Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Sunday, October 17, 2010

Tàu- Tây Phương Lầm Trung Cộng : Vì Mở Cửa Kinh Tế Mà Đóng Chính Trị,

Tây Phương Lầm Trung Cộng : Vì Mở Cửa Kinh Tế Mà Đóng Chính Trị, Qua Vụ TQ Chống Giải Nobel Hòa Bình Dành Cho Lưu Hiểu Ba

Bây giờ sau ba thập niên người ta bắt đầu thấy rõ những chánh trị gia, những người làm chánh sách của Tây Phương đã lầm khi tin rằng giúp cho Trung Cộng phát triển kinh tế với hy vọng tăng trưởng kinh tế sẽ đưa TC vào tiến trình dân chủ hoá theo kiểu dân chủ Tây Phương.
Phản ứng mạnh bạo và triệt để của TC đối với việc Ủy Ban Nobel Hòa Bình ở Oslo trao tặng giải Nobel Hoà Bình năm 2010 cho Ô Lưu Hiểu Ba, người đang ở tù năm thứ hai của án tù 11 năm chỉ vì ký tên vào kiến nghị Đảng Nhà Nước TC dân chủ hoá chế độ, là bằng cớ hùng hồn rằng hy vọng TC dân chủ hoá của Tây Phương đã thành thất vọng và viễn vong, không một chút thực tế nào.
TC trước sau như một chỉ mở cửa kinh tế mà khoá chặt chánh trị. Họ không dấu diếm, nếu sai lầm là do Tây Phương ão tưởng, chớ không phải TC lập lờ hay ngụy trang. Năm 1978, CS Bắc Kinh công bố “cải cách và mở cửa” kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Họ nói rõ rằng họ cải cách kinh tế, mở cửa cho đầu tư ngoại quốc vào, họ thêm vào chủ nghĩa xã hội một số đặc tính Trung Hoa khi làm nhẹ đi một số hạn chế trên bình diện kinh tế trong nỗ lực chuyển hoá nền kinh tế kế hoạch nghèo nàn và ngưng đọng của nước họ vào kinh tế thị trường để kinh tế của họ tăng trưởng mạnh hơn.
Dựa vào nền kỹ thuật Tây Phương, vốn, và ý niệm kinh tế thị trường, TC vươn lên như một siêu cường kinh tế mới.
Nhưng TC khoá chặt chánh tri, không làm một bước tiến bộ chánh trị nào trên phương diện chánh trị.

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------