Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Monday, January 10, 2011

Đặng Phúc-Khi Việt Gian Cộng Sản “Bầu Cử”

http://www.youtube.com/watch?v=R2ninl3nN9w


Khi Việt Gian Cộng Sản “Bầu Cử”

Đặng Phúc

Ngay từ đầu năm 2008 tập đoàn Việt Gian Cộng Sản (VGCS) đã chuẩn bị cho việc tổ chức cái gọi là “Đại hội Việt Gian Cộng Sản thứ XI” vào đầu năm 2011. Tất nhiên nội dung và việc tổ chức mà chúng đã chuẩn bị rềnh rang trong suốt hai năm qua, chủ yếu là chúng lựa chọn nhân sự. Đấy mới là vấn đề chính yếu. Mặc dù chúng đã chuẩn bị kỹ càng như vậy, chúng đã cho tổ chức đại hội ở cấp đảng từ hạ tầng cơ sở cho đến thượng tầng chỉ đạo của chúng. Nhưng chúng vẫn không dám tin tưởng rằng: với tình trạng phân bố sản xuất vật chất hiện nay ở Việt Nam mà chúng có thể thống nhất được. Bởi vì trong nội bộ bọn chúng, ta có thể tạm gọi là những tên “cát cứ” (đóng trụ) ở các địa phương hoàn toàn khác nhau. Nghĩa là có tỉnh giàu về người, về tài nguyên. Có tỉnh gặp khó khăn, hoặc có khó khăn nhưng trong huyện xã thì thuận lợi (cho chúng hơn). Do đó, sự phát triển không đồng đều. Từ đó cũng nảy sinh ra ngay trong nội bộ của chúng, những tên tổ chức có quyền từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh đều hoàn toàn khác nhau về quyền lực và tài sản chúng chiếm đoạt được. Đó là lý do chúng cần lựa chọn người thích hợp cho đúng chủ trương của chúng là: “gia án cướp của dân”. Có nghĩa là một biện pháp tiếp tục VÔ SẢN HÓA TOÀN DÂN, BIẾN NHÂN DÂN THÀNH NÔ LỆ. Sau khi người dân đã trở thành nô lệ, thì họ trở thành công cụ cho đảng để làm những gì đảng muốn.

Biện Pháp VÔ SẢN HÓA TOÀN DÂN, BIẾN NHÂN DÂN THÀNH NÔ LỆ được thực hiện ra sao?

Thí dụ: đảng muốn bắt họ ra thành phố để cung cấp thành phần lao động, công nhân rẽ tiền để làm việc cho các xưởng sản xuất gia dụng của các công ty tài phiệt nước ngoài . Đó là cách “tản dân” ở nông thôn, làm cho nông dân bất khiển dụng, không có phương tiện để khai thác nông nghiệp nên phải ra thành thị (điều này chúng làm một công hai việc). Nhờ đó với hối xuất và giá lao công rẽ mạt sẽ rất có lợi cho các tập đoàn nào đầu tư vào Việt Nam. Cũng như con cháu chân tay của tập đoàn lãnh đạo chóp bu của bọn Việt gian Cộng Sản có điều kiện (mở các công ty con) để vơ vét nhiều hơn nữa. Cho nên để giải quyết nhân sự lãnh đạo “bù nhìn” cho Đại hội VGCS thứ XI sẽ xảy ra như thế nào. Để giữ nguyên si bộ hành chánh của Đại hội VGCS thứ X, nghĩa là Việt Gian Cộng Sản giữ nguyên Ban Chấp Hành nhân sự của Khóa X để tiếp tục làm Việt Gian cho Khóa XI. Để đánh tan nghi ngờ của nhân dân và quốc tế, chúng phải tỏ vẻ là có sự thay đổi, chúng quyết định trong kỳ Đại hội VGCS thứ XI ngày 11-1-2011 là chúng sẽ thay đổi nhân sự mới chỉ trên 1/3 số lượng nhân sự. Nghĩa là 2/3 nhân sự của Khóa XI là những tên đã nằm trong Khóa X tái nhiệm. Đó là một điều chúng ta cần lưu ý.

Mục đích của chúng là gì?

Là để chúng có bảo đảm được lúc nào quan điểm tiếp nối và “lúc nào cũng luôn thống nhất”. Nếu có sơ xuất lọt vào vài người có xu hướng mới mẻ hơn thì cái thiểu số đó trong 1/3 không thể thắng số đông áp đảo là 2/3. Nếu cho là toàn bộ số nhân sự mới vào, thì cũng chỉ nhận có 1/3. Cho nên không bao giờ họ sẽ làm điều gì mới lạ. Họ sẽ nhanh chóng loại bỏ ngay các cuộc họp Trung Ương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gì đó của Khóa XI. Chưa nói đến nhân sự chuẩn bị cho Khóa XI và cương lĩnh chính trị Khóa XI phải thực thi là của Khóa X của Việt gian Cộng Sản soạn thảo. Cái gọi là Đại hội VGCS thứ XI chỉ có trách nhiệm thông qua. Trong nội dung hoạt động của những ngày gọi là Đại hội VGCS thứ XI chỉ là phô trương tuyên truyền mà thôi, còn nội dung chủ yếu vẫn là nhân sự.

Nếu chúng ta thấy được điều đó thì chúng ta mới hiểu rằng tất cả những ý kiến đóng góp mà chúng cho tổ chức trong nước, hải ngoại, lẫn những tên cuội chuyên làm nghề góp ý kiến đưa rãnh ý kiến hơi nặng nề, hay có những ý kiến gần như là chống lại tập đoàn việt gian Cộng Sản của các blog cá nhân, như kiểu của 22 tên Việt gian Cộng Sản già và đần độn được tên đặc công đỏ Bùi tín gọi là “túi khôn của dân tộc”, nhưng bọn này thật sự là “túi khôn của Việt gian Cộng Sản” thì đúng hơn. Bọn chúng chẳng là “túi khôn” gì của nhân dân Việt Nam trong chiều dài lịch sử. Vì đó là tính chất đặc sệt để quảng cáo, bịp bợm, cho nên ngay cả báo chí của Việt gian Cộng Sản cũng phải thừa nhận rằng: trước khi bước vào cái gọi là Đại hội VGCS thứ XI, thì chúng đã phải tập hợp cán bộ tuyên truyền thông tin, thông tin, biên tập các cơ quan báo chí để con số hậu thuẫn như là chúng nói. Đó là chúng đào tạo những con rối cho có lớp lang, để biết rằng phải làm gì trước hay sau hoặc đang khi đại hội diễn ra. Cụ thể là Phó Trưởng ban Tuyên Giáo Trung Ương, Giám Đốc Trung Tâm Báo chí Việt gian là Nguyễn Thế Kỷ đã công bố trong cuộc họp báo là:

VG Nguyễn Thế Kỷ. (Ảnh: Hội Nhà báo Việt Nam).

[trích

có hơn 700 nhà báo trong nước và quốc tế; trong đó có trên 100 phóng viên các hãng thông tấn, truyền thông nước ngoài và đại diện báo chí của chính đảng các nước có quan hệ gắn bó với Đảng Cộng sản Việt Nam tham gia đưa tin về Đại hội Đảng.

ngưng trích]

Và hắn ta khẳng định

[trích

Về định hướng công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội XI của Đảng, ông Nguyễn Thế Kỷ đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động và phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XI của Đảng, tạo không khí phấn khởi đón năm mới 2011; khẳng định thành tựu đã đạt được trong năm 2010 và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2001-2010.

ngưng trích]

Chúng ta cần lưu ý đoạn trên. Câu nói ngắn ở trên có nghĩa là tập đoàn Việt Gian Cộng Sản đã giao trách nhiệm cho cơ quan báo chí và các phóng viên là phải khẳng định thành tựu đã đạt được. Dù đó là thành tích ảo, nhưng báo chí không được phép nói đến vấn đề “tiêu cực”. Trong lời phát biểu tên Việt gian Nguyễn Thế Kỷ cũng nói rõ:

[trích

Đồng thời, vận động toàn dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng, thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế-xã hội của đất nước…

ngưng trích]

Nghĩa là, rồi đây khi đọc tin tức trên báo chí truyền thông của chúng thì 9/10 là dỗm, chỉ 1/10 là thật. Thậm chí, cái phần thông tin thật đó phải có lợi cho việc đánh bóng thành tích của tập đoàn Việt gian Cộng Sản. Trong Đại hội VGCS thứ XI. Nếu chúng ta căn cứ vào lời phát biểu của tên việt gian Tô Huy Rứa, Ủy Viên Bộ Chính Trị Bí Thư trung Ương đảng Việt gian Cộng Sản, Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương đang chủ trì họp báo giới thiệu Đại hội VGCS thứ XI vào ngày 10 tháng 01, 2011 thì sẽ thấy:

photo

Tên lừa đảo Tô Huy Rứa[trích

Chủ đề của Đại hội XI là "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

ngưng trích]

Nếu nhìn vào câu phát biểu này của Tô Huy Rứa, có thể nói hắn là tên phát ngôn của bọn Việt gian Cộng Sản tại khóa XI, chúng ta sẽ không thấy cái đuôi chồn của “xã hội chủ nghĩa”. Chính đây là một cái bẫy cò ke tạo điều kiện cho lũ truyền thông bất lương hải ngoại, với sự hướng dẫn của tên đặc công Đỏ Bùi Tín, chúng sẽ đánh phèng la hô hoáng lên rằng: bước sang nhiệm kỳ XI của bọn Việt Gian Cộng Sản sẽ có những vấn đề là chủ nghĩa Cộng Sản không còn tồn tại nữa, đang có xu hướng đi vào con đường chủ nghĩa tư bản, có xu hướng thân Phương Tây ..v.v.. Đây là lối lập luận của bọn truyền thông bất lương, bút nô tay sai của đám Việt gian Cộng Sản ở hải ngoại, vuốt ve lòng dân là “phe thân Mỹ đang thắng thế”. Chúng ta cũng đừng quên Tô Huy Rứa đã khẳng định rằng:

- “dự thảo Cương lĩnh 2011 đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân Việt Nam, là sự lựa chọn đứng đắn của đảng Cộng Sản Việt Nam và Chủ tịch Việt Gian Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”.

[ Dự thảo Cương lĩnh 2011 khẳng định, đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân Việt Nam, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.]

Chúng ta phải chú ý lối chơi chữ lưu manh của bọn chúng, thì chúng ta thấy đoạn trên Tô Huy Rứa lờ chữ “định hướng” trong châm ngôn của chúng là “định hướng xã hội chủ nghĩa” thành “xã hội chủ nghĩa” để tạo điều kiện cho lũ truyền thông bất lương sẽ trích dẫn nguyên văn đoạn đó và bình luận theo hướng có lợi cho bọn Việt gian Cộng Sản, làm cho những người đọc hay nghe thấy sẽ bị mơ hồ không phân biệt được thật/giả, trắng/đen. Còn đoạn dưới thì chúng khẳng định rằng Cương lĩnh 2011 là đi lên chủ nghĩa xã hội. Thậm chí còn láo khoét trắng trợn tuyên bố đó là “khát vọng của nhân dân Việt Nam”. Và đây tên Việt gian Tô Huy Rứa định nghĩa thế nào là “chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đang xây dựng”. Hắn nói:

-

[trích

Về đặc trưng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.

ngưng trích]

Lập luận nói trên của tên Việt Gian Tô Huy Rứa, chỉ nhằm đánh bóng một chuyện không bao giờ có thật. Tô Huy Rứa chẳng khác nào kiểu cách của những nhà không tưởng, hắn đã lừa bịp chính hắn và lừa bịp nhân dân là: có một thiên đàng, một cỏi bồng lai mà mọi con người đều được những điều Tô Huy Rứa vẽ vời. Câu trên chúng nó nói “người dân làm chủ” nhưng chúng nó sợ “người dân làm chủ”, nên chúng nó phải kèm theo “Cộng Sản lãnh đạo”, thì đó là sợi giây thòng lọng thắt cổ “người dân”. Thí dụ: một con ngựa được tự do “làm chủ” khi nào nó không bị đóng hàm thiếc, không bị bị mắt, không bị đặt yên cương trên lưng, và tự do chạy nhảy khắp nơi. Đó mới gọi là tự do làm chủ bản thân. Còn nếu con ngựa bị đặt yên, thắng cương, bị bịt mắt và bị thằng nài ngựa ngồi trên lưng cầm cương hướng dẫn con ngựa đi theo lối đi của thằng nài, thì làm sao gọi là tự chủ!, tự do!. Đó là cách nói bịp trắng trợn, lối văn hóa ngu dốt, lối nói bần cố nông của tên Việt Gian Tô Huy Rứa được lập lại từ tên Đại Việt gian Hồ Chí Minh. Nghĩa là những sáo ngữ bịp bợm chúng dùng để lý luận trong cái gọi là Đại hội VGCS thứ XI, hoàn toàn không có gì thay đổi, mà giống như tất cả 10 đại hội của chúng đã diễn ra kể cả ngay từ Đại hội VGCS thứ I (năm 1930) của bọn bần cố nông cướp chính quyền cho đến nay, vẫn là những giáo điều bịp bợm mà chúng gọi là Bôn xê vít.

Tóm lại, sau Đại hội VGCS thứ XI mọi chuyện vẫn như cũ. Con đường đi của dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam sẽ tiếp tục bị cai trị dưới bàn tay Tập đoàn Việt gian Cộng Sản Bôn-xê-vít. Chỉ có khác là con số những tên Việt Gian mới nào biến nhân dân thành nô lệ, thành súc vật, tiếp tục thành con ngựa cho chúng cởi. Cái thay đổi là những tên nài ngựa, tên Việt gian Cộng Sản bất lương đó sẽ có 1/3 nhân sự mới. Bọn chúng đều được huấn luyện kỹ càng và chọn lọc từ trong số 3,6 triệu đảng viên VIỆT GIAN của chúng. Có nghĩa là trong số hơn 160 tên Việt gian được cho vào Ban Chấp Hành Trung Ương đảng Việt gian Cộng Sản, thì chỉ có khoản độ trên 50 tên được lựa chọn trong số 3,6 triệu đảng viên Việt gian. Cho nên dù có nhắm mắt lại, nhân dân Việt Nam đều hiểu rằng: 50 tên VIỆT GIAN nòng cốt đó phải có nguồn gốc xuất thân là thành phần ĐẠI GIAN, ĐẠI ÁC quá trình tội ác của chúng phải là ĐẠI GIAN ÁC vượt chỉ tiêu, và phải là người của Tàu Trung Cộng chọn lựa. Lẽ dĩ nhiên là những kẻ thân Tàu Cộng, con cháu của Tàu Minh Hương ..v.v.. Chúng sẳn sàng hiếp đáp dân chúng, bán dân thành nô lệ lao động, nô lệ tình dục, bán tài nguyên quốc gia “xuất sắc”, “thành tích vượt trội” hơn 3,6 triệu tên VIỆT GIAN khác. Bởi vì chúng có cả thời gian dài làm nhân sự của Khóa X Việt gian Cộng Sản, trong 5 năm và đã vượt qua thử thách trong 2 năm cho chúng chuẩn bị kế hoạch mở Đại hội VGCS thứ XI như chúng tuyên bố. Từ đầu năm 2008 chúng đã bắt tay vào việc chuẩn bị cho Đại hội VGCS thứ XI cho năm 2011.

Vì thế, mọi người hãy ghi nhớ câu nói của một chức sắc có vai vế trong đảng Việt gian Cộng Sản đó là tên Việt gian Đinh Thế Huynh, từng là Ủy Viên Trung Ương Việt gian Cộng Sản, từng là Trưởng Ban Văn Hóa, Văn Nghệ mà tên gọi là Trưởng Ban Tuyên Giáo.bút nô Đinh Thế Huynh

Hắn vẫn giữ nhiệm vụ là “chủ tịch hội nhà báo”, nghĩa là chủ tịch của hết tất cả bọn bồi bút. Trong cuộc họp trả lời trực tiếp về việc “bầu trực tiếp Tổng Bí Thư” do tên Trần Hữu Hải, Phó ban Tổ Chức trung Ương Việt gian Cộng Sản Khóa X họp báo ngày 10 tháng 01,2011 đã phát biểu:

Trích: đài (RFP)

Đinh Thế Huynh trả lời câu hỏi của phóng viên RFP rằng: “liệu khi tiếp tục đổi mới chính trị Việt Nam có tiến tới đa nguyên đa đảng hay không?”

Đinh Thế Huynh đã khẳng định như sau:

- “ở Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên, đa đảng. Và dứt khoát không đa nguyên, đa đảng, Bởi vì chúng tôi đã từng thử nghiệm đa nguyên đa đảng thông qua cuộc Tổng Tuyển Cử năm 1946, với nhiều đảng tham gia Quốc Hội. Nhưng đến khi thực dân Pháp quay lại xâm lược nước tôi, thì chỉ có đảng Cộng Sản cùng với nhân dân Việt Nam chống lại và giành thắng lợi trước thực dân Pháp. Và nay đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn đang tiếp tục lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.”

Chúng ta cần lưu ý đến là: ngay trong cuộc họp báo được chủ trì bởi một nhân vật như Đinh Thế Huy, người có tránh nhiệm quan trọng trong tổ chức của Tập đoàn Việt gian Cộng Sản nói rằng: “KHÔNG CÓ ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG”. Đó là chúng dứt khoát không để một tổ chức ngoại vi nào như bọn đóm điếu Việt Tân hay bọn Dân Chủ Cuội 8406, đảng Thăng Tiến, Lộ Trình 9 Điểm, đảng Vì Dân v..v… được xen chân vào chia quyền, chia lợi với chúng cả. Nghĩa là không có “đổi mới chính trị”. Không có đổi mới chính trị tức là xã hội nước Việt Nam được lèo lái trong tay của tập đoàn việt gian Cộng Sản, cái gọi là Đại hội VGCS thứ XI của chúng sẽ vẫn chia đất nước Việt Nam thành 2 phần:

-Thứ nhất: Một bên là 3,6 triệu đảng viên Cộng Sản và những tên Việt gian Cộng Sản tiếp tục làm “chủ” và là tay sai của Tàu Trung Cộng bành trướng.

-Thứ nhì: Gần 90 triệu người dân Việt Nam phải chấp nhận thân phận làm nô lệ cho đảng Việt gian Cộng Sản và cho tất cả mọi tên “chủ” nào mà bọn Việt gian Cộng Sản chúng đang quỳ lạy.

Tại sao?

Khi chúng đã chính thức tuyên bố “không có đa nguyên, đa đảng”, thì chúng ta đừng nghĩ rằng tập đoàn Việt gian Cộng Sản đã thắng. Như vậy điều này chứng tỏ rõ ràng là suốt trong những năm qua chúng cố tạo ra một vỡ kịch “dân chủ cuội”, “đa nguyên đa đảng cuội”, “đấu tranh cuội” nhưng chúng đã thất bại trước những sự thật bị vạch trần qua những hệ thống thông tin toàn cầu (Internet) và những ngòi bút chân chính, những người có hiểu biết về bọn Việt Gian Cộng Sản, họ am tường về mối liên hệ của Việt Nam với quốc tế, họ có hiểu biết về tâm lý của nhân dân Việt Nam và những khát vọng của nhân dân và đất nước. Họ đã đập tan tất cả những âm mưu quậy phá của các loại đối kháng, do tập đoàn Việt Gian Cộng Sản dàn dựng lên nhằm che mắt thế giới. Nhất là bọn chúng cố tình lừa bịp nhân dân yêu chuộng tự do, hòa bình, dân chủ trên toàn thế giới.

Những con bài của bọn Việt gian Cộng Sản tung ra từ bọn đặc công đỏ như bọn Bùi Tín chẳng hạn (Bùi Tín được đài Á Châu Tự Do - RFA - hổ trợ để tuyên truyền như cái loa chân chính của tập đoàn Việt Gian Cộng Sản). Rồi đến tên Việt gian Nguyễn Thanh Giang (giòng sông xanh), tên Việt gian Hoàng Minh Chính (đã chết), tên (cá nướng) Gs Trần Khuê, Công An áo vàng Quảng Độ/ Đặng Phúc Tuệ, “quạ đỏ” Phạm Minh Mẫn, “quạ đen” Nguyễn Văn Lý, “quạ đen” Phan Văn Lợi (riêng 2 tên Lợi hiện nay đang có chiến dịch làm rình rang, nhưng 2 tên này sẽ bị xẹp lép như bong bóng không có hơi. Đọc giả chờ xem có đúng không!). Rồi đến cả bọn giòi bọ tầm phào ti toe như Lê thị Công Nhân, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Khắc Toàn, Lê Đăng Doanh, Lê Hồng Hà, Nguyễn Huệ Chi ..v.v.. cho đến cả những tên “Tướng” Việt gian Cộng Sản, mà hầu hết chúng dành trọn cuộc đời của chúng, đã nhúng tay vào máu của nhân dân Việt Nam cả hai miền Nam/Bắc (nhưng chúng khiếp sợ, run rẫy, không bao giờ dám lấy nợ máu của quân xâm lược). Thí dụ: chúng phối hợp với Trung Cộng bành trướng để tấn công Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong lúc Trung Cộng tiến chiếm các quần đảo Hoàng Sa- Trường Sa của Việt Nam năm 1974 (chẳng hạn) như: tên Việt Gian Đồng Sĩ Nguyên, tên Việt Gian Nguyễn Nam Khánh, tên Việt Gian Phùng Thế Tài, tên Việt Gian Lê Trọng Vĩnh ..v.v..

Giờ đây, khi họp báo báo chí chúng phải khẳng định lại “chỉ có độc đảng” bởi vì đến giờ chót những con bài như: Nguyễn văn Lý và Lê Thị Công Nhân vốn bản chất chỉ là đám lưu manh, đón gió trở cờ nhưng lại ngu xuẩn và không có một chút kiến thức chính trị, cũng không có khả năng tổ chức. Cuối cùng, chúng hiện nguyên hình là bọn bất tài, đấu tranh cuội, đấu tranh “cò mồi” trước ngày khai mạc Đại hội VGCS thứ XI. Nhân vật Nguyễn Văn Lý tiếp tục đóng vỡ kịch từ “dân chủ cuội”, “đối lập cuội”, “tù nhân lương tâm”, “liệt ½ thân thể cuội” thành một “thằng điên không liệt ½ thân thể”. Mặc áo trắng, đội nón len trắng, chống gậy như người đi chơi trược tuyết và ra bờ sông ngồi lì (“ngồi lì vì lý do chờ tin của đứa cháu gái”). Chuyện tên Nguyễn Văn Lý chỉ có vậy.Có người đề nghị rằng hãy tội nghiệp cho sự tàn tật (dù giả vờ của Lm Lý , nhưng nhìn kỷ thí Lm Lý mập béo, ăn no ngủ kỷ, đang làm mọi cách lùa những người nhẹ dạ đi theo "đấu tranh" để họ đi tù, hoặc bị giết chết âm thầm. Còn bà cụ già 73 tuổi lương thiện ngồi co ro trong giá rét bán vài tở báo tại Hà Nội, ai là người có tội? ai là người đáng thương ?

Nhưng bổng nhiên bọn công an

khoảng 20 tên đến gát cổng 24/24 giờ bất kể mưa gió, nay biến đâu mất để một mình Nguyễn Văn Lý ung dung ra ngồi lì ở bờ sông. Vậy Nguyễn Văn Lý sao không dám nhảy xuống sông để chứng minh lòng cương quyết của mình là: “tự do tôn giáo hay là chết”, khi Lý tuyên bố ở Nguyệt Biều?. Nếu chúng ta chú ý vào ngày 5 tháng 1 năm 2011 khi ông Christian Marchant, Tùy viên Chính trị, Đại diện Tòa Đại sứ Hoa Kỳ đến thăm … Nguyễn Văn Lý, thì bị gần 20 công an gát cửa không cho vào mà còn bị hành hung, ông Marchant quyết chí vào “thăm” Nguyễn Văn Lý. Và ông dân biểu Úc Luke Simpskin, cũng bị ngăn chận trước cổng không cho vào “nhà chung” vào sáng 7-1- 2011.

Từ khi ông Nguyễn Văn Lý về “nghỉ dưởng bệnh” tại “nhà chung”. Đó phải là nơi an toàn cho ông Lý, nơi này “có thể” đã biến thành trụ sở công an của linh mục quốc doanh Nguyễn Văn Lý. Cho nên sự có mặt của nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ, dân biểu Úc sẽ phát hiện ông Lý không bị liệt và cũng không đấu tranh “thật” và “nhà chung” lẽ nào lại là nơi trá hình cho bọn Công an hoạt động chăng?. Liệu trò hành hung các nhân viên Ngoại Giao, Dân Biểu của bọn Công an, có là một bàn tay che lấp chuyện tranh chấp ở biển Thái Bình Dương?.

Nhìn hình ảnh ông Nguyễn Văn Lý mặc đồ trắng, đội nón len trắng, chống hai cây như đi trượt tuyết để ra ngồi ở bờ sông. Ông Nguyễn Văn Lý còn thiếu cây “cờ trắng” (để “đầu hàng”), như lời ông Lý kêu gọi nhân dân “mặc áo trắng, tay cầm cờ trắng đi biểu tình” ngay vào lúc bọn Việt gian Cộng Sản tổ chức Đại hội VGCS thứ XI. Hành động mặc áo trắng cầm cờ trắng có nghĩa là ông âm thầm tuyên bố với thế giới là: “đảng Cộng Sản đã thắng, ông Lý sẽ đại diện cho 3,6 triệu người Việt tị nạn, và các thành phần tôn giáo xin đầu hàng đảng Cộng Sản trong ngày Đại hội VGCS thứ XI”.

Nhân dân Việt Nam ngày nay đã trắng tay, trắng mắt, trắng tiền, cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm, trời là nhà, đất là chiếu nên làm gì có áo ấm, nón len ấm, điện thoại di động để tha hồ mà nói vung vít, nói ba hoa mỗi ngày trên internet như ông Lý!. Ông Nguyễn Văn Lý nên nhớ là nhân dân Việt Nam có những hoàn cảnh khó khăn do bị xiềng xích dưới bàn tay tàn bạo của bọn Việt gian Cộng Sản và bọn tư bản tham lam bóc lột. Trong tình hình căng thẳng hiện nay của quốc tế, nhân dân Việt Nam cũng có những thuận lợi. Và những thuận lợi đó đã chứng minh bằng hình ảnh rất rõ ràng là: tất cả những màn “dân chủ cuội”, “đối lập cuội”, “đấu tranh cuội” do bọn Việt gian Cộng Sản tạo dựng ra đã bị lật tẩy. Do đó bọn Việt gian Cộng Sản buột lòng phải xuất hiện với bộ mặt thật của chúng trước Đại hội VGCS thứ XI với những lời khẳng định như: “chủ nghĩa xã hội là khát vọng của toàn dân Việt Nam”. Đây là lời nói của tập đoàn Việt Gian Cộng sản đã cùng đường bí lối. Chúng chẳng nghe người dân Việt Nam nguyền rủa tên Marx đã “đẻ ra” chủ nghĩa xã hội hay sao!.

- Cụ Mác (Marx) ơi! Cụ là đồ chó đẻ

- Thiên đường cụ hứa thế kia a !

Thơ Vô Đề

Hiện nay trước tình hình thế giới đang có sự thay đổi toàn diện. Bọn Việt Gian Cộng sản chúng đã tổ chức trưng cầu dân ý lúc nào?. Nếu chúng không dám tổ chức để trưng cầu dân ý, tức là chúng lo sợ khi người dân được quyền phát biểu ý kiến, thì người dân được tự do lựa chọn, lúc đó nhân dân Việt Nam sẽ vứt bỏ “chủ nghĩa xã hội” vào sọt rác. Điều này đứa con nít lên 5 cũng có thể thấy được, nói chi người dân thì họ đã quá “chán chê cái trò hề” Cộng sản hay trò Hề “chủ nghĩa xã hội”. Người dân Việt ngày nay họ đã quá rành cái sự bịp bợp của tập đoàn Việt gian Cộng Sản, bọn Việt Gian Cộng sản chúng đã thất bại từ A tới Z trong lãnh đạo. Mọi cơ cấu của chúng đã hỏng và nát bét, nên chúng càng sửa sai thì càng hỏng to. Mọi vá víu, ngụy biện của tập đoàn Việt Gian Cộng sản sẽ càng làm cho lòng dân phẩn nộ.

Xưa kia bộ mặt tay sai Việt gian bán nước của chúng như lớp sơn mạ mới chưa bộc lộ rõ ràng. Nhưng ngày nay, từ sau 65 năm cầm quyền. Bọn bất lương Việt Gian Cộng sản từ thời tên Đại Việt Gian Hồ Chí Minh qua công cụ tin học Internet, ngày càng bị phơi bày ra thế giới mau chóng như tốc độ của ánh sáng. Cho nên việc làm của bọn tay sai bán nước, từ việc tham nhũng đến bauxit, bán đất, làm Việt Gian, buôn nô lệ tình dục phụ nữ, buôn nô lê lao động, hiếp dâm học sinh các trường trung học (tỉnh Hà Giang là một ví dụ), đều được nhân dân Việt Nam và quốc tế nhìn thấy nên ai ai cũng “chán chê cái trò hề chiến tranh cách mạng”. Đi theo Cộng sản thì cuối cùng cũng chỉ “được khăn tang và nạng”

Ngày nay toàn dân Việt gần 90 triệu người đang khao khát tự do, hòa bình, công lý, họ đã biết được bộ mặt thật của tập đoàn Việt Gian Cộng sản, thì những hành động đột biến của nhân dân với sự “góp tay, góp sức” của những người yêu chuộng hòa bình tự do khắp nơi trên thế giới, chắc chắn họ sẽ giúp đỡ người dân Việt Nam đánh bại kẻ thù của họ là bọn Việt gian Cộng Sản và bọn Tàu Trung Cộng xâm lăng, xâm lược. Cộng sản Trung Cộng cũng chính là kẻ thù, hay là “đại địch” của nhân loại trong thế kỷ 21 này.

Đại hội VGCS thứ XI cho dù có 600 tên bút nô tham dự và tuyên truyền rầm rộ đi nữa, cũng chỉ đưa đến kết quả cho mọi người và thế giới nhìn rõ bộ mặt thật của tập đoàn Việt gian Cộng Sản chúng chỉ là bọn VIỆT GIAN BÁN NƯỚC từ đầu đến chân. Chúng là Việt Gian từ cả tâm hồn lẫn thể xác, đường lối chính trị, hoạt động kinh tế đều hỏng, đều hư nát. Không thể sửa chửa. Tốt nhất nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước nên mạnh dạn đứng dậy cùng nhau vứt bỏ chúng đi.

- Sẽ có một ngày con người hôm nay

- Vứt súng, vứt cùm, vứt cờ, vứt đảng

- Đội lại khăn tang, quay ngang vòng nạn oan khiên

- Về với giáo đường mồ mả gia tiên

- Mấy chục năm trời bị bức bách lãng quên

- Theo hương khói êm lan tan về cao rộng

Thơ Vô Đề

Đặng Phúc


* AFP: Xin hỏi ông Tô Huy Rứa, ông có dự đoán một thời điểm nào đó trong tương lai khi hệ thống đa đảng có thể được áp dụng ở Việt Nam? Nhiều người nói rằng ông có thể là ứng cử viên tổng bí thư?

- Ông Đinh Thế Huynh (chủ tịch Hội Nhà báo VN, tổng biên tập báo Nhân Dân): Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên, đa đảng và dứt khoát không đa nguyên, đa đảng. Điều đơn giản là Việt Nam đã có lúc đa đảng, vào năm 1946 khi chúng tôi tổng tuyển cử lần đầu tiên có mấy đảng tham gia, nhưng khi thực dân Pháp quay lại xâm lược đất nước, chúng tôi chỉ còn Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với nhân dân Việt Nam kháng chiến để bảo vệ Tổ quốc. Và bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang tiếp tục lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo điều lệ Đảng hiện hành, bất cứ người nào trong Ban chấp hành trung ương cũng có thể là ứng cử viên tổng bí thư, nhưng tùy thuộc vào uy tín và trước hết là phải được đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành trung ương. Sau đó Ban chấp hành trung ương sẽ bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tổng bí thư.

NHÓM PV TUỔI TRẺ

--------------------------------

Phóng viên Cổng TTĐT Chính phủ

Thưa ông, ĐH lần này sẽ có bao nhiêu phóng viên trong và ngoài nước tham dự đưa tin về ĐH?

Phó Trưởng ban TGTƯ Nguyễn Thế Kỷ: ĐH lần này có số lượng phóng viên tham dự đưa tin lớn nhất từ trước đến nay. Dự kiến có khoảng 750-800 nhà báo hoạt động, trong đó có khoảng hơn 120 nhà báo nước ngoài.

Về các cơ quan thông tấn, báo chí nước ngoài, Ban tổ chức đã mời đại diện của 12 báo Đảng nước ngoài là những Đảng có quan hệ mật thiết với Đảng Cộng sản Việt Nam, bao gồm: Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng Nhân dân Campuchia, Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Đảng Cộng sản Pháp, Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha, Đảng Cộng sản Cuba, Đảng Cộng sản Ấn Độ, Đảng Cộng sản Ấn Độ (Marxist), Đảng Cộng sản Nepal Marxist-Leninist, Đảng Cộng sản Hy Lạp, Đảng Frelimo (Mozambich), Đảng MPLA (Angola) đến đưa tin về Đại hội XI của Đảng ta. Đến nay, các Đảng bạn đã cử đại diện báo của Đảng mình đến dự.

Ngoài ra còn có các cơ quan báo chí lớn khác như Nhân dân Nhật báo (Đảng Cộng sản Trung Quốc), báo Akahata (Đảng Cộng sản Nhật Bản), New York Times (Hoa Kỳ), BBC (Anh), hãng thông tấn AP, Nhật báo Phố Wall, Bloomberg (Hoa Kỳ), cơ quan thông tấn báo chí của Thụy Điển, Fufi TV (Nhật Bản), CCTV (Trung Quốc)…

-----------------------------------------------------

nhũng loại xe và đường phố cấm giao thông trong ngầy Đại hội VGCS thứ XI

10:51:00 11/01/2011, cập nhật cách đây 2 giờ
Để đảm bảo TTATGT trên địa bàn TP Hà Nội, phục vụ các hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Đại tá Bạch Thành Định, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ký thông báo số 01-TB-CAHN phương án phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XI của Đảng, áp dụng từ ngày 11 đến hết ngày 19/1/2011.

Theo đó, từ 6h30 đến 8h30; từ 11h00 đến 12h00; từ 13h00 đến 14h30'; từ 16h00 đến 18h30' hàng ngày cấm xe ô tô tải, xe ô tô kiểu dáng xe tải, xe ô tô chở vật liệu xây dựng, xe chở khách từ 26 chỗ ngồi trở lên không được hoạt động trên các tuyến phố: Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Trần Duy Hưng), Đại lộ Thăng Long (phần đường tiếp giáp với Trung tâm Hội nghị Quốc gia từ Trần Huy Hưng đến Lê Quang Đạo); đường Đỗ Đức Dục, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Khuất Duy Tiên (từ Nguyễn Xiển đến Đại lộ Thăng Long), Nguyễn Trãi, Trần Phú (Hà Đông), Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám, Trung Hòa, Nguyễn Ngọc Vũ, Láng, Láng Hạ, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Bưởi, Hoàng Quốc Việt, Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Lạc Long Quân, Nguyễn Chí Thanh, La Thành, Kim Mã, Liễu Giai, Vạn Phúc, Nguyễn Thái Học, Sơn Tây, Lê Trực, Trần Phú, Hùng Vương, Chu Văn an, Hoàng Diệu, Độc Lập, Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ, Thanh Niên, Yên Phụ, Âu Cơ, Nghi Tàm, Tây Hồ, Xuân Diệu, Đặng Thai Mai, Lê Duẩn, Tràng Thi, Hai Bà Trưng, Phan Bội Châu, Quán Sứ, Lê Đức Thị, Lê Quang Đạo, Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm, Giải Phóng(xe khách được phép vào bến xe phía Nam).

Trong thời gian thực hiện Phương án phân luồng giao thông hướng đi của các loại xe tải, xe ca như sau: Các xe ôtô trong diện cấm từ QL5 đi QL 1B (Hà Nam) chủ yếu qua cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì (xe ôtô tải từ 1,25 tấn trở xuống qua cầu Chương Dương theo đường Nguyễn Văn Cừ - Cầu Chương Dương - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư - Nguyễn Khoái - Minh Khai, cầu Mai Động rẽ Tam Trinh - Pháp Vân ra quốc lộ 1A,1B). Xe từ quốc lộ 1A, 1B (Hà Nam) đi QL5 (Gia Lâm) đến Pháp Vân qua cầu Thanh Trì hoặc theo đường Tam Trinh - Minh Khai để qua cầu Vĩnh Tuy đi các tỉnh phía Bắc. Xe từ các tỉnh phía Nam đi phía Bắc (qua cầu Thăng Long) đến Văn Điển rẽ Phan Trọng Tuệ - QL70 - Phùng Hưng rẽ trái đường Quang Trung - Chu Văn An (Hà Đông) - QL 70 - Nhổn - QL32 - Hồ Tùng Mậu- Phạm Văn Đồng - Cầu Thăng Long. Xe từ Cầu Thăng Long đi phía Nam theo đường Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu ra Nhổn - Đường 70 - Chu Văn An - Quang Trung - Phùng Hưng (Hà Đông) - Phan Trọng Tuệ - Ngọc Hồi. Riêng xe ôtô tải từ 13 tấn trở lên từ phía Nam đi phía Bắc theo đường Hồ Chí Minh - Xuân Mai, Đại lộ Thăng Long - QL70 - Nhổn - QL32 - Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Đồng - Cầu Thăng Long. Xe từ phía Bắc đi phía Nam theo chiều ngược lại.

Thông báo cũng nêu rõ: Để phục vụ công tác đón dẫn các Đoàn đại biểu tham dự Đại hội, Công an thành phố cũng yêu cầu tất cả các phương tiện khi tham gia giao thông phải tự giác chấp hành Luật giao thông đường bộ, đi sát vào lề đường bên phải và dừng hẳn lại khi có đoàn xe ưu tiêu hoạt động-------------------------------------------------------------

bọn chó Bắc Kinh qua giám sát Đại hội VGCS thứ XI

Lãnh đạo TP Hà Nội tiếp đoàn đại biểu Thành đoàn Bắc Kinh
11/01/2011 07:01

việt gian Ngô Thị Doãn Thanh -

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội

Chiều 10-1, đồng chí việt gian Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đã thân mật tiếp đoàn đại biểu (chó) Thành đoàn Bắc Kinh nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc ở Việt Nam.

việt gian Ngô Thị Doãn Thanh đánh giá cao việc giao lưu, hợp tác giữa tổ chức Đoàn thanh niên hai Thủ đô và tin tưởng mối quan hệ này sẽ tiếp tục bền chặt, phát triển lên một tầm cao mới. việt gian Thị Doãn Thanh nhấn mạnh, mối quan hệ gắn bó giữa thanh niên và tổ chức Đoàn hai Thủ đô có tính truyền thống và lịch sử sâu sắc, ngày càng thêm bền chặt.

Trước đó, sáng 10-1, Thành đoàn Hà Nội đã có buổi hội đàm với Thành đoàn Bắc Kinh (Trung Quốc) và ký thỏa thuận tăng cường hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2011-2013. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, đào tạo cán bộ đoàn và hội thảo về công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn và các hoạt động tình nguyện. Dự kiến, mỗi năm sẽ có khoảng 50 thanh niên mỗi nước tham gia giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức, hoạt động Đoàn tại Bắc Kinh và Hà Nội, nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa thanh niên hai nước.


12/01/2011

Vào hồi 20h ngày 11-1, tại bãi giữa Sông Hồng gần cụm 1, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, cách bờ 100 mét, một vụ hoả hoạn đã xảy ra trên chiếc thuyền neo đậu gần bờ.

Đây là chiếc thuyền nan làm bằng tre cót xốp, dùng làm nhà ở của một hộ gia đình. Hậu quả khiến bà Nguyễn Thị Phương (tức Lự), SN 1931, quê Định Hòa, Yên Định, Thanh Hóa và cháu nội là Nguyễn Văn Hải (SN 2000) thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do trời giá rét, bà Lự đã đốt lửa sưởi rồi vô ý gây cháy.

Rét kỷ lục
12/01/2011
Người dân Lào Cai lùa trâu bò xuống vùng thấp tránh rét - Ảnh: TTXVN
Trong những ngày này, người dân các tỉnh phía Bắc đang phải chống chọi vất vả với cái lạnh thuộc hàng kỷ lục.

Mẫu Sơn âm 3,6 độ C

Hôm 12.1, miền Bắc tiếp tục chìm sâu trong rét đậm, rét hại trên diện rộng, cá biệt có nơi được xác định là rét nhất từ trước đến nay. Nhiệt độ thấp nhất tại vùng núi phổ biến từ 2 - 5 độ C, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng từ 7 - 9 độ C. Băng giá tiếp tục phủ trắng trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) khi nhiệt độ giảm tới âm 3,6 độ C.

Băng tuyết tại xã Y Tý (huyện Bát Xát, Lào Cai) - Ảnh: Nguyễn Vĩnh Thịnh

Trưa cùng ngày, mây tan, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng lên xấp xỉ 0 độ C, băng bắt đầu tan nhưng dự báo phải 1 - 2 ngày nữa mới tan hết. Theo ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, âm 3,6 độ C là kỷ lục mới về nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được tại Mẫu Sơn, bỏ xa kỷ lục cũ vào năm 1973 âm 0,6 độ C.

Có thể kéo dài đến cuối tháng 1.2011
Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, cho biết: “Rãnh gió tây trên cao đã vượt qua lãnh thổ nước ta nên trưa và chiều các ngày 13 - 14.1, độ bao phủ mây sẽ giảm, trời có lúc hửng nắng, nhiệt độ vào ban ngày sẽ nhích lên mức 15 - 17 độ C, trời đỡ rét hơn nhưng buổi sáng sớm và ban đêm nhiệt độ vẫn thấp dưới 11 độ C. Sẽ có thêm 3 đợt không khí lạnh tăng cường vào khoảng ngày 15, 17, 18 và 21, 22.1 nên rét đậm, rét hại tại miền Bắc có thể kéo dài đến cuối tháng 1”.

Lào Cai, một trong những tâm điểm khi nhiệt độ tại Sa Pa và xã Y Tý (huyện Bát Xát) xuống còn 0 độ C. Đây là ngày rét nhất từ đầu mùa đông. Ông Lưu Minh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai, cho biết nhiệt độ xuống quá thấp, độ ẩm không khí cao, hơi nước ngưng tụ tạo thành băng tuyết phủ trắng các đỉnh núi cao không chỉ ở đèo Ô Quý Hồ như ngày hôm trước mà còn cả ở Sa Pa và xã Y Tý.

Ngoài Mẫu Sơn, Sa Pa và Y Tý, theo ông Bùi Minh Tăng, băng giá cũng rải rác xuất hiện trên đỉnh dãy Hoàng Liên Sơn thuộc tỉnh Lào Cai và vùng núi cao thuộc huyện Nguyên Bình (Cao Bằng).

Hơn 4.200 con trâu bò chết

Tính đến chiều 12.1, mặc dù Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Cao Đức Phát đã có chỉ thị và công điện yêu cầu các địa phương triển khai các biện pháp chống rét cho đàn gia súc trong mùa đông năm nay nhưng theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Cục phó Cục Chăn nuôi (Bộ NN - PTNT) đã có 4.219 con trâu bò của người dân các tỉnh vùng cao bị chết rét, chết đói. Trong đó, Sơn La có 1.300 con, Cao Bằng 818 con, Lào Cai 596 con, Bắc Kạn 374 con, Lạng Sơn 304 con… Ông Nguyễn Thanh Sơn cho biết những gia đình có trâu bò bị chết rét sẽ được nhà nước hỗ trợ như chính sách chung đối với thiệt hại nông nghiệp do thiên tai gây ra.

Tại các cánh đồng hoa ở Bắc Ninh, Mê Linh (Hà Nội)…, nông dân đang đứng ngồi không yên. Nếu rét tiếp tục kéo dài thêm nữa, nguy cơ thất bát là nhãn tiền. “Hoa, đào ngậm nụ, chúng tôi méo mặt. Bao nhiêu công sức, tiền của dồn hết cả vào những luống hoa tết. Nếu trời rét hết tháng này, coi như chúng tôi “móm” nặng”, một người trồng hoa ở Mê Linh nói.

Cục trưởng Cục Trồng trọt Nguyễn Trí Ngọc cho biết hôm nay 13.1 sẽ cử 3 đoàn công tác về các tỉnh bắc Trung Bộ, đồng bằng sông Hồng và miền núi phía Bắc kiểm tra công tác đối phó với rét. Ông Ngọc lưu ý, người dân nên sử dụng túi ni-lông che kín cho mạ, tạm dừng cấy hái, dùng rơm rạ ủ gốc cho cây cao su, hạn chế và tránh thiệt hại do rét gây ra.

Phụ huynh nghỉ làm để trông con

Hôm qua là ngày thứ hai liên tiếp đồng loạt các trường mầm non và tiểu học công lập trên địa bàn Hà Nội cho học sinh nghỉ học vì rét đậm. Nếu như ngày rét kỷ lục 11.1 vẫn còn không ít phụ huynh đưa con đến trường mới biết được nghỉ, thì sáng qua cổng trường đã hoàn toàn im ắng. Tất cả phụ huynh đã sẵn sàng lên phương án “đối phó” với việc cho con nghỉ học ra sao. Không ít ông bố bà mẹ đã phải xin nghỉ làm theo lịch nghỉ học của con vì không biết gửi con đi đâu.


Âm 3,6 độ C là kỷ lục mới về nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được tại Mẫu Sơn, bỏ xa kỷ lục cũ vào năm 1973 âm 0,6 độ C

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc TT Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Tại Lào Cai, ông Nguyễn Văn Đông, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT, cho biết mặc dù học sinh đã nghỉ học rải rác từ đầu đợt rét cho tới nay nhưng đến hôm qua thì cả 9/9 huyện, thành phố của tỉnh đều phải cho học sinh mầm non và tiểu học nghỉ học. Cá biệt có huyện Sa Pa hôm qua là ngày đầu tiên cả học sinh THCS và THPT cũng phải nghỉ học vì rét.

Các trường tại Hà Nội thông báo cho học sinh nghỉ học - Ảnh: Ngọc Thắng

Lạng Sơn và Lai Châu là những tỉnh phải cho học sinh ở các huyện vùng cao nghỉ học kéo dài từ đầu tháng 1 tới nay. Theo số liệu ước tính của Sở GD-ĐT Lai Châu, khoảng 15.000 học sinh đã phải nghỉ học, trong đó có toàn bộ học sinh của huyện Phong Thổ, 8.000 học sinh của huyện Sìn Hồ. Còn tại Lạng Sơn, học sinh các khu vực Mẫu Sơn, Cao Lộc, Lộc Bình phải nghỉ học toàn bộ.

Bệnh nhân đột quỵ gia tăng

Tại Viện Tim mạch quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai), bệnh nhân nhập viện không tăng nhưng gia tăng các ca nặng. "Gần đây có xu hướng gia tăng các ca cấp cứu bị vỡ động mạch chủ do phình tắc thành động mạch chủ. Đây là tai biến nguy hiểm gây choáng ngất, đột quỵ", TS-BS Phạm Mạnh Hùng, Viện Tim mạch quốc gia, cho biết. Theo bác sĩ Hùng, rét lạnh là tác nhân khiến huyết áp tăng cao. Mức độ gia tăng các trường hợp tai biến do phình tắc động mạch chủ khá rõ rệt: trước đây vài ba tháng mới có bệnh nhân, nhưng gần đây, các ca cấp cứu do tai biến phình tắc động mạch chủ gần như là hằng ngày, hằng tuần.

BS Hùng cảnh báo thời tiết diễn biến bất thường dễ gây biến cố tim mạch với người đã có bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp. Người có bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp cần chú trọng giữ ấm, tránh các thay đổi đột ngột. Vì vậy, cần khởi động nhẹ nhàng trước khi ra ngoài trời. Nên lưu ý, các biến cố tim mạch (tai biến mạch não, đột quỵ, nhồi máu cơ tim) dễ xảy ra vào sáng sớm lúc mới thức dậy.

Theo thông tin từ Viện Lão khoa, số ca nhập viện điều trị tăng khoảng 20% - 30% so với bình thường. Các bệnh lý chủ yếu liên quan thời tiết rét lạnh bất thường: viêm phổi, tai biến mạch máu não.

BS Nguyễn Hữu Dũng, Phó trưởng khoa Thận nhân tạo (BV Bạch Mai), khuyên bệnh nhân suy thận cần tuân thủ nghiêm chế độ ăn theo hướng dẫn, đặc biệt giữ ấm khi trời giá rét.

Theo Trung tâm Vận chuyển cấp cứu Hà Nội 115, số ca cấp cứu tăng thêm khoảng 20% trong những ngày rét lạnh. Từ khoảng 50 ca/ngày tăng lên 60 thậm chí 70 ca/ngày. Bệnh nhân chủ yếu là người cao tuổi với các bệnh lý: tim mạch viêm phổi, tăng huyết áp.


No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------