Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Wednesday, October 12, 2011

Nhắn gởi bọn Tàu xâm lược: Nam Quốc Sơn Hà (thơ Lý Thường Kiệt)


LTS- Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư ( Bọn nào xâm lược đánh bỏ bu)

Nam Quốc Sơn Hà (thơ Lý Thường Kiệt)

Nam Quốc Sơn Hà

Lý Thường Kiệt (1019-1105)

Lý Thường Kiệt , tranh Họa Sĩ Vi Vi   
       
 
       
       
      
李常傑
Nam Quốc Sơn Hà
(Phiên Âm Hán Việt)

Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.
Lý Thường Kit (1019-1105)
==========================


Bản dịch của Trần Trọng Kim (1883-1953)


Sông núi nước Nam vua Nam ở
Rành rành định phân tại sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời !
========================

Bản dịch của Hoàng Xuân Hãn (1908-1996)

Sông núi nước Nam vua Nam coi
Rành rành phân định tại sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Bay sẽ tan tành lũ giặc coi
======================

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------