Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Friday, October 12, 2012

KyNguyen2000 pv NB Việt Thường ngày 07-10-2012

http://nhabaovietthuong.blogspot.com/2012/10/kynguyen2000-phong-van-nha-bao-viet.html

LTS- Chương Trình KyNguyen2000 phỏng vấn Nhà Báo Việt Thường ngày 07-10-2012 với sự điều hợp và trực tiếp truyền thanh trên Paltalk qua diễn đàn hội luận của Chính Khí Việt và thân hữu.
Buổi hội luận với Nhà Báo Việt Thường dài trên 3 giờ, với nhiều đề tài khác nhau. Do đó chúng tôi chia ra làm 11 đoạn cho từng đề tài một.
(điều chỉnh: Cuộc Nổi Dậy Trại Tù Z30D (chuyên iên âm thanh  ghi sai lầm trại tù Z30D thành trại tù Ba Sao ) 

 Chúng tôi sẽ cập nhật hình ảnh và những tài liệu liên quan 
Trân Trọng.-Việt Thường-2012-10-07- P1/11
Đại Hội Đảng CSVN Tranh Quyền, Nguyễn Tấn Dũng,
http://youtu.be/VNyFhP55MRk

-Việt Thường-2012-10-07- P2/11 
Ai là Dân/Quan làm Báo, Mục đích NQ36 , cái bẫy đấu tranh cuội
-Việt Thường-2012-10-07- P3/11
Dân làm Báo-Tướng VIỆT GIAN Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Thanh Giang

-Việt Thường-2012-10-07- P4/11
Tướng VG Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Tấn Dũng ôm hàng chục tỷ đô, Nguyễn Bá Thanh, Phùng Quang Thanh, Tàu đỏ Trâm Bê 

-Việt Thường-2012-10-07- P5/11
Con Bài Rữa Tội Nguyễn Chí Thiện

-Việt Thường-2012-10-07- P6/11
Âm Mưu Đập Sông Tranh2, hàng nghìn đập VN giết dân

-Việt Thường-2012-10-07- P7/11
Tin Paris SAI về hình Việt Thường, Phan Nhật Nam, Hứa Vạn Thọ, Hồ Công Tâm, Vũ Thư Hiên, Việt Tân cố tình bôi nhọ Việt Thường.

-Việt Thường-2012-10-07- P8/11
Việt Thường xin lỗi TT Diệm vì nhận xét SAI LẠC khi mới đến hải ngoại.

-Việt Thường-2012-10-07- P9/11
Nam Lộc -Trúc Hồ-Việt Dũng-Nguyễn Chí Thiện, Phan Nhật Nam
http://youtu.be/HG7yZ61yyRs

-Việt Thường-2012-10-07- P10-/11
Cuộc Nổi Dậy Trại Tù Z30D (chuyên iên âm thanh sai lầm ghi tù Z30D thành trại tù Ba Sao ) 
http://youtu.be/ALcIPQdUDMQ

-Việt Thường-2012-10-07- P11-Hết-
Võ Văn Ái, Chùa Điều Ngự-GHPGVNTN-AQ

Việt Thường-2012-10-07- P1-Đại Hội Đảng CSVN Tranh Quyền, Nguyễn Tấn Dũng,

Việt Thường-2012-10-07- P2- Ai là Dân/Quan làm Báo, Mục đích NQ36 , cái bẫy đấu tranh cuội


Việt Thường-2012-10-07- P3-Dân làm Báo-Tướng VIỆT GIAN Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Thanh GiangViệt Thường-2012-10-07- P4-Tướng VG Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Tấn Dũng ôm hàng chục tỷ đô, Nguyễn Bá Thanh, Phùng Quang Thanh, Tàu đỏ Trâm Bê
Việt Thường-2012-10-07- P5-Con Bài Rữa Tội Nguyễn Chí ThiệnViệt Thường-2012-10-07- P6-Âm Mưu Đập Sông Tranh2, hàng nghìn đập VN giết dân
Việt Thường-2012-10-07- P7-Tin Paris SAI về hình Việt Thường, Phan Nhật Nam, Hứa Vạn Thọ, Hồ Công Tâm, Vũ Thư Hiên, Việt Tân cố tình bôi nhọ Việt Thường.
Việt Thường-2012-10-07- P8-Việt Thường xin lỗi TT Diệm vì nhận xét SAI LẠC khi mới đến hải ngoại.
Việt Thường-2012-10-07- P9-Nam Lộc -Trúc Hồ-Việt Dũng-Nguyễn Chí Thiện, Phan Nhật Nam


Việt Thường-2012-10-07- P10- Cuộc Nổi Dậy Trại Tù Z30D ( chuyên iên âm thanh sai lầm ghi tù Z30D thành trại tù Ba Sao ) 


Việt Thường-2012-10-07- P11-Hết- Võ Văn Ái, Chùa Điều Ngự-GHPGVNTN-AQ

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------