Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Sunday, October 4, 2009

NB Việt Thường trả lời thắc mắc của độc giả và thính giả trong nước

Nhà báo Việt Thường
trả lời thắc mắc của độc giả và thính giả trong nước

ngày 04 tháng 10 năm 2009
(PV Hồn Việt)


Audio


No comments:

Thời Sự "Nóng"

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------