Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Monday, June 7, 2010

Nam Nhân-Tường Thắng, Đỗ Phủ đừng lộng ngôn trên SBTN

Tường Thắng, Đỗ Phủ đừng lộng ngôn trên SBTN!


Nam Nhân

Theo sự giới thiệu của một thân hữu, Nam Nhân tôi đã tìm xem video buổi hội luận của diễn giả Tường Thắng và Luật sư Đỗ Phủ trên SBTN, ngày 13/4/2010, về cái gọi là “Phản biện lại bài viết của Tiến sĩ Nguyễn Đức Độ (báo quân đội nhân dân) của ngụy quân việt-gian-cộng-sản về ngày 30-4-1975, đã phản biện lại bài của Tường Thắng trên SBTN, cũng cùng đề tài 30-4-1975”.

Sau khi nghe xong, và cũng có tham khảo qua bài viết của việt gian Nguyễn Đức Độ, Nam Nhân tôi với nhận xét đầu tiên là:

1.- Cặp hội luận Đỗ Phủ + Tường Thắng, lợi dụng công cụ SBTN, để đánh bóng bản thân một cách quá lộ liễu, tất nhiên là đối với những ai hiểu biết về vấn đề cộng sản cũng như có một chút óc nhận xét. Cho nên cặp Đỗ Phủ + Tường Thắng đã lừa khán thính giả đài SBTN, (tất nhiên là người ở hải ngoại ít có điều kiện kiểm chứng). Đỗ Phủ và Tường Thắng tự nhận vơ một cách trắng trợn rằng: “ông” Tiến sĩ Nguyễn Đức Độ viết bài trên báo của ngụy quân việt-gian-cộng-sản, để phản biện lại họ, tức Đỗ phủ và Tường Thắng!!!???

Đây là một lối bốc phét tỏ ra rằng cuộc hội luận của Đỗ Phủ và Tường Thắng quan trọng lắm, sâu sắc lắm, khiến cho tập đoàn việt-gian-cộng-sản sợ hãi đến mức phải cho một bút nô có học vị Tiến sĩ để phản biện lại. Đúng là hai anh thợ nổ quá cỡ thợ mộc.

Cũng xin lưu ý bạn đọc rằng Ls. Đỗ Phủ đã từng là một thành viên vào núi họp Tiểu Diên Hồng với lũ cuội Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Trần Khuê, Nguyễn Chí Thiện, Trần Ngọc Thành, Âu Dương Thệ… Còn diễn giả Tường Thắng là đệ tử ruột của Đinh Thạch Bích, tác giả “chó nhảy bàn độc” !!!.

2.- Sau khi nghe xong video hội luận đó của Đỗ Phủ + Tường Thắng, Nam Nhân tôi đã nhận thấy trình độ lý luận của Tường Thắng, là diễn giả chính trong buổi hội luận, có trình độ lý luận hoặc là rất hạn chế, hoặc là có ý đồ bán hàng dổm cho khán thính giả xem đài.

a.- Tường Thắng dám nói rằng, từ 1945 đến 1975 Hồ chí Minh và tập đoàn việt-gian-cộng-sản đã dấu lá cờ xã hội chủ nghĩa mà chỉ dương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc. Phải tận 30-4-1975, sau khi xâm lược trọn vẹn Việt Nam Cộng Hòa, tập đoàn việt-gian-cộng-sản mới đưa ra lá cờ xã hội chủ nghĩa.

Cái chỗ dốt nát của Tường Thắng chính là ở chỗ này, học thầy chưa đủ võ đã vội xuống núi ba hoa chích chòe.

Nam Nhân tôi giải thích những điều viết dưới đây là nhằm vạch mặt cái gọi là “diễn giả”, “ký giả” Tường Thắng (tất nhiên cũng là lập trường của Đỗ Phủ, vì trong cuộc hội luận không thấy Đỗ Phủ phản bác sai trái của Tường Thắng mà còn phụ họa thêm).

Tập đoàn việt-gian-cộng-sản kể từ khi ra đời chưa bao giờ chúng dấu ngọn cờ xã hội chủ nghĩa như Tường Thắng khẳng định. Chỉ riêng cái tên công khai của tổ chức của chúng là “đảng cộng sản Việt Nam”, sau đó đổi thành “đảng cộng sản Đông Dương”, và vừa ra đời còn chưa rụng rốn, chúng đã thực thi cái gọi là “Xô viết Nghệ Tĩnh, 1930-1931” với khẩu hiệu “Trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ”.

Và chính tên đại việt-gian Hồ chí Minh khi qua Thái Lan được biết ý định khởi nghĩa vũ trang của Cụ Nguyễn Thái Học, Việt Nam Quốc Dân Đảng, đã báo cho mật thám Pháp.

Thử hỏi rằng cái tên đảng, sự hoạt động cụ thể, khẩu hiệu thật rõ ràng như nêu ở trên thì như Tường Thắng nhận xét là nó dấu diếm lá cờ xã hội chủ nghĩa, là thế nào. Như vậy có phải là Tường Thắng cố tình giả mù hay là học không đến nơi đến chốn???

Tường Thắng tuyên bố từ 1945 cho đến 1975, tập đoàn việt-gian-cộng-sản cũng vẫn dấu lá cờ xã hội chủ nghĩa, mà chỉ dương ra lá cờ giải phóng dân tộc. Đây lại là một kiểu mù lòa thông tin thật là thảm hại. Thử hỏi rằng ngay từ 1948 - 1949 những chính sách “đấu tố chính trị”, tiếp theo sau là “rèn cán chỉnh quân” nhằm biến lực lượng vũ trang thành công cụ của đảng việt-gian-cộng-sản, cho nên đã đổi tên từ Quân Đội Quốc Gia thành “quân đội nhân dân”; và tôn chỉ của lực lược vũ trang từ “Trung với Nước, Hiếu với Dân” trở thành “trung với đảng, hiếu với dân, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” (tất nhiên là kẻ thù của đảng việt-gian-cộng-sản) chúng còn cho thành lập các tổ chức đảng việt-gian-cộng-sản trong lực lượng vũ trang từ cấp cơ sở lên đến trung ương với hình thức tổ chức tổng cục chính trị. Và lực lượng vũ trang phải do tập đoàn việt-gian-cộng-sản lãnh đạo "trực tiếp, triệt để, toàn diện” mà không chia xẻ sự lãnh đạo cho bất kể tổ chức nào.

Và kể từ khi tập đoàn việt-gian-cộng-sản xuất hiện công khai trở lại vào năm 1951 với cái tên đảng lao động Việt Nam, mà cái đại hội ra mắt đó chúng gọi là đại hội 2, thì cho dù có mù về chính trị cũng phải thấy rằng cái gọi là đảng lạo động Việt Nam chính là đảng cộng sản Đông Dương đổi màu cho phù hợp với tình hình lúc bấy giờ. Những thanh niên Việt Nam ở phía Bắc lúc đó, trong lứa tuổi 15, 16, cũng như người dân bình thường đều biết được, vậy mà “ký giả, diễn giả” Tường Thắng vào cái năm 2010 này, nghĩa là sáu mươi năm sau vẫn còn mơ hồ, thật đáng buồn cho khán thính giả xem đài SBTN!!!

Và ngay sau đó tập đoàn việt-gian-cộng-sản tiếp tục làm cái gọi là bốn cuộc cách mạng: “Cải cách ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức, cách mạng văn hóa tư tưởng, cải tọa công thương nghiệp tư bản tư doanh”, và đến 1960 chúng cho mở đại hội việt-gian-cộng-sản lần thứ 3 chúng đã đề cập đến trong cương lĩnh chính trị hai mục tiêu rõ ràng: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và giải phóng miền Nam (tức VNCH).

Về mặt lý thuyết, tập đoàn việt-gian-cộng-sản đã cho tổ chức học tập về cái gọi là: “kinh tế xã hội chủ nghĩa" trong tất cả các cơ quan hành chính sự nghiệp, lấy vào giờ làm việc trong tuần, các chiều thứ Hai và chiều thứ Năm.

Thử hỏi rằng, với cương lĩnh ấy, với mọi hoạt động cụ thể như vậy, công khai trên các báo chí, các phương tiện tuyên truyền, thậm chí còn phát hành tập san chuyên môn kinh tế xã hội chủ nghĩa, ngay từ 1960. Đúng là chỉ có to gan và mắc bệnh bốc phét của ông thầy, thợ nổ Đinh Thạch Bích, nên đệ tử Tường Thắng mới dám lớn tiếng trên SBTN rằng việt-gian-cộng-sản đến tận 1975 vẫn còn dấu sau lưng ngọn cờ xã hội chủ nghĩa!!!???

b) Chỉ từ khi thực thi nghị quyết 15, năm 1959, nghĩa là nghị quyết vũ trang xâm lược Việt Nam Cộng Hòa thì tập đoàn việt-gian-cộng-sản mới phải đổi màu nửa úp nửa mở, cho đổi tên cái gọi là trung ương cục việt-gian-cộng-sản ở miền Nam thành “đảng nhân dân cách mạng miền Nam, và cử tên việt gian Nguyễn Chí Thanh, đại tướng ngụy quân việt-gian-cộng-sản, kiêm chủ nhiệm tổng cục chính trị ngụy quân việt-gian-cộng-sản, phó bí thư quân ủy trung ương việt-gian-cộng-sản, ủy viên hội đồng quốc phòng việt-gian-cộng-sản, ủy viên bộ chính trị đảng việt-gian-cộng-sản vào làm bí thư thứ nhất các gọi là “đảng nhân dân cách mạng” ấy, để từ đó cho ra đời cái gọi là “mặt trận giải phóng miền Nam” cũng như “mặt trận liên minh dân chủ hòa bình” …

Mà sau ngày 30 tháng 4-1975, ngày 1-5-1975, từ dinh Độc Lập ở Sài gòn, chứng kiến ngày lễ “chiến thắng của thực dân đỏ” trên toàn cõi Việt Nam, tên việt-gian Trường Chinh, nhân vật số 2 trong bộ chính trị việt-gian-cộng-sản lúc đó, kiêm chủ tịch quốc hội ngụy quyền Ba Đình, dõng dạc tuyên bố trong cuộc mít tinh rằng: “miền Bắc Việt Nam phải tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất cho chủ nghĩ xã hội không đợi chờ miền Nam, còn miền Nam Việt Nam phải nhanh chóng việc thực hiện xây dựng chủ nghĩa xã hội”!

Rõ ràng chưa "diễn giả" Tường Thắng? Vậy thì Tường Thắng cố tình lấy cớ phản biện lại việc phản biện của tên việt gian Nguyễn Đức Độ, để bịa ra cái chuyện tận 30-4-1975 tập đoàn việt-gian-cộng-sản mới thôi che dấu mà cho dương cao ngọn cờ xã hội chủ nghĩa.

Phải nhận thấy rằng đài SBTN là cơ sở truyền thông lớn nhất của người Việt tỵ nạn việt-gian-cộng-sản tại hải ngoại, cho nên việc nói láo của Tường Thắng là có ý đồ lưu manh chính trị rất rõ ràng.

Bởi vì, khi nói rằng tận sau 30-4-1975 tập đoàn việt-gian-cộng-sản mới lòi ra lá cờ xã hội chủ nghĩa, còn trước đó chỉ dương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc mà thôi. Nói như thế có nghĩa là mở đường thoát thân cho những lũ phản bội trong VNCH, từ nhóm đầu trọc Trí Quang, cho đến lũ áo chùng thâm Phan Khắc Từ, Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, bè lũ thành phần thứ ba, đặc biệt là cái gọi là “mặt trận giải phóng và chính phủ giải phóng lâm thời" của Nguyễn hữu Thọ, trong đó có cả tên tay sai việt gian Đặng văn Quang, cha đẻ của Yung Krall, tức Đặng Mỹ Dung, là những kẻ đã đánh phá hai nền Cộng Hòa của miền Nam Việt Nam; trong những kẻ đánh phá đó có cả ông thầy của Tường Thắng là Đinh Thạch Bích.

Đinh Thạch Bích

Đinh Thạch Bích, trước 1975, thường xuyên có mặt tổ chức biểu tình chống phá hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa. Sau 1975, ra hải ngoại thì viết sách báo chửi cả hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa cũng như Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung. Hắn còn gọi cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm là “chó nhẩy bàn độc”. Những năm gần đây hắn đã xử dụng website VietnamExodus và Room PalTalk Exodus từng bước một tuyên truyền cho lũ dân chủ cuội, đặc công đỏ, những loại thành phần thứ ba xưa kia, nhất là anh em Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Đan Quế, và nguy hiểm hơn nữa, hắn còn cộng tác với Đặng Mỹ Dung, ca ngợi một cách khéo léo lũ gọi là “mặt trận giải phóng” của Nguyễn Hữu Thọ xưa kia… và còn nhiều vấn đề khác nữa Nam Nhân tôi sẽ lật bộ mặt thật của hắn ra, một con chó sói già đã rụng hết răng vẫn còn ham hú và rên rỉ những đêm trăng mờ.

Cho nên chẳng lạ gì cái website VietnamExodus của Tường Thắng và Đinh Thạch Bích lại được phép của việt-gian-cộng-sản cho xử dụng nữ phóng viên VNExodus là “dân oan” Lê thị Kim Thu để chụp hình, quay video, phỏng vấn, tường thuật về mọi hoạt động của đám dân chủ cuội một cách đều đặn, cập nhật tin tức kịp thời, với những hình ảnh nóng hổi, tính thời sự và đồng thời cũng công khai tên tuổi, vậy mà tập đoàn việt-gian-cộng-sản vẫn để yên.

Phóng viên Vietnamexodus quốc nội "dân oan" Lê thị Kim Thu

Chắc chắn tập đoàn việt-gian-cộng-sản nó chỉ có thể dễ dãi với những cá nhân nào, những việc làm nào có lợi cho việc thi hành những thủ đoạn lưu manh của chúng để chúng có thể tồn tại mà nắm quyền cai trị cả nước Việt Nam.

Cũng mong được quý vị bạn đọc quan tâm đến chuyện này để tránh những hậu quả mà chắc chắn sẽ dẫn đến những tai hại cho chúng ta. Bởi vì, Tường Thắng đã khẳng định trong buổi hội luận với Đỗ Phủ rằng những nhận xét của Tường Thắng là đúng như “lập trường của người quốc gia chân chính”!

Có thật vậy không, me-xừ kỳ nhông Tường Thắng???

Anh quốc, ngày 05 tháng 6 năm 2010

Nam Nhân


SBTN: Phản Biện Bài Viết Của Tác Giả Nguyễn Đức Độ Trên QĐND Về Ngày Quốc Hận 30-04-1975

http://www.youtube.com/watch?v=RCVhXKCeSzM&feature=player_embedded

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------