Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Friday, June 18, 2010

Audo- NB Việt Thường- VGCS Xây Đường Cao Tốc Có Lợi Cho Ai


Audio 1 lưu trữ
VGCS xây dường cao tốc có lợi cho Ai?


http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-NBVietThuongVGCSXayDuongCaoTocCoLoiChoAi399.wmv


Audio 2 Lưu Trữ

http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-AudioNBVietThuongNgay17062010P2LMNguyenVanLyLeThiCo261
LM Nguyễn Văn Lý và Lê Thị Công Nhân được dàn dựng bởi Tổng Cục 2


Hình Ảnh sẽ bổ túc

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------