Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Thursday, October 22, 2009

Tuan phan -Nhu cầu ÂM DƯƠNG trong công cuộc chống Cộng ở hải ngọai.- NXV

Nhu cầu ÂM DƯƠNG trong công cuộc chống Cộng ở hải ngọai.

Hổm rày vụ “kết hông” của cặp trai già 80 Nguyễn Xuân Vinh với gái sồn 40 Phiến Đan trở trở thành “top topic” trên làng Lưới ,xuất phát từ “Thư Cử Nhiệm”của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH! Cầm keyboard lại mang tật ngứa mắt nên thấy chuyện bất thường thì gõ liền keyboard để có ý kiến chơi! “Thư Cử Nhiệm ký tên GS Tòan Phong Nguyễn Xuân Vinh” chẳng những làm ngứa mắt mà làm đỏ quạch con mắt vì nó là văn thư KHÔNG RA THỂ THỐNG gì đáng gọi là Văn Thư của một TỔ CHỨC QUÂN ĐỘI VNCH TẠI NGŨ ở ….Hải Ngọai. Trước nhất”

1- Trò chơi rút-ghép từ ngữ lố bịch: “Thư cử nhiệm”. Tại sao không viết là là “Thư Bổ Nhiệm”. Bởi đề cử còn phải chờ sự chấp thuận của cấp thẩm quyền; thí dụ đề cử ông Đặng Phúc Tuệ rậm râu aka Quảng Độ vào danh sách ứng viên “giải Nobel Hòa Bình”. Trường hợp bà Phiến Đan thì khác, Ông Nguyễn Xuân Vinh nhân danh CHỦ TỊCH HỘI ÐỒNG ÐẠI DIỆN Phụ Tá Chủ Tịch Hội Ðồng Ðại Diện Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại ra Văn Thư chính thức, có đóng dấu, ký tên, BỔ NHIỆM bà nầy vào chức vụ Phụ Tá Chủ Tịch Hội Ðồng Ðại Diện Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại Ðặc Trách về Truyền Thông.

Đây là một quyết định dứt khóat nên không còn gọi là đề cử, vì ông Nguyễn Xuân Vinh có quyền bổ nhiệm thì còn đề cử với … ai? Không lẽ chờ…Việt Tân bật đèn xanh? Ai dùng “Thư cử nhiệm” chứng tỏ ngu ngốc từ ngữ Hán-Việt nên mới chơi lối rút - ghép chữ Hán Việt lố bịch như thế! Vài thí dụ:

Môt ông tiến sĩ kinh tế nọ có lẽ muốn tiết kiệm tài chính nên ông ta rút và ghép “Việt Nam Tự Do Dân Chủ” thành… “Việt Tự Dân”! Rút ghép từ ngữ kiểu nầy bố ai mà đóan được “Việt Tự Dân” là cái quái gì? Không khéo, ai đó thấy danh xưng Tập Thể Chiến Sĩ VNCH dài quá, tốn calories đánh máy, bèn rút-ghép thành: Tập Chiến Việt Cộng Hải Ngọai do Giáo Tòan Nguyễn Vinh làm Chủ Hội Đại với tinh thần “Tổ Danh Trách (= Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm)!

2. TẬP THỂ CHIẾN SĨ VNCH HẢI NGOẠI là của…LÍNH hay DÂN? Tổ chức nầy rõ ràng là của LÍNH (Quân Đội) còn đang TẠI NGŨ ở HẢI NGỌAI vì không có chữ CỰU ở trước CHIẾN SĨ VNCH. Nhưng Tập Thể này lại được lãnh đạo bởi ông vừa GIÁO SƯ vừa NHÀ VĂN (bút hiệu “TÒAN PHONG” Nguyễn Xuân Vinh nên Tập Thề nầy từ lâu TRÓI GÀ KHÔNG CHẶT, yếu xìu chỉ đề làm chậu kiểng, nên có thể gọi là Tập Thể Lính Kiểng! Nay lại Tập Thể có nữ Phụ tá quan trọng là bà Phiến Đan trẻ đẹp vốn không phải là “lính cái” thì nên sửa lại danh xưng khác cho thích hợp.

3. Cặp Nguyễn Xuân Vinh – Phiến Đan làm gia tăng Sức Mạnh của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngọai? Cặp nam nữ lãnh đạo tối cao tổ chức nầy có mối quan hệ trên dưới, ÂM DƯƠNG trong ngòai thắm thiết qua các cuộc du hí tay nắm tay, ăm cùng mâm, ngủ chung giường… Từ mối tình cảm gắn bó sát hông đó, ông Nguyễn Xuân Vinh bổ nhiệm bà Phiến Đan (his lover or wife) vào chức vụ chỉ nằm dưới ông (PHỤ TÁ) là đúng người đúng việc!

Cặp Nguyễn Xuân Vinh –Phiến Đan chính là bản sao của cặp Võ Văn Ái - Ỷ Lan (Penelope Faulkner) vậy! Có điều gái sồn Phiến Đan bỏ chồng theo trai già Nguyễn Xuân Vinh, còn trai già Võ Văn Ái bỏ vợ lấy gái sồn lai Tây Penelope Faulkner (Ỷ Lan).

Nổi tiếng nhất và thâm niên nhất là cặp Nhất Hạnh – Cao Ngọc Phượng, rồi mới đây là cặp Phạm Hòai Việt…Cộng – Bảo Quốc Kiếm! Phạm Hòai Việt…Cộng phủ nhận mình là Phụ Tá của Bảo Quốc Kiếm dù rằng bà ta hầu như là người duy nhất và đầu tiên phổ biến các bài viết của Bảo Quốc Kiếm, - tên du kích giấu mặt dưới lỗ cống thành phố Huế. Không nhận là “phụ tá” có lẽ Phạm Hòai Việt…Cộng chịu làm “trợ lý” chứ không lẽ làm “tay sai” cho tên du kích nầy?

4. Nhu cầu ÂM DƯƠNG trong công cuộc chống Cộng ở hải ngọai. Cộng đồng Người Việt Hải ngọai có nhiều cặp như trên là điều đáng mừng vì giúp điều hòa âm dương, làm ..chạy việc đời lẫn viêc…đạo hơn là cô âm, cô dương! Điển hình là Đại lão Heo Nọc thích Phước Huệ, Đại Diện Giáo Hội PVNTN tại Úc và Tân Tây Lan suốt 15 năm dài có…”Phụ tá sát hông” là tín nữ Diệu Đức nên hắn ta lấy làm sung sướng, khoe rằng: Anh nhờ có em [Diệu Đức] phục vụ sinh lý, giúp anh được hanh thông làm tròn…nhiều Phật sự!”

Phật sự còn cần “Phụ tá sát hông” huống hồ “Quốc sự, Quân sự, Chính sự ” v.v…, vì vậy các Hội Đòan lẫn Giáo Hội của NVHN nên noi gương các cặp trên, cần có “thủ trưởng” là nam và “trợ lý hoặc hộ lý” (tức “Phụ Tá Sát Hông”) là nữ hay ngược lại để công tác chống Cộng được hanh thông âm dương khí, đem lại hiệu quả nhãn tiền!

Tuấn Phan


TỔ QUỐC-DANH DỰ-TRÁCH NHIỆM

TẬP THỂ CHIẾN SĨ VNCH HẢI NGOẠI

2002 Carignan Way San Jose CA 95135

Tel: ( 408)270-1357 Email: nxvinh@sbcglobal. net

THƯ CỬ NHIỆM

CHỦ TỊCH HỘI ÐỒNG ÐẠI DIỆN TẬP THỂ CHIẾN SĨ VNCH/HN

-Chiếu Ðiều 21,22,23 và 24 Bản Ðiều Lệ Tập Thể Chiến Sĩ VNCH/HN về Tổ Chức Và

Nhiệm Vụ Của Hội Ðồng Ðại Diện .

-Chiếu theo sự tham khảo ý kiến và đề nghị của Hội Ðồng Tư Vấn và Ủy Ban Thường Vụ

-Chiếu Nhu cầu công tác của Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại:

Nay cử nhiệm Chiến Hữu PHIẾN ÐAN Trung Tâm Ðiều Hợp Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa ÚC CHÂU

Vào chức vụ Phụ Tá Chủ Tịch Hội Ðồng Ðại Diện Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại Ðặc Trách về Truyền Thông

Các Phó Chủ Tịch Ðiều Hành , Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ ,Phó Chủ Tịch Hậu Duệ, Các Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Ðiều Hợp Ðịa Phương và Các Tổng Hội ,Liên Hội, Hội Ðoàn Cựu Quân Nhân, Cảnh Sát Quốc Gia, Lực Lượng Bán Quân Sự được yêu cầu giúp đở Chiến Hữu Phiến Ðan vừa được cử nhiệm mọi dễ dàng trong khi thi hành trách vụ cho Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại.

Thư Cử Nhiệm nầy có hiệu lực kể từ ngày ký.

San Jose ngày 08 tháng 11 năm 2007


Nơi nhận :

- Chiến Hữu được cử nhiệm “để thi hành”

-Phó Chủ Tịch Ðiều Hành

-Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ

-Phó Chủ Tịch Hậu Duệ

-Ủy Ban Thường Vu

“chiếu nhiệm vụ thi hành “

-Hội Ðồng Tư Vấn “để thẩm tường”

-Hội Ðồng Giám Sát nt

-Các Hội Ðoàn và Các Trung Tâm “để tuờng “

-Lưu Hồ sơ

--- On Wed, 10/21/09, hatien wrote:

From: hatien
Subject: [Thaoluan9] Boulder ngày 24.4.2009-Nguyên Xuân Vinh có còn xứng đáng để tiếp tục là Đại Diện Tập Thể Chiên Sĩ ?
To: LichSuToiAcVietGianCS@yahoogroups.com
Date: Wednesday, October 21, 2009, 10:02 PM

Nguyên Xuân Vinh có còn xứng đáng để tiếp tục là Đại Diện Tập Thể Chiên Sĩ

QLVNCH nữa hay không ?
- Cướp vợ người là một việc làm thất nhân tâm, ô nhục mà xã hội VN ngàn đời lên án
nguyên rũa.
- Nguyen Xuân Vinh nên sớm tự giác từ chức .
- Tập thê Chiên Sĩ QLVNCH cần mạnh dạn kiên quyết loại trù con heo nọc Nguyên Xuân Vinh ra khỏi hàng ngũ.(BS Vượng, Phiến Đan, GS Vinh và GS Scheeres)

(GS Scheeres, Nien truong Vinh, bà Scheeres, Hau Due Phiến Đan, GS Culp,

cựu trưởng phân khoa Hàng Không và Không Gian)

Boulder ngày 24.4.2009Wed, 10/21/09, Nguyen D.Quang wrote:
Date: Wednesday, October 21, 2009, 9:27 PM


Hèn hạ, bỉ ôi, thất đức, vô liêm sĩ, đại bất lương, đại lưu manh...
không còn tiếng xấu xa nào để diển tả cho hết việc làm nầy của
cặp Nguyen xuân Vinh & Nghinh Xuân (Phiên Đan).
Công danh sự nghiệp của Nguyen xuan Vinh đã bị vứt vào hầm xí.
Đúng, nếu Nguyen xuan Vinh không rù quến Nghinh Xuân Phiến Đan,
hai con thú vật nầy không gian dâm với nhau từ trước thì không có
chuyện Nghinh Xuân Phiên Đan nhẫn tâm bỏ chồng, bỏ con để ôm ấp Nguyen xuan Vinh.
- Nguyên Xuân Vinh có còn xứng đáng để tiếp tục là Đại Diện Tập Thể Chiên Sĩ
QLVNCH nữa hay không ?
- Cướp vợ người là một việc làm thất nhân tâm, ô nhục mà xã hội VN ngàn đời lên án
nguyên rũa.
- Nguyen Xuân Vinh nên sớm tự giác từ chức .
- Tập thê Chiên Sĩ QLVNCH cần mạnh dạn kiên quyết loại trù con heo nọc Nguyên Xuân Vinh ra khỏi hàng ngũ.

No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------