Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Wednesday, October 7, 2009

Vân Anh-Việt Nam Thời Điểm 2001-Viễn Tượng Và Sự Phục Hoạt

Việt Nam Thời Điểm 2001

Viễn Tượng Và Sự Phục Hoạt Tất Yếu Của Nòi Việt
1 comment:

Anonymous said...

Không hiểu sao mà bài viết không đăng, lại đi đăng cái giọng đọc chữ không rõ của anh Chính Khí Việt làm chi, nghe mà thấy khó quá, anh ta phát âm bắc không ra bắc, nam không ra nam, lai lai với lơ lớ thiệt là khó nghe quá đi.

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------