Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Sunday, October 17, 2010

VGCS-Hinh ảnh Quân Đội VGCS là công cụ bạo lực sắc bén của đảng CS xâm lược bành trướng

bọn việt gian Cộng Sản gây tang tóc chiến tranh cho Miền Nam Việt Nam Bôn- xê- vít hóa toàn dân, Bôn -xê -vít hóa toàn đảng. Hình ảnh sự chiến đấu anh dũng của QLVNCH để bảo toàn tổ quốc

Chiến Tranh Việt Nam – 1

Chiến sĩ Việt - Mỹ trên chiến trường

Sưu tầm và Trình bày : Huyên Chương Quý

Đơn vị Mỹ cuối cùng rời Việt Nam, 29 / 3 / 1973

Tượng Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt - Mỹ

Westminster City, Orange County, USAHình ảnh Chiến Tranh Việt Nam – 2

Người Dân Việt Đau Thương Trong Chiến Loạn

Sưu tầm và Trình bày : Huyên Chương Quý


Đơn vị Mỹ cuối cùng rời Việt Nam, 29 / 3 / 1973Tượng Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt - Mỹ

Westminster City, Orange County, USA

-------------------------------------------------------------------------------------------Ánh Sáng Mới 2015 Onlineanhsangmoi2015.com

anhsangmoi2015.org-------------------------------------------------------------------------------------------Hình ảnh Chiến Tranh Việt Nam – 2

Người Dân Việt Đau Thương Trong Chiến LoạnSưu tầm và Trình bày : Huyên Chương Quý


Hình ảnh Chiến Tranh Việt Nam – 1

Chiến sĩ Việt - Mỹ trên chiến trườngSưu tầm và Trình bày : Huyên Chương Quý

Đơn vị Mỹ cuối cùng rời Việt Nam, 29 / 3 / 1973Tượng Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt - Mỹ

Westminster City, Orange County, USA


Hình ảnh Chiến Tranh Việt Nam – 1

Chiến sĩ Việt - Mỹ trên chiến trườngSưu tầm và Trình bày : Huyên Chương Quý

Đơn vị Mỹ cuối cùng rời Việt Nam, 29 / 3 / 1973Tượng Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt - Mỹ

Westminster City, Orange County, USAHình ảnh Chiến Tranh Việt Nam – 1

Chiến sĩ Việt - Mỹ trên chiến trườngSưu tầm và Trình bày : Huyên Chương Quý

Đơn vị Mỹ cuối cùng rời Việt Nam, 29 / 3 / 1973Tượng Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt - Mỹ

Westminster City, Orange County, USA

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------