Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Tuesday, October 19, 2010

Tàu-thức ăn Gây Bệnh như Mực Tươi đóng hộp chế biến không vệ sinh và hóa chất độc hai tại Việt Nam

LTS mục đích của video này là để cảnh giác cho mọi người về thực phẩm Gây Bệnh như Mực Tươi đóng hộp chế biến không vệ sinh , ướp hóa chất độc hại tại Việt Nam

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------