Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Friday, October 5, 2012

nct- Thị nở Bút vàng đưa tang chứng ăn cắp bài thơ Lãnh Tụ của thi sĩ Vô Danh

http://nhabaovietthuong.blogspot.com/2012/10/nct-thi-no-but-vang-ua-tang-chung-cap.html

xin  quí đọc giả tiếp tục gởi hình ảnh, tài liệu đến chúng tôi.
Đọc giả cẩn thận những web do Thị Nở Bút vàng Đỗ Thị Thuận gởi lên vì có chứa virus độc mã phá máy, ăn cắp thông tin cá nhân

Do Thi Thuan
http://biendongnama.tk/

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------