Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Monday, October 15, 2012

Nb VIệt Thường binh luận Sau Hôi Nghị TƯ đảng VGCS #6


http://nhabaovietthuong.blogspot.com/2012/10/nb-viet-thuong-binh-luan-sau-hoi-nghi.html
LTS- chúng tôi sẽ bổ túc hình ảnh , tài liệu kèm theo bài bình luận của NB Việt ThườngViệt Thường-2012-10-15-P1/3  Kết quả Hội Nghi TƯ đảng VGCS 
Việt Thường-2012-10- 15-P2/3 Kết quả Hội Nghi TƯ đảng VGCS 

Việt Thường-2012-10-15-P3 Hết Kết quả Hội Nghi TƯ đảng VGCS 


1 comment:

việt gian said...

Cám ơn bác Việt Thường rất nhiều về Audio này.

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------