Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Thursday, June 10, 2010

NB Việt Thường- Tai Sao VGCS Ra Công Tiêu Diệt Thầy Giáo Đỗ Việt Khoa

















Thầy Giáo Đỗ Việt Khoa

Luu tru


bổ túc hình ảnh







































VG Vũ Mạnh Hùng






























































































VG Nguyễn Hữu Thọ























Cạn Bộ CS Tư bản đỏ Chu Văn Tấn



No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------