Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Wednesday, October 20, 2010

NB Việt Thường - Chuyện Thâm Cung Bí Sử Dưới Triểu Đại Hồ Chí Minh Chương 8NB Việt Thường - Chuyện Thâm Cung Bí Sử Dưới Triểu Đại Hồ Chí Minh
Chương 8

Hãy Nhớ Bài Học Lịch Sử

audio
http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-NBVitThngChuynThmCungBSDiTriuIHChMinhChng8171.wmv

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------