Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Friday, January 21, 2011

Đặng Phúc - Trương Như Phùng có trách nhiện gì về VG Hoàng Duy Hùng?


ÔNG TRẦN LINH ,BÀ KIM XUYẾN ,ÔNG BÀ TRƯƠNG NHƯ PHÙNG CÙNG ĐỒNG HƯƠNG ỦNG HỘ LS. HOÀNG - DUY - HÙNG ĐANG THEO GIỎI ĐẾM PHIẾU TRONG LÚC MỚI 49% SỐ PHIẾU ĐẢ ĐƯỢC ĐẾM ỨNG CỬ VIÊN AL-HÒANG ĐANG DẨN TRƯỚC 56% / 44%

.Đặng Phúc
Trong nhiều năm qua Hoàng duy Hùng bị nhiều người vạch mặt chỉ tên là VIỆT GIAN, NB Việt Thường và Nam nhân (QLVNCH) viết bài tố giác từ ngày 24-9-2009 . Nhưng bọn bút nô hải ngoại trù dập lời nói thật của NB Việt Thường , và ông Nam Nhân; chụp mũ họ là việt gian- việt cộng. Bọn việt gian nằm vùng hợp tác với bọn đầu hàng, chính trị xôi thịt ra công vận động giúp cho việt gian Hoàng Duy Hùng vào chức vụ của thành phố Houston khu F. Hoàng Duy Hùng dựa vào "quyền lực mới" không còn "đi đêm" , chính thức đi công khai với bọn "đại sứ" việt gian Cộng Sản, tặng bằng ban khen cho phái bộ Tàu cộng như cái tát tai cho những người tự gọi mình là Quốc gia nhưng bưng bô cho thằng con nít ranh học thói điếm đàng Hoàng Duy Hùng chạy cờ cho Tàu chệt. Tàu chệt tung tiền cho bọn chạy cờ như Trịnh Du, báo "Con Ong" và đài radio v..v... để tô vẽ là sứ mạng của "nghị viên" đứng trên mọi sắc tộc (sic). Hoàng Duy Hùng chỉ là "nghị viên" của khu F, gáy to như mình được vào giòng chính Hoa Kỳ . Tên "đầu gấu" Trịnh Du núp trong áo "con chiên ngoan hiền" của nhà thờ đút ống đu đủ thổi cho Nghị Gian Hoàng Duy Hùng và đem cái vỏ " đội bảo vệ, an ninh" ra hù dọa. Đến thời gian này vài hội đoàn "quốc gia" còn ngớ ngẩn gởi thư mời Nghị Gian Hoàng Duy Hùng tham dự họp hội chắc để "xin job" bọn Tàu chệt hay bọn việt gian Cộng Sản chăng?. Trương Như Phùng lấy cái lon " quan đại tá QLVNCH" để cứu bồ cho việt gian Hoàng Duy Hùng trong nhiều năm qua. Trương Như Phùng không hề lên tiếng phản đối khi việt gian Hoàng Duy Hùng thay mặt cộng đồng điếu tang việt gian Hoàng Minh Chính, việt gian Nguyễn Hộ. Chúng ta thấy xuất hiện trên internet bài viết, video là Trương Như Phùng ra công phùng mang, trợn má bảo vệ cho Nghị Gian Hoàng Duy Hùng, chửi tất cả mọi người vạch mặt tên việt gian Hùng, tay sai của bọn Tàu chệt. Vi chuyện việt gian của Hoàng Duy Hùng quá lộ liễu không che dấu được, Trương Nhu Phùng trơ trẽn đứng lên "xin tiền" chống Nghị Gian Hoàng Duy Hùng. Lại xin tiền!!! Muốn chống việt gian thì phải nộp tiền...dù biết sẽ không đi về đâu. Việc đấu tranh của quan đại tá Trương Nhu Phùng chỉ là giả dối, vì lợi, vì danh không thể vì chính nghĩa. Trương Như Phùng là "quan nhớn" của QLVNCH được huấn luyện mọi chiến lược của sĩ quan cao cấp để lãnh đạo, bảo vệ tiền đồn chống cộng. Nhưng hành động của Trương Như Phùng là bảo vệ, nuôi dưởng Hoàng Duy Hùng tiếp tục làm Việt gian. Nếu Trương Như Phùng còn chút lương tri thì chính thức xin lỗi mọi người việc ông đã dung dưởng cho tên việt gian Nghị Gian Hoàng Duy Hùng trong nhiều năm qua. Sau đó lui vào bóng tối. Hay làm việc tình nguyện giúp vui văn nghệ, hôn nhân tang tế cộng đồng, đừng cầm cờ quốc gia che cho bọn việt gian , đừng bước vào chính trị để làm xấu cộng đồng nữa.

Thấy tên "đầu gấu" Trịnh Du đi nhà thờ mà tin đó là "con chiên ngoan hiền" , thật ra đó là "ngoan hiền như con chiên, hiểm độc như con rắn". Cộng đồng giáo xứ hãy vạch mặt loại trừ rắn độc như Trịnh Du, Hoàng Duy Hùng trước khi nó phung nọc độc Tàu phù vào cả cộng đồng của giáo xứ.
Có một giai đoạn giáo xứ Houston rộ lên phong trào khuyến khích đi lấy chồng Tàu, đó là nọc đọc Tàu phóng vào giáo xứ giúp cho giáo dân mau thành việt gian, cấy mầm Tàu Gian trong giáo xứ nhưng không ai phát hiện ra.

Tom Delay: GUILTY


Những ai chưa biết chính trị nghị trường Hoa Kỳ , xin tìm xem tin tức của ông Tom Delay, cựu chủ tịch đảng Cộng Hòa, lãnh án bao nhiêu năm tù.
Đặng Phúc

Ô:HÒANG NAM HÙNG THÀNH BỘ TRƯỞNG (VNQĐD),
Ô:LS.HOÀNG DUY HÙNG ĐẮC CỬ NGHỊ VIÊN THÀNH PHỐ HOUSTON DIST.(F),(CITY COUNCIL)
VÀ Ô: PHẠM NGỌC TRUNG CHỦ TỊCH (PTQDHĐ) ĐANG CHÚC MỪNG CHIẾN THẮNG VẺ VANG.


ÔNG BS. TRẦN - VĂ - THUẦN ĐANG CÓ ĐÔI LỜI CẢM TƯỞNG ỦNG HỘ ỨNG CỬ VIÊN LS. AL-HOANG (HOÀNG DUY HÙNG) TRONG LÚC CHỜ ĐẾM PHIẾU AL-HÒANG ĐANG DẨN TRƯỚC 55% / 45%
ÔNG BÀ:NGUYỄN CÔNG BẰNG&ANH-TRINH C/H.TRUNG
(ĐẢNG VÌ DÂN) CÙNG ĐỒNG HƯƠNG ỦNG HỘ LS. HOÀNG - DUY - HÙNG ĐANG THEO GIỎI ĐẾM PHIẾU TRONG LÚC MỚI 49% SỐ PHIẾU ĐẢ ĐƯỢC ĐẾM ƯCV. AL-HÒANG ĐANG DẨN TRƯỚC 55% / 45% ) Nguyễn Công Bằng người của "chánh bịp"
ÔNG NGUYỄN THỰC,ÔNG PHẠM THÔNG,BÀ BÍCH NGỌC VÀ CÔ PHAN DỤY ĐỒNG HƯƠNG ỦNG HỘ LS. HOÀNG - DUY - HÙNG ĐANG THEO GIỎI ĐẾM PHIẾU TRONG LÚC MỚI 49% SỐ PHIẾU ĐẢ ĐƯỢC ĐẾM AL-HÒANG ĐANG DẨN TRƯỚC 55% / 45%
ÔNG PHẠM THÔNG CHỦ BÁO (CON ONG) CÓ ĐÔI LỜI CẢM TƯỞNG VÀ HỔ TRỢ ỨNG CỬ VIÊN AL-HOANG TRONG LÚC CHỜ ĐẾM PHIẾU
ĐỒNG HƯƠNG ĐANG CHUẨN BỊ MỪNG CHIẾN THẮNG SỐ PHIẾU ĐANG ĐIẾM 3,984 / 3,448 ỨNG CỬ VIÊN AL-HOANG (LS.HOÀNG DUY HÙNG) ĐANG DẨN TRỨƠC 53%/47% SỐ PHIẾU ĐẢ ĐẾM XONG 95% CHIẾN THẮNG NHỮNG GIÂY PHÚT THẬT HỒI HỘP CHUẨN BỊ MỞ RƯỢU ĂN MỪNG.
ĐỒNG HƯƠNG ĐANG MỪNG CHIẾN THẮNG SỐ PHIẾU ĐẢ ĐIẾM 4,681 / 4,180 ỨNG CỬ VIÊN AL-HOANG (LS.HOÀNG DUY HÙNG) ĐẢ CHIẾN THẮNG VẺ VANG ĐẮC CỬ 53%/47% SỐ PHIẾU ĐẢ ĐẾM XONG 100% NHỮNG GIÂY PHÚT VUI MỪNG ĐẢ MỞ RƯỢU CHO MỌI NGƯỜI ĂN MỪNG HOAN HÔ NGHỊ VIÊN ĐẮC CỬ THÀNH PHỐ HOUSTON DIST.(F)
NGUYỄN THỌ ĐANG ĐÀN VÀ CÙNG HÁT BẢN NHẠC MẸ VIỆT NAM ƠI CHÚNG CON VẨN CÒN ĐÂY
NHẠC NGUYỄN ÁNH CHÍNH,LỜI CỦA NHÀ THƠ HOÀNG-PHONG LINH (VỎ ĐẠI TÔN)
Ô:HÒANG NAM HÙNG THÀNH BỘ TRƯỞNG (VNQĐD),
Ô:LS.HOÀNG DUY HÙNG ĐẮC CỬ NGHỊ VIÊN THÀNH PHỐ HOUSTON DIST.(F),(CITY COUNCIL)
VÀ Ô: PHẠM NGỌC TRUNG CHỦ TỊCH (PTQDHĐ) ĐANG CHÚC MỪNG CHIẾN THẮNG VẺ VANG.
AL-HOANG NGHỊ VIÊN ĐẮC CỬ CITY OF HOUSTON,BÀ LÝ-THÁI GĐ.NGÂN HÀNG CENTRAL BANK,BÀ:TRINH-KIM DUYÊN HỘI TRƯỞNG HỘI PHỤ NỬ HOUSTON,BÊN CẠNH LÀ CHỊ RUỘT LS.HDH.CÔ LS.TERESA HOÀNG EM RUỘT
KẾT QUẢ ƯCV. AL-HOANG CHIẾN THẮNG VẺ VANG VÀO CITY COUNCIL HOUSTON VỚI SỐ PHIẾU CHUNG KẾT 4,681 = 53%/ 4,180 = 47%
Ô. LÊ VĂN SANH (KHTNCT.),BÀ BÍCH-NGỌC,CHỦ ĐÀI TV.55.2 Ô.NGUYỄN THỰC VÀ CÔ PHAN-DỤY(PHÓNG VIÊN)
Ô: VỎ ĐỨC QUANG (ĐẢNG THĂNG TIẾN NGƯỜI HỔ TRỢ ĐẮC LỰC) CHUẨN BỊ MỪNG CHIẾN THẮNG SỐ PHIẾU ĐANG ĐIẾM 3,984 / 3,448 ỨNG CỬ VIÊN AL-HOANG (LS.HOÀNG DUY HÙNG) ĐANG DẨN TRƯỚC 53%/47% SỐ PHIẾU ĐẢ ĐẾM XONG 95% NHỮNG GIÂY PHÚT THẬT HỒI HỘP CHUẨN BỊ MỞ RƯỢU ĂN MỪNG.ÔNG: HẠNH (ĐẢNG VIỆT TÂN) ĐANG CẦM MIC. CHÚC MỪNG HỔ TRỢ ƯCV. AL-HOÀNG
ÔNG BÀ: THÂN SINH VỢ CÙNG VỢ CỦA ỨNG CỬ VIÊN AL-HOANG (LS. HOÀNG DUY HÙNG) CÓ ĐÔI LỜI CẢM TƯỞNG TRONG LÚC CHỜ ĐẾM PHIẾU
ĐÔNG Y SỶ NGUYỄN-ĐÌNH NHẤT PHÓ CHỦ TỊCH NỘI VỤ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOUSTON VÀ VÙNG PHỤ CẬN ĐANG RÓT RƯỢU MỪNG CHIẾN THẮNG ƯCV.(LS. HOÀNG DUY HÙNG) AL-HOANG ĐẢ ĐẮC CỬ VÀO NGHỊ VIÊN THÀNH PHỐ HOUSTON (CITY COUNCIL DIST.- F)
ĐỒNG HƯƠNG ĐANG MỪNG CHIẾN THẮNG SỐ PHIẾU ĐẢ ĐIẾM 4,681 / 4,180 ỨNG CỬ VIÊN AL-HOANG (LS.HOÀNG DUY HÙNG) ĐẢ CHIẾN THẮNG VẺ VANG ĐẮC CỬ 53%/47% SỐ PHIẾU ĐẢ ĐẾM XONG 100% NHỮNG GIÂY PHÚT VUI MỪNG ĐẢ MỞ RƯỢU CHO MỌI NGƯỜI ĂN MỪNG HOAN HÔ NGHỊ VIÊN ĐẮC CỬ THÀNH PHỐ HOUSTON DIST.(F)

ht5 comments:

tran long said...

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THÚ VẬT ÂM BINH MAFIA CSVN ĐẢNG XÃ HỘI CỦA LOÀI CHÓ ĐEO MẶT NẠ NGƯỜI …TIN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TỪ CÁI NHÀ NƯỚC THÚ VẬT ÂM BINH MAFIA CSVN ĐẢNG NÀY LÀ TỰ SÁT
Nước mỹ hãy cực kỳ cảnh giác lủ súc vật âm binh ma fia csvn đảng con đẻ tay sai mafia cs trung cộng …kịp thời phát hiện và ngăn chặn lủ âm binh mafia cs chui lòn ngấm ngầm hành động thủ ác rúc rĩagậm nhấm ruột gan lục phủ ngủ tạng của các bạn trong bóng tối ….đừng để đến khi các bạn hấp hối giãy chết mà vẩn chưa hiểu đưoqực sức mạnh đen súc vật âm binh mafia cs là gì ….
Sai lầm nghiêm trọng của hoa kỳ là đã để cho những con chó đen MAFIA CS mở toang canhá cổng thiên đường tự do tư bản hoa kỳ cho hang trăm ngàn tên âm binh mafia csvn đảng con đẻ tay sai mafia c strung cộng tràn vào ẩn phục ứng chờ ..cài cắm giăng bẩy câu mồi…thu hồn đoạt vía …gieo truyền phát tán mạnh mẻ hạt giống đỏ ra toàn nước mỹ …tạo dựng nên những đại gia đình âm binh mafia cs rúc rĩa gậm nhấm …ăn luồn ăn sâu vào lục phủ ngủ tạng đất nước của nử thần tự do …lũng đoạn kinh tế khuynh đảo chính trị ..ngấm ngầm lèo lái con thuyền tự do tư bản hoa kỳ vào quỷ đạo của chủ nghĩa cộng sản ….nếu nước mỹ không kịp thời thức tỉnh cực kỳ cảnh giác ..để có biện pháp đề phòng hửu hiệu …phát hiện kịp thời hành động thủ ác trong bóng tốingấm ngầm thực hiện mưu đồ ..đê hèn và sâu độc của bọn mafia cs đen trung cộng và bọn âm binh mafia cs vn đảng con đẻ tay sai của chúng…thì chắc chắn trong tương lai gần chế độ tự do tư bản hoa kỳ sẻ gục chết mà vẩn chưa kịp hiểu …SỨC MẠNH ĐEN VÔ ĐỊCH ÂM BINH MA FIA CS ….là gì…?
kính mong những người thực tâm chống bè lủ thú vật cộng sản tại hãi ngoại ….hãy sao chép bài viết tố cáo nhà nước súc vật âm binh mafia csvn đảng của tôi gồm ba tieu đề1/ nhà nước cs ,,2/,tố cáo….và 3/thầy tu …..chia sẻ thông báo rộng rãi ra khắp nơi cho tất cả mọi người đều biết để cực kỳ cảnh giác đề phòng tội ác và âm mưu thâm độc đê hèn chui lòn rúc rĩa hành động thủ ác trong bóng tối của bè lủ súc vật âm binh ma fia cs vn đảng …con đẻ tay sai tuyệt đối trung thành của lủ súc vật ma fia csvn đảng trung cộng….rất mong những ai thực tâm chống cộng quan tâm ,phát tán mạnh mẻ tố cáo của tôi ra khắp nơi…..vì tôi bị chận . triệt để . liên tục bị khóa tài khoản …..không thể đăng ký vào face book … và ngay cả trên trang mạng you tube này ..mặc dù tôi đã ráo riết tích cực tải lên .vẩn vẩn khó mà đưa bài viết tố cáo này lên đươc,,,,rất mong sự quan tâm chia sẻ của mọi người xin cám ơn.

tran long said...

…Thằng thú vật vật ma fia csvn đảng nguyễn văn linh tay sai của lủ ma fia mèođen trung cộng tại sao nó mở mõm tru sủa xin đảng cởi trói cho giới văn nghệ sỉ mở rộng cửa chào đón chấp nhận nền văn minh phồn vinh của tư bản nhất là nước mỹ để khai Sáng thay đổi cảnh nghèo đói lạc hậu man rợ của chế độ cs đã tồn tại gần tám chục năm nay kể từ khi con cẩu họ hồ mang vác cái ách cs về đè đầu cởi cổ dân tộc vn này những người không hiểu và không biết gì là âm binh ma fia cs thì cứ tưởng là lủ thú vật ma fia cs vn đảng chúng cũng biết hối cải muốn đem tự do dân chủ thật sự cho dân tộc việt nhưng đối với những người biết rỏ hành tung của lũ súc vật này trong bong tối thì họ hiểu rất rỏ bộ mặt thật của những con thú đội lốt người này chúng là lủ ma fia cs lien kết chặc chẻ cấp nhà nước trong bong tối ngấm ngầm thực hiện giấc mơ đại đồng sự nghiệp vĩ đại chân lý bất di bất dịch của lủ tổ tiên mao mác lê stalin cha ông thằng hồ …vậy sự thật của cái gọi là mở rộng cửa chào đón luồng gió mới hòa mà không tan là gì …và cởi trói cho văn nghệ sỉ là như thế nào … là chúng chỉ cởi trói cho cái xác phàm còn linh hồn thì ma fia cs nó bắt trói chặt lấy .thì trí thức giới văn nghệ sỉ sau khi được đảng cởi trói cái xác phàm thu mất linh hồn thì họ đã trở thành một lủ thú vật không hơn không kém … không có linh hồn không còn trái tim chỉ biết ngoan ngoản bò bốn cẳng triệt để tuân phục theo mọi hiệu lệnh của chủ ….một nhà nước với chính sách súc vật âmbinh ma xó ma fia hóa dân tộc mình bién con dân thành lủ súc vật đeo vòng kim cô cam tâm làm chó chỉ biết bò bốn chân dâng hiến cả thể xác và linh hồn cho mưu đồ sự nghiệp vĩ đại của đảng thì hòa vào đâu nó đều lan tỏa ra màu đỏ màu của lủ xác sống{không có linh hồn} âm binh ma fia cs đến đấy Chỉ có những người sống trong tim óc ruột gan của lủ súc vật cộng sản vn ….sống giửa bầy thú đeo mặt nạ người của cái xã hội chủ nghĩa thú vật âm binh ma fia cs …tự do làm chó muôn năm này .. mới hiểu biết thế nào là chính sách súc vật âm binh MA FIA hóa con người để trị và phát triển chủ nghĩa cs ra toàn cầu CỦA LỦ THÚ VẬT MA FIA CSVN ĐẢNG …. Sau 75 cả một chế độ ngụy quân ngụy quyền và con em của họ bị cs súc vật âm binh ma fia hóa đén tận gốc..chúng đã biến họ thành những con thú đeo mặt nạ người …một loại người mà khi có lệnh của tổ chức thì ngay đến CẢ cha mẹ ÔNG BÀ anh chị em ruột thịt của chúng ,,,,chúng cũng sẳn sàng trói đầu giao nộp cho cộng sản như một con chó ….. …thì CHUYỆN những con thú đeo mặt nạ người tranh đấu cho tự do theo sự giật giây chỉ đạo của đảng với những màn kịch vô tiền khoáng hậu bịt mắt cả thế giới chứ không riêng gì người việt hãi ngoại ….tin bất cứ điều gì từ cái nhà nước ma fia csvn đảng này là tự sát ……..một hình thức giành quyền đấu tranh cho một nước vn tự do dân chủ thực sự từ tay của của những người vnch và hậu duệ của họ…. gạt ra ngoài và từ từ dập tắt tiêu diệt những tổ chức vnch chống cộng thực tâm vì một nền tự do dân chủ cho tổ quốc dân tộc vn…thay vào đó bằng một tập đoàn âm binh ma fia cộng sản đeo mặt nạ diển kịch đấu tranh cho tự do dân chủ .. âm thầm trong bóng tối gieo truyền hạt giống đỏ trong cộng đồng người việt có nguồn gốc vnch ….đến khi đạt được mục tiêu giành lấy nắm được hoàn toàn sự chỉ đạo điều hành tất cả mọi phong trào đấu tranh ở hãi ngoại …không còn thế lực nào khả dỉ đe dọa đến sự an nguy của cs vn nửa thì chúng lại hiện nguyên hình . những con ác quỷ cs đỏ …tin lủ súc vật âm binh ma fia csvn đảng là tự sát …. tự sát …. Cực kỳ cảnh giác lủ âm binh ma fia cs ….chúng là ác quỷ lủ ác thú đến từ địa ngục với muôn vàn tấm mặt nạ nhân nghĩa đạo lý nhân bản nhân hiền vv…. Với muôn vàn mưu sâu kế hiểm giăng mồi câu bẩy …. Được sự huấn luyện và điều hanh của lủ ma fia mèo đen trung cộng …..tin lủ súc vật âm binh ma fia cs châu á là tự sát

tran long said...

thầy tu linh mục quan quyền nhà chính trị hay sinh viên hay bất cứ ai ..cũng dều là con người cũng hỉ nộ ái ố tham san si nằm trong lục dục thất tình bọn ác ma ma fia cs đã triệt để lợi dụng vào cái cốt lỏi này của con người sử dụng chiêu thức câu bẩy giăng mồi đưa kẻ bị câu vào tròng rồi khống chế quy nạp vào tổ chức để đời đời làm súc vật âm binh ma fia cs cho chúng sai khiến ..bất cư ai đều không thể thoát khỏi nanh vuốt một khi đả lọt vào tầm ngắm của bọn chung . tổ chức của bọn chúng ngày càng lớn mạnh cùng với các đám ma fi a chư hầu chúng âm thầm bành trướng khắp thế giới , ngấm ngầm ăn sâu vào lục phủ ngủ tạng của các nước như một căn bệnh ung thư di căn từ từ nếu không kịp thời chữa trị thì chỉ còn chờ một ngày nào đó sẻ lọt vào vòng tay của ác quỷ có hối cũng đả muộn… với những âm mưu đen tối ngấm ngấm tấn công khống chế toàn bộ thế giới bọn ác ma cùng vơí bọn đàn em tay sai đã tạo ra những con robot người điều khiển từ xa rồi tung ra khắp toàn cầu bằng các con đường kết hôn , di dân tỵ nạn vượt biên ; vợ con của diện HO vv.. chủ yếu xâm nhập vào nước mỹ có đến hàng trăm ngàn tên kế đến là nươc úc hàn quốc đài loan nhật bản vvv qua con đường kết hôn buôn nguoi, ty nan ..v..v.hình thức hoạt động ngấm ngầm luồn lách ăn sâu lan toả rộng khắp của bọn này, có thể phân chia ra ba nhóm gia đình mafia hoat động như sau………. 1./ma fia công tác về tài chính [ ban tay đen ] hoạt động trong các phi vu làm ăn phi pháp buôn lậu rửa tiền buôn người mãi dâm vv..nói chung tất cả mọi công việc miển là làm ra tiền bằng mọi thủ đoạn tội ác trên đời chúng đều không tư với vai trò đảm nhiệm về tài chính cho tổ chức hoạt động …. 2/ bon ma fia chuyên ngành lừa đảo [hoa hồng đen ] câu bẩy giăng mồi mồi chài gồm một lũ ma cô đỉ điếm trong đó có lực lượng chủ động là thành phần trong giới trẻ sinh viên học sinh bị lừa đảo gia nhập phục vụ cho tổ chức được huấn luyện tinh vi về nghệ thuật giăng bẩy câu mồi cùng các kỹ năng thiện nghệ trong chuyện phong the chuyên lừa đảo nhắm vào giới quan chức trong chính quyền sở tại dùng nam nữ nhân kế tiền bạc giăng bẩy tình mua chuộc hối lộ khiến họ sa chân vào lổi lầm phạm tội sau đó khống chế ép buộc họ gia nhập phục vụ cho tổ chức mục đích nắm bắt thông tin trong các hệ thống tài chính chính trị khoa học của nước sở tại ‘…và nhắm vào em cháu vợ con của các thành phần bị chúng liệt kê vào danh sách kẻ thù.. nhất là đối với các gia đình có con em là sinh viên học sinh đi học xa nhà chúng du dỗ mồ chài vợ con của kẻ thù sa vào lầm lổi xui khiến phạm tội rồi khống chế gia nhập tổ chức một khi đả là thành viên của bon ác quỷ thì chỉ còn phần xác ,còn phần hồn thì do chủ nhân nắm giử, khống chế suốt đời ,tuyêt đối trung thành đến khi lập gia đình cũng trong sự sắp xếp của bọn chủ nhân, chúng mang tính kế thừa truyền kiếp từ đòi này sang đòi khác , phục vụ cho chủ nhân vô điều kiện ,dưới mọi hình thức chúng đuợc sử dụng dể giám sát cha anh của chúng ,phục vụ bán dâm mòi chài câu nhử những mục tiêu do tổ chức chỉ định , đóng góp tự nguyện tài chính cho tổ chức góp phần vào mục tiêu làm phân hoá tan rả những tổ chức kiều nhân chống đối tại hải ngoại và lủng đoạn chính trị của nước sở tại theo chiều hướng có lợi cho mục đích thâu tóm toàn thế giới về sau nay của chủ nhân …… …

tran long said...

Nhà nước cộng sản vn là một tổ chức ma fia …. Cựckỳ chặc chẻ từ trên xuống dưới trong mọi tầng lớp trong xã hội …. đén tận từng người dân một …. Một xã hội của loài thú đeo mặt nạ người ….một nhà nước âm binh ma fia cs vn đảng …. Tự do làm chó muôn năm …..tin bất cứ điều gì vào cái xã hội chủ nghĩa thú vật âm binh ma fia cs vn đảng này là tự sát…..TỰ SÁT trong xã hội mà con dân chỉ là một loại công cụ đặt biệt có nghiệm vụ hy sinh tất cả vì lý tưởng và để làm được điều đó ngoài tổ chúc nhà nước đơn thuần để điều hành xã hội nó còn một hệ điều hành dấu mặt thứ hai [ bong ma ] anh em sinh đôi với nó luôn luốn song hành với nhau như hình với bóng để làm những việc mà một xã hội bình thường không thể làm được hiểu đơn giản nó là một tổ chức nằm ngòai vòng kiểm soát của pháp luật không ai dám công nhận sự hiên hửu và chịu trách nhiệm về nó nhưng nhà nước đó luôn luôn dấu mạt đứng đàng sau chỉ đạo và bảo vệ nó mà pháp luật trong nước cũng không bao giờ dám đụng đến nó… NÓ thay mặt nhà cầm quyền điều hành tất cả mọi công dân trong nước bằng luật ma fia người dân một cổ hai tròng sống không còn con đường nào khác phải cam chịu số phận kiếp đời súc vật âm binh ma xó nôlệ cho bọn ác ma những côgái mới lớn kể cả các em sinh viên hoc sinh còn ngồi ghế nhà trường phải dâng hiến tuổi thanh xuân chịu sự sai khiến làm nôlệ tình dục ngoại giao giăng bẫy câu mồi các đối tác kinh tế hay moi móc tin tình báo từ các chính trị gia và du khách đủ mọi thành phần đến đất nước nầy có kẻ vì dính bẩy tình phải chịu sự lợi dụng của bọn nầy trong những mục tiêu chúng nhắm đến hay phải bị buộc gia nhập tổ chức để rồi suốt đời làm con vật cho chúng sai khiến và nhìn bọn trẻ nhan nhãn ngoài đương đầu tóc xanh đỏ xâm mình khắp người hay từ đám đỉ rạt đứng đường đến đám gà móng đỏ lủ ma cô trí thức chúng đều là những con ma xó di động là loại ma cô an ten chúng đang làm nghĩa vụ công dân của một đất nước ma fia còn lớp người trung niên và có tuổi cũng đã qua thời nghĩa vụ chẳng ai dám làm thế nào cho con cháu mai sau thoát được cảnh địa ngục trần gian nầy … còn chế độ này là còn nghĩa vụ ma quỷ ..có lẻ hiện nay quan trọng nhất là nghĩa vụ quôc tế theo lệnh và mưu đồ của quan thầy mafia cs trung cộng trong công cuộc tây tiến từ con ma xó trong nước khi xâm nhập ra các nước trên thế giới chúng là một loại xác sống lây lan trong cộng đồng người hãi ngoại hay đúng hơn là một thứ robot người được điều khiển từ xa với vai diển của đủ mọi thành phần trong xã hội đội quân của chúng ngày càng phát triển mảnh liệt và lớn mạnh trong cộng đồng các quốc gia tự do trên toàn thế giới cảnh giác đặc biệt với loại ma fia này nhất là con em vợ con của cácthành phần chống đối chúng tại hải ngoại là mục tiêu chính trong việc câu mồi lừa đảo bằng mọi thủ đoạn khiến con em quý vị sa vào lỗi lầm hay phạm tội để rồi chúng khống chế gia nhập vào tổ chức của chúng sống chết theo luật ma fia biến họ thành một loại súc vật vô hồn không còn trái tim chỉ biết vâng lệnh của bọn ác ma thủ đoạn chúng thường dùng là nam nữ nhân kế khi lừa được người nào chúng tiếp tục sử dung chính những người đó để tiép tục lừa bẩy kẻ khác.. ngày càng nhân rộng mạng lưới của chúng lên có thể gọi chúng là hoa hồng đen ..bàn tay đen hay là robot người được điều khiển từ xa hành tung của chung rất khó phát hiện dù có theo dõi kỷ càng thế nào đi nữa vì chúng được hổ trợ của công nghệ cao tối mật và cả một hệ thống tổ chức khổng lổ bưng bít bao che hổ trợ cho nhau…. cả thế giới đang bị mắc mưu sa bẩy lọt vào quỷ kế gian manh hiểm độc chúng hãy chung tay lột mặt nạ cái xã hội chủ nghĩa thú vật mang mặt nạ người này ngoài mặt nhân danh kêu gào yêu chuộng hoà bình công lý mà ngấm ngầm mưu đồ đen tối đứng đàng sau hổ trợ và nuôi dưỡng điêu hành và chỉ đạo trong bong tối vì mục tiêu và lý tưởng đại đồng tâm thần hoang tưởng của chúng ….

tran long said...

….Xã hội VN là con đẻ ….một bản sao chính xác của xã hội TQ trong cái xã hội mà người dân chỉ là một thứ công cụ hay là một phương tiện người ta lợi dụng để đat được mục đích cuối cùng con dân được hợp quần trong những tổ chức đen [ BÓNG MA ] trong vòng kềm toả chỉ đạo của một chuyên ngành đặt biệt không ai dám đụng vào kể cả pháp luật được kết thành một khối theo luật ma fia tuyệt đối trung thành với chủ nhân có thể ví cái xã hội đó như một tảng băng mà phần nổi là chính phủ của một nhà nước độc lập với phần chìm là một khối đen khổng lồ bao gồm. các tổ chức hoạt động ngấm ngầm trong bong tối để bảo vệ và giữ vững nhà nước đó cùng với thế lực đen [ bong ma ] của các nước anh em cs tiếp tục con đường giải phóng nhân loại tiến vào thế giới đại đồng … . Vào cuối thế kỷ 20 các nước cs … liên xô và đông âu lần lược bị sụp đổ chỉ còn lại TQ và vài ba nước chư hầu trước sự kiện nguy cơ bị tan rả dây chuyền nên TQ đã ráo riết cùng với bọn chư hầu tay sai phát triển các tổ chức ma fia ra rộng khắp thế giới bằng các con đường di dân kết hôn tỵ nan buôn người v..v … ngấm ngầm cài căm người vào các chức vụ quan trọng trong cơ quan công quyền của các nước hoạt động phi pháp lấy tài chính cho tổ chức hoạt động giăng mồi cài bẩy mua chuộc đủ mọi tầng lớp từ thấp đến cao nhằm thu lượm tin tức trong nội bộ hiện tình của các nước về kinh tế chính trị quân sự phục vụ cho ý đồ thâu tóm thế giới trong một tương lai gần và cuộc chiến ngầm của TQ cùng với đám đàn em chư hầu tay sai đã tỏ ra vô cùng hiệu quả trong kế hoạch và mưu đồ vô cùng sâu hiểm thâm độc với một lực lượng khổng lồ nhũng tổ chức hoạt động trong bóng tối với vô vàn bàn tay đen và hoa hồng đen trung thành tuyệt đối theo luật ma fia đã thực sự hửu dụng đem lại kết quả tuyệt vời trên mọi lĩnh vực với sức mạnh khủng khiếp của các thế lực ĐEN có thể khuynh loát chính tri kinh tế quân sự của một đất nước theo chiều hướng có lợi cho những kẻ dấu mặt đang âm thầm chỉ đạo trong bong tối VÀ NỘI VỤ trong nước bảo đảm chỉ có những thành phần tự do dân chủ cuội được dảng đạo diển dàn dựng cho phép diển kịch để lừa bịp che mắt thế giới… kể cả mọi hoạt động phi phàp buôn lậu mãi dâmv..v.. tất tần tật mọi thứ đều phải theo sự chỉ đạo phân công của KẺ ĐIỀÙ HÀNH đạo diển muốn xã hội yên ổn hay bán yên ổn hay bất cứ xã hội nào dưới hình thức gì miển che mắt được thế giới để chúng dể dàng tạo được vỏ bọc bên ngoài vô hại …thân thiện …yêu hòa bình ghét chiến tranh nhân bản trí đạo nhân hiền nhằm đánh lừa nhân loại khiến họ mất cảnh giác không mảy may nghi ngờ hiểm họa cs để chúng dể dàng ngấm ngầm rúc rỉa ăn luồn ăn sâu làm phân rả hoàn toàn tất cả thế lực thù địch ,… dưới chế độxã hội chủ nghĩa thú vật âm binh ma fia cs vn đang chỉ có những kẻ cam tâm làm súc vật cho chúng sai khiến mới được phép tồn tại để phục vụ chiến đấu không ngừng nghỉ cho lý tưởng và mưu đồ sự nghiệp đại đồng vĩ đại của bọn quan thầy tâm thần hoang tưởng mao mác lê chúng sẳn sang triệt hạ và tiêu diệt cứ ai dân tộc nào dất nước nào đi ngược lại mục tiêu và lý tưởng của bọn chúng không từ một thủ đoạn nham hiểm sâu độc và tàn ác nào chúng một lũ ác quỹ đội lốt người, cả nhân loại nên nhớ rằng CÓ CỘNG SẢN THÌ KHÔNG CÓ TỰ DO ,CÒN CỘNG SẢN THÌ KHÔNG BAO GIỜ CÓ HOÀ BÌNH ,TIN CỘNG SẢN LÀ TỰ SÁT ,NGHE THEO LỜI CỘNG SẢN LÀ TỰ NỘP MÌNH VÀO MIỆNG LANG SÓI CỌP BEO tất cả chúng ta hảy cùng chung tay góp sức cho một thế giới không cộng sản tất cả vì công lý tự do và quyền làm người được thực thi trên trái đất này

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------