ủng hộ PHÁP LỆNH TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO, một văn bản bóp chết Tư do Tín Ngưỡng do chính nhà Luật Học TRẦN THANH HIỆP đã phải than lên:“ Nếu cái sản phẩm mà Uỷ ban Thường vụ đã nặn ra ngày 18-6-2004 không được thu hồi trước khi nó có thể tác hại thì từ ngày 15-11 trở đi, vĩnh biệt tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam .“ Trong khi đó Gm quốc doanh Nguyễn Văn Nhơn được chính tờ báo Công Giáo & Dân Tộc ca tụng đã đi với những thành phần ngợm giáo gian quốc doanh tích cực ca tụng Pháp Lệnh Tín Ngưỡng Tôn Giáo.

Trở lại Chủ đề Gm Nguyễn Thái Hợp hiện nay trách nhiệm Uûy Ban CÔNG LÝ và HÒA BÌNH.

Tôi đoán rằng TINH THẦN ĐỒNG CHIÊM đã cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cái ý tưởng thành lập Uûy Ban CÔNG LÝ và HÒA BÌNH nhằm thoa dịu hay diệt Tinh thần Giáo dân. Thực vậy, TINH THẦN ĐỒNG CHIÊM nhằm chủ đích đấu tranh cho CÔNG LÝ để có HÒA BÌNH. Đó là TINH THẦN phát xuất từ Đức Tin và Lương Tâm Giáo dân được thấm nhuần từ Lời dậy Phúc Aâm của chính Chúa Giêsu. Trong khi ấy, Hội Đồng Giám Mục hiện nay đã bị quốc doanh hóa từ Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Nguyễn Văn Nhơn đến Hồng y chê bai Cờ Vàng Phạm Minh Mẫn. Liệu Uûy Ban CÔNG LÝ và HÒA BÌNH có theo đúng tinh thần Phúc Aâm hay chỉ là một bình phong hướng dẫn bởi một Gm Nguyễn Thái Hợp “thần học giải phóng“ để tòng phạm với tội ác CSVN và phản bội lại Dân tộc.

Tôi xin trực diện với Gíam mục “thần học giải phóng“ Nguyễn Thái Hợp để “đối thoại “ về CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH.

Giám mục “thần học giải phóng“ Nguyễn Thái Hợp đứng về phe quốc doanh như Gm Võ Đức Minh, Nguyễn Văn Nhơn để bênh đỡ cho CSVN vì các vị là tay sai này đã phản bội lại TINH THẦN ĐỒNG CHIÊM, cụ thể là làm tay sai cho CSVN để loại TGM NGÔ QUANG KIỆT.

Tôi đứng về phía TINH THẦN ĐỒNG CHIÊM phát xuất từ Giáo dân dựa trên Đức Tin và Lương Tâm được thấm nhuần từ Lời dậy Phúc Aâm.

Qua Bài Phỏng vấn của Ký giả THANH PHƯƠNG, Đài RFI, được phổ biến rộng rãi trên các Diễn Đàn (Nguồn: http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20101018-cac-giam-muc-phai-manh-dan-de-cap-den-nhan-quyen-o-viet-nam ), tôi xin nêu ra những Chủ đề để đối thoại với Tiến sĩ “thần học giải phóng“ Nguyễn Thái Hợp về CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH.

1) Chủ đề 1: LAO ĐỘNG

Đức cha Nguyễn Thái Hợp : … Lãnh vực hoạt động của ủy ban rất rộng lớn, bao gồm các chiều kích : lao động v.v. . .

2) Chủ đề 2: ĐẤT ĐAI, QUYỀN SỞ HỮU

Đức cha Nguyễn Thái Hợp : … vấn đề đất đai, quyền sở hữu cũng là một vấn đề. Trên nguyên tắc đất đai là thuộc sở hữu Nhà nước, …

3) Chủ đề 3: ĐỐI THOẠI VỚI CSVN

Đức cha Nguyễn Thái Hợp : …. Đức Giáo hoàng Benedicto 16 : « Đối thoại thẳng thắng và cộng tác chân thành », …

4) Chủ đề 4: NHÀ NƯỚC CSVN VÀ ÍCH QUỐC LỢI DÂN

Đức cha Nguyễn Thái Hợp : … Giáo hội không chủ trương thay Nhà nước, nhưng Giáo hội và Nhà nước đều gặp nhau ở chổ là phục vụ con người. Trên cái chổ phục vụ con người đó thì có nhiều khi Giáo hội phải cộng tác với Nhà nước, có nhiều khi phải tán đồng với những điều mà Nhà nước làm mà ích quốc lợi dân, …

5) Chủ đề 5: NHÂN QUYỀN LÀ CỤ THỂ HAY “NHẬY CẢM“ TÙY HỨNG CẮT NGHĨA VÀ ÀP DỤNG THEO CSVN

Đức cha Nguyễn Thái Hợp : Vấn đề nhân quyền luôn là vấn đề nhạy cảm. … Nhưng áp dụng và đi như thế nào thì tùy thuộc vào thực tại xã hội, thực tại lịch sử.

Giám mục Nguyễn Thái Hợp bây giờ là Trưởng Uûy Ban CÔNG LÝ và HÒA BÌNH. Tôi chỉ là một Giáo dân. Nhưng chúng tôi đã từng biết nhau cách đây chừng 40 năm, thời mà tôi muốn bợp tai Lm Hợp khi Linh mục theo chiều hướng Cộng sản Việt Nam trong những năm chúng mở cuộc «huynh đệ tương tàn“ tại Miền Nam Việt Nam để phục vụ bành trướng của Đế quốc Cộng sản.

Tôi muốn đối thoại về những Chủ đề trên đây với Giám mục “thần học giải phóng“ Nguyễn Thái Hợp để TINH THẦN ĐỒNG CHIÊM của Giáo dân được chiếu sáng.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 19.10.2010

Web: http://VietTUDAN.net


Thứ hai 18 Tháng Mười 2010
Các giám mục phải mạnh dạn đề cập đến nhân quyền ở Việt Nam
Đức Cha QUoc Doanh Phaolô Nguyễn Thái Hợp được đón tiếp tại Vinh ngày 27/5.
Giáo Phận Vinh Online

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------