Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Saturday, October 8, 2011

Biem hoa- VG Nguyễn Phú Trọng ra mắt Bắc triều tại Bắc KInh


Welcome to China


Welcome to China
Ra mắt Bắc triều!
Trước sau cũng phải tới chầu thôi
Lệnh lạc Bắc Kinh định đoạt rồi!
Quân sự nhiều đoàn tiền yết kiến
Ngoại giao mấy toán hậu thề bồi
Chữ vàng lập lại dù gian trá
Bốn tốt nhắc hoài dẫu đãi bôi
Trọng lú được Tầu ban thưởng lớn
Thi hành chiếu chỉ sẽ bền ngôi.
BIỄU-TƯỢNG !
Búa,liềm trong vũng máu.
Một biễu-tượng kinh-hoàng.
Tám mươi năm tàn-bạo.
Cả triệu người chết oan.
Sao vàng trong vũng máu.
Một biễu-tượng phi-nhân.
Một tập-đoàn bá-đạo.
Bán nươc và buôn dân.
GIÕI CƯỚP !
Đảng Hồ giõi cướp chính-quyền.
Cướp nhà,cướp đất,cướp tiền của dân.
Cướp nhân-quyền rất phi-nhân.
Cướp dân-chủ,cướp luôn phần tự-do.
Giõi thay ! Đảng cướp họ Hồ.
GIÕI BUÔN !
Buôn-bán phụ-nử,trẻ em.
Các quan nhà Vẹm kiếm tiền bất-nhân.
Trăm nghìn thiếu-nử bán thân.
Lấy trôn nuôi miệng,muôn phần xót-xa.
Thật là đẹp mặt đảng ta !
Hồ Cẩm Đào và 4 câu nhắc nhở Bộ Chính Trị VN.
Người ta kể rằng trong buổi tiếp tân mừng Nguyễn Phú Trọng tổ chức tại Bắc KInh, Hồ đã đưa cho Trọng một tấm thiệp nhỏ có ghi :” Nguyển Du,2723,1776,309,346.” Trọng đọc xong, ngớ người ra chẳng hiểu gí cả .Ngay khi bữa tiệc còn tiếp tục, Trọng sai người fax về Bộ Chính Trị Hà Nội. Lâp tức có cuộc họp khẩn giữa các lãnh tụ Viêt Nam. Sau bốn gìờ bàn luận, chẳng ai hiểu được thông điệp Hồ Cẩm Đào gởi nhà cầm quyền Việt Nam.
Ngày hôm sau họ triệu tập Quốc Hội họp khẩn cấp. Nhưng sau bao nhiêu phiên họp, tấm thiệp này vẫn còn là một bí ẩn không được giải mã
May thay, có người nói lại chuyện này với Anh Ba Sàm. Ba Sàm cười khà khà, giải thích :” Hồ nó chơi tập Kiều đây mà. Cứ ghép 4 câu Kiều lại với nhau là hiểu ngay nó muốn nhắc nhở gì với các lãnh tụ Việt Nam thôi, Bốn câu đó là :
Còn nhiều hưởng thụ về sau
Phận con hầu, giữ con hầu dám sai
Trường Sa là của mấy mươi
Công đeo đuổi chẳng thiệt thòi lắm ru .
Ý nghĩa thông điệp này quá rõ ràng, chỉ có kẻ ngu mới không hiểu. ”

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------