Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Tuesday, June 29, 2010

NB Viet Thuong- Nhận Đinh về Kiến Nghị của 38 tên Lão Thành VGCS

KN-2000 phỏng vấn NB Viet Thuong ngày 27-06-2010
Nhận Đinh về Kiến Nghị của 38 tên Lão Thành VGCS và Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa là gì?


Audio lưu trữ


http://a4.video3.blip.tv/0240003157993/Kynguyen2000-AudioNBVietThuongNhnNhVKienNghiCua38TenVGLaoThanh808.wmv?bri=5.0&brs=81


Hình ảnh sẽ bổ túc

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------