Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Sunday, October 4, 2009

điềm trời : Tàu xụp đổ - Nước Tàu cáo chung

Điềm trời : Tàu sẽ xụp đổ - Nước Tàu cáo chung


Audio


điềm trời: Tàu sẽ xụp đổ - Nước Tàu đã cáo chung
Cờ Tàu Cộng bị treo ngược trong ngày Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008
Ngày 1-10-2009 Tàu Cộng lại một lần nữa bẻ bàng vì cờ Tàu bị treo ngược ngày 1-10-2009 tại sân cỏ Washington DC. Phải kéo lên kéo xuống sửa 3 lần . Đến lần thứ 4 cờ Tàu Cộng mới được vào đúng vị trí.

Lần thứ 1- Cờ Tàu kéo lên treo ngược phải kéo xuống treo lại.
Lần thứ 2- Cờ bị xiết chặt - kẹt trong giây không tung bay được phải kéo xuống treo lại .
Lần thứ 3- Cờ kéo lên được 7/10 thi kẹt lại , không kéo được nữa, cờ Tàu Cộng tự nhiên xếp hàng thấp hơn trong khi cờ Hoa Kỳ đang tung bay phất phới .
Lần thứ 4. Cờ Tàu mới bò lên đến vị trí cố định
Chúng tôi đưa video với mục đích cho mọi người nhận định và góp ý kiến.

Mục đích Video không để chào cờ Tàu Cộng, mà là bằng chứng cho những ai nào còn ảo tưởng theo Tàu, nên xem đoạn video để biết điềm trời báo .Lần thứ 1- Cờ Tàu kéo lên treo ngược phải kéo xuống treo lại.


Lần thứ 2- Cờ bị xiết chặt - kẹt trong giây không tung bay được phải kéo xuống treo lại .Lần thứ 3- Cờ kéo lên được 3/4 thi kẹt lại , không kéo được nữa, cờ Tàu Cộng tự nhiên xếp hàng thấp hơn trong khi cờ Hoa Kỳ đang tung bay phất phới .

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------