Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Monday, January 17, 2011

VGCS-Chế độ tem phiếu của thiên đường XHCN

Chế độ tem phiếu của thiên đường XHCN, việt gian Cộng Sản đánh vào cái bao tử nhân dân biến con người bị đói mất lương tri thành dã thú làm tất cả những gì xấu xa ti tiện cho chúng để được sinh tồn. Một số trí thức Phương Tây viết sách ca tụng việt gian Cộng Sản, dựng tượng tên Giặc Hồ Chí Minh tại công viên. Hơn thế nữa, UNESCO mờ mắt sung sướng tặng giải cho tên Giặc Hồ Chí Minh.

Tem phiếu thời bao cấp

http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/no-8.jpg
Thời bao cấp có rất nhiều loại tem phiếu, không thể nhớ hết được. Ví dụ Phiếu chứng nhận máy thu thanh chẳng hạn, tui quên khuấy đi mất. Còn các loại tem gạo, tem vải, tem đường thì nhiều vô kể. Trung ương phát hành rồi về tỉnh còn phát hành tem phiếu riêng, lại còn quân đội, công an, khu này khu kia, miền Nam miền Bắc, nhiều lắm. Năm nay phát hành loại này, năm sau phát hành loại khác. Nếu sưu tập đầy đủ có lẽ lên đến ngàn loại. Tui cũng sưu tầm được gần trăm loại, nay chọn một số loại tiêu biểu trưng ra cho bà con xem, để nhớ một thời hào hùng một thời đau khổ, hi hi.
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/bia-mua-chat-dot-1-13.jpg
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/giay-chung-nhan-so-huu-xe-dap-1-4.jpg
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/bia-mua-phu-tu-ng-xe-dap-1-2.jpg?w=500&h=273
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/mat-sau-phieu-mua-phe1bba5-tc3b9ng-xe-c491e1baa1p-4b1.jpg
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/phieu-cung-cap-thit-cc6a1-c491e1bb99ng-7.jpg
5
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/phieu-duong-8.jpg
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/phieu-mua-luong-thuc-co-quan-5.jpg?w=500&h=308
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/phic3a9u-ve1baa3i-1.jpg?w=500&h=336
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/phie1babfu-ve1baa3i-3.jpg?w=477&h=621
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/tem-vai.jpg?w=320&h=633
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/chung-nhan-may-thu-thanh-3.jpg?w=405&h=624
10
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/phieu-may-thu-thanh-3b.jpg
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/so-mua-lc6b0c6a1ng-thc6b0c-1.jpg
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/tem-ge1baa1o-3.jpg
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/tem-luong-thuc-21.jpg
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/tem-luong-thuc-1.jpg
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/no-5.jpg
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/no-18.jpg
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/phieu-phan-phoi1.jpg
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/phu-tung-mua-xe-mc3a1y-1.jpg?w=500&h=258
http://quechoablog.files.wordpress.com/2011/01/no-14.jpg

1 comment:

Anonymous said...

Tất cả những gì Việt gian cộng sản dùng để gây tội ác với nhân dân, dù là nhỏ nhất, chúng đều không hề vô tri, tất cả chúng luôn là những chứng tích vô giá và tự biết nói để góp phần vạch trần tội ác của bọn Việt gian cộng sản. Chính vào thời điểm này mới thật là thiết yếu để tất cả những chứng tích liên quan đến tội ác của Việt gian CS không được sớm "đi vào kỷ niệm", mà phải đến được với càng nhiều người Việt Nam càng tốt, nhận ra được họ vẫn đang là nạn nhân của "những con dấu tội ác" trên. Giữ gìn chứng tích tội ác luôn là công việc nghiêm túc và tối cần thiết! Xin BBT tiếp tục khai thác đề tài!!! Chúng tôi xin góp sức!!!

Độc giả Hà nội tại Đức
Trân trọng!

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------